ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом СДПЧ-3


Скачати 100.76 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом СДПЧ-3
Дата09.05.2013
Розмір100.76 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект
З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

Начальник СДПЧ-3

по охороні Заводського району

майор внутрішньої служби

О.І.Корчинський

05 березня 2003 року.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

на проведення заняття з функціональної підготовки

з начальницьким складом СДПЧ-3.

ТЕМА: Настанова з технічної служби Державного департаменту пожежної безпеки МВС УкраїниМЕТА: вивчити з начальницьким складом частини основні положення “Настанови з технічної служби Державного департаменту пожежної безпеки МВС УкраїниЧАС: 45 хвилин.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: учбовий клас.
НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: план – конспект на проведення занять.
ЛІТЕРАТУРА: Наказ МВС України № 628 від 28.06.2002 року.
Хід заняття.
1.Організаційний момент – 5 хвилин:

- перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань які вивчатимуться.
2.Контроль знань – 5 хвилин;

- перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3.Викладення матеріалу теми – 25 хвилин.

3.1 Призначення і основи організації технічної служби Державного департаменту пожежної безпеки МВС України

3.2 Сили і засоби технічної служби.

3.3 Функції підрозділів та обов'язки посадових осіб.

3.4. Види, періодичність і місце проведення технічного обслуговування


СДПЧ-3

2004 рік


Найменування заходів

Методичні вказівки

1.1. Призначення і основи організації технічної служби Державного департаменту пожежної безпеки МВС України

1.1.1. У цій Настанові викладені основні положення з екс­плуатації пожежної техніки, що знаходиться на озброєнні підрозділів пожежної охорони, а також визначені основні функції відділів, відділень (груп) пожежної техніки і засобів зв'яз­ку, загонів пожежної охорони і пожежних частин, обов'язки і права посадових осіб технічної служби і надання платних послуг загонами (частинами) технічної служби.

1.1.4. Загальне керівництво та відповідальність за орга­нізацію і діяльність технічної служби покладено на:

  • начальника Державного департаменту пожежної безпеки МВС України;

  • начальниківУПБ-ВПБ ГУМВС в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС в областях та м. Севастополі;

  • начальників відділів (відділень), груп пожежної техніки та засобів зв’язку;

— начальників загонів (частин) технічної служби.

1.2. Сили і засоби технічної служби

1.2.1. Сили технічної служби складають працівники відділів (відділень) пожежної техніки і засобів зв'язку УПБ-ВПБ, особовий склад загонів (частин) технічної служби, водії і мотористи пожежних підрозділів, а також по­садові особи, які відповідають за бойову готовність пожеж­ної техніки в гарнізоні.

1.3. Функції підрозділів та обов'язки посадових осіб

1.3.6. Начальник (заступник начальника) пожежної час­тини підпорядковується з питань технічної служби началь­нику відділу, відділення (групи) пожежної техніки і засобів зв'язку УПБ—ВПБ, а також начальнику загону пожежної охо­рони, якщо частина входить до складу загону, відповідає за виконання завдань з експлуатації пожежної техніки та засо­бів зв'язку частини.

Він зобов'язаний:

— забезпечувати своєчасне, якісне технічне обслуговуван­ня, ремонт і випробування пожежної техніки і засобів зв'яз­ку, пожежно-технічного оснащення і обладнання;

— не менше одного разу на 10 днів, а також після проведення періодичного технічного обслуговування, здійснювати особистий контроль за технічним станом і бойовою готовністю пожеж­ної техніки з відмітками в журналі обліку ТО. (Методика пе­ревірки наведена у додатку 17);

— організовувати відбір і підготовку особового складу частини, в тому числі водіїв;

— домагатися освоєння виділених коштів для розвитку матеріально-технічної бази, будівництва та ремонту будівель і споруд частини;

— провадити заходи щодо попередження дорожньо-транс­портних пригод і підвищення професійного рівня водіїв по­жежних автомобілів;

- організовувати і контролювати виконання вимог Правил з охорони праці, навколишнього середови­ща, техніки безпеки і виробничої санітарії, пожежної безпеки в загонах (частинах) технічної служби, а також дотримання вимог Правил безпеки праці в Держпожбезпеки МВС України;

  • забезпечувати проведення медичних перевірок і кон­тролю за станом здоров’я водіїв, вести облік та контролювати термін .дії медичних довідок щодо придатності до керування транспортними за­собами;

— організовувати і брати участь у вдосконаленні екс­плуатації і збереження пожежної техніки, контролювати ви­трати пально-енергетичних ресурсів, запасних частин, паль­но-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів;

— забезпечувати ведення технічної документації відпо­відно до цієї Настанови;

— забезпечувати ощадливе використання інструментів, обладнання і збирання вторинної сировини;

— проводити закріплення пожежних машин за водіями, ставити їх на облік і знімати з обліку в Державтоінспекції, проводити щорічний технічний огляд;

— керувати раціоналізаторською роботою в частині, нада­вати практичну допомогу раціоналізаторам і винахідникам;

— організовувати і контролювати роботу поста ТО і ре­монту пожежної техніки, забезпечувати його комплектування обладнанням та інструментом за типовим переліком (додаток 13);

— організовувати матеріально-технічне і речове забезпе­чення пожежної частини;

— брати участь у роботі комісії з проведення щорічних інвентаризацій матеріальних цінностей, слідкувати за своє­часним вибраковуванням і списуванням обладнання та іншо­го майна;

— провадити непередбачені перевірки щодо правильного зберігання матеріальних цінностей.

1.3.7. Начальник караулу відповідає за:

— правильне збереження, експлуатацію та використання пожежної техніки, озброєння на пожежах, навчаннях та інших роботах;

— технічну підготовку особового складу караулу та ви­вчення матеріальної частини пожежних автомобілів і пожежно-техніч­ного озброєння, справність техніки;

— своєчасне і якісне її обслуговування;

— облік роботи та своєчасне випробування пожежно-технічного озброєння;

— економне витрачання пально-мастильних матеріалів.

Він зобов'язаний:

— знати наявність і стан техніки, що знаходиться на озброєнні підрозді­лу, її можливості, Правила експлуатації і дорожнього руху;

— забезпечувати, своєчасну .постановку пожежних автомо­білів на технічне обслуговування;

— керувати технічним обслуговуванням автомобілів і ви­пробуванням пожежно-технічного оснащення, навчанням особового складу караулу з вив­чення будови і експлуатації пожежно-технічного осна­щення.

2.1.2. Пожежна техніка, що знаходиться у бойовому розрахунку повинна застосовуватись для виконання плану бойової підготовки та оперативних зав­дань згідно з її призначенням, окрім застосування резервної пожежної техніки для надання платних послуг підрозділами пожежної охорони згідно з постановою Кабінету Міністрів від 15.05.00 №798.

2.1.5. Пожежні машини, що знаходяться в бойовому роз­рахунку і в резерві, повинні бути в стані повної бойової го­товності.

Резерв пожежних машин створюється для підвищення технічних можливостей і бойової готовності підрозділів по­жежної охорони.

Для пожежних машин основного призначення (пожежних автоцистерн, автонасосів) резерв становить 100 % техніки від тієї кількості пожежних автомобілів, що знаходиться в бойовому розрахунку.

Бойова готовність пожежних машин визначається: їх справним технічним станом; заправкою пально-мастильними та іншими експлуатаційними матеріалами, вогнегасячими ре­човинами; укомплектованістю згідно з табельною належніс­тю, справним пожежно-технічним оснащенням і інструмен­том: відповідністю їх зовнішнього вигляду, кольору і написів вимогам ДСТУ.

2.1.6. Справною вважається пожежна машина, технічний стан якої відповідає всім вимогам нормативно-технічної до­кументації (для плавзасобів — вимог нормативних актів).

Несправною вважається пожежна машина, технічний стан якої не відповідає хоча б одній з вимог нормативно-технічної до­кументації.

2.1.8. Пожежні автомобілі залежно від призначення поділяються на основні, спеціальні та допоміжні:

- основні – які призначені для подачі води або повітряно-механічної піни до місця пожежі (автонасоси, автоцистерни з насосами, пожежні судна і катери, пожежні потяги та інші);

- спеціальні – які призначені для забезпечення спеціальних робіт при гасінні пожежі (автоцистерни без насосів, автодрабини, автопідйомники, автомобілі спеціальних служб – газозахисна, водозахисна, зв’язку і освітлення, аеродромної, технічної, рукавної, хімічного гасіння та інші);

- допоміжні – які безпосередньо не береть участі в гасінні пожежі, але забезпечують нормальну роботу підрозділів пожежної охорони (транспортні, автобензовозозаправники, ПАРМ та інші).

2.5. Види, періодичність і місце проведення технічного обслуговування

2.5.1. Технічне обслуговування пожежних автомобілів за періодичністю, переліком та трудомісткістю виконуваних робіт розподіляється на такі види:

  • щоденне технічне обслуговування;

  • технічне обслуговування після обкатки пожежного автомобіля;

  • технічне обслуговування при пожежі або навчанні (при кожному виїзді);

  • технічне обслуговування при поверненні з пожежі або навчання (при кожному виїзді)

— періодичне технічне обслуговування (1 раз на місяць) з доповненням частини робіт, передбачених у розділі “Основне технічне обслуговування” цієї Настанови;

  • основне технічне обслуговування проводиться в повному обсязі тільки при наявності приведеного пробігу шасі (км)

автомобілі до 10 років – через 9 тис. км

автомобілі з 10 до 15 років – через 8 тис. км

автомобілі понад 15 років – через 7 тис.км;

- сезонне технічне обслуговування (СО).

Щоденне обслуговування проводиться в пожежній частині під час зміни караулів водієм і особовим складом бойового розрахунку, що заступає на чергування під керівництвом командира відділення.

Крім проведення технічного обслуговування, для автодрабин та автоколінчатих підіймачів з терміном експлуатації до 10 років проводити технічні огляди та вантажні випробування один раз на рік, а більше 10 років, двічі на рік (форма актів технічних оглядів та вантажні випробування автодрабин і автоколінчатих підіймачів наведено в додатку 32) проводити комісією у складі представників відділу, відділення (групи) пожежної техніки, начальника (заступника начальника) загону (частини) і старшого водія.

Для нових типів шасі та імпортних пожежних автомобілів можуть встановлюватися додаткові види технічного обслуговування згідно з інструкціями заводів і фірм-виробників.

Проведення основного технічного обслуговування на місцях підрозділами пожежної охорони в містах і селищах міського типу, де є в наявності спеціалізовані підприємства з ремонту та обслуговування автотехніки, технічне обслуговування спецагрегатів виконується при необхідності виїзною бригадою ПАРМ або в загонах (частинах) технічної служби.Прочитати та пояснити


Дати під запис


Прочитати


Прочитати

Дати під запис

Дати під запис

Прочитати


Дати під запис

Дати під запис

Дати під запис


Прочитати та пояснити


Прочитати


4. Закріплення вивченого матеріалу 5 хв.

Питання для закріплення:

4.1 Які види ТО ви знаєте?

4.2 В які строки проводиться основне ТО?

4.3 Яка машина вважається справною?
5. Підбиття підсумків – 5 хв.:

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.


Конспект склав:

Заступник начальника СДПЧ-3

ст. лейтенант вн. сл. Ю.О.Слющенко.

04 березня 2004 року.

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з начальницьким складом СДПЧ-3 з функціональної підготовки
ТЕМА: Порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організація особистого прийому громадян в апаратах та підрозділах ДПО
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини
МЕТА: вивчити з начальницьким складом частини основні вимоги Закону України “ Про державну службу “
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття із функціональної підготовки...
Тема Наказ МНС України №85 від 30. 01. 2012 року «Про порядок обліку правопорушень, подій та грубих дисциплінарних проступків, забезпечення...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення лекційного заняття з функціональної...
ТЕМА: Порядок проведення службового розслідування стосовно порушення особами особового складу цивільного захисту службової дисципліни,...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення занять з технічної підготовки з начальницьким складом СДПЧ-3
НАВЧАЛЬНА МЕТА: вивчити з начальницьким складом частини порядок розрахунок часу роботи в протигазі АСП-2
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини
ТЕМА: Закон України “Про охорону праці” Виробнича санітарія, гігієна праці, електробезпека
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення лекційного заняття з функціональної...
ТЕМА: Злочини у сфері службової діяльності (Розділ XVII Кримінального кодексу України)
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових...
МЕТА: вивчити з особовим складом чергових караулів основні положення Закону України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини
ТЕМА: Закон України “ Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14. 12. 99 №1281-ХІV
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з...
ТЕМА: “ 26 квітня 2006 року 20 річниця аварії на Чорнобильській АЕС. Чорнобиль це спільний біль, що не має кордонів.”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка