Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»


НазваЗакон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Сторінка2/10
Дата13.05.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Строки подання декларації про доходи

Строки подання декларації про доходи, отри­мані протягом 2011 року, установлені ПКУ та залежать від причини подання декларації і виду доходів, що декларуються. Для наочності наве­демо їх у таблиці.


Платники податків

Граничний строк подання декларації про доходи

Підстава

Обов'язкове подання декларації про доходи

Фізичні особи — підприємці

09.02.2012 р.

П.п. 49.18.5, п. 177.5 ПКУ

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність

30.04.2012 р.*

П.п. 49.18.4, п. 178.4 ПКУ

Фізичні особи, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання

Не пізніше 60 календарних днів, що передують від'їзду

П. 179.3 ПКУ

Особи, які декларують іноземні доходи

30.04.2012 р.**

П.п. 49.18.4, п. 170.11.1 ПКУ

Звичайні фізичні особи

30.04.2012 р.

П.п. 49.18.4, ст. 179 ПКУ

Добровільне подання декларації про доходи

Фізичні особи з метою отримання податкової знижки

31.12.2012 р.

П.п. 166.4.3 ПКУ

Фізичні особи з метою повернути надмірно сплачений у 2011 році податок

30.04.2012 р.

П.п. 49.18.4, ст. 179 ПКУ

*3а усною інформацією, отриманою з ДПСУ, органи ДПС будуть приймати декларацію про доходи і 3 травня 2012 року. Однак, щоб уникнути конфліктних ситуацій, ми радимо не затягувати з її подачею. ** Згідно з п.п. 170.11.2 ПКУ, якщо між країною отримання доходів та Україною укладено договір про уникнення подвійного оподаткування, то платник податків може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном. Для цього він повинен мати документи, що підтверджують суму отриманого за кордоном доходу та суму сплаченого з нього податку, оформлені відповідно до ст. 13 ПКУ Якщо ці документи відсутні, то такий платник зобов'язаний подати до органу ДПС заяву про перенесення строку подання декларації про доходи до 31 грудня 2012 року. Інформацію про міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, що діяли у 2011 році, можна дізнатися з листів ДПАУ від 31.01.2011 р. № 2450/7/12-0117, МЗС України від 05.04.2011 р. № 72/19-091-1027, від 21.07.2011 р. № 72/10-612/1-2281, ДПСУ від 12.01.2012 р. №811/7/12-1017 або в органі ДПС, куди подаватиметься декларація про доходи.


Також варто звернути увагу наших читачів на те, що ДПСУ п. 1.12 наказу «Про проведення кампанії декларування доходів громадян, отрима-ниху2011 році» від 03.01.2012р. № 1 зобов'язала керівників ДПС затвердити на період з 3 січня до 1 травня 2012 року графіки чергувань праців­ників з прийняття декларацій, передбачивши можливість прийняття декларацій у вихідні дні та вечірні години. У зв'язку з цим рекомендуємо тим платникам податків, хто зобов'язаний подати декларацію за 2012 рік, а також тим, хто вирішив подати її добровільно, уточнити в ДПС за міс­цем проживання (реєстрації в паспорті) графік прийняття податківцями річних декларацій про доходи, щоб не створювати собі в майбутньому непотрібних проблем.
Документи, що подаються до органу ДПС разом з декларацією

Відповідно до п.п. «в» п. 176.1 ПКУ фізична особа, яка подає декларацію про доходи, зобов'язана на вимогу органу ДПС та в межах його повноважень, визначених законодавством:

1) пред'являти документи і відомості, пов'язані з виникненням доходу або права на отримання по­даткової знижки, обчисленням і сплатою податку,

2) підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у декларації про доходи.

Якщо декларовані доходи отримано від подат­кових агентів, то фізична особа може звернутися до них з метою отримання довідок про розміри нарахованих (виданих, наданих) доходів та утри­мані з них суми ПДФО. Наразі форму такої до­відки не затверджено. У загальному випадку вона може бути оформлена на бланку або з простав­лянням штампу підприємства на чистому аркуші. Докладно з правилами оформлення різних видів документів, у тому числі й довідок, наші читачі можуть ознайомитися в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2010, спецвипуск № 2.

Приклад довідки про доходи для подання до органу ДПС.

У разі подання декларації про доходи з метою реалізації свого права на податкову знижку, для прискорення проведення органом ДПС розрахунку сум, які підлягають поверненню з бюджету, та за­безпечення правильності визначення зазначених сум, фізичній особі варто разом з декларацією про доходи подати також копії відповідних платіжних та розрахункових документів, що засвідчують фактично понесені нею протягом 2011 року витра­ти. Такими документами можуть бути, зокрема, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, копії договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та їх покупця (отримувача). У цих документах обов'язково має бути зазначено вартість таких товарів (робіт, по­слуг) та строк їх продажу (виконання, надання) (п.п. 166.2.1 ПКУ). Оригінали підтвердних до­кументів до органу ДПС не направляються, але повинні зберігатися такою фізичною особою про­тягом строку давності, установленого ПКУ, а саме протягом 1095 днів, наступних за останнім днем граничного строку подання декларації про доходи (п. 102.1, п.п. 166.2.1 ПКУ).
Строки сплати або повернення з бюджету ПДФО

Платник податків, який задекларував доходи, отримані ним у 2011 році, самостійно на підставі даних, указаних ним у декларації про доходи, ви­значає суму податкового зобов'язання та спла­чує її до бюджету до 1 серпня року, наступного за звітним (абзац перший п. 179.7 ПКУ).

Що стосується суми податкових зобов'язань, яку може бути донараховано органом ДПС після перевірки достовірності даних, указаних платником податків у декларації про доходи, то вона підлягає сплаті до відповідного бюджету на підставі повідомлення-рішення, отриманого платником податків від органу ДПС, протягом 10 календарних днів, наступних за днем отриман­ня податкового повідомлення-рішення про таке донарахування* (п. 57.3, абзац другий п. 179.7 ПКУ). Звертаємо увагу: у цьому випадку платник податків не повинен чекати 1 серпня, а сплатити суму донарахованого податковим органом по­даткового зобов'язання протягом 10 календар­них днів, наступних за днем отримання такого повідомлення-рішення.

Якщо платник податку вважає, що орган ДПС неправильно визначив суму грошового зобов'язання, то він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня зі скар­гою про перегляд такого рішення (п. 56.2 ПКУ). Скарга подається в письмовій формі (за необхід­ності — з належно завіреними копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати) протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання податкового повідомлення-рішення.

Сплата податкових зобов'язань, у тому числі донарахованих органом ДПС, здійснюється фізич­ною особою через установи банків та поштові відділення (п. 57.5 ПКУ). Якщо такі особи про­живають у сільській (селищній) місцевості, вони можуть сплачувати податок через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття по­датків і зборів.

Якщо за підсумками декларування платнику податків має бути повернено з бюджету суму надмірно утриманого (сплаченого) ПДФО, у тому числі у випадку якщо платник податків скористався своїм правом на податкову зниж­ку, то така сума зараховується органом ДПС на банківський рахунок цього платника податків, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календар­них днів після надходження такої податкової декларації (179.8 ПКУ).
Відповідальність

Відповідальність за неподання або несвоє­часне подання декларації про доходи. У разі неподання або несвоєчасного подання декла­рації про доходи фізичною особою, яка була зобов'язана її подати, на таку особу може бути накладено штраф у розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п. 120.1 ПКУ).

Водночас не виключено, що податківці в цьо­му питанні керуватимуться тільки ст. 1641 КпАП, яка встановлює адміністративну відповідальність за таке порушення, не застосовуючи до платників податків штрафні санкції, передбачені п. 120.1 ПКУ. Цей висновок випливає з роз'яснень по­датківців, наданих в Єдиній базі податкових знань за кодом 130.25 (див. офіційний сайт ДПАУ (http://www.sta.gov.ua) та в журналі «Вісник податкової служби України», 2012, № 3, с 21. І якщо наші припущення підтвердяться, то фізичній особі за неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи (якщо подання було обов'язковим) або включення до декларації недостовірних даних загрожуватиме попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 грн.).

Відповідальність за порушення платником по датків строку сплати грошового зобов'язання. Якщо платник податків не сплатив суму самостійно визначеного ним у декларації про доходи грошового зобов'язання до 1 серпня року, наступного за звітним, або суму донарахованого органом ДПС податку на доходи після закінчення 10 календарних днів, наступних за днем отримання податкового повідомлення-рішення про таке нарахування, то відповідно до ст. 126 ПКУ до такого платника податків може бути застосовано штрафні санкції в такому розмірі:

— у разі затримки сплати до 30 календарних днів уключно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — 10 % погашеної суми податкового боргу;

— у разі затримки сплати більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — 20 % погашеної суми податкового боргу.

Крім штрафних санкцій, платник податків зобов'язаний буде сплатити пеню, нараховану на суму податкового боргу (уключаючи суму штрафних санкцій за їх наявності і без урахування суми пені) з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок більша, за кожен календарний день прострочення (п.п. 129.1.1, абзац перший п. 129.4 ПКУ).

Заповнюємо декларацію про доходи

Хто заповнює та як подають декларацію про доходи?

Декларація про доходи та додатки до неї за­повнюються:

— самостійно платником податку (п. 179.5 ПКУ)

— нотаріально уповноваженою особою (п. 179.5 ПКУ). У цьому випадку оформляється довіреність, яка посвідчується нотаріально (п. 19.2 ПКУ). Такою можливістю можуть скористатися особи, які з якихось причин не можуть самостійно заповнити та подати декларацію в установлені строки;

— особою, на яку покладається обов'язок із за­повнення декларації згідно з п. 179.6 ПКУ:

— опікуном або піклувальником, одним з бать­ків (усиновлювачем) — щодо доходів, отриманих неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;

— спадкоємцем (розпорядниками майна, дер­жавними виконавцями) — щодо доходів, отрима­них протягом 2011 року платником податку, який помер;

державним виконавцем, уповноваженим здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом.

Декларація та додатки до неї підписуються особою, яка її заповнює: або особисто платни­ком податків (при самостійному заповненні), або особою, нотаріально уповноваженою або зобов'язаною згідно з ПКУ здійснювати заповнен­ня такої декларації.

Згідно з п. 49.3 ПКУ і п. 4 Інструкції № 1395 декларація подається одним із таких способів:

— особисто платником податків або нотаріально уповноваженою особою;

— надсилається поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення. У цьому випадку платник податку зобов'язаний відправити декларацію на адресу відповідного органу ДПС не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання декларації про доходи;

— засобами електронного зв'язку в електронній формі в порядку, визначеному законодавством, не пізніше закінчення останньої години дня, в яко­му закінчується такий граничний строк.

Тепер перейдемо безпосередньо до порядку заповнення декларації про доходи.
Структура та загальні правила заповнення декларації

Декларація складається із восьми розділів та семи додатків, шість з яких (1-6) є її складовою частиною.

Відразу зауважимо, що розділ III і додаток 5 до декларації повинні заповнювати тільки фізичні особи — підприємці. Граничний строк подання «підприємницької» декларації вже закінчився (її потрібно було подати не пізніше 9 лютого 2012 року). Про те, як повинні були заповнити декларацію про доходи за 2011 рік підприємці, ми писали в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 5. Розділ IV декларації про доходи заповнюють особи, які провадять незалежну про­фесійну діяльність.

Додаток 6 заповнюють особи, які бажають ре­алізувати право на податкову знижку. Докладно про податкову знижку, а також про порядок запо­внення додатка 6 читайте у статті «Декларування податкової знижки за підсумками 2011 року».

Додаток 7 (без заповнення декларації і додат­ків 1 — 6) заповнюють і подають тільки державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на обі­ймання посад державного службовця або в орга­нах місцевого самоврядування; судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кан­дидати в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду голови сільської, селищної, міської ради. Якщо зазначені особи зобов'язані подавати декларацію про доходи згідно з вимогами ПКУ, то вони заповню­ють і подають декларацію в загальному порядку з необхідними додатками.

Отже, «звичайні» фізичні особи, які зобов'язані подати декларацію, повинні заповнити:

— розділи І, II, V, VII, VIII. Розділ VI заповнюєть­ся в разі, якщо платник податків виявив помилку в раніше поданій декларації про доходи та само­стійно виправляється;

— додаток 2 — якщо протягом 2011 року плат­ник податків отримував доходи від продажу (об­міну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна, від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (під-найм), у результаті при­йняття в спадщину або дарунок майна;

— додаток 3 — якщо протягом 2011 року платник податків отри­мував доходи від опе­рацій з інвестиційними активами;

— додаток 4 — якщо платник податків отриму­вав іноземні доходи.

Зазначені вище додатки заповнюються тільки в разі отримання платником податків протягом 2011 року тих доходів, які в них відображаються.

У разі якщо декларацію про доходи та необхідні додатки заповнює нотаріально уповноважена особа або особа, на яку покладається обов'язок із заповнення декларації, то додатково необ­хідно заповнити додаток 1. Звертаємо увагу: відповідно до п. 46.4 ПКУ у платника податку в разі необхідності є можли­вість подати разом із декларацією про доходи доповнення до неї, які вважаються ЇЇ невід'ємною частиною. Доповнення складаються в довільній формі та подаються з поясненням мотивів їх подання. Наприклад, таке доповнення можуть скласти платники податків, які протягом 2011 року отримували доходи, оподатковувані за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ (15 і 17 %), від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна сума таких доходів за будь-який календарний місяць перевищила 9410 грн. Річ у тім, що форма декларації про доходи не передбачає можливості здійснити розрахунок податку на доходи фі­зичних осіб, що підля­гає доплаті до бюджету, таким платникам подат­ків.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

План Податок з доходів фізичних осіб. Особливості оподаткування фізичних...
Основним податком, який сплачує більшість населення України, є податок з доходів фізичних осіб. Механізм справляння цього податку...
В Україні діє ряд законів, що здійснюють нормативно-правовове регулювання...
Про кредитні спілки від 20 грудня 2001 р. №2908-ІІІ та ін. Фінансові аспекти благодійницької діяльності відображені в законах «Про...
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Найменування бланку документа суворої звітності, який видається та підстава для його видачі
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Найменування бланку документа суворої звітності, який видається та підстава для його видачі
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка