ЗВІТ ПРО ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ


Скачати 166.14 Kb.
НазваЗВІТ ПРО ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Дата24.03.2013
Розмір166.14 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ ПРО ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ


за ____________ 20__ року
(півріччя)

Подають 

Терміни подання 

Респонденти: юридичні особи (редакції друкованих засобів масової інформації або інші установи, що виконують їх функції) та фізичні особи - підприємці, які здійснюють випуск друкованих засобів масової інформації, - Державному комітету телебачення та радіомовлення України, Державній науковій установі "Книжкова палата України імені Івана Федорова" 

15 січня; 15 липня 

Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" (зведену інформацію по Україні та регіонах) - Державному комітету телебачення та радіомовлення України, Державному комітету статистики України 

у термін, визначений Планом державних статистичних спостережень Форма № 1-В (ЗМІ)
(піврічна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету телебачення та радіомовлення України
від 03.06.2009 р. № 194
за погодженням з Держкомстатом 


Респондент:

Найменування / Ім'я: _________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження / Місце проживання: ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
               (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офісу)

___________________________________________________________________________________________________________________________

 № рядка 

Назва видання 

Кількість видань (одиниць обліку) 

Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISS№) 

Дані свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ 

Найменування/прізвище, ім'я, по батькові виготовлювача продукції друкованого ЗМІ та його місцезнаходження/місце проживання 

Періодичність видання 

Кількість випусків (номерів) 

Середній разовий тираж 

Мова видання 

Сфера розповсюдження видання 10 

11 

Розділ 1. Періодичні та такі, що продовжуються видання (крім газет) 

1.1 

Видання, випуск яких розпочато, усього: 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Видання, випуск яких продовжено, усього: 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Видання, випуск яких припинено, усього: 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

1.4 

Видано разом: рядок 1.1 + рядок 1.2 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

Розділ 2. Газети 

2.1 

Видання, випуск яких розпочато, усього: 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Видання, випуск яких продовжено, усього: 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.3 

Видання, випуск яких припинено, усього: 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

2.4 

Видано разом: рядок 2.1 + рядок 2.2 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

Х 

Х 

Знаком "Х" помічено рядки та графи, які не заповнюються.

Керівник 

_____________________________________
(підпис) 

______________________________________
(П. І. Б.) 

Виконавець 

_____________________________________
(підпис) 

______________________________________
(П. І. Б.) 

телефон: _______________________ факс: ____________________ електронна пошта: ____________________

"___" _____________ 20__ року 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету телебачення та радіомовлення України
від 3 червня 2009 р. № 194

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 червня 2009 р. за № 560/16576 


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-В (ЗМІ) (піврічна) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації"

I. Загальні положення


1.1. Форму звітності № 1-В (ЗМІ) (піврічна) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації" подають кожне півріччя (15 січня; 15 липня) респонденти: юридичні особи (редакції друкованих засобів масової інформації (далі — ЗМІ) або інші установи, що виконують їх функції) та фізичні особи - підприємці, які здійснюють випуск друкованих ЗМІ.

1.2. В адресній частині форми зазначають повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові та місцезнаходження/місце проживання респондента відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи/фізичної особи - підприємця.

II. Заповнення показників форми


2.1. У графі 2 "Назва видання" нижче рядків 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 зазначають повні назви всіх періодичних і таких, що продовжуються друкованих видань, випуск яких було розпочато, продовжено чи припинено респондентом у звітному періоді.

У розділі 1 наводять інформацію про періодичні та такі, що продовжуються видання (крім газет), а саме: журнали, збірники, бюлетені, альманахи, календарі, дайджести та інші видання. Інформацію щодо аркушевих видань до розділу не вносять.

У розділі 2 наводять інформацію про газети.

У кожному розділі назву кожного видання наводять в окремому рядку. Відомості про кожне видання (крім припинених) подають у графах 4—11. Крім назви видання, випуск якого припинено, зазначають дату припинення. Відомості про кожне видання, випуск якого припинено, зазначають у графах 4 і 5. Періодичне видання, випущене здвоєним номером, є однією назвою. Коли видання випущено паралельно кількома мовами, зазначають стільки назв, скількома мовами воно випущено.

2.2. У графі 3 "Кількість видань (одиниць обліку)" зазначають загальну кількість назв видань.

2.3. У графі 4 "Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN)" зазначають Міжнародний стандартний номер серіального видання (за наявності).

2.4. У графі 5 "Дані свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ" зазначають серію, номер, дату його реєстрації та найменування органу, який здійснив державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

2.5. У графі 6 "Найменування/прізвище, ім'я, по батькові виготовлювача продукції друкованого ЗМІ та його місцезнаходження/місце проживання" зазначають повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові виготовлювача (або виготовлювачів) тиражу видання та його місцезнаходження/місце проживання.

2.6. У графі 7 "Періодичність видання" зазначають періодичність виходу видання: щоденно (3 — 6 разів на тиждень), щотижнево (1 — 2 рази на тиждень), 1 раз на 2 тижні, щомісячно (1 раз на місяць, 5 — 11 разів на рік), щоквартально (3 — 4 рази на рік), щорічно (1 — 2 рази на рік).

2.7. У графі 8 "Кількість випусків (номерів)" зазначають загальну кількість випусків (номерів) видання.

2.8. У графі 9 "Середній разовий тираж" зазначають середній разовий тираж видання, який обраховується діленням суми тиражів усіх випусків (номерів) видання у звітному періоді на фактичну кількість випусків (номерів) у звітному періоді.

2.9. У графі 10 "Мова видання" зазначають, якою мовою виходить видання чи мовами у двомовному або багатомовному виданні.

2.10. У графі 11 "Сфера розповсюдження видання" зазначають сферу розповсюдження видання згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

2.11. У рядках 1.1 і 2.1 "Видання, випуск яких розпочато, усього":

у графі 3 "Кількість видань (одиниць обліку)" наводять загальну кількість назв видань, випуск яких розпочато у звітному періоді;

у графі 8 "Кількість випусків (номерів)" наводять загальну кількість випусків (номерів) видань, випуск яких розпочато у звітному періоді;

у графі 9 "Середній разовий тираж" зазначають підсумковий середній разовий тираж усіх видань, випуск яких розпочато у звітному періоді.

2.12. У рядках 1.2 і 2.2 "Видання, випуск яких продовжено, усього":

у графі 3 "Кількість видань (одиниць обліку)" наводять загальну кількість назв видань, випуск яких продовжено у звітному періоді;

у графі 8 "Кількість випусків (номерів)" наводять загальну кількість випусків (номерів) видань, випуск яких продовжено у звітному періоді;

у графі 9 "Середній разовий тираж" зазначають підсумковий середній разовий тираж усіх видань, випуск яких продовжено у звітному періоді.

2.13. У рядках 1.3 і 2.3 "Видання, випуск яких припинено, усього":

у графі 3 "Кількість видань (одиниць обліку)" наводять загальну кількість назв видань, випуск яких припинено у звітному періоді.

2.14. У рядках 1.4 і 2.4 "Видано разом":

у графі 3 "Кількість видань (одиниць обліку)" наводять загальну кількість назв видань, випуск яких розпочато і продовжено у звітному періоді (рядки 1.1 + 1.2 та 2.1 + 2.2);

у графі 8 "Кількість випусків (номерів)" наводять загальну кількість випусків (номерів) видань, випуск яких розпочато і продовжено у звітному періоді (рядки 1.1 + 1.2 та 2.1 + 2.2);

у графі 9 "Середній разовий тираж" наводять підсумковий середній разовий тираж видань, випуск яких розпочато і продовжено у звітному періоді (рядки 1.1 + 1.2 та 2.1 + 2.2).

Схожі:

ПРАВИЛА АКРЕДИТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ВИСВІТЛЕННЯ...
Акредитація журналістів, інших творчих та технічних працівників засобів масової інформації (далі – акредитовані особи) на матчі (заходи)...
ЗВІТ ПРО ВИПУСК КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Респонденти: юридичні особи (видавництва, видавничі організації) та фізичні особи підприємці, які здійснюють випуск книжкової продукції,...
ДОВІДКА про хід виконання рішення районної ради від 29. 12. 2012...
У своїй діяльності редакція газети «Вільний голос» керується Законами України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в...
Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Про затвердження Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Тернопільській міській раді
22. 10. 2010 р в Одесі, в рамках Міжнародного фестивалю засобів масової...
Одесі, в рамках Міжнародного фестивалю засобів масової інформації «Золотий перетин», відбулась презентація психосоціального проекту:...
РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА економічної підтримки та розвитку газети...
«Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»,...
План заходів Головного управління юстиції у Волинській області щодо...
Для забезпечення організації та проведення місячника правових знань розмістити відповідну інформацію у друкованих та електронних...
Тема 20. Правове регулювання господарської діяльності у сфері транспорту,...
Тема 20. Правове регулювання господарської діяльності у сфері транспорту, зв’язку та діяльності засобів масової інформації
Відбулась чергова сесія районної ради
України, міський, селищний, сільські голови, представник місцевих засобів масової інформації
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті
Це можуть бути ролі організатора, консолідуючої сили суспільства, його просвітителя. Але вони можуть відіграти й дезорганізаційну,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка