1. Державна політика щодо використання та охорони земель 37 Тема Нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини в Україні 45


Назва1. Державна політика щодо використання та охорони земель 37 Тема Нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини в Україні 45
Сторінка1/18
Дата30.03.2013
Розмір2.45 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Право > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Навчальний модуль

«Державний контроль за охороною та використанням земель»
методичний посібник (доопрацьований та перероблений)
Яременко Юрій Іванович, кандидат економічних наук, доцент, Київ, 2011

ЗМІСТ

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ 2

РОБОЧА ПРОГРАМА МОДУЛЮ 3

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЮ 6

ОПИС СЕМІНАРСЬКОЇ, ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 7

Семінарське заняття 7

Практичні заняття 8

Індивідуальні завдання 12

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 14

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ 18

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 37

Тема 1. Державна політика щодо використання та охорони земель 37

Тема 2. Нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини в Україні 45

Тема 3. Організаційно-методичні засади взаємодії з контролюючими та правоохоронними органами з питань державного контролю за використанням та охороною земель 58

Тема 4. Юридичні аспекти застосування норм Адміністративного кодексу України та Кримінального кодексу України в здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель 73

Тема 5. Закордонний досвід здійснення державного контролю за охороною та використанням землі 89

Тема 6. Організаційні та методичні засади здійснення державного контролю за використанням та охороною земель 97

Тема 7. Форми та методи проведення державного контролю за використанням та охороною земель 100

Тема 8. Вимоги щодо використання земель за цільовим призначенням, типи та види порушень земельного законодавства за категоріями земель 114

Тема 9. Визначення та відшкодування шкоди, а також втрат щодо нецільового використання земель 132

Тема 10. Вирішення земельних спорів в сфері використання та охорони земель 143


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯМодуль "Державний контроль за використанням та охороною земель" призначений для курсів підвищення кваліфікації фахівців державних органів земельних ресурсів — державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель.

Також він може бути використаний для підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та для викладання у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців для органів земельних ресурсів.

Мета: підготовка фахівців до діяльності в системі органів влади України у сфері земельних відносин у частині здійснення державного контрою за використанням та охороною земель.

Завдання:

 • ознайомлення з сучасною системою контролю у сфері земельних відносин;

 • оволодіння сучасною нормативно-правовою базою державного контролю за використанням та охороною земель;

 • опанування сучасними методами та процедурами державного контролю у сфері земельних відносин;

 • формування у слухачів схильності до активного використання сучасних методів та процедур державного контролю за використанням та охороною земель.

Очікувані результати: в результаті засвоєння програми слухачі зможуть:

 • орієнтуватися в системі державного контролю у сфері земельних відносин;

 • вільно володіти нормативно-правовою базою державного контролю за використанням та охороною земель;

 • організовувати та проводити заходи стосовно здійснення державного контролю за використанням та охороною земель із чітким дотриманням вимог чинного законодавства України.

Загальний обсяг навчального часу для однієї групи , відведеного на модуль, становить 16 години, з яких 10 годин лекції, 6 годин – практичні заняття.

РОБОЧА ПРОГРАМА МОДУЛЮ


Блок І. Номативно-правові засади державного контролю за використанням та охороною земель

Тема № 1. Державна політика щодо використання та охорони земель.

 1. Визначення терміну – державний контроль за використанням та охороною земель.

 2. Історичні аспекти системи державного контролю за використанням та охороною земель в нашій державі.

 3. Основні принципи та завдання здійснення державного контролю за використанням та охороною земель на сучасному етапі розвитку земельних відносин.

Тема № 2. Нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини в Україні.

 1. Чотири етапи законодавчого забезпечення здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

 2. Аналіз сучасної нормативно-правової бази з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у розрізі повноважень органів державної влади, місцевого самоврядування та інших служб наданих для його реалізації.

Тема № 3. Організаційно-методичні засади взаємодії з контролюючими та правоохоронними органами з питань державного контролю за використанням та охороною земель.

 1. Органи загальної та спеціальної компетенції у питаннях здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

 2. Участь Верховною Ради України, Кабінету Міністрів України, органів місцевої державної влади у забезпеченні здійснення та координації дій з питань державного контролю за використанням та охороною земель.

 3. Судова влада.

 4. Участь органів прокуратури у питаннях контролю за охороною земель.

 5. Організаційно-методичні засади органів місцевого самоврядування у питання контролю за використанням та охороною земель.

 6. Організація контролю за використанням та охороною земель Міністерством аграрної політики України та Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

Тема № 4. Юридичні аспекти застосування норм Адміністративного кодексу України та Кримінального кодексу України в здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель

 1. Кримінально-правова відповідальність за порушення норм чинного законодавства в сфері використання та охорони земель.

 2. Адміністративно-правова відповідальність при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель.

Тема № 5. Закордонний досвід здійснення державного контролю за охороною та використанням землі.

 1. Досвід Німеччини, Франції та інших Європейських країн у питаннях розвитку земельних відносин у ринкових умовах

 2. Приклад Норвегії в організації ефективного контролю за використанням та охороною земель.

 3. Запровадження ефективних землекористувань в умовах ринкової економіки на прикладі Угорщини.

 4. Організація та здійснення контролю за використанням та охороною земель в Російській Федерації.

Блок ІІ. Державний контроль за використанням та охороною земель

Тема № 6. Організаційні та методичні засади здійснення державного контролю за використанням та охороною земель

 1. Основні цілі та мета здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

 2. Органи уповноважені на функції здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

Тема № 7. Фоми та методи проведення державного контролю за використанням та охороною земель

 1. Форми здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

 2. Методи проведення державного контролю за використанням та охороною земель.

Тема № 8. Вимоги щодо використання земель за цільовим призначенням, типи та види порушень земельного законодавства за категоріями земель

 1. Основні види категорій земель визначені чинним Земельним кодексом України.

 2. Законодавчі та нормативні вимоги щодо зміни категорій та цільового призначення земельних ділянок.

 3. Вимоги до земель окремих категорій при їх використанні.

 4. Основні види порушень при використанні земель різних категорій.

 5. Зміст порушень земельного законодавства за категоріями земель.

Тема № 9. Визначення та відшкодування шкоди, а також втрат щодо нецільового використання земель.

 1. Збитки та втрати при нецільовому використанні землі, як засіб захисту прав землевласників, землекористувачів та розпорядників землі.

 2. Методика визначення втрат при використанні землі не за цільовим призначенням.

 3. Законодавчі підстави для звільнення від сплати втрат при використанні землі не за цільовим призначенням.

 4. Вимоги до використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Тема № 10. Вирішення земельних спорів в сфері використання та охорони земель.

 1. Визначення суті та поняття – земельний спір.

 2. Компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування, землевпорядної служби при вирішенні земельних спорів.

 3. Процедура вирішення земельних спорів.

 4. Порядок оскарження рішень прийнятих по земельним спорам.


Тема 11. Практичні питання для розгляду та застосування матеріалу викладеного у методичному курсі з питань організації та здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

РОЗ’ЯСНЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МДПІ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
Основними документами, що регулюють земельні відносини в Україні є Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України...
Нормативно-правові акти, що регулюють державну молодіжну політику України
Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 року №2859-XII (зі змінами)
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського...
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на ЕОМ Державна політика в галузі охорони праці
Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення...
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових...
У назві та тексті постанови слова "органи державної виконавчої влади" та "нормативні акти" в усіх відмінках замінено відповідно словами...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Законодавчі та нормативно-правові акти щодо управління підрозділами з реагування на надзвичайні ситуації
Цивільне право України
Норми цивільного права (як і інші правові норми) регулюють суспільні відносини за участю громадян і різноманітних організацій. При...
Тема: Законодавче та нормативне забезпечення охорони праці в Україні
Мета роботи: ознайомлення з основними документами нормативно- правової бази з охорони праці в Україні
ЕЛЕМЕНТАРНИЙ КУРС М І ГРАЦ І ЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Законодавчі та інші нормативно-правові акти подано станом на 1 вересня 2003 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка