Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах Частина 2 для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"


НазваРобоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах Частина 2 для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"
Сторінка3/7
Дата17.03.2013
Розмір1.02 Mb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Право > Лекція
1   2   3   4   5   6   7

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 4, 7, 10, 22, 37, 45, 69-72, 85, 91, 125, 130, 136, 152, 155, 169, 174, 177, 185, 211, 215-219, 291, 330.

Спеціальна література (с/л): 45, 46, 48, 102, 103, 124, 133, 134, 140, 152, 157, 170-173, 193, 199, 218, 221, 247, 272, 280, 287, 299, 306, 328.
Лекція 42. Т. 29/1. Спеціальні режими господарювання (2 год.)

1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон.

2. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон.

3. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони.

4. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон.

5. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами.

6. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах.
Лекція 43. Т. 29/2. Спеціальні режими господарювання (2 год.)

1. Правовий режим концесійної діяльності.

2. Поняття та ознаки концесійної діяльності.

3. Договірні засади здійснення концесійної діяльності.

4. Порядок укладення концесійного договору, вимоги до його змісту та виконання.

5. Підстави та порядок припинення концесійної діяльності.

6. Особливості концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг.
Лекція 44. Т. 29/3. Спеціальні режими господарювання (2 год.)

1. Інші види спеціальних режимів господарювання:

2. Виключна (морська) економічна зона України;

3. Прикордонний режим господарської діяльності;

4. Правовий режим господарської діяльності в охоронних зонах;

5. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства;

6. Спеціальний режим господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації;

7. Правовий режим господарської діяльності в умовах воєнного стану
Семінарське заняття 23. Т. 29. Спеціальні режими господарювання (2 год. разом з модульним тестуванням 5)

1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон.

1.1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон.

1.2. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони.

1.3. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон.

1.4. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами.

1.5. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах.

2. Правовий режим концесійної діяльності.

3. Інші види спеціальних режимів господарювання.

Завдання для самостійної роботи. Визначити:

1. Мету запровадження спеціальних режимів господарювання та їх види згідно з розділом УІІІ ГК України.

2. Ознаки спеціальних (вільних) економічних зон.

3. Характерні риси концесійної діяльності.

4. Спеціальні режими господарювання, що враховують надзвичайні умови господарювання, територію, на якій здійснюється господарювання, галузі народного господарства тощо.
Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

Приватному підприємцю, зареєстрованому в Закарпатській області, приятель порадив домагатися отримання пільг (насамперед податкових), передбачених Законом України від 22.03.2001 р. «Про спеціальну економічну зону «Закарпаття».

Яким суб’єктам надається пільговий режим господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах?

Якими нормативно-правовими актами передбачаються спеціальний митний режим, податкові пільги для суб’єктів спеціальної (вільної) економічної зони?
Ситуація 2

Міська рада на своєму сесійному засіданні ухвалила рішення про передання в концесію строком на 8 років розташованого на околиці міста старого вкрай занедбаного приміщення готелю, що перебував у комунальній власності і потребував реконструкції. Консорціум «Мальовничі міста України» - єдиний потенційний концесіонер, що погодився на реконструкцію та експлуатацію цього готелю, враховуючи значний туристичний потенціал регіону, не був згодний з занадто коротким строком концесійного договору, що пропонувався міською радою.

На який термін може укладатися концесійний договір?

В якому порядку він укладається?

Які істотні умови концесійного договору?

Чи підлягає він реєстрації?

Що необхідно для встановлення концесійних відносин у даному випадку?
Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Які ознаки не притаманні спеціальним (вільним) економічним зонам?

А. Строковість.

Б. Територіальна обмеженість.

В. Створення на підставі Указу Президента.

Г. Спеціальний порядок управління.
Тест 2

Який максимальний строк дії концесійного договору відповідно до українського законодавства?

А. 10 років.

Б. 20 років.

В. 30 років.

Г. 50 років.

Д 100 років.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 261/1 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337 (с/л), 343/1 (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 4, 6, 22, 37, 40, 42, 42, 43, 58, 65, 71, 73-75, 77, 80, 82, 84, 86, 94-96, 100, 103, 105, 109, 111, 112, 113, 127, 135, 140, 151, 159/1, 163, 165, 187, 197, 208, 214, 227, 231, 247, 254, 259, 282-283, 303, 321, 323.

Спеціальна література (с/л): 24, 29, 45, 47, 48, 63, 64, 140, 163, 173, 183, 199, 201, 216/1, 226, 247, 308, 348-349.


Контрольні запитання до змістовного модуля 5.

1. Чинники, що зумовлюють спеціальне регулювання господарської діяльності.

2. За якими критеріями класифікуються господарські відносини?

3. Відповідно до яких принципів здійснюється спеціальне регулювання окремих видів господарських відносин?

4. У чому полягає особливість правового становища бірж як господарських організацій?

5. Які функції виконують біржі?

6. Відповідно до якого критерію (критеріїв) можна класифікувати біржі?

7. На підставі яких документів (установчих та внутрішніх) функціонують біржі?

8. У чому специфіка правового становища товарної біржі?

9. Які види контрактів укладаються на товарній біржі?

10. Чим характерний порядок проведення торгів на товарній біржі?

11. Чим відрізняються фондові біржі від товарних?

12. Яку організаційно-правову форму має фондова біржа?

13. В якому порядку здійснюється державна реєстрація фондової біржі?

14. Чим викликане державне регулювання діяльності фондових бірж? Який державний орган виконує ці функції щодо фондових бірж?

15. Яким вимогам повинні відповідати засновники та учасники фондової біржі?

16. За яких умов фондова біржа може бути створена однією особою?

17.У чому полягає специфіка господарських відносин з комерційного посередництва?

18. Якими нормативно-правовими актами регулюються агентські відносини у сфері господарювання?

19. За якими критеріями можна класифікувати агентські відносини?

20. Характерні ознаки агентського договору.

21. Які вимоги ставляться до агентського договору?

22. У чому полягають основні обов’язки сторін агентського договору?

23. Чи можливе поновлення агентських відносин після припинення агентського договору?

24. За які порушення договірних зобов’язань передбачається відповідальність сторін агентського договору?

25. В яких значеннях застосовується поняття «капітальне будівництво»?

26. В яких формах може здійснюватися капітальне будівництво?

27. Види та стадії капітального будівництва.

28. Які основні нормативно-правові акти регулюють відносини, що складаються в процесі капітального будівництва?

29. В чому проявляється комплексний характер будівельних правовідносин?

30. Які категорії осіб беруть участь у будівельних правовідносинах?

31. У чому полягають основні функції спеціально уповноваженого органу у сфері капітального будівництва?

32. В чому проявляється державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва?

33. Мета, зміст та порядок проведення державної експертизи інвестиційних проектів будівництва.

34. В якому порядку здійснюється прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію?

35. Які форми відповідальності застосовуються до порушників законодавства про капітальне будівництво?

36. Які характерні ознаки притаманні інноваційній діяльності?

37. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють інноваційну діяльність.

38. У чому полягає роль держави як учасника інноваційних правовідносин?

39. Який орган виконує функції спеціально уповноваженого органу у сфері інноваційної діяльності? В чому полягають ці функції?

40. Які складові інноваційних правовідносин?

41. Чим відрізняються інноваційні підприємства від решти підприємств?

42. Яким категоріям інноваційних проектів і в якому порядку надається державна підтримка? У чому полягає ця підтримка?

43. Які організації здійснюють державну підтримку інноваційних проектів?

44. За допомогою яких договорів опосередковуються відносини щодо розробки інноваційних проектів?

45. Які специфічні риси притаманні договорам про трансфер технологій? Назвіть різновиди таких договорів.

46. В чому полягає особливість укладення договорів про трансфер технологій?

47. Які форми (види) господарсько-правової відповідальності застосовуються до учасників інноваційної діяльності у разі порушення ними законодавства про інноваційну діяльність?

48. У чому полягає специфіка фінансової діяльності?

49. За якими критеріями і на які види можна класифікувати фінансову діяльність?

50. У чому полягає зміст державного регулювання у сфері фінансової діяльності? За допомогою яких органів здійснюється таке регулювання?

51. Які характерні ознаки банківської діяльності?

52. Поняття, види та організаційно-правові форми банків.

53. Роль Національного банку України в регулюванні банківської діяльності.

54. Поняття, види та порядок здійснення банківських операцій.

55. Поняття та ознаки страхової діяльності.

56. Вимоги, яким має відповідати майнова база страхової компанії.

57. Розкрийте поняття договору страхування.

58. У чому полягає специфіка посередництва у здійсненні операцій з цінними паперами?

59. Які суб’єкти здійснюють таку діяльність?

60. Назвіть характерні ознаки торговців цінними паперами.

61. В чому полягає роль саморегулівних організацій на фондовому ринку?

62. На який орган покладають функції щодо державного регулювання на ринку цінних паперів? Назвіть основні функції цього органу.

63. Розкрийте поняття аудиту. З якою метою застосовується аудит?

64. За якими критеріями класифікується аудит?

65. У чому проявляється особливість аудиторської діяльності?

66. Які вимоги ставляться до аудиторів?

67. В яких організаційно-правових формах можуть створюватися аудиторські фірми? Яким вимогам повинна відповідати аудиторська фірма?

68. У чому полягає роль Аудиторської палати?

69. Особливість комерційної концесії як різновиду підприємницької діяльності.

70. З якою метою і на яких засадах встановлюються відносини з комерційної концесії?

71. В яких випадках може застосовуватися комерційна субконцесія?

72. Які нормативно-правові акти регулюють відносини щодо комерційної концесії?

73. Охарактеризуйте договір комерційної концесії.

74. З якою метою в договір комерційної концесії включаються обмежувальні умови? В чому вони полягають?

75. У чому полягає особливість припинення договору комерційної концесії, укладеного без зазначення строку дії договору?

76. Розкрийте поняття зовнішньоекономічної діяльності.

77. Чим відрізняються поняття «зовнішньоекономічна діяльність» і «зовнішньоекономічна операція»?

78. За допомогою яких нормативно-правових актів забезпечується правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

79. За якими критеріями і на які види можна класифікувати зовнішньоекономічну діяльність?

80. У яких формах може здійснюватися зовнішньоекономічна діяльність?

81. Які обмеження встановлені законом щодо певних видів зовнішньоекономіч­ної діяльності? Яка мета таких обмежень?

82. Які категорії осіб можуть бути суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності? У чому полягає особливість їх правового статусу?

83. Назвіть характерні риси правового режиму зовнішньоекономічної діяльності.

84. З якою метою здійснюється державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

85. Які органи здійснюють державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

86. Мета, принципи та зміст державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності.

87. За якими критеріями класифікують зовнішньоекономічні договори?

88. У чому полягає специфіка зовнішньоекономічного договору?

89. В якому порядку розглядаються спори, що виникають у процесі виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів)?

90. Характерні ознаки іноземних інвестицій.

91. Які категорії осіб можуть виступати у ролі іноземного інвестора?

92. У чому полягає специфіка правового становища іноземного інвестора?

93. В які об’єкти можуть вкладатися іноземні інвестиції?

94. У чому полягає корпоративна форма іноземного інвестування?

95. Чи може поєднуватися корпоративна та договірна форма іноземного інвестування? Обґрунтуйте свою відповідь.

96. Чим відрізняється іноземне підприємство від підприємства з іноземними інвестиціями?

97. З використанням яких договорів може здійснюватися іноземне інвестування?

98. Які правові режими можуть застосовуватися до іноземних інвесторів в процесі здійснення ними інвестування на території України?

99. За допомогою яких договорів іноземний інвестор може здійснювати інвестування на території України?

100. Чим викликана необхідність встановлення спеціальних режимів господарювання?

101. Які види спеціальних режимів господарювання передбачені Господарським кодексом України?

102. У чому полягає особливість правового режиму спеціальних (вільних) еко­номічних зон?

103. Чи існують істотні відмінності між С(В)ЕЗ та територіями пріоритетного розвитку?

104. За якими критеріями і на які види класифікуються С(В)ЕЗ?

105. В якому порядку створюються С(В)ЕЗ?

106. У чому полягає специфіка управління С(В)ЕЗ?

107. У чому проявляється особливість правового статусу суб’єкта С(В)ЕЗ? В якому порядку набувається він набувається?

108. Назвіть характерні риси концесійної діяльності?

109. Які категорії осіб беруть участь у відносинах, пов’язаних з концесійною діяльністю?

110. Охарактеризуйте концесійний договір: поняття, сторони, порядок укладання, зміна та форма.

111. В чому полягає особливість договорів концесії щодо об’єктів державної та комунальної власності?

112. Чим характеризується правовий режим господарської діяльності у виключній (морській) економічній зоні?

113. Які правові режими господарювання передбачають значні обмеження для суб’єктів господарювання з метою захисту публічних (державних та суспільних) інтересів?
Модульне тестування 5: складається з 10 тестів на зразок наведених до семінарських занять, правильна відповідь на кожен з яких оцінюється в 1 бал (максимальна оцінка МТ 5 – 10 балів).
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" КИЇВ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"...
Тематика лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів ПК. Основні поняття програмного забезпечення ПК. Представлення інформації...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка