ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ


НазваВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Дата21.04.2013
Розмір37 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Закон
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей висновок підготовлено відповідно до вимог «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2008 року за № 53/13320.
Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням. Сума активу балансу станом на 31.12.2011року дорівнює 1278 тис.грн. На нашу думку, інформація про склад активів підприємства за видами розкрита повно відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

На нашу думку, інформація про реальність розміру зобов’язань у пасиві балансу станом на 31.12.2011року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку розкрита повно. Станом на 31.12.2011року :

- поточні зобов’язання складають 2 тис.грн. – це зобов’язання по поточному податку на прибуток;

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал підприємства відображений в першому розділі пасиву балансу та в Звіті про власний капітал (форма №4).

Власний капітал товариства на 31.12.2011року становить 1276тис.грн.:

- статутний капітал - 1000 тис.грн.;

- додатковий вкладений капітал – 5 тис.грн.;

- резервний капітал – 313 тис.грн.

- нерозподілений збиток – 42 тис.грн.;

Для запезбечення діяльності товариства з обмеженою відповідальністю “Брок Неон” за рахунок внесків його учасників сформовано статутний капітал у розмірі 1000000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок шляхом внесення грошових коштів учасників. Учасниками товариства є фізичні особи. Статутний капітал підприємства сплачено повністю виключно за рахунок грошових коштів учасників Сформований статутний капітал товариства відповідає даним бухгалтерському обліку.

Збільшення власного капіталу в порівнянні з минулим роком відбулося за рахунок збільшення статутного капіталу та отриманого прибутку за 2011рік в сумі 54 тис.грн.

На нашу думку, інформація про власний капітал (розмір та структура) станом на 31 грудня 2011 року, в цілому, розкрита повно у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року сплачений у встановлені законодавством терміни повністю.

Вимога щодо вартості чистих активів акціонерного товариства міститься в статті 155 Господарського кодексу України і розкривається емітентом цінних паперів у звіті емітента, що надається до Комісії. Даний звіт не є частиною фінансової звітності. Вартість

чистих активів товариства станом на 31.12.2011.складає 1276 тис.грн. та відповідає вимогам законодавства.

Чистий прибуток на підприємстві за 2011рік склав 54тис.грн. Інформація щодо чистого прибутку за 2011рік розкрита в Звіті про фінансові результати (форма № 2) з урахуванням отриманих доходів та витрат підприємства. На нашу думку, інформація щодо елемента фінансової звітності «обсяг чистого прибутку» за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, за винятком питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», в усіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. На кінець 2011року непокритий збиток становить 42 тис.грн. і відображений в балансі товариства на 31.12.2011р. за кодом рядку 350 "Нерозподілений прибуток".


Внаслідок того, що критерії:

- дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку;

- забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України,

- відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації",

- щодо стану виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами,

- щодо відповідності вимогам законодавства України розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів

є невідповідними до даного завдання і твердження директора підприємства (відповідальної особи) щодо цих критеріїв відсутнє, ми не висловлюємо думку стосовно цього твердження.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є обов’язком емітента цінних паперів, а не аудитора. Ми не в змозі висловити думку з приводу вірогідності розкриття такої інформації.
Додатки:

- додаток №1;

- фінансова звітність за 2011рік;

- копія свідоцтва Аудиторської палати України;

- копія сертифікату аудитора.
Аудитор, заступник директора Л. В. Колесник

Сертифікат аудитора серії А № 003913.

Схожі:

Закон України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки...
ОС ДП „Житомирстандартметрологія” та розроблений з урахуванням вимог законодавчих актів та нормативних документів, а саме
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" КИЇВ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
ЗВІТ про повторне відстеження дії регуляторного акту – рішення Кременчуцької...
Сприяння процесу впорядкування вирішення питань додержання вимог численних законодавчих і нормативних актів, які регламентують здійснення...
Законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин

Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...
Президента України щодо накладення вето на Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення...
ЛИТЕРАТУРА НКУ, р. XIV Cпециальные налоговые режимы. ЗУ від 4 листопада...
ЗУ від 4 листопада 2011 року №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України...
Ю. Р. Мірошниченком з питань законопроекту Про внесення змін до деяких...
Президента у Верховній Раді Ю. Р. Мірошниченком з питань законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру
Законодавчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом
З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України Про доступ до публічної
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка