ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових караулів СДПЧ-3 з функціональної підготовки


Скачати 88.65 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових караулів СДПЧ-3 з функціональної підготовки
Дата28.03.2013
Розмір88.65 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект

“З А Т В Е Р Д Ж У Ю“

Начальник СДПЧ – 3

по охороні Заводського району

майор внутрішньої служби

О.І. Корчинський

серпня 2003 року.


ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведення заняття з особовим складом чергових караулів СДПЧ-3

з функціональної підготовки.
ТЕМА: Закон України “Про пожежну безпеку” від 17.12.1993 року..
МЕТА: вивчити з особовим складом чергових караулів основні положення Закону України..
ЧАС:1година.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: учбовий клас.
ЛІТЕРАТУРА: Закон України “Про пожежну безпеку” від 17.12.1993 року.

Хід заняття.
1.Організаційний момент – 5 хвилин:

- перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань які вивчатимуться.
2.Контроль знань – 5 хвилин;

- перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

- Назвіть дату прийняття Закону України ’Про ПБ”?

- Коли був введений в дію Закон України “Про ПБ”?
3.Викладення матеріалу теми – 40 хвилин.

3,1 Забезпечення пожежної безпеки в цілому.

3,2 Види пожежної охорони

3,3 Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади.

3,4 Організація гасіння пожеж.


Питання та їх короткий зміст

Методичні вказівки


1. Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій.

Пожежна охорона створюється з метою захисту життя і здоров’я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах.

Основними завданнями пожежної охорони є:

  • здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог;

  • запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;

  • гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.

Забороняється використання пожежної охорони для виконання завдань, не передбачених цим Законом.


  1. Пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, сільську та добровільну.

Державна пожежна охорона формується на базі існуючих воєнізованої та професійної пожежної охорони ОВС України, входить до системи МВС України і здійснює державний пожежний нагляд.

Державна пожежна охорона створюється в містах, інших населених пунктах, на промислових та інших об’єктах незалежно від форм власності у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Державна пожежна охорона складається з підрозділів, апаратів управління та допоміжних служб, а також пожежно-технічних навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України.

Державна пожежна охорона є одночасно самостійною протипожежною службою цивільної оборони, а також службою, яка в межах своєї компетенції виконує мобілізаційну роботу.

Особовий склад державної пожежної охорони поділяється на рядовий та начальницький. Йому видається формений одяг, поширюються і відповідні відзнаки. Особовий склад чергових підрозділів для роботи на пожежах забезпечується спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту. Особам рядового та начальницького складу державної пожежної охорони присвоюються відповідно до чинного законодавства спеціальні звання внутрішньої служби.

Ніхто не має права покласти на працівника державної пожежної охорони виконання обов’язків, не передбачених чинним законодавством.

Особи рядового та начальницького складу державної пожежної охорони при виявленні пожежі у позаслужбовий час зобов’язані повідомити про неї пожежну охорону і до її прибуття взяти на себе керівництво гасінням пожежі та рятуванням людей, організувати надання першої медичної допомоги потерпілим.

Особовий склад державної пожежної охорони під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із запобіганням та гасінням пожеж, має право безкоштовно користуватися всіма видами громадського транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі).

За неналежне виконання службових обов’язків особовий склад державної пожежної охорони несе відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством.

На службу до державної пожежної охорони приймаються на контрактній основі громадяни, які досягли вісімнадцятирічного віку, здатні за своїми здібностями, освітою та станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки .

Особи рядового та начальницького складу державної пожежної охорони приймають присягу працівників ОВС.

На зазначену службу не можуть бути прийняти особи, які раніше були засуджені за вчинення злочинів.

Порядок та умови проходження служби в державній пожежній охороні регламентуються Положенням про проходження служби особовим складом ОВС, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.

Рядовому та начальницькому складу, робітникам та службовцям державної пожежної охорони забороняється перебувати в будь-яких політичних партіях і рухах, організовувати або брати участь у страйках. Працівникам державної пожежної охорони держава гарантує соціальний захист.

Особовий склад державної пожежної охорони користується пільгами при розподілі житла, встановленні квартирних телефонів, влаштуванні дітей у дитячі дошкільні заклади.

Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надається 50-відсоткова знижка плати за житлову площу, комунальні послуги, а також паливо.

За особами рядового та начальницького складу державної пожежної охорони, звільненими зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років, зберігається право на пільги відповідно до цього Закону.

Для працівників державної пожежної охорони встановлюється 40-годинний робочий тиждень. У разі потреби особи рядового та начальницького складу несуть службу в позаурочний час, а також у вихідні та святкові дні.

Оплата праці в позаурочний і нічний час, у вихідні та святкові дні проводиться відповідно до чинного законодавства.

Соціальний захист робітників і службовців, які уклали трудовий договір з державною пожежною охороною, забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю.

Особи рядового та начальницького складу державної пожежної охорони підлягають обов’язковому державному особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми чи каліцтва), захворювання, одержаних у період проходження служби, на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку вони займали.

У разі загибелі або каліцтва осіб, які брали участь у гасінні пожеж, членам їх сімей або їм надається грошова допомога в розмірах, установлених для працівників ОВС. Виплата здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, де працювала (працює) особа, або бюджету місцевого та регіонального самоврядування.  1. На об’єктах міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, створюються підрозділи відомчої пожежної (пожежно-сторожової) охорони, які здійснюють свою діяльність згідно з положеннями, погодженими з МВС України.

Підрозділи відомчої пожежної охорони, що мають виїзну пожежну техніку, залучаються до гасіння пожеж у порядку, який встановлюється державною пожежною охороною.

Ці підрозділи у питаннях підготовки особового складу та організації гасіння пожеж керуються нормативними актами, що діють у державній пожежній охороні.

У сільських населених пунктах, де немає підрозділів державної пожежної охорони, органами місцевої державної адміністрації відповідно до Положення, затверджуваного Кабінетом Міністрів України, створюються сільські пожежні команди.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення сільських пожежних команд здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, які відраховуються підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території району, в розмірі 0,1 % від основних та оборотних коштів і 3 % коштів, що виділяються на нове будівництво, відрахувань від платежів з майнових видів страхування на фінансування запобіжних заходів, а також за рахунок пожертвувань юридичних і фізичних осіб.

На підприємствах, в установах та організаціях з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам та організації їх гасіння можуть створюватися з числа робітників, службовців, інженерно-технічних працівників та інших громадян добровільні пожежні дружини (команди), Положення про які затверджується Кабінетом Міністрів України.


  1. Гасіння пожеж пожежною охороною здійснюється безкоштовно. У підрозділах державної пожежної охорони організується цілодобове несення служби, порядок якого встановлюється МВС України. Для виклику державної пожежної охорони в автоматичній телефонній мережі встановлюється єдиний номер – 01. Підрозділи державної пожежної охорони, виїжджають для гасіння пожеж на всі об’єкти незалежно від форм власності, за винятком підземних споруд (крім діючих станції метрополітену).

Під час гасіння пожеж працівник пожежної охорони має право на безперешкодний доступ у всі жилі, виробничі та інші приміщення, а також вживати будь-яких заходів, спрямованих на рятування людей, запобігання поширенню вогню та на ліквідацію пожежі.

Всі підрозділи і служби пожежної охорони, що залучаються до гасіння, підпорядковуються керівникові гасіння пожежі. Ніхто, крім уповноважених на те посадових осіб пожежної охорони, не має права втручатися в його дії.

Для участі в гасінні пожежі місцеві органи державної виконавчої влади, підприємства, установи та організації на вимогу керівника гасіння пожежі зобов’язані надавати безкоштовно в його розпорядження вогнегасні речовини, техніку, паливо-мастильні матеріали, людські ресурси, обладнання, засоби зв’язку тощо, а під час пожежі, що триває понад три години, - харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації особового складу та осіб, залучених до гасіння пожежі.

Матеріальні збитки, пов’язані з пошкодженням майна під час гасіння пожежі, пожежна охорона не відшкодовує.

Порядок організації гасіння пожежі та залучення до цього пожежних підрозділів незалежно від їх відомчого підпорядкування встановлюється МВС України.


Дати під запис.

Дати під запис.

Дати під запис.

Дати під запис.

Дати під запис.


Дати під запис.

Дати під запис.

Дати під запис.

Дати під запис.
Дати під запис.


Дати під запис.

Дати під запис.


5. Підбиття підсумків – 5 хв.:

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.


Конспект склав:

заступник начальника СДПЧ-3

ст. лейтенант вн. сл. Ю.О.Слющенко.

___” серпня 2003 року.

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: вивчити з особовим складам чергових караулів Державні символи України, та їх походження
ПЛАН на проведення семінарського заняття з функціональної підготовки...
Література: Закон України от 24. 06. 2004 року 1889- IV “Про правові засади цивільного захисту”
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки...
ТЕМА: Наказ МНС України №226 від 10. 07. 2003 року “Про затвердження Настанови з організації виховної роботи з особовим складом МНС...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: довести до особового складу чергових караулів відомості щодо економічного стану в країні
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки...
ТЕМА: Організація професійної підготовки працівників МНС України. Вимоги наказу МНС України №455 від 27. 11. 2003 року
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: ознайомити особовий склад чергових караулів з основними напрямками діяльності та станом речей в освіті та культурі України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: ознайомити особовий склад чергових караулів з основними положеннями ЗУ “Про мови”, історією розвитку державної мови
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення семінарського заняття по функціональній...
Процес підготовки проекту Основного Закону почався після проголошення державного суверенітету України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових...
МЕТА: розглянути дану тему з начальницьким складом для подальшого застосування в службовій діяльності
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення нічних перевірочних пожежно-тактичних...
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Гасіння пожеж на енергетичних підприємствах і в приміщеннях з електроустановками
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка