КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


НазваКНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Сторінка1/12
Дата05.03.2016
Розмір1.82 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

21

2007

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
№ 21

Листопад 2007

(15579—16310)
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року


Київ • 2007

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTION

National

bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

NEWSPAPER ARTICLES

State bibliographic index of

Ukraine
№ 21

November, 2007

(15579—16310)
Issued semimonthly

Published since 1937


Kyiv • 2007


Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Укладачі: В. В. Гладун, І. М. Кічкін, О. А. Рудь, Ю. Г. Щербак

Редагування З. А. Медведєвої

Коректура О. П. Дубовик
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 24.10.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум.друк.арк. 4,19. Обл.-вид.арк. 4,86.

Тираж 169 пр. Зам. № 133.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-82-69.
З питань придбання звертатися за тел. 292-02-94.


Ó Книжкова палата України, 2007

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

  1. Загальні питання науки та культури 5

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5

  1. Організації та інші типи об’єднань. 5

Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї 6

070 Газети. Преса. Журналістика 7

1 Філософські науки. Психологія 7

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 7

  1. Суспільні науки 7

  1. Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 7

316 Соціологія 7

32 Політика. Політологія 7

33 Економіка. Економічні науки 12

34 Право. Юриспруденція 18

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 26

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 31

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 32

  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 34

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук. 35

51 Математика 36

53 Фізика 36

55 Геологія. Науки про Землю 36

58 Ботаніка 36

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 36

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 36

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 39

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 41

  1. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 44

654 Електрозв'язок (організація та експлуатація). Телерадіотрансляція.

Телекомунікації 44

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва.

Книжкова торгівля 45

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 45

657 Бухгалтерія. Рахівництво 46

659 Реклама. Система інформації 46

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 46

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 47

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 47

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 55

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 55

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови . 55

82 Художня література. Літературознавство 55

9 Географія. Біографії. Історія 58

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 58

908 Краєзнавство 58

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. Подорожі.

Регіональна географія 59

929 Біографічні та подібні дослідження 59

93/94 Історія 59

Іменний покажчик 61

Географічний покажчик 67

Список газет, матеріали з яких уміщено

в "Літописі газетних статей" № 21 71

__________________

У номері зареєстровано матеріали з газет за червень, липень 2007 року.

До відома читачів!

У зв’язку з набуттям чинності з 1. 07. 2007 р. Національного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) ", бібліогра­фічні записи у державному бібліографічному покажчику "Літопис газетних статей" укладаються відповідно до вимог нового стандарту.

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

15579. Петрушенко М. Кроки назад під гаслом: "Вперед!" : [про Укр. акад. аграр. наук] / Микола Петрушенко // Урядовий кур'єр. — 2007. — 15 черв. (№ 105). — С. 11.

15580. Про відзначення 90-ліття від часу заснування Національної академії наук України : Постанова Верховної Ради України від 8 трав. 2007 р. № 1009-V // Голос України. — 2007. — 5 черв. (№ 96). — С. 11.

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

15581. Потапов А. Комп’ютеризація усієї країни : в Україні офіційно відкрилося представництво компанії Dell / Альберт Потапов // Хрещатик. — 2007. — 4 лип. — С. 6.

15582. Ратушин Ю. Шок інформатизації та світло в кінці тунелю / Юрій Рату­шин // Урядовий кур'єр. — 2007. — 14 черв. (№ 104). — С. 6.

006 Стандартизація та стандарти

15583. Ампілогов В. Ф. Експертиза дає "добро". Але не завжди : [бесіда з дир. Центр. служби Укрінвестекспертизи Володимиром Федоровичем Ампілоговим / записав Георгій Долженко] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 14 черв. (№ 104). — С. 7.

15584. Про внесення змін до Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" : Закон України від 31 трав. 2007 р. № 1107-V // Голос України. — 2007. — 19 черв. (№ 106). — С. 7 ; Урядовий кур'єр. — 15 черв. (№ 105). — С. 14.

008 Цивілізація. Культура. Прогрес

15585. Волга Л. Культура: реалізація державної політики : [про Всеукр. нараду з пи­тань розв. культури, організ. М-вом культури і туризму, присвяч. діяльн. галузі у 2008 р.] / Людмила Волга // Урядовий кур'єр. — 2007. — 27 черв. (№ 113). — С. 5.

15586. Зайцева О. Київська влада зацінила культуру і пообіцяла привести її до ладу / Ольга Зайцева // Хрещатик. — 2007. — 5 лип. — С. 14.

Див. 15611, 15692, 15923

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

15587. Аксьонова Л. "У рідному краї і серце співає" : [про краєзн. роботу обл. б-ки для дітей ім. С. М. Кірова] / Лариса Аксьонова // Донеччина. — 2007. — 19 черв. (№ 46).

15588. Кулініч Л. Спілкування з відкритою душею автора : [про Березів. централіз. бібл. систему, Одес. обл.] / Лілія Кулініч // Чорноморські новини. — 2007. — 21 черв. (№ 66).

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

15589. Владиченко Л. Якщо релігія не опій... : [про громад. орг. "Молодіж. асоц. релігієзнавців"] / Лариса Владиченко, Вікторія Кришимарел // Урядовий кур'єр. — 2007. — 22 черв. (№ 110). — С. 6.

15590. Сенченко О. "Третій сектор" може багато : [про благод. орг. "Вибір май­бутнього"] / Олександр Сенченко // Урядовий кур'єр. — 2007. — 22 черв. (№ 110). — С. 6.

Див. 15690, 15737, 15752, 15940, 16068, 16122-25, 16127, 16132-33, 16135, 16137-39, 16141, 16144, 16146-52, 16265, 16300

069 Музеї

15591. Зайцева О. В гостях у імператора : [про Музей історії київ. благодійності] / Ольга Зайцева // Хрещатик. — 2007 . — 4 лип. — С. 13.

15592. Ілляш І. До нього не заросте народна тропа : [про Глухів. музей Сидора Ков­пака] / Іван Ілляш // Голос України. — 2007. — 7 черв. (№ 98). — С. 3.

15593. Мельник О. Борис Возницький: "Українська культура мусить вирватись із жебрацького становища!" : Львів. галерея мистецтв — відзначила століт. ювілей / Оксана Мельник // Урядовий кур'єр. — 2007. — 15 черв. (№ 105). — С. 8—9.

15594. Млинченко Ф. Звірина залізниця знову в Києві : відкривається Музей цирк. мистецтва України / Федір Млинченко // Хрещатик. — 2007. — 19 черв. — С. 13.

15595. На Дніпропетровщині відкривається новий музей [історії місцевого самоврядування регіону] // Зоря. — 2007. — 23 черв. (№ 66).

15596. Писанка В. Це не ми? : [про Музей радян. окупації України] / Валентина Писанка // Голос України. — 2007. — 7 черв. (№ 98). — С. 3.

15597. Про невідкладні заходи щодо подальшого розвитку Національного істо­рико-меморіального заповідника "Биківнянські могили" : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 черв. 2007 р. № 820 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 27 черв. (№ 113). — Орієнтир, с. 13.

15598. Україна. Президент (2005—; В. Ющенко). Про невідкладні заходи щодо розвитку Державного музею народної архітектури та побуту України : Указ Прези­дента України від 25 черв. 2007 р. № 553/2007 // Урядовий кур'єр. — 2007. — 27 черв. (№ 113). — Орієнтир, с. 10—11.

15599. Шептуха В. Тут зберігають історію : [за матеріалами бесіди з дир. донец. обл. краєзн. музею Евгеном Івановичем Денисенком] / Валерій Шептуха // Донеччина. — 2007. — 19 черв. (№ 46).

Див. 15608, 16264

070 Газети. Преса. Журналістика

15600. Меліхов В. Перший млинець за німецьким рецептом : [про першу харк. газ. "Харьк. еженедельник"] / Віктор Меліхов // Слобідський край. — 2007. — 5 черв.
(№ 59). — С. 12.

15601. Нашій газеті ["Деснянській правді"] скоро 170! // Деснянська правда. — 2007. — 23 черв. (№ 69—70). — С. 1.

15602. Новосвітній В. Фестиваль зробив із дітей студентів : У Києві відбувся конкурс дитячої журналістики "Прес-весна" на Дніпрових хвилях" / Валерій Новосвітній // Хрещатик. — 2007. — 1 черв. — С. 6.

15603. Погоріла І. Вік поважний, а душею — молода : [про відзначення 90-річчя харк. газ. "Слобід. край"] / Інна Погоріла // Слобідський край. — 2007. — 12 черв. (№ 62). — С. 1, 4—5.

15604. Ревенко В. Володимир Ревенко: "Слобідський край" — це газета, що має традиції і своє обличчя" : [відповіді голов. редактора газ. "Слобід. край" на запитання читачів у "Прямій лінії" / записала Ніна Чернова] // Слобідський край. — 2007. —
5 черв. (№ 59). — С. 6.

15605. Сторожук Г. Всеукраїнський прес-центр: робота в інтересах держави : [про Укр. нац. інформ. агентство "Укрінформ"] / Галина Сторожук // Урядовий кур'єр. — 2007. — 5 черв. (№ 97). — С. 13.

15606. Шевченко І. Наш ветеран : [про колиш. кер. ред. обл. газ. "Радян. Жито­мирщина" Леоніда Васильовича Яроцького] / Ірина Шевченко // Житомирщина. — 2007. — 5 черв. (№ 58). — С. 4.

Див. 15899, 16257, 16266

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

15607. Книга для роздумів і прозрінь : [про кн. Олеся Волі "Діалог з великими"] // За Українську Україну. — 2007. — 2—8 лип. (№ 25). — С. 12.

15608. Мицай Н. Усі стежини до філософа : [про виїз. засід. вчен. ради нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка, присвяч. 285-ій річниці від дня народж. Г. С. Сково­роди] / Наталія Мицай // Слобідський край. — 2007. — 14 черв. (№ 63). — С. 8.

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

15609. Корнелюк Н. Із глибини віків : Обов’язок покути і духовного посту зали­шається священним для всіх / Надія Корнелюк // Хрещатик. — 2007. — 1 черв. — С. 13.

15610. Софроній (архімандрит) : Блаженний служитель Бога [старець Серафим (1917—2000)] / Софроній (Шинкаренко) // Хрещатик. — 2007. — 25 черв. — С. 11.

15611. Федоренко М. Образ Божий у подобі людини : [про пам’ятник церк., культ. діячу, письм. Данилу Тупталу] / Микола Федоренко // Київська правда. — 2007. — 14 черв. (№ 62).

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

Див. 15618, 15721-24, 15727, 15729, 15753, 15856, 15882, 15941, 16050, 16053, 16059, 16062, 16073, 16099

316 Соціологія

15612. Кирей В. Чи комфортно нам живеться? : [про дослідж., проведен. Ін-том соціол. НАН України за підтримки фонду Відродж.] / Владислав Кирей // Черкаський край. — 2007. — 28 черв. (№ 48—49). — С. 9.

15613. Косянчук І. Хто усиновить сироту? : [за матеріалами бесіди з дир. Держ. ін-ту розв. сім'ї та молоді Лідією Леонтьєвою, кер. центру теорії та методики соц. роботи ін-ту Надією Комаровою] / Інна Косянчук // Урядовий кур'єр. — 2007. — 2 черв. (№ 96). — С. 7.

15614. Крикливий Ю. "Подайте Христа ради..." : [про жебрацтво у Харкові] / Юрій Крикливий // Слобідський край. — 2007. — 21 черв. (№ 66). — С. 6.

Див. 15649, 15998, 16017

32 Політика. Політологія

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада

15615. Янович В. Проблеми демократії / Віктор Янович // Голос України. — 2007. — 5 черв. (№ 96). — С. 12—13.

323 Внутрішня політика. Національні питання.
Національні та етнічні меншини

323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

15616. Пасова Т. Планета Земля. Made in Chine : [про внутр. політику Китаю] / Тетяна Пасова // Голос України. — 2007. — 19 черв. (№ 106). — С. 16.

15617. Петренко Є. Владу здобуто, що далі? : [про внутр. політику Франції] / Євген Петренко // Демократична Україна. — 2007. — 26 черв. — С. 4.

323(477) Внутрішня політика України

15618. Артемчук О. Коротка агітація : політологи та політики назвали особли-вості виборч. кампанії-2007 : [про темат. "круглий стіл" : з публ. стат. даних] / Олег Артем­чук // Хрещатик. — 2007. — 9 лип. — С. 4.

15619. Боровець М. Микола Боровець: "Я вірю в своє місто" : [про відзначення 750-річ. ювілею Новоград-Волинського : бесіда з головою міськдержадмін. / записала Галина Проніна] // Житомирщина. — 2007. — 12 черв. (№ 61). — С. 3.

15620. Виска О. Володимир Литвин: "Мене душить образа за те, як живуть люди" : [про перебування Голови Нар. партії Володимира Литвина на Житомирщині] / Орест Виска // Житомирщина. — 2007. — 7 черв. (№ 59). — С. 3.

15621. Гаваші О. О. "Останні ініціативи Президента зорієнтовані на те, аби ук­раїнці жили краще" : [бесіда з головою облдержадмін. Олегом Олодаровичем Гаваші / записав Віктор Лісовий] // Новини Закарпаття. — 2007. — 30 черв. (№ 72—73). — С. 4.

15622. Гасюк П. П. Політика — жіноча справа : [бесіда з нар. деп. України Пет­ром Петровичем Гасюком / записав Сергій Сулима] // Голос України. — 2007. — 8 черв. (№ 99). — С. 9.

15623. Грач Л. Між небезпекою і сприятливими можливостями / Леонід Грач // Голос України. — 2007. — 2 черв. (№ 95). — С. 6.

15624. Грач Л. "...хоч десять раз пересідайте, немає хисту — от і все" / Леонід Грач // Голос України. — 2007. — 19 черв. (№ 106). — С. 4.

15625. Давидова Л. Він вибирав : (Про кн. Є. П. Кушнарьова "Выборы и вилы") / Людмила Давидова // Голос України. — 2007. — 9 черв. (№ 100). — С. 5.

15626. Здрок В. Народні обранці вважають: глава держави порушує Конституцію / Вікторія Здрок // Голос України. — 2007. — 20 черв. (№ 107). — С. 2.

15627. Кальцев С. "Закони вигадувати не потрібно..." : [бесіда з нар. деп. від Партії регіонів Сергієм Кальцевим / Записала Наталя Кузьменко] // Запорізька правда. — 2007. — 3 лип. (№ 96).

15628. Карасьов В. Вадим Карасьов: "Олександр Мороз незабаром опиниться на політичній пенсії" : [бесіда з політологом] // Хрещатик. — 2007. — 21 черв. — С. 3.

15629. Кириленко В. В’ячеслав Кириленко: "Соціальна політика має бути да­лекоглядною, системною і справедливою" : [бесіда з лідером блоку "Наша Україна" / за­писав Петро Зубенко] // Київська правда. — 2007. — 10 лип. (№ 72).

15630. Кінах А. Анатолій Кінах: "Принципи політичної доцільності не можуть бути вищими за принципи верховенства права" : [бесіда з міністром економіки України] // Голос України. — 2007. — 27 черв. (№ 112). — С. 3, 7.

15631. Козицький М. А. Позбавитись наслідків "твердої руки" : [бесіда з голо­вою Коміс. Верховної Ради Автоном. Республіки Крим з питань відновлення прав реабі­літ. Миколою Антоновичем Козицьким] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 14 черв. (№ 104). — С. 17.

15632. Компетентність. Лідерство. Результативність : [про однойм. прес-конф. Прем'єр-міністра України Віктора Януковича] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 28 черв. (№ 114). — С. 1—2.

15633. Кононов І. Ф. "Потрібні серйозні зусилля громадськості, щоб досягти історичного компромісу"... : [бесіда із зав. каф. філософії та соціол. Луган. нац. пед.
ун-ту ім. Тараса Шевченка Іллею Федоровичем Кононовим / записала Алла Антіпова] // Голос України. — 2007. — 5 черв. (№ 96). — С. 14.

15634. Кучерява О. 28 депутатів склали мандати / Олександра Кучерява // Голос України. — 2007. — 9 черв. (№ 100). — С. 1—2.

15635. Кучерява О. Три рази розпущена і чотири — легітимна, Верховна Рада продовжує працювати / Олександра Кучерява // Голос України. — 2007. — 7 черв.
(№ 98). — С. 1—2.

15636. Кучерява О. У парламенті немає конституційної більшості, але він продовжує працювати / Олександра Кучерява // Голос України. — 2007. — 16 черв. (№ 105). — С. 2.

15637. Лавренюк С. Парламент хоче обирати Президента / Сергій Лавренюк // Голос України. — 2007. — 19 черв. (№ 106). — С. 10—11.

15638. Мартинюк А. Адам Мартинюк: "Сподіваюся і вірю, що високий форум пройде успішно" : [бесіда з Першим заст. Голови Верховної Ради України / записав Во­лодимир Королюк] // Голос України. — 2007. — 27 черв. (№ 112). — С. 3.

15639. Мороз О. Дострокові вибори — це авантюра, вважає Олександр Мороз : [бесіда з головою Соціаліст. партії України, Головою Верховної Ради п'ятого скликання / записали Таїсія Кузьменко, Юрій Райхель] // Зоря. — 2007. — 28 черв. (№ 68). — С. 2.

15640. Неприкосновенные... : [Об отмене депутат. неприкосновенности : выс­казывания] // Жизнь. — 2007. — 26 июня (№ 90). — Авт.: Степан Бульба, Василий Гор­баль, Юрий Ключковский и др.

15641. Пархоменко Л. Віктор Ющенко: "Треба перестати мордувати країну" : [за матеріалами прес-конф. Президента України Віктора Ющенка під назвою "Політика нового реалізму"] / Людмила Пархоменко // Деснянська правда. — 2007. — 19 черв. (№ 67).

15642. Петров Б. Борис Петров: "Вибори дають нам підстави вимагати від Президента дотримання законності і справедливості" : [бесіда з нар. депутатом України / Записала Олена Матвєєва] // Запорізька правда. — 2007. — 21 черв. (№ 90-91). — С. 4.

15643. Поживанов М. Михайло Поживанов: "Ми на роздоріжжі між минулим і майбутнім" : [бесіда з нар. депутатом України / записала Надія Бедричук] // Деснянська правда. — 2007. — 21 черв. (№ 68). — С. 2 ; Чорноморські новини. — 21 черв. (№ 66).

15644. Пономарьов О. Демократія на папері : [про моногр. Сергія Головатого "Верховенство права"] / Олег Пономарьов // Хрещатик. — 2007. — 5 лип. — С. 14.

15645. Пономарьов О. Подарунок мера Президенту Грузії : [про відкр. пам’ятника Шота Руставелі в Києві] / Олег Пономарьов // Хрещатик. — 2007. — 8 черв. — С. 1.

15646. Попов Г. Нашого цвіту по всьому світу... : [бесіда з в. о. голови Держ. ком. України у справах національностей та релігій Георгієм Поповим / записала Інна Ко­сянчук] // Урядовий кур'єр. — 2007. — 14 черв. (№ 104). — С. 23.

15647. Про відзначення на державному рівні 975-річчя міста Богуслава : По­станова Верховної Ради України від 12 квіт. 2007 р. № 927-V // Голос України. — 2007. — 5 черв. (№ 96). — С. 10.

15648. Про відзначення на державному рівні 1100-річчя літописного Чернігова : Постанова Верховної Ради України від 12 квіт. 2007 р. № 924-V // Голос України. — 2007. — 5 черв. (№ 96). — С. 10.

15649. Чурилов М. Микола Чурилов: "Партія регіонів повинна йти на вибори в гордій самоті" : [про Всеукр. соціол. дослідж. : бесіда з ген. директором компанії "Соціс-TNS Ukraine" / записав Петро Щербина] // Хрещатик. — 2007. — 9 лип. — С. 5.

15650. Шевчук Ю. Віктор Ющенко: "Вибори 30 вересня невідворотні" : [за ма­теріалами прес-конф. "Політика нового реалізму"] / Юліана Шевчук // Голос України. — 2007. — 14 черв. (№ 103). — С. 3.

15651. Щербина П. Ющенко повчився у де Голя : спонсори видали сімейний альбом Президента / Петро Щербина // Хрещатик. — 2007. — 25 черв. — С. 3.

15652. Яловий В. Завершення політичної реформи — ключ до розв'язання гост-рих суспільних проблем / Володимир Яловий // Голос України. — 2007. — 13 черв.
(№ 102). — С. 6.

Див. 15615, 15677, 15783-84, 15859, 16028, 16225, 16279, 16293
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5 030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо 5
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 9 06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси
ЗВІТ ПРО ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
...
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"...
Законодавчо-нормативна база функціонування системи обов'язкового примірника видань
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"...
Доповідь "Корпорація "Електронний Архів": досвід створення электронних каталогів бібліотек"
ЗВІТ ПРО ВИПУСК КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Респонденти: юридичні особи (видавництва, видавничі організації) та фізичні особи підприємці, які здійснюють випуск книжкової продукції,...
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі
Верховним Судом України ухвали судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 листопада...
ЛЬВIВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
Мета виставки – широке представлення підприємництва всіх регіонів України, рекламування їх продукції, ознайомлення з нею широких...
Судова палата у кримінальних справах
Голови Верховного Суду України – секретаря Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України Редьки А.І
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля 41
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка