РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" КИЇВ 2009


НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" КИЇВ 2009
Сторінка1/10
Дата20.03.2013
Розмір1.01 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет
кафедра трудового, земельного і екологічного права

Земельний процес
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"


КИЇВ - 2009

Робоча навчальна програма з дисципліни

"Земельний процес".
Укладачі:

к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.,

к.ю.н., доц. Марусенко Р.І.


Рецензент:

д.ю.н., проф. Балюк Г.І.


Декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С.__________

Погоджено

з науково-методичною комісією

"____" ______________ 2009р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету

Затверджено на засіданні кафедри трудового, земельного і екологічного права

Протокол № ___

від " __"_________ 2009 р.

ЗМІСТ


І. ВСТУП 5

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 6

1.Поточний контроль знань. 6

2. Модульний контроль знань 7

3. Підсумковий семестровий контроль. 7

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 9

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 10

Змістовний модуль 1. Земельний процес 11

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 11

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 28

3. Список літератури до змістовного модуля 1. 31

4. Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовного модуля 1: 40

Змістовний модуль 2. Земельно-правові документи 46

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 46

2. Контрольні питання до змістовного модуля 2. 51

Змістовний модуль 3. Земельно-правові документи 54

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 54

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 3. 58

3. Список літератури до змістовних модулів 2 та 3: 60

4. Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62


І. ВСТУПРобоча навчальна програма зі спецкурсу "Земельний процес" розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності "Правознавство".

Навчальна дисципліна "Земельний процес" викладається студентам 5 курсу денної форми навчання у 1 семестрі. Обсяг викладання дисципліни становить 72 години, з них 36 лекційних та 36 практичних занять, що структурно складає 3 модулі ("Земельний процес" (1 модуль) та "Земельно-правові документи" (2 та 3 модулі).
Метою та завданням навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань у сфері процедурного забезпечення реалізації норм земельного законодавства та складання земельно-правових документів, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією норм земельного законодавства у вказаній сфері та складання земельно-правових документів.
Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регламентації процедур земельно-правового характеру, оформлення земельно-правових документів та практика їх застосування, наукові і навчальні теоретичні розробки в даній сфері.
Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати: положення Конституції України, Земельного кодексу України, законів України та підзаконних актів які містять норми земельно-процесуального характеру або спрямовані на регулювання змісту та порядку складання земельно-правових документів. Студенти також мають знати теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права у зазначеній сфері.

Студент повинен вміти: самостійно вирішувати практичні ситуації, пов'язані із застосуванням земельно-процесуальних норм, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти земельного законодавства, складати та аналізувати зміст земельно-правових документів, застосовувати норми законодавства при наявності складних та колізійних ситуацій тощо.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна "Земельний процесс”, що структурно складається з трьох модулів (1 модуль - „Земельний процес”, 2 та 3 модулі – „Земельно-правові документи”) є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю "Правознавство" напряму підготовки "Право" на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних спецкурсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається у 1 семестрі 5 курсу навчання.

Для успішного вивчення даного спецкурсу студентам необхідні поглиблені знання з земельного, екологічного, цивільного права та суміжних галузей права: конституційного, адміністративного, господарського, кримінального тощо.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів ПК. Основні поняття програмного забезпечення ПК. Представлення інформації...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"...
Тематика лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка