Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»


НазваЗакон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Сторінка7/10
Дата13.05.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Приклад. Протягом 2011 року на користь фізич­ної особи було нараховано та виплачено трьома по-датковими агентами доходи, що оподатковуються за ставками, установленими п. 167.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 p. № 2755-VI, -15 і 17 %: заробітна плата за основним місцем роботи, заробітна плата за місцем роботи за су­місництвом та винагорода за цивільно-правовими договорами.

У таблиці наведемо суми доходів, нарахованих працівнику протягом 2011 року, а також суми ЄСВ і ПДФО, що були фактично утримані податковими агентами, які нарахували такі доходи.


Місяць

Заробітна плата за основний місцем роботи

Заробітна плата за місцем роботи за сумісництвом

Винагорода за цивільно правовим договором

Дохід

ЄСВ

ПДФО

Дохід

ЄСВ

ПДФО

Дохід

ЄСВ

ПДФО

Січень

6000,00

216,00

867,60

3000,00

108,00

433,80Лютий

6000,00

216,00

867,60

3000,00

108,00

433,80Березень

6000,00

216,00

867,60

3000,00

108,00

433,80

7000,00

182,00

1050,00

Квітень

6100,00

219,60

882,06

3000,00

108,00

433,80Травень

6100,00

219,60

882,06

3000,00

108,00

433,80Червень

6100,00

219,60

882,06

3000,00

108,00

433,80

4000,00

104,00

600,00

Липень

6200,00

223,20

896,52

3000,00

108,00

433,80Серпень

6200,00

223,20

896,52

3000,00

108,00

433,80Вересень

6200,00

223,20

896,52

3000,00

108,00

433,80

2000,00

52,00

292,20

Жовтень

6300,00

226,80

910,98

3000,00

108,00

433,80Листопад

6300,00

226,80

910,98

3000,00

108,00

433,80Грудень

6300,00

226,80

910,98

3000,00

108,00

433,80

6000,00

156,00

876,60

Разом

73800,00

2656,80

10671,48

36000,00

1296,00

5205,60

19000,00

494,00

2818,80


У чотирьох місяцях звітного року (березень, чер­вень, вересень, грудень 2011 року) загальна сума доходів платника податків перевищила 9410 грн. У зв'язку з цим платник податків зобов'язаний подати річну декларацію. Для цілей декларування у зазначених місяцях податок на доходи фізичних осіб має бути розраховано із застосуванням ста­вок 15 і 17%.

1. Розрахуємо середньомісячний річний опо­датковуваний дохід:

(73800,00 + 36000,00 + 19000,00) : 12 = 10733,33 (грн.)

Оскільки середньомісячний річний оподат­ковуваний дохід перевищив межу 9410 грн., то необхідно застосовувати двома ставками: 15% і 17%.

2. Визначимо суму річного доходу, яка має оподатковуватися за ставкою 15%:

9410,00 х 12 = 112920,00 (грн.), що складає 87,7 % від загального річного опо­датковуваного доходу.

3. Визначимо суму річного доходу, яка має опо­датковуватися за ставкою 17%:

128800,00 -112920,00 = 15880,00 (грн.), що складає 12,3 % від загального річного опо­датковуваного доходу.

4. Визначимо суму ЄСВ, що братиме участь у визначенні річної бази обкладення ПДФО:

2656,80 + 1296,00 + 52,00 + 156,00 = 4160,80 (грн.).

Звертаємо увагу: до 06.08.2011 р. при нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами база опо­даткування не зменшувалася на суму ЄСВ, тому ЄСВ, утриманий з винагороди у березні (182,00 грн.) та червні 2011 року (104,00 грн.), не бере участі у визначенні річної бази обкла­дення ЄСВ.

5. Розподілимо суму ЄСВ на дві частини про­порційно доходу, оподатковуваному за ставкою 15 % і за ставкою 17 %.

Сума ЄСВ, що припадає на дохід, оподатко­вуваний за ставкою 15%, дорівнює 3649,02 грн. (4160,80x87,7%)

Сума ЄСВ, що припадає на дохід, оподатко­вуваний заставкою 17%, дорівнює 511,78грн. (4160,80x12,3%)

6. Визначимо суму ПДФО за результатами розрахунку:

(112920,00 - 3649,02) х 15 : 100 + (15880 - 511,78) х 17 : 100 = 19003,25 (грн.).

7. Розрахуємо суму ПДФО, фактично сплаченого до бюджету податковими агентами з до­ходів у вигляді заробітної плати та винагород за цивільно-правовим договором:

10671,48 + 5205,60 + 2818,80 = 18695,88 (грн.).

8. Визначимо суму ПДФО, що підлягає сплаті працівником самостійно:

19003,25 -18695,88 = 307,37 (грн.).
Декларування податкової знижки за підсумками 2011 року
Минулий 2011 рік —перший рік, за підсумками якого фізичні особи можуть скористатися правом на податкову знижку, наданим їм ПКУ. Більшос­ті наших читачів добре відомо, що аналогічна практика зменшення річного оподатковуваного доходу, але тільки на суму податкового креди­ту існувала і раніше, за часів дії Закону № 889. Водночас простою заміною термінів («податковий кредит» на «податкову знижку») законодавці не обмежилися і пе­редбачили в ПКУ низ­ку інших нововведень, про які корисно знати навіть тим платникам податків, які свого часу досконало вивчили ме­ханізм зменшення опо­датковуваного доходу на величину податкового кредиту з податку з доходів.
Податкова знижка з ПДФО: що це таке?

Щоб дати відповідь на це запитання, зверне­мося до визначення терміна «податкова зниж­ка», наведеного вп.п. 14.1.170 ПКУ. Відповідно до нього під податковою знижкою розуміється документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у рези­дентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, отриманого за результатами такого звітного року у вигляді заробітної плати, у ви­падках, визначених ПКУ.

Інакше кажучи, податкова знижка надає право фізичним особам — платникам податків, які не є суб'єктами господарювання, при дотриманні певних умов (про які йтиметься далі) зменшити розмір свого загального річного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати на суму перед­бачених ст. 166 ПКУ витрат.

Реалізувати право на податкову знижку платник податків може до кінця 2012 року шля­хом добровільного по­дання декларації про доходи. У ній фізична особа вказує всі доходи, отримані за звітний рік, а також документально підтверджені витрати, що підлягають включен­ню до податкової знижки. При цьому об'єктом обкладення ПДФО буде різниця між сумою отри­маного нею протягом року загального річного опо­датковуваного доходу у вигляді заробітної плати та сумою задекларованої податкової знижки. За цими даними фізична особа здійснює перераху­нок оподатковуваного доходу та визначає надмір­но сплачену суму ПДФО. Саме ця сума підлягає поверненню платнику податку з бюджету, а також може бути зарахована в рахунок сплати ПДФО з доходів, податок з яких підлягає самостійній сплаті платником податків та які в обов'язковому порядку декларуються за підсумками року.

Це загальні положення про податкову знижку. Проте, як і в разі застосування будь-якої іншої пільги з оподаткування, для отримання податкової знижки необхідно дотримати низку обов'язкових умов. Розглянемо їх докладніше.
Які умови та обмеження при наданні податкової знижки передбачено ПКУ?

Умови та порядок надання фізичним особам податкової знижки встановлено ст. 166 ПКУ. Для зручності читачів усі умови та обмеження, передбачені цією статтею, наведемо у вигляді таблиці (див. табл. 1). До речі, майте на увазі: ці умови «працюють» незалежно від виду витрат, які платник податку збирається включити до складу податкової знижки.

Таблиця 1


з/п

Умови та обмеження

Зміст

Підпункт ПКУ

1

Хто має право на податкову знижку?

Платник податків — резидент, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також резидент — фізична особа, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомив про це відповідний орган ДПС та має про це відмітку в паспорті

П.п. 166.4.1 ПКУ

Отже, фізичні особи — нерезиденти України права на податкову знижку з ПДФО не мають

2

Чи включається до податкової знижки вартість товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів на території України або за кордоном?

Ні, товари (роботи, послуги), вартість яких дозволено включити до податкової знижки, мають бути придбані у фізичних або юридичних осіб — резидентів

П.п. 14.1.170 ПКУ

3

Який максимальний розмір податкової знижки?

Загальна сума податкової знижки,

нарахованої платнику податків у звітному податковому році, не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень л. 164.6 ПКУ

П.п. 166.4.2 ПКУ

Зверніть увагу, що з наведеної вимоги ПКУ випливає відразу 3 важливі висновки:

1) якщо сума фактично понесених платником податку витрат перевищує суму загального оподатковуваного доходу, отриманого протягом звітного року у вигляді заробітної плати, податкова знижка надається у розмірі загального оподатковуваного доходу, отриманого платником податку протягом звітного податкового року як заробітна плата (з урахуванням положень п. 164.6 ПКУ);

2) при розрахунку суми податку, що підлягає поверненню з бюджету у зв'язку з реалізацією платником права на податкову знижку, використовується сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму податкової соціальної пільги (далі — ПСП) та Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ);

3) права на податкову знижку не мають фізичні особи, які отримали протягом звітного податкового року виключно доходи, які для цілей оподаткування не є заробітною платою (наприклад, приватні підприємці^ самозайняті особи, які провадять незалежну професійну діяльність,

а також військовослужбовці). До речі, на те, що підприємці не мають права на податкову знижку

щодо підприємницьких доходів, звертали увагу і податківці в консультації, розміщеній у розділі

160.05 ЄБПЗ на офіційному сайті ДПСУ (http://www.sta.gov).

4

Коли виникає право на податкову знижку?

Платник податку має право на податкову знижку за результатами звітного податкового року. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку в декларації про доходи

/7/7. 166. 1. 1

і 166.1.2 ПКУ


Зверніть увагу: якщо платник податку не скористається правом на нарахування податкової знижки за витратами, понесеними у 2011 році, і не задекларує їх у декларації про доходи за 2011 рік, то таке право на наступний — 2012 рік — не переноситься (п.п. 166.4.3 ПКУ)

5

Який порядок документального підтвердження витрат, що включаються до складу податкової знижки?

За загальним правилом, до податкової знижки включаються фактично понесені платником податків протягом звітного податкового року витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та їх покупця. У зазначених документах обов'язково має бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) та строк їх продажу (виконання, надання)

П.п. 166.2.1 ПКУ

Відповідно до п.п. 166.2.2 ПКУ оригінали зазначених документів не направляються податковому органу, проте підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності,

установленого ПКУ (строк давності становить 1095 днів, наступних за останнім днем граничного строку подання декларації про доходи (п. 102.1 ПКУ)).

Водночас, як і раніше, на практиці при прийнятті декларацій про доходи працівники податкових органів для підтвердження права на податкову знижку вимагають надання копій відповідних підтвердних документів. До речі, у числі обов'язкових для подання до органу ДПС документів, податківці за традицією називають довідку про отримані платником податків у звітному році доходи (див. консультацію в розділі 160.05 ЄБПЗ). Про те, який вигляд може мати така довідка, див. нижче.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

План Податок з доходів фізичних осіб. Особливості оподаткування фізичних...
Основним податком, який сплачує більшість населення України, є податок з доходів фізичних осіб. Механізм справляння цього податку...
В Україні діє ряд законів, що здійснюють нормативно-правовове регулювання...
Про кредитні спілки від 20 грудня 2001 р. №2908-ІІІ та ін. Фінансові аспекти благодійницької діяльності відображені в законах «Про...
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Найменування бланку документа суворої звітності, який видається та підстава для його видачі
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Найменування бланку документа суворої звітності, який видається та підстава для його видачі
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка