ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки


Скачати 150.3 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки
Дата09.05.2013
Розмір150.3 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект
«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»

Начальник Жовтневого РВ

ГУМНС України

в Миколаївській області

підполковник служби

цивільного захисту

О.В. Кльопов

« ____ » _________ 2011 року

ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведення заняття з функціональної підготовки

з начальницьким складом ПДПЧ-36 Жовтневого РВ ГУМНС України

в Миколаївській області
ТЕМА 1.11 Основні вимоги Закону України “Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту” №1068-VІ від 05.03.2009 р. (види заохочень та дисциплінарних стягнень, порядок подання і розгляду пропозицій, заяв і скарг, дисциплінарні взаємини начальників і підлеглих).
МЕТА: ознайомити начальницький склад з дисциплінарний статутом.

ЧАС: 1година.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: учбовий клас

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: конспект


ЛІТЕРАТУРА: Закону України “Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту” №1068-VІ від 05.03.2009 р.

Хід заняття.
1.Організаційний момент – 5 хвилин:
перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття.
2.Контроль знань – 5 хвилин;
перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3.Викладення матеріалу теми – 25 хвилин.
Питання, які вивчатимуться:


  1. Види заохочень.

  2. Види дисциплінарних стягнень.

  3. Порядок подання і розгляду пропозицій, заяв і скарг.Питання та його короткий зміст


Методичні вказівки

1. Питання:

Розділ III

ЗАОХОЧЕННЯ

Стаття 9. Види заохочень

За мужність, відвагу, героїзм, розумну ініціативу, старанність, сумлінне та бездоганне виконання службових обов'язків до осіб рядового і начальницького складу можуть бути застосовані такі види заохочень:

1) дострокове зняття дисциплінарного стягнення;

2) оголошення подяки;

3) нагородження грошовою винагородою;

4) нагородження цінним подарунком;

5) нагородження Почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України;

6) занесення на "Дошку пошани";

7) нагородження відзнаками Міністерства внутрішніх справ України;

8) дострокове присвоєння чергового спеціального звання;

9) присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою;

10) нагородження відзнакою Міністерства внутрішніх справ "Вогнепальна зброя".

Відзнакою Міністерства внутрішніх справ "Вогнепальна зброя" має право нагороджувати міністр внутрішніх справ України за сумлінну службу, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку осіб начальницького складу.

За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги перед державою в боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку особи рядового і начальницького складу можуть бути подані до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами і відзнаками Президента України.

Стаття 11. Порядок застосування заохочень

Заохочення оформляється наказом. Зміст наказу оголошується особовому складу органу внутрішніх справ, а до відома особи рядового або начальницького складу, яку заохочено, доводиться персонально.

Особа рядового або начальницького складу, яка має дисциплінарне стягнення, може заохочуватися лише після дострокового зняття цього стягнення, але не раніше ніж через три місяці з дня видання наказу.

Дострокове зняття дисциплінарного стягнення застосовується в разі, якщо особа рядового або начальницького складу ставленням до служби і поведінкою доведе своє виправлення.

За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку, тривалу бездоганну службу особи рядового і начальницького складу можуть подаватися до нагородження державними нагородами та відзнаками Президента України незалежно від наявності дисциплінарного стягнення.

Подання про присвоєння почесних звань, нагородження державними нагородами і відзнаками Президента України вносить міністр внутрішніх справ України.

Порядок нагородження цінним подарунком, грошовою винагородою, Почесною грамотою, відзнаками Міністерства внутрішніх справ України, у тому числі відзнакою "Вогнепальна зброя", занесення на "Дошку пошани" встановлює міністр внутрішніх справ України.

Порядок дострокового присвоєння спеціального звання та присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою, установлюється Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом.
2. Питання:

Розділ IV

ДИСЦИПЛІНАРНІ СТЯГНЕННЯ

Стаття 12. Види дисциплінарних стягнень

На осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за порушення службової дисципліни можуть накладатися такі види дисциплінарних стягнень:

1) усне зауваження;

2) зауваження;

3) догана;

4) сувора догана;

5) попередження про неповну посадову відповідність;

6) звільнення з посади;

7) пониження в спеціальному званні на один ступінь;

8) звільнення з органів внутрішніх справ.

Стаття 13. Права начальників щодо накладання дисциплінарних стягнень

Міністрові внутрішніх справ України належить право накладати дисциплінарні стягнення, передбачені цим Статутом, на всіх осіб рядового і начальницького складу.

Інші начальники накладають дисциплінарні стягнення в межах прав, наданих їм міністром внутрішніх справ України.

Начальник, який не наділений правом накладання дисциплінарних стягнень, має право порушити перед старшим прямим начальником клопотання про притягнення особи рядового або начальницького складу до дисциплінарної відповідальності.

Правом накладання дисциплінарних стягнень користуються тільки прямі начальники.

Начальник, який перевищив надане йому право накладати дисциплінарні стягнення, несе відповідальність за цим Статутом. Дисциплінарне стягнення, накладене з порушенням вимог цього Статуту, скасовується начальником, який його наклав, або старшим прямим начальником.

Старший прямий начальник має право протягом одного місяця з дня оголошення особі рядового або начальницького складу наказу про накладення дисциплінарного стягнення посилити, а протягом року - пом'якшити чи скасувати дисциплінарне стягнення, накладене підлеглим йому начальником, якщо встановлено, що воно не відповідає тяжкості вчиненого проступку.

Такі дисциплінарні стягнення, як звільнення з органів внутрішніх справ, звільнення з посади, пониження в спеціальному званні на один ступінь, накладаються начальниками, яким надано право прийняття на службу до органів внутрішніх справ, призначення на посаду, присвоєння спеціального звання.

Стаття 14. Порядок накладання дисциплінарних стягнень

З метою з'ясування всіх обставин дисциплінарного проступку, учиненого особою рядового або начальницького складу, начальник призначає службове розслідування.

Службове розслідування має бути завершене протягом одного місяця з дня його призначення начальником. У разі необхідності цей термін може бути продовжено начальником, який призначив службове розслідування, або старшим прямим начальником, але не більш як на один місяць.

Забороняється проводити службове розслідування особам, які є підлеглими порушника, а також особам - співучасникам проступку або зацікавленим у наслідках розслідування. Розслідування проводиться за участю безпосереднього начальника порушника.

Порядок проведення службового розслідування встановлюється міністром внутрішніх справ України.

Перед накладенням дисциплінарного стягнення начальник або особа, яка проводить службове розслідування, повинні зажадати від порушника надання письмового пояснення. Небажання порушника надавати пояснення не перешкоджає накладенню дисциплінарного стягнення.

Про накладення дисциплінарного стягнення видається наказ, зміст якого оголошується особовому складу органу внутрішніх справ.

Оголошувати дисциплінарне стягнення особі начальницького складу в присутності його підлеглих заборонено.

Зміст наказу доводиться до відома особи рядового або начальницького складу, яку притягнуто до дисциплінарної відповідальності, під підпис. У разі звільнення з посади або звільнення з органів внутрішніх справ особі рядового або начальницького складу видається витяг з наказу.

За кожне порушення службової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення. У разі порушення службової дисципліни кількома особами дисциплінарне стягнення накладається на кожного окремо.

При визначенні виду дисциплінарного стягнення мають враховуватися тяжкість проступку, обставини, за яких його скоєно, заподіяна шкода, попередня поведінка особи та визнання нею своєї вини, її ставлення до виконання службових обов'язків, рівень кваліфікації тощо.

У разі вчинення незначного порушення службової дисципліни начальник може обмежитись усним попередженням особи рядового або начальницького складу щодо необхідності суворого додержання службової дисципліни.

У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб рядового і начальницького складу, які мають дисциплінарне стягнення і знову допустили порушення службової дисципліни, дисциплінарне стягнення, що накладається, має бути більш суворим, ніж попереднє.

У разі повторного вчинення особою рядового або начальницького складу незначного проступку з урахуванням його нетяжкості, сумлінного ставлення цієї особи до виконання службових обов'язків, нетривалого перебування на посаді (до шести місяців) та з інших поважних причин начальник може обмежитися раніше накладеним на таку особу дисциплінарним стягненням.

Дисциплінарні стягнення у вигляді пониження в спеціальному званні на один ступінь на осіб, які мають перші спеціальні звання, і звільнення з посади на осіб, які обіймають посади найнижчого рівня, не накладаються.

Звільнення осіб рядового і начальницького складу з органів внутрішніх справ як вид стягнення є крайнім заходом дисциплінарного впливу.

Стаття 15. Порядок накладання дисциплінарних стягнень в особливих випадках

У разі порушення дисципліни особами рядового і начальницького складу в період перебування у відрядженні, відпустці, на відпочинку або в період тимчасової непрацездатності начальник органу чи підрозділу, у межах відповідної території, де вчинено дисциплінарний проступок, уживає заходів щодо його припинення, збирає первинні матеріали та надсилає їх для розгляду за місцем проходження служби порушника.

Накладання дисциплінарних стягнень на осіб рядового і начальницького складу за проступки, учинені під час чергування, несення вартової чи патрульно-постової служби, здійснюється тільки після закінчення чергування, варти або після заміни їх іншими особами та здачі зброї.

Накладення дисциплінарного стягнення на особу, яка перебуває в стані сп'яніння, а також одержання від неї пояснень мають бути відкладені до її протверезіння.

Дисциплінарні стягнення за порушення кримінально-процесуального законодавства на осіб рядового і начальницького складу можуть накладати лише начальники, яким надано право призначати цих працівників на посаду, та їх заступники.

Стаття 16. Строки накладання дисциплінарних стягнень

Дисциплінарне стягнення накладається у строк до одного місяця з дня, коли про проступок стало відомо начальнику.

У разі проведення за фактом учинення проступку службового розслідування, провадження в кримінальній справі або справі про адміністративне правопорушення на осіб рядового і начальницького складу дисциплінарне стягнення може бути накладено не пізніше одного місяця з дня закінчення службового розслідування, провадження в кримінальній справі чи справі про адміністративне правопорушення, не враховуючи періоду тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено, якщо з дня вчинення проступку минуло більше півроку. У цей період не включається строк проведення службового розслідування або провадження в кримінальній справі чи справі про адміністративне правопорушення.

Стаття 17. Відсторонення від виконання службових обов'язків

Особа рядового або начальницького складу, щодо якої проводиться службове розслідування, може бути відсторонена від посади із збереженням посадового окладу, окладу за спеціальне звання, надбавок за вислугу років та безперервну службу, інших виплат і надбавок.

Рішення про відсторонення особи рядового або начальницького складу від посади можуть приймати начальники, яким надано право прийняття на службу або призначення цієї особи на посаду, шляхом видання письмового наказу.

Тривалість відсторонення від виконання службових обов'язків за посадою не повинна перевищувати часу, передбаченого для проведення службового розслідування.

Відсторонення від виконання службових обов'язків особи рядового або начальницького складу в разі її появи на службі в стані сп'яніння, відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони може здійснювати також безпосередній або старший прямий начальник без видання письмового наказу на строк до однієї доби.

Стаття 18. Виконання та зняття дисциплінарних стягнень

Дисциплінарне стягнення виконується негайно, але не пізніше місяця з дня його накладення, не враховуючи періоду перебування особи рядового або начальницького складу у відпустці, відрядженні або її тимчасової непрацездатності. Після закінчення цього строку дисциплінарне стягнення не виконується.

Такі дисциплінарні стягнення, як звільнення з посади та звільнення з органів внутрішніх справ, накладені на осіб рядового і начальницького складу, які тимчасово непрацездатні або перебувають у відпустці, відрядженні, виконуються після їх прибуття до місця проходження служби.

Особи, з вини яких накладені дисциплінарні стягнення не виконані без поважних причин, несуть відповідальність за цим Статутом.

У разі подання скарги виконання накладеного дисциплінарного стягнення не припиняється.

Такі дисциплінарні стягнення, як звільнення з посади, пониження в спеціальному званні та звільнення з органів внутрішніх справ, вважаються виконаними після видання наказу по особовому складу.

Особа рядового або начальницького складу вважається такою, яка не має дисциплінарного стягнення, якщо її заохочено шляхом дострокового зняття дисциплінарного стягнення, нагороджено державною нагородою чи відзнакою Президента України або минув рік з дня накладення дисциплінарного стягнення.

Стаття 19. Правові наслідки накладання дисциплінарних стягнень

Особа рядового або начальницького складу, на яку накладено дисциплінарне стягнення, не може бути призначена на вищу посаду доти, поки це стягнення не буде знято.
3. Питання:

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ЗАЯВИ ТА СКАРГИ

1. Усі особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту мають право направляти письмові звернення або особисто звертатися до посадових осіб та органів, які провадять попереднє (досудове) слідство, та інших державних органів у разі:

незаконних рішень, дій (бездіяльності) щодо них начальників чи інших співробітників, порушення їх прав, законних інтересів та свобод;

незаконного покладання на них обов’язків або незаконного притягнення до відповідальності.

2. З інших питань службової діяльності скарга подається безпосередньому начальникові тієї особи, чиї дії оскаржують ся, а якщо ті, хто подають скаргу, не знають, з чиєї вини порушені їх права, скарга подається в порядку підпорядкованості.

3. Особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які подали заяву чи скаргу, мають право:

особисто викласти свої аргументи особі, яка перевіряє заяву чи скаргу, звернутися за допомогою до свідків;

подати додаткові матеріали, що стосуються справи, чи клопотати, щоб їх вимагав начальник чи орган, який розглядає заяву або скаргу;

бути присутнім під час розгляду заяви чи скарги;

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

ознайомитися з матеріалами перевірки заяви чи скарги;

оскаржити прийняте рішення за їхньою заявою чи скаргою рішення в суді;

вимагати відшкодування збитків у встановленому законом порядку.

4. Ніхто не може бути скривджений на службі чи покараний за те, що він подає пропозицію, заяву чи скаргу.

Подання скарги особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту не звільняє їх від виконання своїх службових обов’язків і наказів начальників.

Заборонено подавати скаргу під час чергування, перебування в строю (за винятком скарг, поданих під час опитування співробітників), у добовому наряді та під час занять.

5. Під час опитування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту заява чи скарга може бути подана усно або у письмовій формі безпосередньо на ім’я начальника, який проводив опитування.

6. Якщо особа рядового чи начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту виявить факти розкрадання чи псування службового майна, незаконного витрачання коштів, зловживання у постачанні підрозділів, недоліки у стані комплектування техніки чи інші факти, які завдають шкоди МНС України, вона повинна доповісти про це безпосередньому начальникові, а також може надіслати письмову заяву старшому начальнику, до Міністра МНС України включно, або до органів, які проводять попереднє (досудове) слідство та інших державних органів.

7. Пропозиція, заява чи скарга, подані в письмовій формі, має бути підписана. Пропозиція, заява чи скарга, які не містять даних про заявника, визнаються анонімними і не підлягають розгляду.

8. Пропозиція, заява чи скарга, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.

Якщо питання, порушені в пропозиції, заяві чи скарзі, не входять до компетенції начальника органу управляння, то вони в термін не більше 5 днів пересилаються ним за належністю відповідній посадовій особі чи органу, про що сповіщається заявник, який подав пропозицію, заяву чи скаргу. Якщо пропозиція, заява чи скарга не містять даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, вони в той же строк повертаються заявнику з відповідним роз’ясненням.

Забороняється надсилати заяви та скарги тим посадовим особам або органам, дії чи рішення яких оскаржуються.

9. Пропозиція, заява чи скарга вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі порушені в них питання і з приводу їх вжито необхідних заходів або дано вичерпні відповідні.

Відмова в задоволені питань, викладених у пропозиції, заяві чи скарзі, доводиться до відома заявника, який їх подав, у письмовій формі з посиланням на закон і зазначенням мотивів відмови та роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

10. Усі пропозиції, заяви чи скарги розглядаються чи вирішуються у термін не більше одного місяця з часу їх отримання. а ті, що не потребують додаткового вивчення й перевірки – невідкладно, але не пізніше 15 днів з часу їх надходження. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання не можливо, начальник встановлює новий строк, про що оповіщається заявник, який подав звернення. При цьому загальний термін розгляду пропозиції, заяви чи скарги не може перевищувати 45 днів.

11. Під час розгляду пропозиції, заяви чи скарги не допускається розголошення начальником чи іншою особою, яка бере участь у розгляді, відомостей про особисте життя заявника без його згоди, а також розголошення іншої інформації, якщо це зачіпає його права, свободи і законні інтереси.

Начальник, який допустив несправедливість або незаконні дії щодо підлеглих за подання пропозиції, заяви чи скарги, несе відповідальність згідно із законами України.

12. Начальники підрозділів зобов’язані проводити особистий прийом осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, членів їх сімей, а також інших громадян з питань, що стосуються їх діяльності.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години. Усі звернення на особистому прийомі реєструються, якщо вирішити їх безпосередньо на особистому прийомі неможливо, вони розглядаються у такому ж порядку, що й письмові звернення.

13. Усі пропозиції , заяви чи скарги в день їх надходження заносяться до Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг, який ведеться і зберігається у кожному підрозділі, закладі та установі.

Начальники підрозділів, закладів та установ зобов’язані не рідше одного разу на квартал проводити перевірку стану роботи щодо розгляду та прийняття рішень з приводу пропозицій, заяв і скарг.

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг має бути пронумерований, прошнурований, скріплений сургучевою печаткою та завірений начальником підрозділу, закладу чи установи.

Скарги і заяви осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, висловлені під час перевірки, не заносять до Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг.

14. У Журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг робиться запис про рішення, прийняте з приводу кожної пропозиції, заяви чи скарги.

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг подається для перевірки своєчасності та правильності виконання прийнятих рішень: начальнику – щомісяця, а тому, хто проводить перевірку (інспектування) - на його вимогу.

Прочитати,


Основне законспекту-вати4. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хвилини
5. Підбиття підсумків – 5 хвилини
- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.

План-конспект склав:

Начальник ПДПЧ-36 Жовтневого РВ

ГУМНС України

в Миколаївській області

капітан служби цивільного захисту В.В. Ніколайчук

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки...
ТЕМА: Організація професійної підготовки працівників МНС України. Вимоги наказу МНС України №455 від 27. 11. 2003 року
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з начальницьким складом СДПЧ-3 з функціональної підготовки
ТЕМА: Порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організація особистого прийому громадян в апаратах та підрозділах ДПО
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини
ТЕМА: Закон України “Про охорону праці” Виробнича санітарія, гігієна праці, електробезпека
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення лекційного заняття з функціональної...
ТЕМА: Злочини у сфері службової діяльності (Розділ XVII Кримінального кодексу України)
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення лекційного заняття з функціональної...
ТЕМА: Порядок проведення службового розслідування стосовно порушення особами особового складу цивільного захисту службової дисципліни,...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини
ТЕМА: Закон України “ Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14. 12. 99 №1281-ХІV
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом СДПЧ-3
Призначення і основи організації технічної служби Державного департаменту пожежної безпеки МВС України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини
МЕТА: вивчити з начальницьким складом частини основні вимоги Закону України “ Про державну службу “
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових...
МЕТА: вивчити з особовим складом чергових караулів основні положення Закону України
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття із функціональної підготовки
Тема Наказ МНС України №226 від 10. 07. 2003 року “Про затвердження Настанови з організації виховної роботи з особовим складом МНС...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка