Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України


НазваНаказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Сторінка1/6
Дата15.04.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6


Затверджено

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

_________________ № ________

ЗМІНИ,

що вносяться до наказів Мінагрополітики України
1. У наказі Міністерства аграрної політики України від
08 травня 2007 року № 311 "Про затвердження Порядку забезпечення бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерними знаками "Транзит" суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
04 червня 2007 року за № 578/13845 (із змінами):

1.1. Преамбулу викласти у такій редакції:

"Відповідно до Закону України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин", абзацу третього підпункту 5 пункту 8 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2009 року № 694 (із змінами),".

1.2. У назві, пунктах 1–3 наказу слова "інспекції державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" в усіх відмінках замінити словами "державні інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" у відповідному відмінку.

1.3. У пункті 3 наказу слова та знаки "Державну інспекцію по нагляду за технічним станом машин та обладнання (Кім В.В.)" замінити словами "Державну інспекцію сільського господарства України (Вашешніков М.О.)".

1.4. У Порядку забезпечення бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерними знаками "Транзит" суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженого цим наказом:

1.4.1. У назві Порядку слова "інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" у всіх відмінках замінити словами "державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" у відповідному відмінку.

1.4.2. У главі 1:

пункт 1.1 викласти у такій редакції:

"1.1. Цей Порядок розроблений на виконання вимог Закону України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин", абзацу третього підпункту 5 пункту 8 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2009 року № 694 (із змінами).";

у підпунктах 1.2.1, 1.2.2 та 1.2.4 пункту 1.2 слова "інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" у всіх відмінках замінити словами "державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" у відповідному відмінку;

у пункті 1.3:

речення друге виключити;

у реченні третьому слова "головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "начальниками державних інспекцій сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".

1.4.3. У главі 2:

абзац другий пункту 2.3 викласти у такій редакції:

"Форми бланків наведені в додатках 1, 2 і 3 до Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2009 року № 694.";

пункт 2.6 виключити.

1.4.4. У тексті порядку слова "начальник Державної інспекції по нагляду за технічним станом машин та обладнання Міністерства аграрної політики України" в усіх відмінках замінити словами "Голова Державної інспекції сільського господарства України або його заступники" у відповідному відмінку та слова "Державна інспекція по нагляду за технічним станом машин та обладнання Міністерства аграрної політики України" в усіх відмінках замінити словами "Державна інспекція сільського господарства України" у відповідному відмінку.

2. У наказі Міністерства аграрної політики України від
06 травня 2009 року № 315 "Про затвердження Порядку створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час проведення державного технічного огляду", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 травня 2009 року за № 461/16477:

2.1. Преамбулу викласти у такій редакції:

"Відповідно до Закону України "Про дорожній рух" та Порядку здійснення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1201,".

2.2. У назві, пункті 1 наказу та назві Порядку, затвердженого цим наказом, слова "уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час проведення державного технічного огляду" замінити словами "які здійснюють обов’язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів".

2.3. У Порядку створення та ведення реєстру суб`єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час проведення державного технічного огляду, затвердженого цим наказом:

2.3.1. У пункті 1 слова "Державною інспекцією по нагляду за технічним станом машин (далі – Держтехнагляд) та інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій" замінити словами "Державною інспекцією сільського господарства України (далі – Держсільгоспінспекція) та її територіальними органами".

2.3.2. Пункт 2 доповнити підпунктом г) такого змісту:

"г) довідки про проходження персоналом підготовки до роботи з уніфікованою автоматизованою електронно-обліковою системою".

2.3.3. У пункті 4 після слів та літер "передбачених підпунктами "а", "б", "в"" доповнити літерою "г".

2.3.4. У пункті 5:

у підпункті "в" після слова "місцезнаходження" доповнити словами ", електронна пошта";

в абзацах першому, другому підпункту "ґ" слова "перевірка технічного стану машин" у всіх відмінках замінити словами "обов’язковий технічний контроль машин" у відповідних відмінках;

доповнити новими підпунктами такого змісту:

"є) прізвище, ім’я, по батькові, телефон, електронна пошта відповідальних осіб суб’єкта господарювання за ведення уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, які пройшли підготовку до роботи з такою системою;

ж) кількість окремих груп співробітників суб’єкта господарювання, які мають необхідні засоби вимірювальної техніки та обладнання і можуть самостійно здійснювати обов’язковий технічний контроль.".

2.3.5. У пункті 9 слова "перевірки технічного стану" замінити словами "обов’язкового технічного контролю машин".

2.3.6. У тексті слово "Держтехнагляд" в усіх відмінках замінити словом "Держсільгоспінспекція" у відповідному відмінку.

2.3.7. Додатки 1 та 2 до цього Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

3. У наказі Міністерства аграрної політики України від
06 травня 2009 року № 316 "Про затвердження Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
26 травня 2009 року за № 462/16478 (із змінами):

3.1. Преамбулу викласти у такій редакції:

"Відповідно до Закону України "Про дорожній рух" та підпункту 7.10 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,".

3.2. У Вимогах до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджених цим наказом:

3.2.1. У главі 1:

у пункті 1.1 слова "інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій" замінити словами "державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";

у пункті 1.2 слова "проведення державного технічного огляду" замінити словами "здійснення обов’язкового технічного контролю".

3.2.2. В абзаці першому пункту 12.1 та в пункті 12.6 глави 12 слова "проведення державного технічного огляду" замінити словами "здійснення обов’язкового технічного контролю".

3.2.3. Додаток до Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджених цим наказом, викласти в новій редакції, що додається.

4. У наказі Міністерства аграрної політики України від
16 липня 2009 року № 504 "Про затвердження форм документів, які використо­вуються інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при виконанні покладених на них завдань", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за № 811/16827:

4.1. У назві наказу слова "інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при виконанні покладених на них завдань" замінити словами "державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі при здійсненні державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин".

4.2. У пункті 1:

в абзаці четвертому слова "інспекцій державного технічного нагляду" замінити словами "державних інспекцій сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";

абзаци шістнадцятий – двадцять другий виключити;

у зв’язку з цим абзаци двадцять третій – двадцять шостий вважати відповідно абзацами шістнадцятим – дев’ятнадцятим;

доповнити абзацами такого змісту:

"форму акта перевірки технічного стану машини";

"форму тимчасового талону на право керування машинами";

"форму акта перевірки закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів";

"форму акта заборони експлуатації машини".

4.3. У формі печатки та штампів для інспекцій державного технічного нагляду, затвердженої цим наказом:

у назві слова "інспекцій державного технічного нагляду" замінити словами "державних інспекцій сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";
у пункті 1:

в абзаці третьому слова "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної (міської) державної адміністрації" замінити словами "територіального органу Державної інспекції сільського господарства";

абзаци четвертий виключити;

в абзаці шостому слова "код регіону та код району (міста) відповідно" замінити словами "номер печатки арабськими цифрами";

пункт 4 виключити.

4.4. У тексті форми акта огляду машини, яка знаходиться за межами району (міста), де проводяться її реєстрація, перереєстрація або зняття з обліку, заміна документів (свідоцтва про реєстрацію машини, талона тимчасового обліку машини), затвердженої цим наказом:

слова "інспекцією Держтехнагляду" замінити словами "державною інспекцією сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";

слова "в органах Держтехнагляду" замінити словами "в державній інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";

слова "чи виявлені ознаки підроблення ідентифікаційних номерів," виключити.

4.5. У формі довідки про належність вузлів і агрегатів, що вивільнені після вибракування (переобладнання) машини, затвердженої цим наказом:

слова "інспекції Держтехнагляду в" виключити;

слова "назва району, міста" замінити словами "найменування інспекції".

4.6. У формі висновку щодо технічного стану проданих або відремонтованих машин (виявлення причин відмови), затвердженої цим наказом:

слова "інспекції Держтехнагляду" замінити словами "державної інспекції сільського господарства";

слова "Інструкції з експлуатації" замінити словами "Правил технічної експлуатації".

4.7. У тексті форми акта огляду машини, затвердженої цим наказом:

слова "інспекцією Держтехнагляду" замінити словами "державною інспекцією сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";

слова "в органах Держтехнагляду" замінити словами "в державній інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі";

слова "чи виявлені ознаки підроблення ідентифікаційних номерів," виключити.

4.8. Форму заяви юридичної особи, форму заяви юридичної особи (для двох і більше машин), форму заяви фізичної особи, форму заяви фізичної особи для внесення в реєстраційні документи машини запису "Має право керувати _____________", форму акта про зняття з обліку машин, які зареєстровані, затверджених цим наказом, викласти у новій редакції, що додаються.

5. У пункті 2 Порядку формування та ведення реєстру закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 02 квітня 2010 року № 170, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2010 року за № 520/17815, слова "інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".

6. У Правилах технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 06 квітня 2010 року № 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 липня 2010 року за № 509/17804:

6.1. У пункті 1.4 розділу I слова "з талоном попереджень до нього" виключити.

6.2. У пункті 2.1 розділу II слова "талон про проходження державного технічного огляду і номерний знак" замінити словами "номерний знак (номерні знаки)".

6.3. У пункті 3.5 розділу III:

абзац третій викласти в такій редакції:

"якщо машини підлягають обов'язковому технічному контролю, але не пройшли його;";

в абзаці шостому після слів "без номерного знака" доповнити словами "(номерних знаків)" та після слів "з номерним знаком" доповнити словами "(номерними знаками)";

в абзаці десятому слова "і талона попереджень до нього" виключити;

абзаци четвертий, п’ятий виключити;

у зв’язку з цим абзаци шостий – десятий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим.

7. У наказі Міністерства аграрної політики України від
06 квітня 2010 року № 174 "Про затвердження Порядку складання, приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами та Вимог до екзаменаційних білетів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 липня 2010 року за № 510/17805:

7.1. У Порядку складання, приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами, затвердженому цим наказом, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 липня 2010 року за № 510/17805:

7.1.1. У пункті 1.2 розділу I слова "інспекцією державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".

7.1.2. У розділі ІІ:

у пункті 2.8 слова "державний технічний огляд" замінити словами "обов’язковий технічний контроль";

у пункті 2.11:

у реченні другому слова "і талонів попереджень" виключити;

у реченні третьому слова "і талона попереджень" виключити.

7.1.3. Додаток до цього Порядку викласти у новій редакції, що додається.

7.2. У пункті 4 Вимог до екзаменаційних білетів, затверджених цим наказом, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 липня 2010 року за № 511/17806, слова "інспекції державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".

8. У Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 листопада 2011 року № 644, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1491/20229:

8.1. У розділі I:

в абзаці третьому пункту 1.4 після слів "(м. Одеса)" доповнити словами "або з Державною науковою установою "Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого"";

у пункті 1.7 після слів "МВС України," доповнити словами "а також військовим комісаріатам, ліквідаторам та".

8.2. У пункті 3.1 розділу ІІІ:

в абзаці третьому після слів "довідка-рахунок" доповнити словом "(оригінал)";

в абзаці четвертому після слів "акт приймання-передачі" доповнити словом "(оригінал)";

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"вантажна митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна вантажна митна декларація, або квитанція МД-1 та митна декларація, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 748 "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів" (зі змінами) – для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше".

8.3. У розділі VI:

8.3.1. У пункті 6.1:

в абзаці першому слова "у зв'язку з її відчуженням чи вибракуванням" виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"висновок (при знятті машини з обліку у зв’язку з її відчуженням)";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"При знятті машини з обліку у зв’язку з її вибракуванням огляд спеціалістом з обстеження не проводиться.".

8.3.2. У пункті 6.4:

в абзаці першому слова "чи вибракуванням" виключити;

в абзаці другому слова "з результатами огляду спеціалістом з обстеження" виключити.

8.4. Пункт 7.8 розділу VII доповнити реченням такого змісту:

"Для самохідних машин, змонтованих на шасі тракторів, у графі "шасі №" зазначається заводський номер цього трактора.".

8.5. Додаток 1 до цього Порядку викласти в новій редакції, що додається.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Міністерства аграрної політики України від 26 жовтня 2009 року №755, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2009...
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Виконання вимог припису, виданого за результатами раніше здійснених контрольних заходів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Виконання вимог припису, виданого за результатами раніше здійснених контрольних заходів
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за №34/20347 та з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду...
Наказ Міністерства аграрної політики України

НАКАЗ
Відповідно до підпункту 3 пункту 6, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого...
Міністерство аграрної політики та продовольства України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення...
НАКАЗ
Відповідно до статті 33 Закону України «Про охорону праці», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства...
ПРОГРАМА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка