Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Вимог до


Скачати 295.62 Kb.
НазваАудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Вимог до
Сторінка1/2
Дата15.05.2013
Розмір295.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2

Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Вимог до аудиторського висновку, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011р.
Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора –

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма «Євроаудит»)

про річну фінансову звітність

Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований венчурний

корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта»

станом на 31.12.2012 року
НКЦПФР

Керівництву

Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований венчурний

корпоративний інвестиційний фонд

«Фонд Бетта»

Основні відомості про емітента

Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта».

Ідентифікаційний код, за яким підприємство занесене органом статистики до Єдиного Державного реєстру звітних /статистичних/ одиниць України – 33228283.

Юридична адреса підприємства: Україна, 02140, м. Київ, вул. Б.Гмирі,1-А.

Фактична адреса: Україна, 02140, м. Київ, вул. Б.Гмирі,1-А.

Державна реєстрація Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» проведена 07.08.2009 р., про що видано Свідоцтво про державну реєстрацію А01 № 342948 Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією, номер запису в ЄДР 10651050007006474.

Публічне акціонерне товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» є правонаступником реорганізованого Товариства з обмеженою відповідальністю «Фонд Бетта», яке зареєстроване Дарницькою районною державною адміністрацію м. Києва 30.11.2004р., про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 1 065 102 0000 001335.

11.03.2011 р. Публічне акціонерне товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Державною комісією з цінних паперів та фондового рику (Реєстраційний код за ЄДРІСІ 1331412), про що видане свідоцтво №1412.

12.04.2006 р. Установчими зборами Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» було затверджено Статут акціонерного товариства.

21.04.2006 р. Дарницькою районною державною адміністрацію м. Києва зареєстровано Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 1 065 123 0000 006474, створене шляхом реорганізації (перетворення) ТОВ «Фонд Бетта». Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» з моменту його державної реєстрації стає правонаступником всіх прав та обов’язків ТОВ «Фонд Бетта».

24.05.2006 р. у зв’язку зі зміною найменування Товариства з Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» на «Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» Дарницькою районною державною адміністрацію м. Києва зареєстровано нову редакцію статуту, про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 1 065 105 0001 006474.

12.08.2008 р. у зв’язку зі зміною назви з «Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» на «Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» Дарницькою районною державною адміністрацію м. Києва зареєстровано нову редакцію статуту, про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 1 065 105 0005 006474.

21.04.2009 р. у зв’язку зі зміною назви з «Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» на «Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» та приведенням статуту відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Дарницькою районною державною адміністрацію м. Києва зареєстровано нову редакцію статуту, про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 1 065 105 0007 006474.

Засновником Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» є ЗАТ «Термінал-М» (ідентифікаційний код 31749934, зареєстроване Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією 05.12.2001р., свідоцтво А00 № 596458, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄР 10691200000001454).

25.02.2008 р. Державною комiсiєю з цінних паперів та фондового ринку був зареєстрований випуск простих іменних акцій в документарній формі існування в кількості 550000 штук номінальною вартістю 1,00 грн. загальною номінальною вартістю 550 000,00 грн., про що видане свідоцтво №1048. Статутний фонд станом складав 550 000,00 грн.

25.03.2010 р. акціонером, що володіє 100% голосуючих акцій ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» прийняте рішення про збільшення статутного фонду Товариства до 50 000 тис. грн.

Свідоцтво про випуск акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування 50 000 000 штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 1,00 грн. на загальну суму 50 000 000,00 грн. видане ДКЦПФР 07.07.2010 року №1790.

Статутний капітал станом на 31.12.2012 р. становить 50 000 000,00 (п”ятдесят мільйонів) гривень.

Зміни до статуту внесено 15.04.2010 р., запис до ЄДР № 10651050009006474, зміни пов’зані з збільшенням розміру статутного капталу; 25.06.2010 р., запис № 10651050010006474 і пов’язанні з переведенням випуску акцій ПАТ в бездокументарну форму існування; 14.12.2010 р., запис №10651050011006474 - уточнено назву підприємства англійською мовою. Зміни зареєстровано Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією.

В 2012 році змін до установчих документів не було.

Згідно довідки № 415517 від 26.10.2011 р. Державного комітету статистики України публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» здійснює такі види діяльності за КВЕД:

64.30 Трасти,фонди та подібні фінансові суб»єкти

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)

Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» має такі поточні рахунки:

№ 26506583244801 в ПАТ АКБ «Київ», МФО 322498;

№ 265053016521 в АТ «Банк «Національні інвестиції» м.Київ, МФО 300498;

№ 26501010110918 в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767;

№26509000149789 ПАТ «АКБ Хрещатик», МФО 300670;

№26500301110918 в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767;

№ 26202001354330 в ПАТ «ОТП банк».

Опис аудиторської перевірки

Аудит було здійснено відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. за №97/13364, вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. №1528 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 р. за №53/13320 та відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітента цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за №1358/20096.

Міжнародні стандарти аудиту, а саме стандарти 700, 705, 706, 720, вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

В ході перевірки фінансової звітності нами:

1) отримане розуміння господарської діяльності й системи обліку фінансової інформації та підготовки фінансових звітів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта»;

2) з’ясовано, чи вся інформація, що відображена в бухгалтерському обліку підприємства у повному обсязі і правильно знайшла своє відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2012 р.;

3) визначено, чи узгоджуються показники статей балансу (Форма №1 «Баланс») за звітний період з Головною книгою. Показники Головної книги в свою чергу перевірені на відповідність показникам, що відображені в інших зведених регістрах бухгалтерського обліку;

4) з’ясовано, чи відповідає облікова політика Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і чи застосовується вона належним чином;

5) розглянуто надходження і списання на рахунках обліку майна та порядок обліку прибутків і збитків від продажу або іншого вибуття майна. З’ясовано, чи враховані всі подібні операції;

6) розглянуто операції, відображені на рахунках власного капіталу.

В ході перевірки вибірково перевірена наступна документація:

- реєстраційні та засновницькі документи (статут підприємства, свідоцтво про державну реєстрацію тощо);

- фінансова звітність підприємства за 2012 рік у повній комплектності:

баланс станом на 31.12.2012 р.;

звіт про фінансові результати за 2012 рік;

звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2012 рік;

звіт про власний капітал (форма № 4) за 2012 рік;

примітки до звітів (форма № 5) за 2012 рік;

- зведені регістри бухгалтерського обліку;

- первинні документи (вибірково).

Шляхом тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу складання звітності.

Масштаб перевірки становить: документальним методом 40 %, розрахунково-аналітичним - 60 % від загального обсягу документації.

Обсяг (масштаб) аудиторської перевірки включав перевірку первинної облікової документації за 2012 фінансовий рік за репрезентативною вибіркою не менше 20 відсотків від загальної кількості первинних документів.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку вимогам чинного законодавства щодо організації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Шляхом тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу складання звітності.

Перевірка окремих компонентів фінансових звітів проводилась відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Стан бухгалтерського обліку та звітності. Організація бухгалтерського обліку в ПАТ здійснюється у відповідності з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІУ та у відповідності з іншими нормативно-правовими актами України. Порядок організації бухгалтерського обліку в ПАТ висвітлений в його наказі про облікову політику №1 від 30.03.2011 р. Відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського обліку в ПАТ покладено на його керівництво з зазначенням посад та міри відповідальності в наказі про облікову політику. Інвентаризація в ПАТ була проведена станом на 30.11.2012 р. згідно наказу №30/11 від 30.11.2012 р.

Господарські операції в бухгалтерському обліку ПАТ відображались на підставі первинних документів, вимоги до складання яких наведені в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІУ та в нормативних документах Міністерством статистики України.

Ведення бухгалтерського обліку ПАТ здійснювалось згідно з вимогами національних П(С)БО, затверджених відповідними наказами Міністерства фінансів України.

Бухгалтерський облік в ПАТ вівся з використанням журнально-ордерної форми рахівництва.

При веденні бухгалтерського обліку ПАТ керувалось Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №.291.

При складанні фінансової звітності в 2012 році ПАТ керувалось вимогами ст.12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІУ та Порядком подання фінансової звітності, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

Фінансова звітність ПАТ в 2012 році складалася за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Проміжна фінансова звітність ПАТ складалася у відповідності з вимогами МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність». Для цілей формування фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності в бухгалтерському обліку ПАТ (який вівся у відповідності з національними П(С)БО, затвердженими відповідними наказами Міністерства фінансів України) були зроблені відповідні коригувальні бухгалтерські записи. За допомогою цих записів класифікація та оцінка активів і зобов’язань ПАТ була приведена до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (надалі – МСБО) і Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ).

Фінансова звітність ПАТ складалася своєчасно та своєчасно подавалася до відповідних державних органів згідно вимог чинного законодавства України. Дані фінансової звітності відповідали даним бухгалтерського обліку (з врахуванням зроблених коригуючих бухгалтерських записів), а окремі фінансові звіти відповідали однин одному.
Про облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу.

В 2012 році (станом на 31.12.2011 р. та на 31.12.2012 р.) основні засоби в бухгалтерському обліку ПАТ не обліковувались, амортизація не нараховувалась.

Облік нематеріальних активів в ПАТ здійснювався з дотриманням вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. №242. Згідно наказу про облікову політику ПАТ нематеріальні активи в бухгалтерському обліку враховувались по первісній вартості за вирахуванням накопиченої амортизації, амортизація нараховувалась за прямолінійним методом. Дані аналітичного обліку співпадали з даними синтетичного обліку та Головної книги. ПАТ не мало несплачених зобов’язань по придбанню нематеріальних активів. В 2012 році операцій купівлі-продажу нематеріальних активів ПАТ не проводило.

Первісна вартість нематеріальних активів, що знаходились на балансі станом на 31.12.2012 р., складала 1666 тис. грн. Знос станом на 31.12.2012 р. склав 305 тис. грн. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2012 р. становила 1361 тис. грн.
Аудитори констатують, що нематеріальні активи, які обліковувались в бухгалтерському обліку ПАТ станом на 31.12.2012 р., для цілей формування фінансової звітності за МСФЗ відповідають вимогам МСБО 38 «Нематеріальні активи», тому їх склад та вартість не підлягають коригуванню станом на 31.12.2012 р. для відображення у фінансовій звітності.
Про облік фінансових інвестицій.

Формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності в Товаристві здійснюється з дотриманням вимог П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. №91.

Аудиторами, при перевірці відображення в бухгалтерському обліку фінансових інвестицій, порушень не встановлено.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2012 р. складали 261 тис. грн.

Інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2012 р. складали 5487 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2012 р. становили 22886 тис. грн.


Аудитори зазначають, що фінансові інвестиції, які обліковувались в бухгалтерському обліку ПАТ станом на 31.12.2012 р., для цілей формування фінансової звітності за МСФЗ відповідають вимогам МСБО, в яких розглядається склад, визнання та оцінка фінансових інвестицій, тому їх склад та вартість не підлягають коригуванню станом на 31.12.2012 р. для відображення у фінансовій звітності.

Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі станом на 31.12.2012 р. інформації про фінансові інвестиції ПАТ, їх вартість та класифікацію.
Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі станом на 31.12.2012 р. інформації про необоротні активи ПАТ, їх розмір, реальну вартість та класифікацію.

Про облік запасів.


Облік запасів здійснювався Товариством відповідно до вимог П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. №246. Згідно наказу про облікову політику придбані запаси зараховувались на баланс Товариства за первісною вартістю (собівартістю), вибуття запасів здійснювалось за методом ідентифікованої собівартості (замість ФІФО).

Визначена за вимогами П(С)БО балансова вартість запасів Товариства, які представлені у вигляді товарів, станом на 31.12.2012 р. складала 6456 тис. грн.

При перевірці обліку запасів розбіжностей і помилок не встановлено, правильність обліку оприбуткування запасів, їх руху та вибуття підтверджуємо.
Під час трансформації фінансової звітності, складеної за вимогами П(С)БО, до фінансової звітності, складеної за МСФЗ, оцінка запасів не спричинила істотного впливу на структуру активів, відображених у фінансовій звітності Товариства. Запаси, що відображені у фінансовій звітності, складеній за МСФЗ, відповідають критеріям оцінки запасів, визначених у МСБО 2 «Запаси».
Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі станом на 31.12.2012 р. інформації про запаси Товариства, їх розмір, реальну вартість та класифікацію.
Про облік дебіторської заборгованості.

Облік дебіторської заборгованості Товариством здійснювався відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. №236.

У складі дебіторської заборгованості Товариства, визначеної за вимогами П(С)БО, станом на 31.12.2012 р. обліковувалась наступна заборгованість:

- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в розмірі 387 тис. грн.;

- дебіторська заборгованість із нарахованих авансів в розмірі 483 тис. грн.;

- інша поточна дебіторська заборгованість в розмірі 33339 тис. грн.
Вартість дебіторської заборгованості достовірно визначена в бухгалтерському обліку Товариства на підставі первинних документів. Аудитором витребувана інформація щодо історії дебіторської заборгованості. Перевіркою за 2012 рік порушень в обліку дебіторської заборгованості у Товариства не встановлено.
Для цілей формування звітності за МСФЗ дебіторська заборгованість Товариства класифікується як поточна, тобто не підлягає коригуванню станом на 31.12.2012 р. та відповідає вимогам її визнання згідно МСФЗ.
Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі станом на 31.12.2012 р. інформації про дебіторську заборгованість Товариства, її розмір, та класифікацію.
Про облік грошових коштів.

Станом на 31.12.2012 р. грошові кошти Товариства складали 3831 тис. грн. та мали наступну структуру: готівкові грошові кошти в національній валюті в касі – 0 тис. грн., безготівкові грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках – 3769 тис. грн., безготівкові грошові кошти в іноземній валюті на поточних рахунках – 62 тис. грн.

Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у фінансовій звітності станом на 31.12.2012 р., складеній за МСФЗ, інформації про грошові кошти Товариства, їх розмір.
Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі станом на 31.12.2012 р. інформації про активи Товариства, їх розмір, реальну вартість та класифікацію.
Про облік власного капіталу.

В бухгалтерському обліку станом на 31.12.2012 р. порядок визнання статей власного капіталу та його структура представлені Товариством об’єктивно та адекватно.

Структура та визначення власного капіталу відповідали загальним положенням та вимогам П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. за № 87.

Статутний капітал. Статутний капітал, згідно установчих документів Товариства, станом на 01.10.2009 р. складав 550,0 тис. грн. Статутний капітал був сплачений грошовими коштами на 100 %, що підтверджено довідкою з установи банку Харківська філія АКБ «Київ» на загальну суму 550 000,00 гривень 00 коп. Реєстр виписок з банку наведений в таблиці 1.

Таблиця 1.

№ банківської виписки

дата

Засновник(учасник)

Сума, гривень

153

17.11.2005

ТОВ «Бетон Інвест»

195 500,00

139

17.11.2005

ЗАТ «Термінал М»

195 500,00

154

21.12.2005

ЗАТ «Термінал М»

135000,00

122

29.11.2004

ЗАТ «Термінал М»

12000,00

82

26.11.2004

ТОВ «Бетон Інвест»

12000,00

Всього550 000,00

25.03.2010 р. акціонером що володіє 100% голосуючих акцій Товариства прийняте рішення про збільшення статутного фонду Товариства до 50 000 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал Товариства становить 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

Неоплачений капітал Товариства станом на 31.12.2012 р. склав 44250 тис. грн.

Додатковий вкладений капітал Товариства станом на 31.12.2012 р. склав 30941 тис. грн. Інший додатковий капітал станом на 31.12.2012 р. не формувався.

Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2012 р. складав 12394 тис. грн.

Для цілей формування фінансової звітності за МСФЗ коригування за статтею «Нерозподілений прибуток» станом на 31.12.2012 р. не проводились із-за відсутності потреби в коригувальних записах.

Інформація щодо вартості чистих активів Товариства.

Найменування За звітний період За попередній період

показника (тис. грн.) (тис. грн.)

Розрахункова вартість чистих активів 49085 56567

Статутний капітал 50000 50000

Скоригований статутний капітал 5750 5750

Опис: При розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди була використана методика, наведена в «Методичних рекомендаціях щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить – (-915) тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 43335 тис. грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить – 6567 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить – 50817 тис. грн.

Висновок: Вартість чистих активів Товариства більша від статутного (скоригованого) капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Акції Товариства в лістингу не знаходяться.

Дивіденди в звітному році нараховані та виплачені на загальну суму19780 тис.грн.
Аудит формування статей власного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі станом на 31.12.2012 р. інформації про його оцінку та розмір.
Про облік зобов’язань.

Облік зобов’язань здійснювався Товариством відповідно до вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. за № 20. Згідно наказу про облікову політику Товариства зобов’язання визнаються, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення. Якщо на дату балансу раніше визнані зобов'язання не підлягають погашенню, то їх сума включається до складу доходів звітного періоду.

У складі зобов’язань Товариства, визначених за вимогами П(С)БО, станом на 31.12.2012 р. обліковувались наступні зобов’язання:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в розмірі 3 тис. грн.;

- інші поточні зобов’язання в розмірі 25404 тис. грн.

Інші зобов’язання в обліку Товариства станом на 31.12.2012 р. відсутні.

Станом на 31.12.2012 р. розміри зобов’язань достовірно визначені в бухгалтерському обліку Товариства на підставі первинних документів. Аудитором витребувана інформація щодо історії виникнення зобов’язань. Перевіркою за 2012 рік порушень обліку зобов’язань в Товаристві не встановлено. Розмір зобов’язань відображений в реальному стані.
Оскільки зобов’язання Товариства, визначені відповідно до вимог П(С)БО, представляють собою поточні зобов’язання, то для цілей формування звітності за МСФЗ такі зобов’язання не підлягають коригуванню станом на 31.12.2012 р. та відповідають вимогам їх визнання згідно МСФЗ.
Аудит зобов’язань підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2012 р. інформації про зобов”язання, їх розмір та класифікацію.
Про облік реалізації та формування фінансових результатів Товариства.

При визначенні доходів в бухгалтерському обліку на протязі 2012 року Товариство керувалося нормами П(С)БО 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

Облік доходів від реалізації вівся на рахунку 70 «Доходи від реалізації» по субрахункам у відповідності з чинним законодавством.

Протягом 2012 року інші операційні доходи склали 7 тис. грн., інші фінансові доходи склали 789 тис. грн., інші доходи склали 13065 тис. грн.

При перевірці правильності визначення доходів, їх повноти та своєчасності відображення в бухгалтерському обліку на протязі 2012 року, порушень не виявлено.

При визначенні витрат в бухгалтерському обліку на протязі 2012 року Товариство керувалося нормами П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

В бухгалтерському обліку фінансовий результат діяльності Товариства вівся на рахунку 79 «Фінансові результати».

Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2012 р. становив 12394 тис. грн.
При визначенні балансового та оподаткованого прибутку різниць не виявлено. Отже, для цілей формування фінансової звітності за МСФЗ коригувальні записи по статті «Нерозподілений прибуток» не проводились.
На думку аудиторів, інформація про формування статей доходів, витрат та фінансових результатів, про їх оцінку, розмір, повноту та достовірність, підтверджується у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2012 р.
Істотні факти які потребують надання особливої інформації згідно ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Протягом звітного 2012 року аудиторами не виявлені Істотні факти які потребують надання особливої інформації згідно ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Аналіз показників фінансового стану ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фонд Бетта» станом на 31.12.2012 р.

В результаті аналізу фінансового стану товариства на 31.12.2012 р. встановлено.

Фінансова стійкість та платоспроможність ПАТ характеризується наступними показниками:

1. Коефіцієнт грошової платоспроможності (його ще називають коефіцієнтом абсолютної ліквідності), визначається відношенням суми залишків за статтями коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до суми залишків за непогашеними кредитами та поточної кредиторської заборгованості. Коефіцієнт складає 1,052.


Коефіцієнт грошової

платоспроможності =Кошти та їх еквіваленти +

в національній валюті

Кошти та їх еквіваленти в +

іноземній валюті

Поточні фінансові інвестиції


Поточні зобов’язання
  1   2

Схожі:

«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2012 року Адресат: Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-БРОК»
Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації професійними...
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку,...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю КУА «ГЕРЦ», фінансова звітність якого перевіряється і може бути використаний для подання...
А удиторська фірма “Ніка – Аудит”
Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ТОВ «Фонд-Маркет», фінансовий звіт якого перевіря­ється,...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
2 Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРИКЕТ» (надалі — Товариство)
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого...
2 Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Брикет» (надалі — Товариство)
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ, фінансова...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
НКЦПФР від 25. 09. 2012 №1283 "Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка