Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»


НазваЗакон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Сторінка4/10
Дата13.05.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Порядок заповнення розділу V «Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб»


Код рядка

Найменування рядка

Що вказується

08

Сума загального річного оподатковуваного доходу

Сюди nt іачення рядка 01 колонки 3

09

Сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб

Указується загальна сума ПДФО, що підлягає сплаті платником податку самостійно, у тому числі сплачена на дату подання декларації (значення рядка 01 колонки 5)

10

Сума податку, сплаченого платником податку самостійно на дату подання декларації

Указується загальна сума ПДФО, яку платник податків сплатив до бюджету самостійно до подання декларації про доходи, у тому числі сума ПДФО, сплаченого за договором купівлі-продажу (обміну) об'єкта нерухомого майна, щодо якого не було вчинено нотаріальну дію*

11

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України

Заповнюють платники податків, які мають право на податкову знижку та подають додаток 6 до декларації про доходи. Указується сума ПДФО до повернення (значення рядка 12 додатка 6)

12

Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України

Платники податків, які отримували доходи з іноземних джерел, зазначають суму податку, сплаченого за кордоном, на яку вони мають право зменшити податкове зобов'язання (підсумкове значення колонки 6 додатка 4, але не більше значення рядка 09)

13.01

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету

Указується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, — розрахункова величина, якщо в результаті розрахунку вийшло додатне значення (рядок 09 - рядок 10 -- рядок 11 - рядок 12)

13.02

сума податку, що підлягає поверненню з бюджету

Зазначається сума податку, що підлягає поверненню з бюджету, — розрахункова величина, якщо в результаті розрахунку вийшло від'ємне значення (рядок 09 -- рядок 10 - рядок 11 - рядок 12). Значення вказується без знака «-»

*Відповідно до п. 172.6 ПКУ платник податків має право на повернення такої суми ПДФО за наявності І підтвердних документів про фактичну сплату ПДФО.


Порядок заповнення розділу VI «Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправлен­ням самостійно виявлених помилок»

Як уже зазначалося, розділ VI «Розрахунок по­даткових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» заповнюється в разі, якщо платник податків самостійно вияв­ляє факт заниження податкового зобов'язання в раніше поданій декларації. Перш ніж перейти безпосередньо до порядку заповнення цього роз­ділу декларації про доходи, звернемося до норм /7/СУ, що регулюють порядок виправлення помилок у податкових деклараціях.

Відповідно до п. 50.1 ПКУ платник податків, який самостійно виявляє факт заниження подат­кового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

— направити уточнюючий розрахунок та спла­тити суму недоїмки і штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання уточнюючого розрахунку

або ;

— відобразити суму недоїмки у складі деклара­ції з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, в якому виявле­но факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу в розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з ПДФО.

Якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за цей звітний період, то вищезазначені штрафи не за­стосовуються.

Окремо зупинимося на ситуації, коли платник податків не задекларував будь-які оподатковувані доходи, що отримані у відповідних періодах та підлягають обов'язковому декларуванню. Виникає запитання: як відобразити в декларації такі до­ходи? Зауважимо, що підхід податківців до відо­браження таких доходів у декларації дуже лояль­ний — в усних консультаціях вони рекомендують відображати їх в рядку 01.07 розділу II декларації у складі інших доходів. Проте, ураховуючи, що такий підхід не відповідає вимогам /7/СУ, вважаємо його небезпечним. Якщо платник податків, напри­клад, декларуючи доходи за 2010 рік, не включив якийсь оподатковуваний дохід до розрахунку загального оподатковуваного доходу, то, на наш погляд, він порушив вимоги ПКУ, а отже, має місце помилка. Виправити таку помилку можна, заповнивши розділ IV в поточній декларації про доходи за 2011 рік, де відображається сума недо­плати з ПДФО та штраф у розмірі 5 %.

Тепер детально розглянемо порядок заповнен­ня розділу IV.


Код рядка

Найменування рядка

Що вказується

1

2

3

14

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка

Указується сума ПДФО, що підлягає перерахуванню

до бюджету за даними раніше поданої декларації

за звітний податковий період, в якому виявлено помилку

15

Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

Указується уточнена сума ПДФО, тобто сума ПДФО, що підлягає перерахуванню до бюджету за даними раніше поданої декларації за звітний податковий період, в якому виявлено помилку, з урахуванням коригування

16.01

збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету

Указується сума, на яку збільшується податкове зобов'язання з ПДФО у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Рядок 16.01 заповнюється в разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов'язань (значення рядка 15 більше, ніж значення рядка 14 декларації). У разі заповнення рядка 16.01 декларації платник податку зобов'язаний відобразити суму штрафу в рядку 17 та суму пені в рядку 18

16.02

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету

У рядку вказується сума, на яку зменшується податкове зобов'язання з ПДФО у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Рядок 16.02 декларації заповнюється в разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт завищення податкових зобов'язань (значення рядка 15 декларації менше, ніж значення рядка 14 декларації). Значення в цьому рядку вказується без знака «-»

17

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, % (рядок 16.01 х 3 % або 5 %)

Указується сума штрафу, яка розраховується платником податку самостійно у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з п. 50.1 ПКУ. Якщо платник податку виправляється через уточнюючу декларацію, у рядку 17 декларації вказується штраф у розмірі 3 % від суми недоїмки (значення рядка 16.01). У разі якщо платник податку відображає суму недоїмки в поточній декларації, у рядку 17 декларації вказується штраф у розмірі 5 % від суми недоїмки (рядок 16.01 декларації).

Розмір штрафу (3 або 5 %) указується платником податку самостійно в колонці 2 рядка 17 декларації перед символом «%»

18

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу І Податкового кодексу України

Указується сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до п.п. 129.1.2 ПКУ. Рядок 18 заповнюється, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов'язань з ПДФО. Пеня нараховується в день настання строку погашення податкового зобов'язання, нарахованого платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження. Відповідно до абз. 2 п. 129.4 ПКУ пеня нараховується з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день заниження. Нарахування пені закінчується в день зарахування коштів на відповідний рахунок Державного казначейства України та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань (п.п. 129.3.1 ПКУ)


У розділі VII «Відомості про нерухоме майно» платник податків вказує відомості про нерухоме майно, що перебуває в його власності станом на кінець 2011 року як на території України, так і за її межами. При цьому кожний об'єкт нерухо­мого майна вказується окремо у відповідному ряд­ку із зазначенням його місцезнаходження (країна, адреса), загальної та житлової площі (кв. м).

Платники податку, які зобов'язані подавати де­кларацію про доходи відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI (судді, кандидати на обрання суддею), зазначають в колонці «Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса)» інформацію про місцезнахо­дження (країну, адресу) об'єктів нерухомого майна за бажанням.

У розділі VIII «Відомості про рухоме майно» указуються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець 2011 року. Кожен транспортний засіб вказується окремо у відповідному рядку із зазна­ченням марки, моделі, об'єму двигуна, потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску.

Отже, платники податків, які отримували протя­гом 2011 року доходи, що відображаються в рядках 01.02—01.06 декларації про доходи, також заповнюють додатки до неї. При цьому логічніше розпочати із заповнення потрібного додатка, а по­тім перенести дані з нього до відповідних рядків. Як заповнюються окремі додатки до декларації про доходи, розглянемо далі.
Заповнюємо додаток 2

Перш ніж перейти безпосередньо до розгляду порядку заповнення колонок та рядків додатка 2 «Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого (рухо­мого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи да­рунок майна» до декларації про майновий стан і доходи (далі — декларація про доходи), ще раз звернемо увагу наших читачів на один важливий момент. Якщо фізична особа у 2011 році отриму­вала доходи:

— від операцій продажу (обміну) майна, дару­вання, при нотаріальному посвідченні догово­рів, за якими було сплачено ПДФО у повному обсязі;

— у вигляді об'єктів спадщини, що відповідно до п.п. 174.2.1 ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою (див. нижче)

і при цьому в такої фізичної особи немає ін­ших підстав, з яких їй слід було б подати річну декларацію про доходи, то вона може не подавати де­кларацію про доходи за підсумками 2011 року і, відповідно, додаток 2. Справа в тому, що згідно з п. 179.2 ПКУ у цьому випадку обов'язок щодо подання декларації про доходи вважається ви­конаним фізичною особою.

Далі перейдемо безпосередньо до заповнен­ня колонок та рядків додатка 2 до декларації про доходи, призначеного для розшифрування інформації, наведеної в рядках із кодами 01.02, 01.03 і 01.05 розділу II декларації про доходи.Колонка/рядок

Пояснення

1

2

«Найменування і характеристика» (колонка 3)

У відповідному рядку переліку об'єктів указуються найменування та характеристика:

— об'єкта нерухомого майна, який було продано, обміняно, здано
в оренду (суборенду), успадковано чи отримано в дарунок у 2011
році (рядок 1 «Об'єкти нерухомого майна»). Нагадаємо, що згідно

зі ст. 181 ЦКУдо нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Для об'єкта рухомого майна у колонці 3 слід зазначити його найменування (житловий будинок, квартира або її частина, кімната, садовий (дачний) будинок, гараж чи інша будівля, земельна ділянка та її призначення), місцезнаходження та загальну площу;

— об'єкта рухомого майна, який було продано, обміняно, успадковано чи отримано в дарунок у 2011 році (рядок 2 «Об'єкти рухомого майна»). Відповідно до ч. 2 ст. 181 ЦКУ рухомим майном є речі, які можна вільно переміщати у просторі. До об'єктів рухомого майна належать, зокрема, предмети антикваріату чи витвори,мистецтва, природне дорогоцінне каміння або дорогоцінний метал, прикраси з використанням дорогоцінних металів та природного дорогоцінного каміння, транспортні засоби тощо. Для об'єкта рухомого майна в колонці 3 вказується його найменування (легковий (вантажний, спеціальний) автомобіль, автобус тощо) і характеристика (марка, модель, об'єм двигуна, потужність двигуна тощо);

об'єкта комерційної власності, який було успадковано чи отримано в дарунок у 2011 році (рядок 3 «Об'єкти комерційної власності»). Такими об'єктами є: цінні папери (окрім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий (тобто власність на цілісний майновий комплекс), інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права;

— суми страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, які було успадковано чи отримано в дарунок у 2011 році, а також суми, що зберігаються відповідно на пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця (дарувальника) — учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення (рядок 4 «Сума страхового відшкодування»). Стосовно цього успадкованого (отриманого в дарунок) об'єкта громадяни, які декларують свої доходи, можуть зазначити його найменування, реквізити свідоцтва про право на спадщину (договору дарування);

— об'єкта успадкування чи дарування у вигляді готівкових грошових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках спадкодавця (дарувальника), відкритих у банках та небанківських фінансових установах; депозитних (ощадних), іпотечних сертифікатів; сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (рядок 5 «Готівка або кошти, що зберігаються на рахунках, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах»)

«Операції продажу (обміну)»
— «сума доходу (грн.)» (колонка 4)

Указується сума доходу, отриманого у 2011 році від операцій продажу (обміну) нерухомого/рухомого майна. Така сума визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни) об'єкта нерухомого/ рухомого майна, але не нижче за його оціночну вартість

— «сума податку (грн.)» (колонка 5)

Зазначається сума податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО), яку було самостійно розраховано та сплачено фізичною особою (утримано та сплачено податковим агентом) під час проведення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого/рухомого майна

«Оренда (суборенда), житловий найм (піднайм)»
— «сума доходу (грн.)» (колонка 6)

Указується сума доходу, отримана фізичною особою у 2011 році

від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

— «сума податку (грн.)» (колонка 7)

Зазначається сума ПДФО, самостійно нарахованого фізичною особою — орендодавцем (утриманого податковим агентом — орендарем) з доходу у вигляді орендної плати

«Спадщина чи дарування»
— «вартість майна успадкованого (грн.)» (колонка 8)

Зазначається дохід, отриманий у 2011 році у вигляді вартості успадкованого майна (грошові кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягають оподаткуванню

— «вартість майна подарованого (грн.)» (колонка 9)

Указується вартість отриманого в дарунок у 2011 році майна, що підлягає оподаткуванню

— «сума податку (грн.)» (колонка 10)

Наводиться сума ПДФО, що розраховується як добуток вартості успадкованого (отриманого в дарунок) майна на відповідну ставку податку

«Загальна сума отриманих доходів» (рядок 6)

Указуються підсумкові суми отриманих у 2011 році доходів від операцій з продажу (обміну) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину або дарунок майна

«Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:» (рядок 7)

Зазначаються підсумкові суми ПДФО, самостійно нараховані та/або утримані податковими агентами щодо кожного виду доходу, зазначеного в додатку 2. Дані рядка 7 дорівнюють сумі рядків 8 і 9 додатка 2

— «утриманого (сплаченого) податковим агентом» (рядок 8)

Зазначаються суми ПДФО, які у 2011 році було утримано (сплачено) податковими агентами — юридичними особами та фізичними особами — підприємцями з нарахованих (виплачених) доходів від операцій з продажу (обміну) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину права на вклад у банку (небанківській фінансовій установі), та/або права на отримання страхових виплат за договором страхування

— «яка підлягає сплаті платником податку самостійно» (рядок 9)

Наводяться суми ПДФО, які за підсумками 2011 року фізична особа має самостійно сплатити з оподатковуваних доходів від операцій з продажу (обміну) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину або дарунок майна. Звертаємо увагу, що розрахункові суми ПДФО не зменшують на суми податку, які вже було сплачено у 2011 році з доходів від зазначених операцій. Такі самостійно сплачені у 2011 році суми ПДФО відображаються фізичною особою, яка декларує свої доходи в рядку 10 розділу V декларації про доходи

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

План Податок з доходів фізичних осіб. Особливості оподаткування фізичних...
Основним податком, який сплачує більшість населення України, є податок з доходів фізичних осіб. Механізм справляння цього податку...
В Україні діє ряд законів, що здійснюють нормативно-правовове регулювання...
Про кредитні спілки від 20 грудня 2001 р. №2908-ІІІ та ін. Фінансові аспекти благодійницької діяльності відображені в законах «Про...
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Найменування бланку документа суворої звітності, який видається та підстава для його видачі
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Найменування бланку документа суворої звітності, який видається та підстава для його видачі
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка