ЗВІТ ПРО ВИПУСК КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


Скачати 120.45 Kb.
НазваЗВІТ ПРО ВИПУСК КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Дата23.04.2013
Розмір120.45 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО ВИПУСК КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


за ____________ 20__ року
(квартал)

Подають 

Терміни подання 

Респонденти: юридичні особи (видавництва, видавничі організації) та фізичні особи - підприємці, які здійснюють випуск книжкової продукції, — Державному комітету телебачення та радіомовлення України, Державній науковій установі "Книжкова палата України імені Івана Федорова" 

не пізніше 5 числа після звітного періоду 

Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" (зведену інформацію по Україні та регіонах) — Державному комітету телебачення та радіомовлення України, Державному комітету статистики України 

у термін, визначений Планом державних статистичних спостережень 
Форма № 1-В (книги)
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету телебачення та радіомовлення України
від 03.06.2009 р. № 194
за погодженням з Держкомстатом Респондент:

Найменування / Ім'я: _________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження / Місце проживання: ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
                (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офісу)

___________________________________________________________________________________________________________________________

 № рядка 

Стислий опис видання 

Кількість видань (одиниць обліку) 

Міжнародний стандартний номер книги, нотного видання (ISBN, ISMN) 

Мова видання 

Обсяг 

Тираж видання
(тис. прим.) 

Фактична здача тиражу
(тис. прим.) 

Найменування /прізвище, ім'я, по батькові виготовлювача книжкової продукції та його місцезнаходження/ місце проживання,
№ замовлення 

Число, місяць, рік доставки (розсилки) обов'язкового примірника 

Назва бюджетної програми 

в обліково-
видавничих аркушах 

у друкованих аркушах, приведених до формату
60 х 90 см 10 

11 

12 Видання, що вийшли, усього: 

 

Х 

Х 

 

 

 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доздавання тиражів видань, усього: 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

 Разом видань (рядки 1 + 2) 

 

Х 

Х 

 

 

 

 

Х 

Х 

Х 

Знаком "Х" помічено рядки та графи, які не заповнюються.

Керівник 

___________________________________
(підпис) 

______________________________________
(П. І. Б.) 

Виконавець 

___________________________________
(підпис) 

______________________________________
(П. І. Б.) 

телефон: _______________________ факс: ____________________ електронна пошта: ____________________

"___" ____________ 20__ року 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету телебачення та радіомовлення України
від 3 червня 2009 р. № 194

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 червня 2009 р. за № 559/16575 


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-В (книги) (квартальна) "Звіт про випуск книжкової продукції"

I. Загальні положення


1.1. Форму звітності № 1-В (книги) (квартальна) "Звіт про випуск книжкової продукції" подають респонденти: юридичні особи (видавництва, видавничі організації) та фізичні особи - підприємці, які здійснюють випуск книжкової продукції, щокварталу не пізніше 5 числа після звітного періоду.

1.2. Якщо у звітному періоді респондент не випустив жодного книжкового видання й не було доздавання тиражів, це відображається у звіті.

1.3. Не включають до звіту видання у разі здачі тільки сигнальних та обов'язкових примірників видань.

1.4. В адресній частині форми зазначають повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові та місцезнаходження/місце проживання респондента відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи/фізичної особи - підприємця.

II. Заповнення показників форми


2.1. У графі 2 "Стислий опис видання" нижче рядка 1 "Видання, що вийшли, усього" зазначають перелік неперіодичних книжкових видань, які вийшли у звітному періоді (текстових, образотворчих, картографічних, нотних).

Щодо кожного видання зазначають такі відомості:

повна назва, назва чи номер тому, частини, книги, порядковий номер видання (2-е, 3-є та ін.);

автор, колектив авторів (не більше трьох авторів), перекладач, укладач, організація, від імені якої випущено видання;

мова оригіналу (у перекладних виданнях);

країна (для зарубіжних авторів);

видавництва-партнери (два і більше видавництв, які спільно випустили видання) та процентний розподіл тиражу між ними.

Каталоги устаткування, запасних частин; паспорти до машин; інструкції з експлуатації машин та устаткування; алфавітні списки (наприклад підприємства зв'язку та ін.); деякі нормативні, інструктивні довідкові та інші матеріали обмеженої сфери і терміну дії; розклад руху транспорту; плани семінарських занять; збірники типових програм для підготовки спеціалістів у навчальних закладах і на виробництві; програмно-методичні матеріали для підвищення кваліфікації; рекламні проспекти тощо є дрібнодрукованою книжковою продукцією, яка до звіту не включається і обраховується Державною науковою установою "Книжкова палата України імені Івана Федорова" окремо за даними обов'язкового примірника.

Назву кожного видання зазначають в окремому рядку. Щодо кожного видання заповнюють графи 4 — 12.

Видання однієї тематики, що мають спільну палітурку, спільну суперобкладинку або футляр із зазначенням загальної назви видання, а також видання, частину тиражу якого випущено в палітурці, а частину - в обкладинці, та видання, що випущене в палітурках різних типів, є однією назвою. Спільне видання та видання, тираж якого виготовлено різними виготовлювачами або одним виготовлювачем, але кількома запусками, є однією назвою. Додрукування тиражу будь-якого видання у звітному році окремою назвою не вважається.

2.2. У графі 4 "Міжнародний стандартний номер книги, нотного видання (ISBN, ISMN)" зазначають Міжнародний стандартний номер книги, нотного видання чи номери (у багатотомних, спільних виданнях, у виданнях з різними палітурками тощо).

2.3. У графі 5 "Мова видання" зазначають, якою мовою вийшло видання.

2.4. У графі 6 "Обсяг в обліково-видавничих аркушах" зазначають загальну кількість обліково-видавничих аркушів в одному примірнику видання (заповнюється тільки державними видавництвами).

2.5. У графі 7 "Обсяг у друкованих аркушах, приведених до формату 60 х 90 см" зазначають загальну кількість приведених друкованих аркушів в одному примірнику видання. За один приведений друкований аркуш видання (умовний друкований аркуш) прийнято друкований аркуш формату 60 х 90 см, площею 5400 см2, до якого за допомогою коефіцієнтів переведення фізичних аркушів в умовні прирівнюють друковані аркуші інших форматів. Коефіцієнти переведення:

60 х 84 см

0,93

60 х 90 см

1,0

70 х 90 см

1,17

75 х 90 см

1,25

70 х 100 см

1,30

70 х 108 см

1,40

84 х 108 см

1,68.

У разі друкування на папері інших форматів коефіцієнт переведення визначають співвідношенням площі одного боку аркуша до площі облікової одиниці — 5400 см2.

Обкладинку, суперобкладинку, форзаци в обсяг видання в друкованих аркушах не включають.

2.6. У графі 8 "Тираж видання (тис. прим.)" зазначають підсумкову кількість примірників видання однієї назви у звітному періоді.

2.7. У графі 9 "Фактична здача тиражу (тис. прим.)" зазначають фактично зданий тираж видання у звітному періоді.

2.8. У графі 10 "Найменування/прізвище, ім'я, по батькові виготовлювача книжкової продукції та його місцезнаходження/місце проживання, № замовлення" зазначають повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові і місцезнаходження/місце проживання виготовлювача (виготовлювачів) книжкової продукції, а також номер замовлення.

2.9. У графі 11 "Число, місяць, рік доставки (розсилки) обов'язкового примірника" зазначають число, місяць, рік доставки (розсилки) видавництвом, видавничою організацією, фізичною особою (або виготовлювачем книжкової продукції за наявності відповідного договору) обов'язкового примірника згідно з підтверджувальними документами.

2.10. У графі 12 "Назва бюджетної програми" зазначають назву бюджетної програми для видань, які повністю або частково фінансуються за бюджетні кошти.

2.11. У графі 2 "Стислий опис видання" нижче рядка 2 "Доздавання тиражів видань, усього" зазначають перелік неперіодичних книжкових видань, тиражі яких доздали у звітному періоді. Назву кожного видання зазначають у кожному окремому рядку, за кожним виданням заповнюють графу 9.

2.12. У рядку 1 "Видання, що вийшли, усього":

у графі 3 "Кількість видань (одиниць обліку)" зазначають загальну кількість назв видань, що вийшли у звітному періоді;

у графі 6 "Обсяг в обліково-видавничих аркушах" зазначають загальний обсяг видань, що вийшли у звітному періоді, в обліково-видавничих аркушах;

у графі 7 "Обсяг у друкованих аркушах, приведених до формату 60 х 90 см" зазначають загальний обсяг видань, що вийшли у звітному періоді, в приведених друкованих аркушах;

у графі 8 "Тираж видання (тис. прим.)" зазначають загальний тираж усіх видань, що вийшли у звітному періоді;

у графі 9 "Фактична здача тиражу (тис. прим.)" зазначають фактично зданий тираж усіх видань у звітному періоді.

2.13. У рядку 2 "Доздавання тиражів видань, усього" графу 9 заповнюють аналогічно відповідній графі рядка 1.

2.14. У рядку 3 "Разом видань (рядки 1 + 2)":

у графах 3, 6, 7, 8 наводять дані відповідних граф рядка 1;

у графі 9 зазначають фактично зданий тираж (рядки 1 + 2).

Схожі:

ЗВІТ ПРО ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
...
За фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
Звіт про фінансовий стан) станом на 31. 12. 2014 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про власний капітал,...
Лекція 7 Облік витрат виробництва
Випуск будь-якої продукції потребує здійснення певних витрат, які впливають на величину собівартості
Держкомстата України від 22. 06. 99 р. №210
Звіт про стан тваринництва складається на основі первинних документів бухгалтерського та зоотехнічного обліку про одержання продукції,...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
ПРОМИСЛОВІСТЬ Загальна характеристика господарства, економічний потенціал
Укажіть форму суспільної організації виробництва за описом: «Випуск на одному підприємстві певного виду продукції»: А. кооперація...
ПРОМИСЛОВІСТЬ Загальна характеристика господарства, економічний потенціал
Укажіть форму суспільної організації виробництва за описом: «Випуск на одному підприємстві певного виду продукції»: А. кооперація...
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
ДОГОВІР комісії на продаж продукції (договір про передачу продукції на реалізацію)
КОМІСІОНЕР зобов’язується за дорученням КОМІТЕНТА здійснити в інтересах останнього від свого імені угоду з продажу продукції
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ТОВ «Цінні папери КБІ», що додається, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2011р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка