ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з особовим складом чергових караулів


Скачати 150.57 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з особовим складом чергових караулів
Дата29.04.2013
Розмір150.57 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект
З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

Начальник С Д П Ч – 3

по охороні Заводського району

майор внутрішньої служби

О.І. Корчинський

30 січня 2004 року.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведення заняття з функціональної підготовки

з особовим складом чергових караулів.
ТЕМА: Організація професійної підготовки працівників МНС України. Вимоги наказу МНС України № 455 від 27.11.2003 року.
МЕТА: вивчити з особовим складом частини основні вимоги наказу МНС № 455 від 27.11.2003р..
ЧАС:90 хвилин.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: учбовий клас.
ЛІТЕРАТУРА: НАКАЗ МНС України від 27.11.03№ 455 Про затвердження Тимчасової настанови з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України

Хід заняття.
1.Організаційний момент – 5 хвилин:

- перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань які вивчатимуться.
2.Контроль знань – 10 хвилин;

- перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3.Викладення матеріалу теми – 60 хвилин.

3, 1. Загальні положення

3,2 Перелік органів, управлінь, закладів, установ і підрозділів ДПО МВС Укр.., що передаються до МНС.


Найменування заходів

Методичні вказівки
З метою реалізації рішення колегії Міністерства від 15.11.03 № 18, подальшого вдосконалення професійної майстерності працівників органів управління та підрозділів МНС України, даний наказ ; 455 вводиться в дію з першого січня 2004 року. Визнати такими, що втратили чинність, директиву МНС України від 30.12.99 № 11-1-1/33 “Про організацію оперативної підготовки в МНС України”, наказ МНС України від 14.11.02 № 298 “Про затвердження Положення про порядок організації та проведення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців апарату, керівників підпорядкованих державних підприємств, установ і організацій та інших працівників сфери управління МНС України” та зупинити дію наказу МВС України від 14.08.01 № 690 “Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки рядового і начальницького складу Державної пожежної охорони МВС України”.

1. Загальні положення

1.1. Професійна підготовка працівників органів управління та підрозділів МНС України організовується і проводиться відповідно до вимог Конституції України, законів України від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ “Про освіту”, від 17 січня 2002 р. № 2984-ІІІ “Про вищу освіту”, від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР “Про професійно-технічну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2001 р. № 1334 “Про затвердження Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб і типової форми контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу”, інших законодавчих актів, нормативно-правових документів МНС України та цієї Тимчасової настанови.

1.2. Тимчасова настанова регламентує організацію професійної підготовки в органах управління та підрозділах МНС України.

1.3. Професійна підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями “кваліфікований робітник”, “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за спеціальностями (спеціалізаціями) професійного спрямування у відповідних навчальних закладах МНС України згідно з чинним законодавством України про вищу та професійно-технічну освіту.

Основними завданнями професійної підготовки працівників є:

оволодіння необхідними знаннями, вміннями і спеціальними навичками для успішного виконання професійно-службових завдань;

формування особистих високих моральних якостей, почуття колективізму і товариської взаємодопомоги, відповідальності за виконання службового обов’язку;

виховання самовладання, витримки і психологічної стійкості до роботи в екстремальних умовах;

навчання вмілому виконанню професійно-службових обов’язків за профілем служби органів управління та підрозділів МНС України у суворій відповідності з вимогами статутів, настанов і правил безпеки праці;

вдосконалення навичок начальницького (керівного) складу в організації навчання і виховання підлеглих.

1.4. Структура системи професійної підготовки працівників створює умови її безперервності та наступності і включає основні організаційні види навчання:

первинну (курсову) підготовку;

здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня у вищих навчальних закладах МНС України;

перепідготовку;

спеціалізацію;

підвищення кваліфікації (розширення профілю);

стажування;

службову підготовку;

самостійну підготовку;

навчання в аспірантурі, ад’юнтурі, докторантурі.

1.5. Терміни та зміст навчання з кожного виду навчання визначаються навчальними і тематичними планами та програмами підготовки, що розробляються, рецензуються, узгоджуються і затверджуються в порядку, установленому чинним законодавством та цією Тимчасовою настановою.

1.6. Начальники (керівники) органів управління та підрозділів МНС України несуть персональну відповідальність за якісний відбір кандидатів на службу, своєчасне направлення їх для проходження первинної (курсової) підготовки, організацію та проведення перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації, службової підготовки і стажування працівників.

1.7. Результати навчання в системі професійної підготовки відображаються:

у дипломі державного зразка про вищу або професійно-технічну освіту;

у дипломі (свідоцтві) державного зразка про закінчення курсової підготовки та отримання робітничої кваліфікації;

у сертифікаті відомчого зразка про спеціальну підготовку рятувальника (додаток 1);

у свідоцтві про підвищення кваліфікації (перепідготовку, спеціалізацію) (додаток 2);

у картці обліку професійної підготовки працівників МНС України (додаток 3).

Вищезазначені документи засвідчують рівень професійної підготовки працівника, а відомості, що в них містяться, обов’язково враховуються при атестуванні, просуванні по службі, присвоєнні чергових спеціальних звань, направленні на навчання до навчальних закладів тощо.

1.8. Прямі та безпосередні начальники (керівники) зобов’язані заздалегідь спланувати відпустку особи, яка направляється на навчання, забезпечити у встановленому порядку за місцем служби грошовим та речовим постачанням, перевірити готовність її до навчання (зовнішній вигляд, екіпірування за сезоном тощо) та провести інструктаж щодо правил поведінки в дорозі та в процесі навчання.

Особи, які направляються на навчання, зобов’язані прибути до місця навчання напередодні дня початку занять у встановленій формі одягу та мати при собі:

припис про направлення на навчання (додаток 4);

службове посвідчення встановленого зразка;

паспорт;

посвідчення про відрядження;

медичну довідку про стан здоров’я (форма 086 У);

спортивну форму одягу;

речі особистої гігієни;

необхідне письмове приладдя;

реферат за завданням (тільки для підвищення кваліфікації).

1.9. Кандидати можуть бути не зараховані на навчання:

за станом здоров’я, який не дозволяє засвоїти навчальну програму у повному обсязі;

особи жіночої статі у стані вагітності.

До осіб, відрахованих з навчання через недисциплінованість, небажання навчатись та з інших негативних причин, вживаються заходи дисциплінарного стягнення, аж до звільнення зі служби, відповідно до діючих нормативно-правових документів МНС України з цих питань.

1.10. Навчання працівників МНС України у навчальних закладах інших міністерств, а також навчання осіб інших міністерств у навчальних закладах МНС України здійснюється на основі двосторонніх угод.

1.11. Професійна підготовка працівників, які відносяться до категорій педагогічного, науково-педагогічного та наукового складу навчальних та наукових закладів, підрозділів та установ МНС України, здійснюється згідно з чинним законодавством та відповідними нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки та МНС України.

Про порядок розподілу працівників МНС України

на медико-вікові групи і контрольні вправи з фізичної підготовки
Для складання нормативів і проведення занять з фізичної підготовки працівники зобов’язані щорічно проходити медичний огляд з подальшим розподілом на медико-вікові групи з урахуванням стану здоров’я:Під запис

Під запис
Чоловіки і жінки
1 група

 до 30 років2 група

 від 30 до 35 років
3 група

 від 35 до 40 років
4 група

 від 40 до 45 років
5 група

 від 45 до 50 років
6 група

 від 50 і старше
Працівники, які мають незадовільний стан здоров’я, відвідують групи лікувальної фізичної культури. Вони не можуть обіймати посади, пов’язані з фізичним навантаженням при організації і проведенні робіт з гасіння пожеж, надання допомоги при ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха.

Контрольні нормативи з фізичної підготовки№ з/п

Вправа

Визна-чення

Медико-вікові групи

1

2

3

4

5

6

Чоловіки

1.

Подолання 100 метрової смуги перешкод (сек.)

3

4

5

33,00

30,00

27,00

36,00

34,00

32,00

40,00

37,00

35,00

46,00

44,00

42,00

-

-

2.

Підйом по встановленій висувній драбині у вікно 3 поверху навчальної башти (сек.)

3

4

5

12,00

10,00

8,00

13,00

11,00

9,00

14,00

12,00

10,00

15,00

13,00

11,00

-

-

3.

Знімання, перенесення, встановлення і підйом по висувній драбині у вікно 3 поверху навчальної башти (сек.)

3

4

5

28,00

26,00

25,00

30,00

28,00

26,00

33,00

31,00

28,00

38,00

35,00

32,00

-

-

4.

Підтягування на перекладині (кількість разів)

3

4

5

8

10

12

6

8

10

5

6

8

4

5

6

3

4

5

2

3

4

5.

Згинання та розгинання рук, з упору лежачи (кількість разів)

3

4

5

30

35

40

25

30

35

20

25

30

15

20

25

10

15

20

5

10

15

6.

Жим гирі вагою 24 кг однією рукою

3

4

5

10

13

15

8

11

14

6

10

13

5

8

10

4

7

8

3

5

6

7.

Комплексна силова вправа, разів за 1 хв.

3

4

5

45

50

55

40

45

50

35

40

45

30

35

408.

Біг 1000 м (сек.)

3

4

5

3,55

3,45

3,30

4,05

3,55

3,40

4,15

4,05

3,50

4,40

4,20

4,059.

Біг 3000 м (сек.)

3

4

5

13,00

12,30

12,00

13,30

13,00

12,30

14,00

13,30

13,00

14,30

14,00

13,30

-

-

10.

Біг 100 м (сек.)

3

4

5

14,5

14,0

13,5

14,8

14,3

13,8

15,7

15,0

14,5

17,0

16,0

15,0

-

-

11.

Плавання, 100 м (хв., сек.)

3


4

5

2,30


2,10

1,50

2,35


2,15

1,55

2,40


2,20

2,00

2,50


2,30

2,10

-

-

12.

Біг на лижах 5 км (хв., сек.)

3


4

5

27,00


26,00

25,00

28,00


27,00

26,00

31,00


29,00

27,00

32,00


30,00

28,00

-

-


Жінки

13.

Згинання та розгинання рук, з упору лежачи (кількість разів)

3

4

5

14

18

23

10

12

16

6

8

10

5

6

8

4

5

6

-

14.

Біг 100 м (сек.)

3

4

5

16,6

15,8

15,0

17,0

16,2

15,5

17,4

16,6

16,0

-


-

-

15.

Біг 1000 м (сек.)

3

4

5

4,30

4,00

3,40

4,40

4,10

3,50

4,50

4,20

4,00

5,20

4,40

4,20

-

-

16.

Плавання, 100 м (хв., сек.)

3


4

5

2,45


2,30

2,15

3,00


2,40

2,20

3,20


2,45

2,30

3,30


3,00

2,45

-

-


17.

Біг на лижах 5 км (хв., сек.)

3


4

5

39,00


36,00

34,00

41,00


38,00

36,00

43,00


40,00

38,00

45,00


42,00

40,00

-

-


18.

Комплексна силова вправа, разів за 1 хв.

3

4

5

26

30

34

22

26

30

18

22

26

12

16

20

-

-4. Закріплення вивченого матеріалу 5 хв.

Питання для закріплення:

4.1 Які види підготовки додалися у новому наказі?

4.2 Які зміни відбулися у розподілі співробітників за медико-віковими групами?
5. Підбиття підсумків – 5 хв.:

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.


Конспект склав:

заступник начальника СДПЧ-3

ст. лейтенант вн. сл. Ю.О.Слющенко.

29 ” січня 2004 року.

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових...
МЕТА: вивчити з особовим складом чергових караулів основні положення Закону України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки...
ТЕМА: Наказ МНС України №226 від 10. 07. 2003 року “Про затвердження Настанови з організації виховної роботи з особовим складом МНС...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: вивчити з особовим складам чергових караулів Державні символи України, та їх походження
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових...
МЕТА: розглянути дану тему з начальницьким складом для подальшого застосування в службовій діяльності
ПЛАН на проведення семінарського заняття з функціональної підготовки...
Література: Закон України от 24. 06. 2004 року 1889- IV “Про правові засади цивільного захисту”
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: довести до особового складу чергових караулів відомості щодо економічного стану в країні
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: ознайомити особовий склад чергових караулів з основними напрямками діяльності та станом речей в освіті та культурі України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: ознайомити особовий склад чергових караулів з основними положеннями ЗУ “Про мови”, історією розвитку державної мови
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення семінарського заняття по функціональній...
Процес підготовки проекту Основного Закону почався після проголошення державного суверенітету України
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення занять з пожежно-тактичної підготовки...
Тренувати начальника караулу щодо виконання ним обов’язків КГП під час гасіння пожежі, та відпрацювати дії особового складу чергових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка