НАКАЗ


Скачати 107.26 Kb.
НазваНАКАЗ
Дата21.02.2016
Розмір107.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ


______________________


Київ

№ ________________Про утворення робочої групи з

впровадження реформи сільського господарства


Відповідно до підпункту 3 пункту 6, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Склад робочої групи з питань впровадження реформи сільського господарства.

1.2. Положення про робочу групу з питань впровадження реформи сільського господарства.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Міністр О.М. Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

від ___________________ № __

Склад робочої групи

з питань впровадження реформи сільського господарства


Рутицька

Владислава Валеріївна

-

заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції, керівник робочої групи


Кутовий

Тарас Вікторович

-

голова Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України, заступник керівника робочої групи, за згодою


Члени робочої групи:

Ахіджанов

Баграт Рафікович

-

директор Департаменту фінансово-кредитної політики та бухгалтерcького обліку (за згодою)

Топчій

Володимир Миколайович

-

директор Департаменту землеробства та технічної політики в АПК (за згодою)


Романовський Олександр Володимирович

-

начальник відділу європейської інтеграції Департаменту міжнародного співробітництва (за згодою)


Альшанова Олена Олегівна

-

заступник директора Департаменту тваринництва (за згодою)


Шульмейстер Дмитро Юрійович


-

Директор Департаменту продовольства (за згодою)


Краснолуцький

Олександр Васильович

-

директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель Держземагенства України (за згодою)


Ковальова

Олена Вікторівна

-

провідний науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (за згодою)


Кваша

Сергій Миколайович

-

проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою)


Каліберда Олександр Васильович

-

заступник керівника проекту USAID «АгроІнвест» (за згодою)


Магалецький Костянтин Іванович

-

партнер представництва "Хорайзон Кепітал Едвайзорз" (за згодою)


Проценко Олег Вікторович

-

голова громадської організації «Реформи.УА» (за згодою)


Якімчук Вячеслав

-

партнер Baker & McKenzie (за згодою)


Глущенко Сергій

-

юридичний консультант IFC-Ukraine Investment Climate Project (за згодою)


Заблоцький Марьян

-

головний аналітик Української аграрної асоціації (за згодою)


Кузнєцов Геннадій

-

голова правління Ліга виробників харчових продуктів (за згодою)


Пархомчук Олексій Олексійович


-

голова українського офісу датського фонду Investment Fund for Developing Contries (IFU) (за згодою)


Шаповал Роман Олександрович


-

регіональний директор AGCO в Україні (за згодою)

Кузьменко Леся


-

представник департамента агробізнеса Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (за згодою)


Мельничук Сергій Дмитрович


-

директор ННІ якості біоресурсів і безпеки життя НУБіП України (за згодою)

Кириченко Тарас Олексійович


-

голова правління ПАТКБ «Правекс-банк» (за згодою)

Шемелинець Людмила Миколаївна

-

голова комісії з реорганізації Держземагенства України, перший заступник Голови державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (за згодою)


Батюк Олег

-

керуючий партнер київського офісу DENTONS (за згодою)


Хоменко Микола Павлович

-

заступник директора  з навчально-виробничої та фінансово-господарської роботи ДУ «Агроосвіта» (за згодою)


АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про утворення робочої групи з питань впровадження реформи сільського господарства»


Проект наказу підготовленоДепартаментом економічного розвитку, аграрного ринку та інвестиційної політики

В.П. Саблук


ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції


В.В. Рутицька


Директор Департаменту землеробства та технічної політики в АПК

В.М. Топчій

Директор Департаменту фінансово-кредитної політики та бухгалтерcького обліку

Б.Р. Ахіджанов


Заступник директора Департаменту правової та законопроектної роботи

М.Д. Миколюк

Заступник директора Департаменту контролю апарату – начальник відділу контролю виконання документів органів вищого рівня

І.І. Шаповал


Заступник директора Департаменту тваринництва – начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва


В.А. Пищолка

Головний спеціаліст Сектору запобігання і протидії корупції
В.П. Рева


Літредактор

Г.І. ФранцеваЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

від ___________________ № __

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з питань впровадження

реформи сільського господарства

1. Робоча група з питань впровадження реформи сільського господарства (далі - робоча група) є консультативно – дорадчим органом Міністерства аграрної політики та продовольства України, яка утворена з метою розробки та впровадження системних економічних реформ в аграрному секторі, спрямованих на вихід із фінансової та економічної кризи, та забезпечення сталого економічного розвитку України як передумови зростання добробуту її населення.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерства, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є розробка та опрацювання пропозицій щодо:

програм аграрних реформ на основі кращого світового досвіду з метою покращення соціально-економічної ситуації в агропромисловому комплексі України;

напрямів, пріоритетів, механізмів здійснення розвитку окремих галузей агропромислового комплексу України на коротко -, середньо - та довгострокову перспективу;

здійснення економічного моніторингу стану розвитку та тенденцій внутрішнього агропромислового ринку, тенденцій світових аграрних ринків та прогнозування оптимальних обсягів виробництва продукції;

впровадження сучасних аграрних технологій на основі технічного переоснащення господарств АПК;

розроблення проектів законів, нормативно-правових актів, інших документів щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняного аграрного сектору.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

організовує узагальнення пропозицій щодо аграрних реформ, зокрема, для підвищення ефективності та конкурентоспроможності аграрного сектора та вирішення проблем соціального розвитку українського села;

здійснює аналіз стану розвитку відповідних галузей аграрного сектору та ситуації на внутрішньому та світових продовольчих ринках;
розробляє та опрацьовує заходи щодо структурної перебудови галузей аграрного сектора, їх інтеграції та кооперування, запобігання диспропорцій у

розвитку вітчизняного агропромислового комплексу;

організовує самостійно, а також координує здійснення заходів з підготовки проектів нормативно-правових актів, інших документів з питань підвищення ефективності та конкурентоспроможності аграрного виробництва;

вносить пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів інноваційно-інвестиційної діяльності у галузях агропромислового виробництва;

розробляє та вносить пропозиції керівництву Мінагрополітики України щодо заходів та механізмів впровадження реформи в аграрному секторі національної економіки.

5. Робоча група має право:

запитувати та одержувати в установленому порядку від урядових органів, що входять до сфери управління Мінагрополітики України, структурних підрозділів, регіональних органів управління галуззю, установ, організацій, інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

створювати підгрупи для підготовки пропозицій з окремих питань діяльності Робочої групи та залучати в установленому порядку до роботи в таких групах учених, фахівців, у тому числі експертів міжнародних організацій, консалтингових та аудиторських компаній, представників громадських об'єднань;

організовувати та проводити дискусії, наради з питань, віднесених до його компетенції.

6. Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер і пропонуються до розгляду урядових органів, що входять до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, його структурних підрозділів, регіональних органів управління галуззю, установ, організацій, експертно - консультативною ради з впровадження напрямів стратегічного розвитку агропромислового комплексу України.

7. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться за рішенням членів робочої групи, але не рідше ніж раз на тиждень.

8. Організаційне забезпечення діяльності робочої групи покласти на сектор взаємодії з асоціаціями.


Схожі:

РОЗКЛАДЗАНЯТ Ь
Наказ ГУ МНС №200 від 14. 06. 06р. „ Про затвердження Положення про мобільну оперативну групу ГУ МНС України в Миколаївській області...
РОЗКЛАДЗАНЯТ Ь
Наказ ГУ МНС №200 від 14. 06. 06р. „ Про затвердження Положення про мобільну оперативну групу ГУ МНС України в Миколаївській області...
С.І. Черніков майор вн служби
ЛІТЕРАТУРА: “БСПО”, “Довідник керівника гасіння пожежі” 1987р. П. П. Клюс, “Пожежна тактика” К. Ф. Кімстач, наказ МВС України №657...
Гасіння пожеж у навчальних закладах
ЛІТЕРАТУРА: “Тимчасовий статут дій у НС”, “Довідник керівника гасіння пожежі” 1987р. П. П. Клюс, “Пожежна тактика” К. Ф. Кімстач,...
Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
Наказ МОЗ України від 11. 07. 2012 р. №515''Наказ МОЗ України від 28. 02. 2012 р. №134'' '
НАКАЗ

Наказ Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства аграрної політики України

ФОРМА №9 мед ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка