Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»


НазваЗакон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Сторінка10/10
Дата13.05.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Приклад 5. Витрати Онопенка В. А. на навчання сина у 2011 році склали:

- 10.01.2011 р. за січень - червень 2011 року - 6000 грн. (6 міс. х 1000 грн.);

- 29.08.2011 р. за вересень – грудень 2011 року - 4000 грн. (4 міс. х 1000 грн.).

Договір на навчання укладено між вищим на­вчальним закладом та сином Онопенка В. А. Від нього ж приймається й оплата вартості навчання. Син Онопенка В. А. самостійного доходу у вигляді заробітної плати не має.

Тривалість навчального року за договором на навчання становить 10 місяців.

Сума заробітної плати Онопенка В. А., нарахо­ваної за 2011 рік, становить 72000 грн. Сума ЄСВ, утриманого із заробітної плати платника податків, склала 2592 грн., а сума утриманого ПДФО — 10411,20 грн.

Максимальна сума витрат на навчання, яку в цьому випадку платник податків може включи­ти до податкової знижки, становить 13200 грн. (1320 грн. х 10).

Фактична сума витрат на навчання сина, понесена Онопенком В. А. у 2011 році, складає 10000 грн., тобто не перевищує максимального розміру, визначеного відповідно до п.п. 166.3.3 ПКУ (13200 грн.), а також не більше загального оподатковуваного доходу Онопенка В. А., отриманого ним у 2011 ро­ці у вигляді заробітної плати (69408 грн. = 72000 грн.-2592 грн.). Отже, до складу по­даткової знижки плат­ника податків уключа-ється загальна сума витрат на оплату на­вчання сина, понесена ним у 2011 році, тобто 10000 грн.

Сума ПДФО, що підлягає поверненню з бю­джету, становить:

10411,20 грн. - (72000 грн. - 2592 грн. --10000 грн.) х 15 : 100 = 1500 грн.

Витрати на недержавне пенсійне забезпечення та довгострокове страхування життя

За підсумками 2011 року платник податку має право включити до складу податкової знижки також витрати на сплату страхових платежів (страхових внесків, премій) та пенсійних внесків, сплачених ним страховику-резиденту, недер­жавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсій­ним фондом, а також внесків на банківський пен­сійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як самого платника податку, так і члена його сім'ї першого ступеня споріднення* (*Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі всиновлені (п.п. 14.1.263 ПКУ)). Таке право надає п.п. 166.3.5 ПКУ.

Тут законодавці також установили обмеження щодо розміру внесків, які можна включити до скла­ду податкової знижки. Причому в цьому випадку максимальна величина витрат, що підлягає вклю­ченню до податкової знижки, залежить від того, на чию користь укладено відповідний договір.

Так, при страхуванні самого платника по­датку до податкової знижки включається сума ви­трат, що не перевищує (у розрахунку за кожний повний або неповний місяць звітного податково­го року, протягом якого діяв договір страхування) суму, визначену в абзаці першому п.п. 169.4.1 ПКУ(п.п. «а» п.п. 166.3.5 ПКУ). Тобто у 2011 році така сума склала 1320 грн.

Якщо ж платник податку укладає договори страхування на користь членів сім,ї першого ступеня споріднення, то до податкової знижки за підсумками 2011 року може бути включено суму, що не перевищує 50 % суми, визначе­ної в абзаці першому п.п. 169.4.1 ПКУ (п.п. «б» п.п. 166.3.5 ПКУ), тобто 660 грн.

Інакше кажучи, якщо припустити, що дого­вір страхування у 2011 році діяв усі 12 місяців, то в разі укладення платником податків такого договору на свою користь він зможе включити за підсумками року суму внесків у розмірі, що не перевищує 15840 грн. (1320 грн. х 12 міс), а при укладенні договору на користь члена сім'ї першого ступеня споріднення — 7920 грн. (660 грн. х 12 міс).

Документами, що підтверджують право платника податків на податкову знижку, у цьому випадку можуть бути: договори на недержав­не пенсійне забезпечення або довгострокове страхування життя, платіжні доручення на без­готівкове перерахування коштів, квитанції банку або відділення зв'язку, довідка роботодавця, який за дорученням платника податку здійснює перерахування страхових внесків з отриманого платником податку доходу.

Приклад 6- Діденко І. А. 01.06.2011 р. уклав договори недержавного пенсійного забезпечення на свою користь та на користь своєї дружини. Сума щомісячних внесків за договорами становить 600 грн.: 300 грн. - за себе і 300 грн. — за дру­жину. Усього при укладенні договорів Діденко І. А. здійснив платіж за 7 місяців (червень — грудень 2011 року) у загальній сумі 4200 грн. (за себе — 2100 грн. і за дружину 2100 грн.).

Сума нарахованої за 2011 рік заробітної плати Діденка І. А. становить 51600 грн. Сума ЄСВ, утриманого із заробітної плати платника податків, склала 1857,60 грн., а сума утриманого ПДФО — 7461,36 грн.

У ситуації, що розглядається, Діденко І. А. має право включити до складу податкової знижки суми, що не перевищують: — за себе — 9240 грн. (1320 грн. х 7 міс); — за дружину — 4620 грн. (660 грн. х 7 міс). І оскільки фактичні витрати платника податків, 1 понесені ним у зв'язку зі сплатою внесків за до­говорами недержавного пенсійного забезпечення (2100 грн. за себе і 2100 грн. за дружину), неперевищують граничних сум, то вони в повному обсязі включаються до складу податкової знижки \ з ПДФО.

Сума ПДФО, що підлягає поверненню з бю­джету, становить:

7461,36 грн. - (51600 грн. - 1857,60 грн. -: - 4200 грн.) х 15 : 100 = 630 грн.
Як відобразити податкову знижку в декларації про доходи?

Як уже зазначалося, щоб реалізувати своє право на податкову знижку, платник податків \ повинен подати до органу ДПС за своєю податковою адресою декларацію про доходи разом із додатком 6 до неї. Тому далі на прикладі по кажемо, як заповнити декларацію про доходи, якщо у звітному році платник податків мав право на податкову знижку.

Приклад 7. Величко М. В. протягом 2011 року отримував доходи тільки у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ТОВ НПФ «Альянс»).

Дані про доходи та витрати, отримані та понесеніним протягом 2011 року, Величко М. В. відображав у Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу.

Наведемо фрагмент заповнення цієї книги (див. с 57).

Як бачите, у 2011 році Величко М. В. поніс низку витрат, які він має право включити до складу податкової знижки:

1) проценти за іпотечним житловим кредитом у сумі 21900 грн. (при цьому припускаємо, що площа квартири не перевищує 100 кв. м, тобто коефіцієнт, що враховує мінімальну площу житла, дорівнює 1);

2) витрати на сплату внесків за договорами на недержавне пенсійне забезпечення в сумі 4200 грн. (за себе 2100 грн. (300 грн. х 7 міс.) і за дружину 2100 грн. (300 грн. х 7 міс.)).

Крім того, у серпні Величко М. В. Оплатив вартість навчання сина у вищому навчальному закладі. При цьому плата за 4 місяці навчання у 2011 році склала 6000 грн. (1500 грн. х 4 міс). Максимальний розмір витрат на навчання, які може бути включено до податкової знижки, ста­новить 5280 грн. (1320 грн. х 4 міс). У цьому ви­падку фактичні витрати на навчання перевищують їх граничний розмір, тобто до податкової знижки платника податків уключається сума витрат у ме­жах ліміту, тобто 5280 грн.

На підставі даних Книги доходів і витрат запов­нимо декларацію про доходи платника податків за 2011 рік та додаток 6 до неї (див. с 58).

Як бачимо, у випадку, що розглядається, сума витрат, які підлягають уключенню до складу подат­кової знижки (31380 грн.), не перевищує суму за­робітної плати Величка М. В., зменшену на вели­чину утриманого ЄСВ (86760 грн. = 90000 грн. -- 3240 грн.). Отже, річний оподатковуваний дохід Величка М. В. за підсумками 2011 року має бути зменшено на суму 31380 грн. (див. показник рядка 11 «Сума (вартість) витрат платника по­датку — резидента, дозволених до включення до податкової знижки (рядок 09, але не більше рядка 10)» додатка 6 до декларації про доходи). І вже виходячи зі скоригованого на суму податко­вої знижки загального оподатковуваного доходу Величка М. В. розраховуватиметься річна сума ПДФО, а також надмірно сплачена сума цього податку, що підлягає поверненню з бюджету (4707 грн.).

Надмірно утриману суму ПДФО має бути по­вернено платнику податків шляхом зарахування на банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або поштовим переказом за адресою, указаною в декларації, протягом 60 календарних днів із дня отримання декла­рації (п. 179.8 ПКУ). При цьому суми бюджет­ного відшкодування, які повертаються платнику податків під час реалізації права на податкову знижку, не включаються до його оподатковува­ного доходу та з них не утримується ПДФО (п.п. 165.1.17 ПКУ).

У цій статті ми докладно зупинилися на основ­них видах витрат, які платники податків за під­сумками 2011 року можуть включити до складу податкової знижки. Сподіваємося, що вона допо­може нашим читачам скористатися своїм закон­ним правом та частково повернути собі сплачену в минулому році суму податку на доходи.


Думка фахівців офіційних органів

Розрахунок суми ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками декларування, якщо доходи отримані від декількох податкових агентів
Відповідно до п.п. «є» п. 176.1 ст. 176 Подат­кового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі — ПКУ) платники податку на до­ходи фізичних осіб зобов'язані подавати подат­кову декларацію за результатами звітного року у строки, передбачені для платників цього по­датку, якщо протягом календарного року дохід, що оподатковується за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, випла­чується платнику податку двома або більше по­датковими агентами, і при цьому загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Таким чином, для платника податку — фізичної особи, який отримує дохід від двох і більше подат­кових агентів, насамперед необхідно визначити необхідність подання декларації податку на до­ходи за звітний рік.

З цією метою необхідно визначити загальний оподатковуваний дохід за кожен місяць звітно­го року, в якому отримувались доходи від різних податкових агентів, шляхом додавання отримано­го доходу від податкових агентів за кожен окремо взятий календарний місяць.

Якщо загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановле­ної законом на 1 січня звітного податкового року, платник податку зобов'язаний подати декларацію по податку на доходи фізичних осіб за результа­тами звітного податкового року.

Інформацію щодо сум нарахованого доходу, за­стосованих податкових пільг, утриманого єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) та утриманого податку на доходи фізичних осіб платник податку отримує у вигляді довідки від роботодавців — по­даткових агентів.

Відповідно до абзацу третього п. 167.1 ст. 167 ПКУ платники податку, які подають податкові декларації за податковий (звітний) рік згідно з п.п. «є» п. 176.1 ст. 176 ПКУ, застосовують ставку податку 17 відсотків до частини середньо­місячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Розмір середньомісячного річного оподат­ковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, за­значених в абзаці першому цього пункту, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійсню­ється декларування.

Загальна сума річного оподатковуваного до­ходу визначається шляхом арифметичної суми місячних доходів, які виплачувались (надавались) у звітному році платнику податку відповідно до абз. 1 п.п. 167.1 ст. 167 ПКУ утому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших за­охочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від орга­нізатора азартної гри.

Перерахунок з метою застосування підви­щеної ставки податку 17% здійснюється на­ступним чином:

— для визначення суми доходу, яка підлягає оподаткуванню заставкою 17%, сума загаль­ного річного доходу зменшується на добуток десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року та кількості місяців, у яких на­раховувався дохід;

визначається річна сума ЄСВ для доходу, що не перевищує добутку десятикратного розміру мі­німальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року та кількості місяців, у яких нараховувався дохід;

визначається сума ЄСВ, на яку необхідно зменшити дохід, що перевищує 10 мінімальних заробітних плат, для визначення бази оподат­кування ПДФО заставкою 17% шляхом змен­шення річної суми ЄСВ на суму ЄСВ з доходу до десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;

визначається база оподаткування за став­кою 17%, для чого дохід, який оподатковується за ставкою 17 %, зменшується на відповідну суму ЄСВ;

визначається сума податку за ставками 15 % та 17 % з відповідної бази оподаткування;

проводиться порівняння розрахункової річної суми податку із сумою податку, фактично утрима­ною за рік, у разі перевищення річної розрахун­кової суми податку над фактично утриманим податком за рік, платник відображає в декла­рації суму податкового зобов'язання з ПДФО, що підлягає сплаті в бюджет та самостійно сплачує податок.

За матеріалами розділу 160.09.05 Єдиної бази податкових знань, розміщеної на офіційному сайті ДПСУ: www.sta.gov.ua
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

План Податок з доходів фізичних осіб. Особливості оподаткування фізичних...
Основним податком, який сплачує більшість населення України, є податок з доходів фізичних осіб. Механізм справляння цього податку...
В Україні діє ряд законів, що здійснюють нормативно-правовове регулювання...
Про кредитні спілки від 20 грудня 2001 р. №2908-ІІІ та ін. Фінансові аспекти благодійницької діяльності відображені в законах «Про...
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Найменування бланку документа суворої звітності, який видається та підстава для його видачі
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Найменування бланку документа суворої звітності, який видається та підстава для його видачі
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка