КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


НазваКНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Сторінка3/8
Дата06.03.2016
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

355/359(477) Збройні cили України

15281. Бакуменко Р. Яка міць професійної основи? : [про контрактну військо-ву службу] / Роман Бакуменко // Народна армія. — 2007. — 23 черв. — С. 3.

15282. Біла книга 2006: оборонна політика України // Народна армія. — 2007. — 22 черв. — С. 3—14. — (Передрук із щорічника "Біла книга 2006: оборон­на політика України").

Див. 15300

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальне страхування

15283. Бойко О.І. Країна заможних пенсіонерів : [про альтерн. методи пенсійн. забезп. : бесіда з ген. дир. компанії VAB Пенсія Олександром Івановичем Бойком / запи­сала Олена Федоренко] // Галичина. — 2007. — 31 трав. — 6 черв. (№ 77—78). — С. 3.

15284. Зубік В.Й. Під надійним захистом : [про фонд соц. страхування : бесі­да із заст. начальника упр. в Рівнен. обл. Володимиром Йосиповичем Зубіком / за­писав Михайло Луць] // Вільне слово. — 2007. — 28 черв. (№ 50). — С. 4.

15285. Ломонос Н. До "групи" — ще й професію : [про створення обл. цент­ру проф. реабілітації інвалідів, Бердянськ : за матеріалами бесіди з дир. центру Надією Тертичною] / Ніна Ломонос // Демократична Україна. — 2007. — 16 черв. — С. 6.

15286. Руденко В.К. Пенсійне забезпечення — відповідальна і всеохоплююча сфера : [бесіда з начальником Голов. упр. Пенсійн. фонду України в Полтав. обл. Вале­рієм Костянтиновичем Руденком] // Вечірня Полтава. — 2007. — 7 черв. (№ 23). — С. 5.

15287. Яловегіна Г. "Квітка життя" допоможе дитинству : [про однойм. бла­год. акцію] / Ганна Яловегіна // Зоря Полтавщини. — 2007. — 5 черв. (№ 81).

Див. 15331

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

37.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання.
Навчальні плани, програми, предмети


15288. Заболотний К. "Інноваційні технології SolidWorks у вищій освіті, науці і промисловості" : [про темат. Міжнар. конф., Дніпропетровськ] / К. Заболот­ний // Вісті Придніпров'я. — 2007. — 28 черв. (№ 52). — С. 2.

15289. Козоріз І. Дівчаток і хлопчиків треба виховувати без стереотипів : [про гендер. підхід у вихованні : з публ. стат. даних] / Ірина Козоріз // Новини За­карпаття. — 2007. — 2 черв. (№ 60—61). — С. 7.

15290. Кот Л. Обдарована дитина : [про обл. конкурс дит. творчості "Родина як зірка єдина" та Всеукр. конкурс "Найкращий читач року", Донецьк] / Людмила Кот // Донеччина. — 2007. — 8 черв. (№ 43).

15291. Надія Дєєва: "Ми повинні перетворити освіту й науку в продуктивну силу для формування національного інтелекту й духовності" : [про перший обл. форум під гаслом: "Учитель. Дитина. Родина. Держава", Дніпропетровщина] // Вісті Придніпров'я. — 2007. — 2 черв. (№ 44). — С. 3.

15292. Олійник А.І. Освіта: модель майбутнього : [відповіді начальника упр. освіти і науки Миколаїв. облдержадмін. Анатолія Івановича Олійника на питання читачів в "Прямій лінії" в ред. газ. "Рідне Прибужжя"] / підгот. Андрій Чиженко, Олександр Сайковський // Рідне Прибужжя. — 2007. — 7 черв. (№ 66). — С. 4.

371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація

15293. Герцог Ю.В. "Ми робимо все можливе для того, щоб зацікавити вчи­теля "вчителювати", а учнів — "учитися"... : [бесіда з начальником упр. освіти й науки Закарпат. облдержадмін. Юрієм Вільгельмовичем Герцогом / записала Ма­ріанна Шутко] // Новини Закарпаття. — 2007. — 2 черв. (№ 60—61). — С. 21.

15294. Скрипник В. Шкільні лідери прогнозують майбутнє : [про форум шк. лідерів Донеччини, м. Слов’яногірськ] / Віктор Скрипник // Донеччина. — 2007. — 1 черв. (№ 41).

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання. Початкова та середня професійна освіта

15295. Микитюк В. Не заговорити б проблему [професійно-технічного навчан­ня]... / Василь Микитюк // Галичина. — 2007. — 21—27 черв. (№ 89—90). — С. 15.

15296. Пасічник В. Ліцей, де готують новаторів : [про проф. ліцей при До­нец. держ. ін-ті штуч. інтелекту : за матеріалами бесіди з дир. ліцею Олександром П'яних, заст. дир. з вихов. роботи Валентиною Рижиковою, викл.-методистом Людмилою Яценко] / Віктор Пасічник // Донеччина. — 2007. — 5 черв. (№ 42).

15297. Чепурна Т. Свята до музики любов : [про Херсон. муз. уч-ще] / Тетя­на Чепурна // Наддніпрянська правда. — 2007. — 22 черв. (№ 42). — С. 6.

378 Вища професійна освіта. Вищі навчальні заклади.
Підготовка наукових кадрів


15298. Бобинець С. Не вертають ще літа на осінь : [за матеріалами бесіди з вчен. і педагогом Ужгород. нац. ун-ту, філологом Богданом Бендзарем] / Степан Бобинець // Новини Закарпаття. — 2007. — 2 черв. (№ 60—61). — С. 21, 23.

15299. Бондаренко І. Міжнародна науково-практична конференція "Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості" святкує свій юві­лей! : [про підготов. фахівців в галузі філософії та релігієзнавство у Донец. держ. ін-ті штуч. інтелекту] / Ірина Бондаренко // Донеччина. — 2007. — 5 черв. (№ 42).

15300. Горбунов Д. Два ювілеї факультету : [про ф-т зеніт.-ракет. військ Харк. ун-ту Повітр. сил ім. Івана Кожедуба] / Дмитро Горбунов // Крила України. — 2007. — 25—30 черв. (№ 8). — С. 10.

15301. Журавльова Ю.О. Як обирати академію? : [бесіда з начальником від. вищ. навч. закл. упр. освіти та наук. діяльності облдержадмін. Юлією Олегів­ною Журавльовою / записала Віра Ясінська] // Одеські вісті. — 2007. — 23 черв. (№ 58). — С. 10.

15302. Задорожний І. Корисний телевізор від МАУП : [про створення "Те­леуніверситету Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Київ] / Іван Задорожний // Га­личина. — 2007. — 14—20 черв. (№ 85—86). — С. 4.

15303. Лега Ю.Т. ЧДТУ: тут готують спеціалістів нового рівня : [бесіда з ректором Черкас. держ. техн. ун-ту Юрієм Григоровичем Легою / записала Наталя Віргуш] // Черкаський край. — 2007. — 20 черв. (№ 46). — С. 6.

15304. Минаев А. Вклад ДонНТУ [Донецкий национальный технический университет] 75-летнюю историю Донецкой области / А. Минаев // Жизнь. — 2007. — 14 июня (№ 84).

15305. Онищенко В.О. Національний технічний університет — один із ліде­рів вищої освіти Полтавського регіону : [бесіда із зав. каф. фінансів та банків. спра­ви Володимиром Олександровичем Онищенком / записала Ганна Яловегіна] // Зоря Полтавщини. — 2007. — 20 черв. (№ 90—91). — С. 4.

15306. Строєв О. МАУП [Міжрегіональна академія управління персоналом]: якісна освіта стає ближчою / Олександр Строєв // Новини Закарпаття. — 2007. —
16 черв. (№ 66—67). — С. 17.

Див. 15329

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

391/395 Етнографія. Традиції та звичаї. Суспільне життя. Церемоніал. Масові розваги. Фестивалі

15307. Бескід М. Замовляння дакських дівчат : [про фольклор. фестиваль ру-мун. громади, с. Середнє Водяне Рахів. р-ну] / Михайло Бескід // Новини Закарпат­тя. — 2007. — 26 черв. (№ 71). — С. 8.

15308. Москалюк П. Фестиваль "Веселкова доля" відроджує кращі національні традиції / Павло Москалюк // Вечірня Полтава. — 2007. — 7 черв. (№ 24). — С. 7.

15309. Омельчук Ю. "Етноеволюція" мандрує Україною : [про однойм. фес­тиваль] / Юлія Омельчук // Профспілкові вісті. — 2007. — 29 черв. (№ 24). — С. 12.

15310. Прудченко В. Вітрила мистецтва : [про Дніпропетр. обл. фестиваль творчості дітей з вадами здоров'я "Повір у себе — і в тебе повірять інші"] / Віталій Прудченко // Вісті Придніпров'я. — 2007. — 2 черв. (№ 44). — С. 8.

Див. 15158, 15307, 15390, 15393, 15441, 15447-48, 15451

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ХІМІЧНИХ НАУК

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія

15311. Вийшли на критичний рівень : [про підсумки міжнар. дослідн. проекту "Оцінка екосистем на порозі тисячоліття"] // Щотижня. — 2007. — 13 черв. (Чис. 24). — С. 2. — За матеріалами укр. та зарубіж. вид.

15312. Гурічева Т. Таємниці, які знають усі : чому непривабливий [лиман] Шаболат? / Тетяна Гурічева // Одеські вісті. — 2007. — 21 черв. (№ 57). — С. 9.

15313. Кордюкова В. Ракетному паливу наказано "лежати тихо". Не сказали скільки... : [за матеріалами бесіди з головою Павлоград. міськ. екологія т-ва Вірою Трембач та деп. Криворіз. міськради Володимиром Гончарем] / Валентина Кордю­кова // Зоря. — 2007. — 9 черв. (№ 60).

15314. Маслов Є. Щоб озеро Катлабух не перетворилося на калюжу / Євген Маслов // Одеські вісті. — 2007. — 28 черв. (№ 60). — С. 7.

15315. Піддубний І.А. Людина — природа: як почути одне одного : [бесіда з начальником Держупр. охорони навколиш. природ. середовища в обл. Ігорем Ана­толійовичем Піддубним / записала Ірина Євдокимова] // Зоря Полтавщини. — 2007. — 5 черв. (№ 81).

15316. Романенчук А. Сміттєзвалище в Хусті загрожує життю людей та все­світньо відомій Долині нарцисів / Анна Романенчук // Новини Закарпаття. — 2007. — 19 черв. (№ 68). — С. 5, 7.

15317. Садоха М.М. Чи не перетвориться Закарпаття на екологічно небез­печний регіон?.. : [бесіда з начальником держ. екологія інспек. в обл. Михайлом Михайловичем Садохою / записала Сніжана Русин] // Новини Закарпаття. — 2007. — 5 черв. (№ 62). — С. 4.

15318. Стрелецкий М. Геофизики определили где в Украине лучше дышать через раз : [с публ. стат. данных] / Максим Стрелецкий // Жизнь. — 2007. — 6 июня (№ 79).

15319. Сушинський Б. Під кроною життя : [пробл. опустелювання та засух в Кодим. р-ні : за матеріалами бесіди з дир. держ. п-ва "Кодим. ліс. госп-во" Віктором Тараном] / Богдан Сушинський // Одеські вісті. — 2007. — 16 черв. (№ 55). — С. 6.

15320. Тюрін А. Кінбурн чекає на допомогу : [екологія пробл. Кінбурн. коси] / Андрій Тюрін // Рідне Прибужжя. — 2007. — 19 черв. (№ 71).

15321. Чечель Л. Про довкілля замовимо слово : [про засід. прес-клубу Всеукр. екологія ліги на тему "Екологія ситуація в Україні : виклики та загрози"] / Людмила Чечель // Демократична Україна. — 2007. — 20 черв. — С. 5.

15322. Яцков М.В. Зона контроля — прибережная полоса : [беседа с началь­ником Гос. экол. инспекции охраны окружающей среды Северо-Запад. региона Чер­ного моря М.В. Яцковым / записал Николай Александров] // Одеські вісті. — 2007. — 26 черв. (№ 59). — С. 6.

Див. 15240, 15325

55 Геологія. Науки про Землю

15323. Дмитрів І. Старуня — не Помпеї, але... : [про єдиний діючий в Ук­раїні вулкан] / Іван Дмитрів // Демократична Україна. — 2007. — 16 черв. — С. 7.

15324. Зайчук М. За вітром : [про вивчення смерчів : з публ. стат. даних] / М. Зайчук // Щотижня. — 2007. — 6 черв. (Чис. 23). — С. 7.

15325. Ріка життя : [про Міжнар. день Дунаю] // Одеські вісті. — 2007. — 28 черв. (№ 60). — С. 7. — Від. Міжнар. відносин Одес. облводгоспу.

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА

60 Біотехнологія

Див. 15369

61 Медичні науки. Охорона здоров'я

613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія

15326. Бебешко В. Вживайте йодовану сіль, або Чому погіршується здоров’я українців? : [бесіда з ген. дир. наук. центру радіац. медицини АМН України Володи­миром Бебешком / записала Ольга Протяг] // Подолія. — 2007. — 5 черв. (№ 38).

15327. Князєва А. ... А в підсумку — деградація особистості : [про нарко­манію] / Алла Князєва // Одеські вісті. — 2007. — 26 черв. (№ 59). — С. 7.

Див. 15167, 15349, 15383

614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист від нещасних випадків та їхні попередження. Медицина катастроф

15328. Білан О. Народився на Благовіщення : [за матеріалами бесіди з голов. лікарем. вінниц. міськ. дит. лікарні № 3 Валерієм Дмитровичем Ластовським] / Ольга Білан // Вінниччина. — 2007. — 15 черв. (№ 45). — С. 5.

15329. Григорук Т. Життєве кредо вченого Монастирського : [за матерілами бесіди з доц. Вінниц. Нац. мед. ун-ту ім. М.І. Пирогова, кардиологом Юрієм Ігорови­чем Монастирським] / Тамара Григорук // Вінниччина. — 2007. — 15 черв. (№ 45). — С. 6.

15330. Коваленко С.Т. Искусство врачевать : [беседа с зав. педиатр. служ-бой Донец. гор. дет. клинич. больницы № 4 Светланой Петровной Коваленко / запи­сала Дарья Кирдода] // Жизнь. — 2007. — 15 июня (№ 85). — С. 3.

15331. Федоляк О. Спішімо любити, бо люди так швидко відходять... : [про запровадж. амер. благодійницею укр. походження Аліцією Гелевич проекту "Здо­ров’я" в Україні] / Оксана Федоляк // Галичина. — 2007. — 26 черв. (№ 92). — С. 7.

15332. Ціхонь З. Зоя Ціхонь: Більшість недуг — проблема не охрони здо­ров’я : прикарпат. медицина розвивається за визначальними пріоритетами... : [бесі­да з першим заст. начальника упр. охорони здоров’я Івано-Франків. облдержадмін.] // Галичина. — 2007. — 16 черв. (№ 87). — С. 6.

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія

15333. Павлюк І. Найнеобхідніший винахід людства : [про винайдення шпри­ців] / І. Павлюк // Щотижня. — 2007. — 27 черв. (Чис. 26). — С. 7.

15334. Шутко М. Чому ліки нас не "лікують"? : "підводні рифи" фармацевт. бізнесу : [за матеріалами бесіди з начальником Держінспек. з контролю якості лікар. засобів в обл. Петром Яцуком] / Маріанна Шутко // Новини Закарпаття. — 2007. — 16 черв. (№ 66—67). — С. 7, 19.

616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому

Див. 15261, 15326-27

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія

15335. Шимон В.М. "У хірургії — один у полі не воїн..." : [бесіда з хірур­гом-ортопедом обл. клініч. лікарні Василем Михайловичм Шимоном / записала Маріанна Шутко] // Новини Закарпаття. — 2007. — 16 черв. (№ 66—67). — С. 18.

62 Інженерна справа. Техніка в цілому

620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. Загальна енергетика

15336. Куда катится мировая энергетика : [с публ. стат. данных] // Жизнь. — 2007. — 20 июня (№ 87).

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. Технологія машинобудування в цілому

15337. Ковч Ю. Відродження "Гайсинмашу" : [про ТОВ "Гайсин. машино­будів. з-д"] / Ю. Ковч // Вінниччина. — 2007. — 5 черв. (№ 42).

622 Гірнича справа

15338. Акимочкин А. "Позвольте не согласиться..." : [о приватизации шахт : беседа с первым зам. пред. Независимых профсоюзов горняков Украины Анатолием Акимочкиным / записала Валентина Морозова] // Голос Донбасса. — 2007. — 14 июня (№ 23). — С. 5.

15339. Есенков А.В. А.В.Есенков: "Чтобы развивать отрасль, следует повы­сить цену на уголь" : [беседа с директором шахты им. М.В. Фрунзе, г.Ровеньки / записал Виктор Зеленский] // Голос Донбасса. — 2007. — 21 июня (№ 24). — С. 5.

15340. Ларіонова Н. Вугільна галузь у шпагаті : [за матеріалами прес-конф. заст. голови Донец. облдержадмін. Олександра Хохотви] / Наталя Ларіонова // До­неччина. — 2007. — 1 черв. (№ 41).

15341. Полтавец В. Виктор Полтавец: "Чтобы стать сильным руководите­лем, надо достойно пройти всю "угольную вертикаль"" : [беседа с директором ин-та "Луганскгипрошахт" / записал Виктор Зеленский] // Голос Донбасса. — 2007. —
28 черв. (№ 25). — С. 3.

15342. Сікалов Г. Геннадій Сікалов: "Кількість працюючих хочу збільшити до 12 тисяч чоловік" : [про дочір. п-во нац. акціонерної компанії "Надра України" "Полтава­нафтогазгеологія" : бесіда з ген. директором п-ва / записав Васевич Анатолій] // Зоря Полтавщини. — 2007. — 29 черв. (№ 96—97). — С. 4.

623 Військова техніка

Див. 15352
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї 6 070 Газети. Преса. Журналістика 7 1 Філософські науки. Психологія 7
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 9 06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси
ЗВІТ ПРО ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
...
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"...
Законодавчо-нормативна база функціонування системи обов'язкового примірника видань
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"...
Доповідь "Корпорація "Електронний Архів": досвід створення электронних каталогів бібліотек"
ЗВІТ ПРО ВИПУСК КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Респонденти: юридичні особи (видавництва, видавничі організації) та фізичні особи підприємці, які здійснюють випуск книжкової продукції,...
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі
Верховним Судом України ухвали судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 листопада...
ЛЬВIВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
Мета виставки – широке представлення підприємництва всіх регіонів України, рекламування їх продукції, ознайомлення з нею широких...
Судова палата у кримінальних справах
Голови Верховного Суду України – секретаря Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України Редьки А.І
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля 41
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка