Наказ Міністерства аграрної політики України


НазваНаказ Міністерства аграрної політики України
Сторінка3/7
Дата13.08.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7

Штамп юридичної особи ___________________________________М.П.

“______”_________________ 20___ року

“___”____________ 20___ року АКТ №_____________

про присвоєння ідентифікаційного номера
Комісія у складі _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ ,

призначена наказом №_____________ від ________________, провела перевірку пред'явленого______________

_________________________________________________________________________________ на відповідність

(назва агрегату, тракторного засобу, сільськогосподарського обладнання, інвентарю)

направленню інспекції від ____________________________ №__________________________________________

(дата видачі направлення) (номер направлення)

в ______________________________________ районі ___________________________________________ регіону

(район, у якому видане направлення) (регіон, у якому видане направлення)

і дійшла до висновку, що пред'явлений_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(назва агрегату, тракторного засобу, сільськогосподарського обладнання, інвентарю)

_____________________________________________________________________________ наданим документам.

(відповідає, не відповідає)
Присвоєний ідентифікаційний номер __________–_______________________.

(код регіону) (ідентифікаційний номер)

Обліково-реєстраційна табличка з ідентифікаційним номером закріплена заклепками, протаврована _____________________ на __________________________________________________________

(тавро, закріплене за регіоном) (місце закріплення)

і продубльована виштампуваними номерами_______________________________________________________

(кількість дублюючих номерів словами)

________________________________________________________________________________________________________________________

(де і в яких місцях є дублюючий номер)

________________________________________________________________________________________________________________________

(де і в яких місцях є дублюючий номер)

________________________________________________________________________________________________________________________

(де і в яких місцях є дублюючий номер)

________________________________________________________________________________________________________________________

(де і в яких місцях є дублюючий номер)

(схема розміщення ідентифікаційного та дублюючих номерів на звороті з обов’язковим підписом власника)

Акт складено у двох примірниках, один з яких надається власнику для пред’явлення в інспекцію ____________________________________________________________________ регіону, а другий зберігається в уповноваженої особи.

Оригінал акта отримав _________________________________________ _________________ _______________


(найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи – власника машини) (підпис) (дата)

Зразок тавра на табличці відповідає тавру на заклепках її кріплення.
Підписи голови та членів комісії:
/_______________________________/ /_____________________/ /________________________/

(голова комісії, посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

/_______________________________/ /_____________________/ /________________________/

(відповідальна особа підприємства) (підпис) (прізвище, ініціали)

/_______________________________/ /_____________________/ /________________________/

(член комісії, посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

/_______________________________/ /_____________________/ /________________________/

(член комісії, посада) (підпис) (прізвище, ініціали)


Директор Департаменту

інженерно-технічного забезпечення С.В. Лобас


Затверджено

Наказ Міністерства аграрної

політики України

16.07.2009 № 504

(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України

від 24.03.2011 № 90)
АКТ

огляду машини, яка знаходиться за межами району (міста), де проводяться її реєстрація, перереєстрація або зняття з обліку, заміна документів (свідоцтва про реєстрацію машини, талона тимчасового обліку машини)
за заявою від “___” __________ 20__ року №____
Мною, державним інспектором

________________________________________________________________________

(найменування інспекції)

________________________________________________________________________,

(прізвище, ініціали інспектора)
в присутності
(прізвище, ініціали власника машини або його представника)


проведено огляд:Найменування машини
Марка та модель машини
Рік випуску
Заводський номер
Номер двигуна
Номер шасі
Марка та модель двигуна
Об’єм двигуна
Маса машини
Підприємство-

виробник машиниКраїна-виробник машини
Реєстраційний документ
Номерний знак
Власник
Місце проживання

(місцезнаходження) власникаМісце проведення огляду


ВИСНОВОК:
Державний інспектор(підпис)
(прізвище, ініціали)
М.П.


Власник машини або його представник(підпис)
(прізвище, ініціали)“___” ___________ 20__ року
Акт дійсний протягом 10 діб!

У відповідні графи акта огляду вноситься така інформація:

у графу “Найменування машини” вноситься назва (вид) машини (наприклад, трактор колісний);

у графу “Марка та модель машини” вносяться марка та модель машини (наприклад, “БЕЛАРУС-920”);

у графу “Рік випуску” вноситься рік випуску машини, вказаний на ідентифікаційній табличці заводу-виробника, або рік зібрання самостійно складеної машини. У разі відсутності на табличці такої інформації вказується: “Інформація відсутня”;

у графу “Заводський номер” вноситься ідентифікаційний номер машини, який їй присвоїв завод-виробник, або ідентифікаційний номер, присвоєний уповноваженою юридичною особою, визначеною інспекцією Держтехнагляду;

у графу “Номер двигуна” вноситься ідентифікаційний номер двигуна, який йому присвоїв завод-виробник, або ідентифікаційний номер, присвоєний уповноваженою юридичною особою, визначеною інспекцією Держтехнагляду;

у графу “Номер шасі” вноситься ідентифікаційний номер трактора чи іншої самохідної або причіпної машини, на базі якої змонтована ця машина, присвоєний заводом-виробником, або ідентифікаційний номер, присвоєний уповноваженою юридичною особою, визначеною інспекцією Держтехнагляду. Такими машинами зазвичай є екскаватори на базі тракторів, крани тощо. У цю графу також вносяться номери рами тракторів, які мають шарнірно з’єднану раму (наприклад, “ХТЗ-150К-09”);

у графу “Марка та модель двигуна” вносяться марка та модель двигуна;

у графу “Об’єм двигуна” вноситься об’єм двигуна, одиниця виміру см3
(у разі наявності інформації);

у графу “Маса машини” вноситься повна маса машини, одиниця виміру – кг (у разі наявності інформації);

у графу “Підприємство-виробник машини” вноситься назва виробника машини (у разі наявності інформації);

у графу “Країна-виробник машини” вноситься країна, в якій виготовлена машина (у разі наявності інформації);

у графу “Реєстраційний документ” вносяться серія і номер свідоцтва про реєстрацію машини або талона тимчасового обліку (якщо машина зареєстрована в органах Держтехнагляду);

у графу “Номерний знак” вноситься номерний знак зареєстрованої в органах Держтехнагляду машини або номерний знак “Транзит”;

у графу “Власник” вносяться прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, яка є власником машини;

у графу “Місце проживання (місцезнаходження) власника” вноситься адреса, за якою зареєстрований власник;

у графу “Місце проведення огляду” вноситься адреса, за якою знаходиться машина на час проведення огляду;

у графі “ВИСНОВОК:” вказується, чи машина комплектна, чи наявні обліково-ідентифікаційні таблички, чи виявлені ознаки підроблення ідентифікаційних номерів, відповідність ідентифікаційних даних машини поданим документам. У разі невідповідності вказується, за якими параметрами.
Директор Департаменту

інженерно-технічного забезпечення С.В. ЛобасЗатверджено

Наказ Міністерства аграрної політики України

16.07.2009 № 504

(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України

від 24.03.2011 № 90)
АКТДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ МАШИН ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИвід “ ___ ” _________ 20__ року № __________Мною, державним інспектором _________________________________________________________________________________________________________________________ ,(найменування інспекції) (прізвище, ініціали інспектора)проведено державний технічний огляд машин, що перебувають на балансі у______________________________________________________________________________(найменування юридичної особи)Місцезнаходження ______________________________________________________________Адреса стоянки _________________________________________________________________Телефон ________________________________________


Коди і назви відповідності (невідповідності) вимогам:

01 - відповідає вимогам; 02 - не відповідає вимогамПеребуває на обліку машин:

Подано на державний технічний огляд машин:

Коди і назви зовнішнього вигляду:


усього -

_______
усього -
______
01 - задовільний; 02 - незадовільний


у тому числі:у тому числі:


Коди і назви комплектації засобами безпеки:

 


трактори -

_______
трактори -
______
01 - укомплектовані; 02 - відсутні засоби гасіння пожежі;


спецмашини -

_______
спецмашини -
______
03 - відсутня медична аптечка;
комбайни -

_______
комбайни -
______
04 - відсутній знак аварійної зупинки

 


причепи -

_______
причепи -
______
Коди і назви відповідності облікових даних:

 


інші механізми -

_______
інші механізми -
______
01 - відповідають; 02 - не відповідають

 
Коди і назви наявності документів:

 

 Не подано на державний технічний огляд машин:01 - наявні; 02 - відсутні

 

 

 ______
Коди і назви висновків ДТО: 01 - справна; 02 - несправна

Подано на технічний огляд і встановлено:№ з/п

Найменування машини

Марка та модель машини


Серія та номер свідоцтва про реєстрацію машини 

Номерний знак

Ідентифікаційні номери

Рік

ви­пуску

Протокол (№, дата)

КОДИ

Серія та номер талона про проходження ДТО
заводський номер

номер двигуна

номер шасі

відповідності вимогам

зовнішнього вигляду

засобів безпеки

відповідності облікових даних

наявності документів

висновку про проходження ДТО
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Результати огляду: на обліку в інспекції ______ од., пройшли ДТО ____ од., не пройшли ДТО ____ од., не подано на ДТО ____ од.Юридичній особі необхідно зареєструвати (перереєструвати) в інспекції ______________________ машин.


Талони про проходження технічного огляду в кількості _____ од. одержав представник власника ________ __________________________(підпис) (прізвище, ініціали)
Відповідно до статті 35 Закону України “Про дорожній рух” експлуатація транспортних засобів, що не пройшли обов’язкового чергового державного технічного огляду, З А Б О Р О Н Я Є Т Ь С Я.Державний інспектор
_______________М.П._______________________


(підпис)
(прізвище, ініціали)

Керівник підприємства_______________М.П._______________________

(підпис)
(прізвище, ініціали)1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Міністерства аграрної політики України від 26 жовтня 2009 року №755, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2009...
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Виконання вимог припису, виданого за результатами раніше здійснених контрольних заходів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Виконання вимог припису, виданого за результатами раніше здійснених контрольних заходів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за №34/20347 та з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду...
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Транзит" суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях...
Наказом Міністерства аграрної політики України від 2 липня 2001 р. N 189

ЯК СКЛАДОВОЇ КАПІТАЛУ АПК
Робота виконана в Сумському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України
Шановний Петре Петровичу!
Ви знаходитися на VEB – сервері Міністерства аграрної політики України на сторінці АРМ ДІТН
НАКАЗ
Відповідно до підпункту 3 пункту 6, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого...
НАКАЗ
Відповідно до статті 33 Закону України «Про охорону праці», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка