КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


НазваКНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Сторінка2/8
Дата06.03.2016
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. Працевлаштування

15194. Баранчиков С. Яким є ринок праці на Закарпатті — аналізували фахівці профспілок області / Сергій Баранчиков // Профспілкові вісті. — 2007. —
29 черв. (№ 24). — С. 8.

15195. Ковашова О. Курс — на мікроекономіку : [про засід. "круглих сто­лів" з питань сіл. безробіття в р-нах Дніпропетр. обл. ] / Олена Ковашова // Зоря. — 2007. — 9 черв. (№ 60).

15196. Косенко О. МОП [Міжнародна організація праці] вчить і допомагає Україні / Олена Косенко // Демократична Україна. — 2007. — 19 черв. — С. 6.

15197. Пошук роботи: шляхи, допомога, досвід / підгот. Луїза Білозерова // Подолія. — 2007. — 2 черв. (№ 37).

15198. Савченко И. Поведение работника —субъективный фактор безопас­ности труда / И. Савченко // Профспілкові вісті. — 2007. — 29 черв. (№ 24). — С. 9.

15199. Цифри та факти — дзеркало правдиве : [про ринок праці Вінниц. обл. : з публ. стат. даних] / підгот. Луїза Білозерова // Подолія. — 2007. — 2 черв. (№ 37).

15200. Шевчук І.Ф. Безробіття: вчора, сьогодні... і завтра? : [бесіда з пер­шим заст. дир. обл. центру зайнятості Іваном Федоровичем Шевчуком : з публ. стат. даних / записала Луїза Білозерова] // Подолія. — 2007. — 2 черв. (№ 37).

331.105.44 Профспілки

15201. Профлівиця на теренах Західної України : [з історії профспілок] / підгот. Галина Івасюк // Профспілкові вісті. — 2007. — 29 черв. (№ 24). — С. 6.

Див. 15194, 15338

334 Форми організації та співробітництва в економіці

15202. Бідняк А.В. На захисті конкуренції : [про Дніпропетр. терит. від-ня Антимонопол. ком. України : бесіда з головою ком. Анатолієм Васильовичем Бідня­ком / записав Юрій Пшеничний] // Зоря. — 2007. — 21 черв. (№ 65). — С. 11.

15203. Грицай А.Ж. Диалог с депутатом : [о Междунар. Конгрессе промыш­ленников и предпринимателей : беседа с депутатом Днепропетр. обл. совета Анто­ном Жановичем Грицаем / записала Ярослава Хлебникова] // Вісті Придніпров'я. — 2007. — 12 черв. (№ 47). — С. 6.

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит

15204. Ліян Е. АКБ [акціонерно-комерційний банк] "Прикарпаття" : новий статус — нові перспективи / Е. Ліян // Галичина. — 2007. — 16 черв. (№ 87). — С. 1.

15205. Ліян Е. Успіх [акціонерно-комерційного банку "Прикарпаття"] забез­печать кадри : [про зустріч голови правл. спілки "Гетін інтернаціонал" Бернарда Афельтовича з журналістами під час прес-конф., Івано-Франківськ] / Е. Ліян // Га­личина. — 2007. — 21—27 черв. (№ 89—90). — С. 15.

15206. Прудкий С.В. Найближчий великий банк... : [бесіда з дир. Миколаїв. обл. дирекції відкритого АТ "Райффайзен банк Аваль" Сергієм Васильовичем Пруд­ким / записав Андрій Тюрін] // Рідне Прибужжя. — 2007. — 7 черв. (№ 66). — С. 3.

15207. Турянчик Р. Ставки за користування банківським кредитом частково відшкодовує держава... : [комент. голови представництва Держ. ком. України з пи­тань регулятор. політики та підприємництва у Закарпат. обл. Романа Турянчика] // Новини Закарпаття. — 2007. — 2 черв. (№ 60—61). — С. 17.

Див. 15235, 15255

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги. Ціни

338(477) Економічне становище України

15208. Васевич А. Валерій Асадчев: "Київ — столиця України, а Полтава по­винна стати українською столицею" : [про прес-конф., присвяч. соц.-екон. питанням обл. за участю голови Полтав. облдержадмін. Валерія Асадчева] / Анатолій Васевич // Зоря Полтавщини. — 2007. — 1 черв. (№ 79—80). — С. 2.

15209. Гресь В. Володимир Гресь "Об’єднуючи зусилля, зможемо прискорю­вати соціально-економічний розвиток Черкащини" : [звіт голови облради на сес.] // Черкаський край. — 2007. — 13 черв. (№ 44). — С. 4—5.

15210. Дроздовський Є. Запоріжцям — чисте повітря і воду! : [про "круглий стіл" на тему: "Запоріжжя: як підвищити екон. потенціал та зберегти навколишнє середовище"] / Євген Дроздовський // Запорізька правда. — 2007. — 19 черв. (№ 89).

15211. Дубовий Б. Економіка йде вгору... : [за матеріалами брифінгу началь­ника голов. упр. економіки Закарпат. облдержадмін. Віктора Погорєлова з журна­лістами обл. засобів мас. інформації] / Богдан Дубовий // Новини Закарпаття. — 2007. — 9 черв. (№ 63—64). — С. 3.

15212. Кужман О. Олег Кужман: "В обласному центрі ціни на хліб піднято не обґрунтовано..." : [бесіда із в. о. заст. голови Дніпропетр. облдержадмін. / запи­сав Василь Петруненко] // Вісті Придніпров'я. — 2007. — 19 черв. (№ 49). — С. 4.

15213. Ларіонова Н. Найменше одержують працівники культури й мистец­тва : на прес-конф. в обл. упр. статистики розповіли про соц.-екон. розв.... / Наталя Ларіонова // Донеччина. — 2007. — 12 черв. (№ 44).

15214. Панцир С. Задоволеність споживачів — новий соціальний вимір для України : [з публ. стат. даних] / Сергій Панцир, Юрій Гавриленко // Профспілкові вісті. — 2007. — 29 черв. (№ 24). — С. 4—5.

15215. Погорєлов В.В. Під лежачий камінь і вода не тече... : [про екон. розв. Закарпаття : бесіда з начальником голов. упр. економіки облдержадмін. Віктором Володимировичем Погорєловим / записав Богдан Дубовий] // Новини Закарпаття. — 2007. — 19 черв. (№ 68). — С. 4.

15216. Соціально-економіне становище області за січень — травень 2007 року : [стат. дані] // Зоря Полтавщини. — 2007. — 27 черв. (№ 95).

15217. Соціально-економічне становище Рівненської області за січень — травень 2007 року : [стат. дані] // Вільне слово. — 2007. — 26 черв. (№ 49). — С. 4.

Див. 15244, 15236

338.48 Туризм. Економіка туризму

15218. Голяєва І. Що показувати в Одесі?.. : [про прес-конф. щодо курорт.-рекреац. та турист. потенціалу, Одеса] / Ірина Голяєва // Одеські вісті. — 2007. — 16 черв. (№ 55). — С. 7.

15219. Федорчук Ю. Зеленому туризму — зелене світло : [про розв. турист. галузі в Любашів. та Миколаїв. р-нах] / Юрій Федорчук // Одеські вісті. — 2007. — 16 черв. (№ 55). — С. 9.

15220. Чабан М. На Ніаґарі і довкола неї : [дор. нотатки з Канади] / Микола Чабан // Зоря. — 2007. — 9 черв. (№ 60). — Закінч. Початок: 5 черв.

Див. 15187, 15243

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка

15221. Закарпаття освоює "польський напрямок" : [про VI засід. укр.-пол. міжуряд. ради з питань співробітництва, м. Арламов (Польща)] // Новини Закар-паття. — 2007. — 19 черв. (№ 68). — С. 1.

Див. 15189

34 Право. Юриспруденція

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право

15222. Гриневецький С. Конституція тривоги нашої / Сергій Гриневецький // Одеські вісті. — 2007. — 28 черв. (№ 60). — С. 4.

15223. До Дня Конституції України : (за матеріалами держ. архіву Херсон. обл.) / підгот. Віктор Боровик // Наддніпрянська правда. — 2007. — 28 черв. (№ 43). — С. 2.

15224. Євченко В. Конституція України : зміни та форма державного прав­ління / Володимир Євченко // Рідне Прибужжя. — 2007. — 26 черв. (№ 74).

15225. Кравчук Л. Леонід Кравчук: "Це не просто данина даті..." : [про Консти­туцію України : бесіда з нар. депутатом України / записала Людмила Шершель] // Київська правда. — 2007. — 28 черв. (№ 68).

15226. Мякушко Н. Основа стабільного розвитку держави [Конституція Ук­раїни] / Надія Мякушко // Зоря Полтавщини. — 2007. — 27 черв. (№ 95).

15227. Сирота М. Михайло Сирота: "Ми за крок від втрати державності" : [бесіда з одним із законотворців Конституції України] // Вечірня Полтава. — 2007. — 28 черв. (№ 26). — С. 1, 4.

15228. Шершун М. Микола Шершун: "Конституція — це фундамент зако­нодавчої будівлі" : [бесіда з нар. депутатом України / записав Тарас Покутянський] // Вільне слово. — 2007. — 28 черв. (№ 50). — С. 3.

347 Цивільне право. Судовий устрій

347.2/.3 Речове право. Майнове право. Право власності

15229. Колотілов О.М. Купити або продати і не прогадати : [бесіда з нотаріусом Полтав. міськ. нотаріал. округу Олександром Михайловичем Колотіловим / записа­ла Ніна Кондратюк] // Зоря Полтавщини. — 2007. — 19 черв. (№ 89). — С. 3.

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій

15230. Андріуца М. Микола Андріуца: Бо неоднаково мені якою буде Ук­раїна : [бесіда з прокурором Галиц. р-ну Івано-Франків. обл. / записав Богдан Вів­чар] // Галичина. — 2007. — 7—13 черв. (№ 81—82). — С. 5.

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

351/354 Державне адміністративне управління

15231. Барабаш Н. Увага: дитяче жебрацтво / Надія Барабаш // Демокра­тична Україна. — 2007. — 5 черв. — С. 6.

15232. Бедриківський В. Володимир Бердиківський: "Найголовніше — за-хистити права людей" : [бесіда з начальником Упр. М-ва внутр. справ України в Житомир. обл. / записала Галина Проніна] // Житомирщина. — 2007. — 23 черв. (№ 66). — С. 2.

15233. Жепало В.М. Спокій громадян забезпечує дільничий : [бесіда із заст. начальника упр. громад. безпеки Упр. М-ва внутр. справ України в Миколаїв. обл. Вадимом Миколайовичем Жепалом / записав Володимир Зацеркляний] // Рідне Прибужжя. — 2007. — 19 черв. (№ 71).

15234. Закусило П.І. В інтересах держави та її громадян : [про митну службу України : бесіда з начальником мит. служби Петром Івановичем Закусилом / записала Іраїда Голованова] // Житомирщина. — 2007. — 23 черв. (№ 66). — С. 4.

15235. Зеленюк І. Михайло Смачило: вже у червні зберемо мільярд... : [про зустріч голови держ. податк. адмін. в Івано-Франків. обл. Михайла Смачила із журна­лістами, Івано-Франківськ] / Іван Зеленюк // Галичина. — 2007. — 31 трав. — 6 черв. (№ 77—78). — С. 6.

15236. Зелінський Е. "На Рахівщині ще є де докласти своїх рук" : [бесіда з головою райдержадмін. Едуардом Зелінським / записав Ярослав Світлик] // Новини Закарпаття. — 2007. — 9 черв. (№ 63—64). — С. 7.

15237. Зиков В.С. За ґратами і вчать, і лікують : [бесіда із заст. начальника упр. Держ. департаменту України з питань викон. покарань у Херсон. обл. Володи­миром Станіславовичем Зиковим / записала Софія Серебрякова] // Демократична Україна. — 2007. — 5 черв. — С. 6.

15238. Карасик М. Професіоналізм, повага, довіра — принцип роботи по­датківців Полтавщини / Михайло Карасик // Зоря Полтавщини. — 2007. — 29 черв. (№ 96—97). — С. 3.

15239. Кириченко Л.Д. Транспортная милиция: 88 лет в движении : [беседа с начальником линейн. упр. на Донец. ж.-д. Упр. М-ва внутр. дел Украины Леони­дом Даниловичем Кириченко / записал Максим Стрелецкий] // Жизнь. — 2007. —
5 июня (№ 78).

15240. Кічковський М.М. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи вперше почув про екологічну ситуацію в Карпатах... : [про сес. Конгресу місц. і регіон. влад Ради Європи , Страсбург (Франція) : бесіда з головою облради Михайлом Ми­хайловичем Кічковським / записав Василь Чорногор] // Новини Закарпаття. — 2007. — 9 черв. (№ 63—64). — С. 4.

15241. Козік А.А. Серед пріоритетів відкритість, гласність і прозорість : [про держ. службу : бесіда з начальником Упр. держ. служби Головдержслужби України в Одес. обл. Анатолієм Анатолійовичем Козіком / записала Ганна Максимова] // Одеські вісті. — 2007. — 23 черв. (№ 58). — С. 8.

15242. Колібаба А.В. Політична криза чи конфлікт лідерів? : [бесіда з голо-вою Ужгород. райдержадмін., деп. облради Анатолієм Васильовичем Колібабою / за­писала Надія Тегза] // Новини Закарпаття. — 2007. — 16 черв. (№ 66—67). — С. 6.

15243. Кушнир В. Какой мы увидели Америку и американских правоохрани­телей / Виктория Кушнир // Жизнь. — 2007. — 22 июня (№ 89). — С. 16. — Окон­чание. Нач.: № 85.

15244. Ларіонова Н. Про економіку, оздоровчий сезон і майбутній ювілей : [за матеріалами прес-конф. голови Донец. облдержадмін. Володимира Логвиненка] / Наталя Ларіонова // Донеччина. — 2007. — 15 черв. (№ 45).

15245. Лизун Б.П. Перспективи розвитку податкової служби : [бесіда з на­чальником Держ. податк. інспек. у м. Полтаві Богданом Павловичем Лизуном] // Ве­чірня Полтава. — 2007. — 28 черв. (№ 26). — С. 4.

15246. Ліхоткін О.І. Від допоміжного персоналу — до виконання функцій управління : [про держ. службу України : бесіда з начальником від. кадр. роботи з держ. службовцями Департаменту кадр. політики М-ва оборони України Олек­сандром Іллічем Ліхоткіним / записав Руслан Ткачук] // Народна армія. — 2007. — 23 черв. — С. 1, 4.

15247. Мельник Ю.В. З вогню та в полум’я : [бесіда з кер. Блоку Юлії Ти­мошенко у Вінниц. облраді Юрієм Володимировичем Мельником / записала Інна Медведєва] // Вінниччина. — 2007. — 5 черв. (№ 42).

15248. Москаленко В.В. Добробут коростенців — серед головних пріори-тетів міськради : [бесіда з Коростен. міськ. головою Володимиром Васильовичем Москаленком / записав Григорій Павлов] // Житомирщина. — 2007. — 16 черв.
(№ 63). — С. 3.

15249. Назаренко В. Потрібні спільні зусилля, щоб вивести район з прориву : у Кетеринополі відбулося виїзне засід. колегії облдержадмін. / Віра Назаренко // Черкаський край. — 2007. — 15 черв. (№ 45). — С. 4.

15250. Петрів Я. "Цивільна армія" держави : [розповідь начальника упр. держ. служби в Івано-Франків. обл. Яреми Петріва / записала Марта Войцехівська] // Га­личина. — 2007. — 23 черв. (№ 91). — С. 3.

15251. Пирожников А.О. Нові орбіти податкової : [бесіда з головою Держ. податк. адмін. у Херсон. обл. Анатолієм Олександровичем Пирожниковим / записа­ла Ганна Павленко] // Наддніпрянська правда. — 2007. — 28 черв. (№ 43). — С. 1, 7.

15252. Плачков І.В. Перед лицем суворих випробувань : [бесіда з головою облдержадмін. Іваном Васильовичем Плачковим / записав Степан Сербінов] // Одеські вісті. — 2007. — 23 черв. (№ 58). — С. 4.

15253. Плугатор Р. Дві години з Романом Плугатором... : [бесіда з головою Білоцерків. райдержадмін. Київ. обл. / записав Микола Петричук] // Галичина. — 2007. — 7—13 черв. (№ 81—82). — С. 15.

15254. Попадинець В.Ю. "Авторитет державної служби, як і людини, зале­жить від доброчесності..." : [бесіда з начальником упр. держ. служби Головдерж­служби України в обл. Василем Юрійовичем Попадинцем / записав Віктор Тис] // Новини Закарпаття. — 2007. — 19 черв. (№ 68). — С. 3.

15255. Посічанський М. Перший мільярд — рубіжна віха : [про прес-конф. голови держ. податк. адмін. в Івано-Франків. обл. Михайла Смачила] / Михайло По­січанський // Галичина. — 2007. — 14—20 черв. (№ 85—86). — С. 3.

15256. Проніна Г. Затвердили програми, визначилися з субвенціями : із сес. облради / Галина Проніна // Житомирщина. — 2007. — 26 черв. (№ 67). — С. 2.

15257. Пшеничний Ю. Розвиток самоврядування [в Дніпропетровській області] — запорука демократизації / Юрій Пшеничний // Зоря. — 2007. — 9 черв. (№ 60).

15258. Сербінов С. Виходячи з полону ситуацій, що склалися : нотатки з XI сес. облради V скликання / Степан Сербінов // Одеські вісті. — 2007. — 16 черв. (№ 55). — С. 4.

15259. Сербінов С. Два кольори : [про засід. Координац. ради з питань місц. са­моврядування за участю голови облради М.Л.Скорика, м. Южне] / Степан Сербінов // Одеські вісті. — 2007. — 21 черв. (№ 57). — С. 8.

15260. Сергачов В.О. Кілька слів про права людини й журналістів... : [бесі­да з головою коміс. облради з питань забезп. прав людини, свободи слова й інфор-мації Валерієм Олександровичем Сергачовим] // Одеські вісті. — 2007. — 21 черв. (№ 57). — С. 5.

15261. Слободян Я. Ярослав Слободян: Наркоманам не подобається, що їм продають наркотики... : [про боротьбу з незакон. обігом наркотиків : бесіда із заст. начальника Прикарпат. юрид. ін-ту Львів. держ. ун-ту внутр. справ по роботі з пер­соналом / записав Ярема Срібнак] // Галичина. — 2007. — 23 черв. (№ 91). — С. 6.

15262. Товтин В. "Мені не соромно перед людьми за свої 80 років" : [про ветерана закарпат. міліції Петра Івановича Бронтерюка] / Володимир Товтин // Но­вини Закарпаття. — 2007. — 26 черв. (№ 71). — С. 7—8.

15263. Тюрін А. Від бюджету — до соціальної сфери : [про виїзне засід. Координац. ради з питань місц. самоврядування за участю голови постійн. коміс. Миколаїв. облради з питань планування бюджету, фінансів та інвестицій Олександра Смирнова на території Бармашів. сіл. та Первомайс. селищ. рад] / Андрій Тюрін // Рідне Прибужжя. — 2007. — 12 черв. (№ 68).

15264. Тюрін А. Гаряча пора правоохоронців : [про темат. прес-конф. начальника від. Держ. автоінспек. Упр. м-ва внутр. справ України в Миколаїв. обл. Геннадія По­горєлова] / Андрій Тюрін // Рідне Прибужжя. — 2007. — 2 черв. (№ 64).

15265. Ульванська Я. Ярослава Ульванська : Жінка і в раді — та ж бере-гиня : [бесіда з головою депутат. фракції "Відродження Прикарпаття" в Івано-Фран­ків. облраді, заст. начальника голов. упр. праці та соц. захисту населення / записав Мирослав Кіндрачук] // Галичина. — 2007. — 26 черв. (№ 92). — С. 4.

15266. Черновецький Л. Леонід Черновецький: я тримався за матір, як за останню соломинку, що з’єднує мене з далеким минулим : [бесіда з головою Київ. міськдержадмін. / записав Олег Іванченко] // Галичина. — 2007. — 21—27 черв.
(№ 89—90). — С. 5.

15267. Шморгун О.С. Правопорушник не втече від закону : [розповідь прокурора Вінниц. обл. Олександра Семеновича Шморгуна] // Подолія. — 2007. — 5 черв. (№ 38).

15268. Щербаков І. Відповідальність, обов'язковість, оперативність... : Та­ким є життєве кредо колишнього керівника нашої області Анатолія Статинова / Іван Щербаков // Донеччина. — 2007. — 12 черв. (№ 44).

15269. Яблонський С.Т. Рівненська митниця: планка усе вище і вище : [бе­сіда з начальником Рівнен. митниці, держ. радником мит. служби Степаном Ти­мофійовичем Яблонським / записав Володимир Комаровський] // Вільне слово. — 2007. — 21 черв. (№ 48). — С. 5.

Див. 15180-81, 15183, 15208-10, 15212, 15215, 15218, 15279, 15316-17, 15334, 15340, 15361, 15549

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки.
Оборона країни. Збройні сили. Історія воєн

15270. Волошина В. Їм дістався перший бій війни : 22 черв. 1941р. Брестську фортецю боронили і 25 прикордонників із Полтавщини / Валентина Волошина // Вечірня Полтава. — 2007. — 21 черв. (№ 25). — С. 6.

15271. Жежера В. Ковпак козиряв цареві, Чапаєву й Сталіну : 120 років тому народився знаменитий партизанський генерал / Віталій Жежера : [з "Газ. по-ук­раїнськи"] // Вечірня Полтава. — 2007. — 14 черв. (№ 24). — С. 3.

15272. Зборовский А. Талан Якова Гальчевського : [про вид. кн. спогадів Якова Гальчевського "З воєнного нотатника"] / Анатолій Зборовский // За Ук­раїнську Україну. — 2007. — 11—17 черв. (№ 22). — С. 11.

15273. Зятьєв С. А про Береста забули... : для визнання подвигу нашого земляка, який теж здіймав над рейхстагом Прапор Перемоги, знадобилося 60 р. / Сергій Зятьєв // За Українську Україну. — 2007. — 11—17 черв. (№ 22). — С. 8.

15274. Мамонтов В. Перед пам'яттю святого : [з історії ВВВ] / Віктор Ма­монтов // Одеські вісті. — 2007. — 21 черв. (№ 57). — С. 7.

15275. "... Мріють про волю в холодній землі" : [про укр. військ. діяча, полі­тика, дипломата, поета Вільгельма Франца Габсбурга-Лотрінгена (Василь Вишива­ний) (1895—1948)] // За Українську Україну. — 2007. — 4—10 черв. (№ 21). —
С. 8—9.

15276. Непомітно для суспільства пішла із життя людина-легенда : [про заст. міністра оборони СРСР Івана Мойсейовича Третяка (1923—2007)] // Вечірня Пол­тава. — 2007. — 28 черв. (№ 26). — С. 3.

15277. Погуляйло С. Заради миру пам’ятаймо про війну : 66 років тому роз­почалася ВВВ / С. Погуляйло // Щотижня. — 2007. — 20 черв. (Чис. 25). — С. 1.

15278. Стрільчук А. Довбинська трагедія : [про партиз. республіку в м. Дов­биш у роки ВВВ] / Анатолій Стрільчук // Житомирщина. — 2007. — 21 черв.
(№ 65). — С. 3.

15279. Храмцов В. Л. 22 червня почалася не тільки війна, а й наша премога! : [бесіда з деп. Дніпропетр. обл. ради Валерієм Леонідовичем Храмцовим / записав Олег Тихолиз] // Зоря. — 2007. — 21 черв. (№ 65). — С. 4.

15280. Цимбалюк Є. Обпалене небо над Головчицями : [з історії ВВВ] / Євген Цимбалюк // Вільне слово. — 2007. — 12 черв. (№ 45). — С. 6.

Див. 15574
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї 6 070 Газети. Преса. Журналістика 7 1 Філософські науки. Психологія 7
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 9 06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси
ЗВІТ ПРО ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
...
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"...
Законодавчо-нормативна база функціонування системи обов'язкового примірника видань
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"...
Доповідь "Корпорація "Електронний Архів": досвід створення электронних каталогів бібліотек"
ЗВІТ ПРО ВИПУСК КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Респонденти: юридичні особи (видавництва, видавничі організації) та фізичні особи підприємці, які здійснюють випуск книжкової продукції,...
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі
Верховним Судом України ухвали судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 листопада...
ЛЬВIВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
Мета виставки – широке представлення підприємництва всіх регіонів України, рекламування їх продукції, ознайомлення з нею широких...
Судова палата у кримінальних справах
Голови Верховного Суду України – секретаря Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України Редьки А.І
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля 41
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка