ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА


НазваДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Сторінка1/12
Дата21.02.2016
Розмір1.68 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

18

2007

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
№ 18

Вересень 2007

(13656—14374)
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року


Київ • 2007

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTION

National

bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

NEWSPAPER ARTICLES

State bibliographic index of

Ukraine
№ 18

September, 2007

(13656—14374)
Issued semimonthly

Published since 1937


Kyiv • 2007
Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Укладачі: В.В.Гладун, І.М. Кічкін, О.А. Рудь, Ю.Г. Щербак

Редагування З.А.Медведєвої

Коректура О.П.Дубовик
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 11.09.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум.друк.арк. 3,95. Обл.-вид.арк. 4,47.

Тираж 170 пр. Зам. № 118.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-82-69.
З питань придбання звертатися за тел. 292-02-94.


 Книжкова палата України, 2007

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

  1. Загальні питання науки та культури 5

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5

030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо 6

050 Серіальні видання 6

  1. Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки.

Музеї 6

070 Газети. Преса. Журналістика 7

1 Філософські науки. Психологія 7

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 7

  1. Суспільні науки 8

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.

Гендерні дослідження 8

  1. Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 8

316 Соціологія 8

32 Політика. Політологія 8

33 Економіка. Економічні науки 15

34 Право. Юриспруденція 22

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 24

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 29

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 30

  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 32

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук. 33

55 Геологія. Науки про Землю 33

57 Біологічні науки 33

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 34

60 Біотехнологія 34

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 34

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 37

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 39

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція.

Телекомунікації 41

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля 41

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 43

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 43

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 44

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 51

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови . 51

82 Художня література. Літературознавство 52

9 Географія. Біографії. Історія 54

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки 54

908 Краєзнавство 54

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. Подорожі.

Регіональна географія 55

93/94 Історія 55

Іменний покажчик 58

Географічний покажчик 64

Список газет, матеріали з яких уміщено в "Літописі

газетних статей" № 18 67

__________

У номері зареєстровано матеріали з газет за січень, лютий, травень, червень 2007 року.

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

13656. З автогеном напереваги: [Про Укр. НДІ нафтоперероб. п-ва "Масма"] / Валерій Бутовець, Іван Василькевич, Олександр Губарев та ін. // Уряд. кур'єр. — 2007. — 12 трав. (№ 82). — С. 6.

Див. 14212

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

13657. Веретенник Н. Для розвитку ринку ІТ-послуг: [Про План заходів з реалі­зації завдань з розв. інформ. сусп-ва в Україні на 2007—2015 рр.] / Наталія Веретенник // Уряд. кур'єр. — 2007. — 17 трав. (№ 85). — С. 17.

13658. Косих Г. На шляху до електронного урядування: [Про конф. "Сучас. інформ. рішення для сфери держ. упр.", присвяч. створенню Центру обміну електрон­ними док. між органами викон. влади, Київ] / Георгій Косих // Уряд. кур'єр. — 2007. — 18 трав. (№ 86). — С. 4.

13659. Марченко Ю. Інтернет-ресурс відкритого суспільства: [Про дослідж. держ. сайтів та підгот. рекомендацій їхнього розв. під назвою "Моніторинг інтернет-ресурсів органів влади"] / Юрій Марченко // Уряд. кур'єр. — 2007. — 22 трав. (№ 88). — С. 5.

13660. Сергієнко І. Комп'ютерним технологіям — державну підтримку / Іван Сергієнко // Уряд. кур'єр. — 2007. — 19 трав. (№ 87). — С. 9.

Див. 13665-66

008 Цивілізація. Культура. Прогрес

13661. Волга Л. Діагноз українській культурі поставили у Страсбурзі: [Про представлення Нац. звіту про культ. політику України Міністром культури і туризму України Юрієм Богуцьким під час прес-конф.] / Людмила Волга // Уряд. кур'єр. — 2007. — 22 трав. (№ 88). — С. 3.

13662. Європа цікавиться нашою культурою: [Про представлення Нац. звіту про культ. політику України міністром культури і туризму України Юрієм Богуцьким у Страсбурзі] // Уряд. кур'єр. — 2007. — 12 трав. (№ 82). — С. 3.

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

13663. Бірюкова І. Розумне, добре, вічне — на вулицю?: [Про Держ. наук. архіт.-буд. б-ку ім. В.Г. Заболотного] / Інна Бірюкова // День. — 2007. — 12 трав. (№ 75). — С. 2.

13664. Вертіль О. "Подаруй сільській бібліотеці українську книгу": [Про благо­чин. акцію, організ. Сум. облдержадмін.] / Олександр Вертіль // Уряд. кур'єр. — 2007. — 18 трав. (№ 86). — С. 16.

13665. Косиченко Л. "Вікно в Америку": [Про уроч. відкр. інформ. центру в Полтав. обл. наук. б-ці ім. І. Котляревського ] / Лесь Косиченко // Уряд. кур'єр. — 2007. — 17 трав. (№ 85). — С. 5.

13666. Семенюк В. Наукові архіви через Інтернет: [Про день відкритих дверей в Нац. б-ці України ім. В.І. Вернадського] / Валентин Семенюк // Уряд. кур'єр. — 2007. — 18 трав. (№ 86). — С. 16.

030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо

13667. Прохорова Л. Нове явище у словникарстві [Універсальний літературний словник-довідник] / Лідія Прохорова // Донеччина. — 2007. — 4 трав.

050 Серіальні видання

13668. Бабенко В. "Екзиль" — це не вигнання. Навпаки!: Сторінками попул. наук.-мистец. провінц. журн. / Валентин Бабенко // Уряд. кур'єр. — 2007. — 25 трав.
(№ 91). — С. 9.

13669. І Прапор Перемоги над Рейхстагом...: [Про сторінку "Історичного календаря "Військова історія України в іменах і подіях" — "Берест Олексій Прокопович (1921—1970) Герой України"] // Нар. армія. — 2007. — 12 трав. (№ 84). — С. 8.

13670. Косих Г. Дипломатичні автографи столиці: [Про журн. "Пам'ять століть", присвяч. діяльн. Ген. дирекції з обслуговування інозем. представництв, під назвою "Київ дипломатичний"] / Георгій Косих // Уряд. кур'єр. — 2007. — 16 трав. (№ 84). — С. 3.

13671. Медуниця Ю. Вся зовнішня політика — в одному виданні: [Про що­річник "Зовніш. політика України: стратег. оцінки, прогнози та пріоритети — 2006"] / Юрій Медуниця // Уряд. кур'єр. — 2007. — 25 трав. (№ 91). — С. 3.

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси.
Виставки. Музеї

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

13672. Діденко Н. Полтавський Ротарі-клуб: десять років благодійництва й слу­жіння громаді / Надія Діденко // Вечірня Полтава. — 2007. — 17 трав. (№ 20). — С. 6.

13673. Доброва О. Ольга Доброва: "Де б ти не був, будуй Україну": [Бесіда з го­ловою Союзу українок Башкортостану / Записала Надія Діденко] // Вечірня Полтава. — 2007. — 17 трав. (№ 20). — С. 5.

13674. Ігнатенко О. Служіння суспільству вище за особисті інтереси: [Про Пол­тав. Ротарі-клуб] / Олена Ігнатенко // Зоря Полтавщини. — 2007. — 16 трав.

13675. Коптева Е. Форум для лидеров: [О молодеж. форуме "Луганщина — мо­лодежь — будущее"] / Елена Коптева // Наша газ. — 2007. — 26 мая (№ 68). — С. 8.

13676. Литвин Б. "Східна брама" — ворота, открытые для партнерства: [О VI между­нар. выст.-ярмарке межрегион. развития "Східна брама України-2007"] / Борис Литвин // Наша газ. — 2007. — 24 мая (№ 66—67). — С. 3.

13677. Новіков В. "Все робимо власними силами...": [За матеріалами бесіди з головою Київ. міськ. спілки ветеранів Афганістану Костянтином Антощуком] / Володи­мир Новіков // Уряд. кур'єр. — 2007. — 4 трав. (№ 78). — С. 6.

13678. Позитив взаємного товарообігу: [Про відкр. Нац. вист. України в Мінсь­ку] // Уряд. кур'єр. — 2007. — 16 трав. (№ 84). — С. 2.

13679. Столяров І. В Одесі презентували Євроклуб / Ігор Столяров // Чорномор. новини. — 2007. — 26 трав. (№ 55—56). — С. 2.

13680. У статусі національної: [Про Нац. вист. України у Мінську] // Уряд. кур'єр. — 2007. — 15 трав. (№ 83). — С. 2.

13681. Чікалін В. На вістрі розв'язання соціальних проблем: [Про Всеукр. гро-мад. орг. "Т-во укр. офіцерів": За матеріалами бесіди з головою орг. Олександром Олек­сійовичем Стеценком] / Володимир Чікалін // Уряд. кур'єр. — 2007. — 15 трав. (№ 83). — С. 9.

Див. 13678, 13811, 13880, 14009, 14014, 14079, 14198, 14200, 14202, 14204, 14211, 14219, 14221-24, 14320

069 Музеї

13682. Косиченко Л. На сповідь до Гоголя: [Про мемор. комплекс заповідника-музею М.В. Гоголя в с. Гоголеве Полтав. обл.] / Лесь Косиченко // Уряд. кур'єр. — 2007. — 18 трав. (№ 86). — С. 8—9.

13683. Музей радянської окупації України // Чорномор. новини. — 2007. — 7 черв.

13684. Росинська О. Європа відсвяткувала Міжнародний день музеїв: [Про чернів. музеї] / Олена Росинська // Свобода слова. — 2007. — 24 трав. (Чис. 21). — С. 15.

13685. Театр фотографии: [О Музее фотожурналистики и фотохроники Донецка] // Жизнь. — 2007. — 18 янв.

13686. Українські храми муз // Чорномор. новини. — 2007. — 19 трав. (№ 52—53). — С. 7.

13687. Шпак В. Як корабель назвеш...: [Про Музей космонавтики ім. С.П. Коро­льова у Житомирі] / Віктор Шпак // Уряд. кур'єр. — 2007. — 11 трав. (№ 81). — С. 6.

Див. 13991, 14274

070 Газети. Преса. Журналістика

13688. Проти насилля над журналістами: [Про звернення Координатора системи ООН в Україні Френсіса О'Доннелла до уряду та органів держ. влади в Україні, присвяч. Всесвіт. дню свободи преси] // Уряд. кур'єр. — 2007. — 4 трав. (№ 78). — С. 3.

13689. Савчук К. Живе традиція єдиної сім'ї: З життєпису "Чорноморки" / Ка­терина Савчук // Чорномор. новини. — 2007. — 2 черв. (№ 58—59). — С. 3.

13690. Часопис ["Вісті Центральної спілки споживчих товариств України"] став трибуною і порадником // Уряд. кур'єр. — 2007. — 15 трав. (№ 83). — С. 16.

13691. Шевченко В. Електронні ЗМІ [засоби масової інформації] і вибори / Віта­лій Шевченко // Уряд. кур'єр. — 2007. — 17 трав. (№ 85). — С. 4.

Див. 14343

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

13692. Гвоздяк В. Філософ за духом і покликанням: Цими днями минає річниця від дня смерті Михайла Блецкана (1939—2006) / Валентин Гвоздяк // Новини Закар­паття. — 2007. — 26 трав. (№ 58—59). — С. 17—18.

13693. Шибанов Г. "Людина є ікона вічності": [Про філософа Григорія Сковоро­ду] / Георгій Шибанов // День. — 2007. — 12 трав. (№ 75). — С. 7.

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

13694. Максим'юк М. Храм святого Юрія у Бистриці // Галичина. — 2007. — 5—9 трав. (№ 63—64). — С. 10.

13695. Шевченко А. Проблеми Православної Церкви в Україні / Анатолій Шев­ченко // Донеччина. — 2007. — 15 трав.

Див. 14066

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.
Гендерні дослідження


13696. Баронов А. Про гендерну рівність: [Про Закон України "Про забезпечен-ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"] / Анатолій Баронов // Уряд. кур'єр. — 2007. — 19 трав. (№ 87). — С. 6.

13697. Семенченко В. Стан набутої безпорадності, або Дещо про гендерні сте­реотипи / Віра Семенченко // Чорномор. новини. — 2007. — 31 трав.

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

Див. 13818, 13841, 13849, 13862, 13864-65, 13868, 13879, 13888, 13997, 14018, 14027, 14144

316 Соціологія

13698. Городня О. Середній клас [в Україні] як фактор соціальної стабільності: [З публ. стат. даних] / Ольга Городня // Профспілк. вісті. — 2007. — 4 трав. (№ 16). — С. 5.

13699. Назаренко В. Коли життя обридло...: [За матеріалами бесіди з началь­ником Центру практ. психології при Упр. М-ва внутр. справ України у Черкас. обл. Рус­ланом Горяченком, голов. позаштат. психіатром голов. упр. охорони здоров'я та меди­цини катастроф облдержадмін. Віталієм Розіним, зав. організац. метод.-консультац. від. обл. психоневрол. диспансеру Валентиною Руденко] / Віра Назаренко // Черкас. край. — 2007. — 11 трав. (№ 34—35). — С. 16.

32 Політика. Політологія

13700. Сюндюков І. Обвал: Деякі уроки кризи парлам. демократій / Ігор Сюн­дюков // День. — 2007. — 12 трав. (№ 75). — С. 7.

323 Внутрішня політика. Національні питання.
Національні та етнічні меншини

13701. Хоменко В. Від гіркоти минулого до нового життя депортованих кримсь­ких татар: [Про заходи, приуроч. до 63-ї річниці депортації крим. татар, Крим] / Віктор Хоменко // Голос України. — 2007. — 18 трав. (№ 85). — С. 1, 7.

13702. Як приклад для інших етносів: [Про зустріч Голови Верховної Ради Ук­раїни Олександра Мороза з головою Нац. конфедерації з питань радян. єврейства Едвар­дом Робіном щодо розв. євр. громади в Україні] // Уряд. кур'єр. — 2007. — 15 трав.
(№ 83). — С. 2.

323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

13703. Парипа П. Пристрасті над Віслою: [Про особливості політ. та соц.-екон. розв. Польщі: З публ. стат. даних] / Петро Парипа // Галичина. — 2007. — 5—9 трав.
(№ 63—64). — С. 17.

13704. Саркозі обіцяє стати президентом усіх французів — і поважати ідеї своєї суперниці // Голос України. — 2007. — 8 трав. (№ 79). — С. 1, 11.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: В. В. Гладун, І. М. Кічкін, О. А. Рудь, Ю. Г. Щербак Редагування З. А. Медведєвої
4 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
18 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
12 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
15 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
23 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 6
20 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5
8 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
13 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 8 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 8
5 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка