Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади


Скачати 212.7 Kb.
НазваПро затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади
Дата30.03.2013
Розмір212.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 28 грудня 1992 р. N 731

Київ

Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади


Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 15 червня 1994 року N 420,
 від 16 жовтня 1998 року N 1640,
від 16 травня 2002 року N 629,
від 14 квітня 2004 року N 472,
від 5 липня 2004 року N 834,
 від 28 жовтня 2004 року N 1440,
 від 14 жовтня 2005 року N 1020,
 від 31 травня 2006 року N 784,
 від 8 грудня 2006 року N 1688,
 від 13 квітня 2007 року N 618,
 від 26 березня 2008 року N 248,
від 9 квітня 2008 року N 338,
від 10 грудня 2008 року N 1068,
від 23 травня 2009 року N 531,
 від 2 вересня 2010 року N 797,
 від 1 серпня 2011 року N 833,
 від 20 жовтня 2011 року N 1109

(У назві та тексті постанови слова "органи державної виконавчої влади" та "нормативні акти" в усіх відмінках замінено відповідно словами "органи виконавчої влади" та "нормативно-правові акти" у відповідних відмінках згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року N 1640)

(У тексті постанови слова "органи господарського управління та контролю" в усіх відмінках виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року N 248)


Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, що додається.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

Доручити Міністерству юстиції давати роз'яснення щодо застосування цього Положення та інших актів законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688)

Надати право Міністерству юстиції та іншим органам, що здійснюють державну реєстрацію відомчих нормативно-правових актів, перевіряти у міністерствах, інших органах виконавчої влади додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

(пункт 1 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 420,
абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України  від 28.10.2004 р. N 1440)

За результатами перевірки (у разі потреби) інформувати Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, відповідні органи прокуратури та засоби масової інформації.

(пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 420,
абзац четвертий пункту 1 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

Керівникам міністерств, інших органів виконавчої влади у місячний термін повідомляти орган державної реєстрації про вжиті заходи.

(пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 420,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688)

2. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади:

своєчасно подавати на державну реєстрацію нормативно-правові акти, вказані у пункті 1 цієї постанови;

забезпечити постійний перегляд виданих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини;

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з 
постановами Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440,
 від 31.05.2006 р. N 784,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 08.12.2006 р. N 1688)

не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані в установленому законодавством порядку;

(пункт 2 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

надсилати щомісяця органам юстиції для проведення перевірки додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів переліки актів, прийнятих протягом місяця, крім актів персонального характеру, а у разі потреби та на вимогу органів юстиції - завірені в установленому законодавством порядку копії зазначених актів.

(пункт 2 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 797)

21. Керівники міністерств та інших органів виконавчої влади несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цієї постанови.

(постанову доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

22. Київській міській державній адміністрації забезпечити подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, виданих нею як місцевим органом виконавчої влади та як виконавчим органом Київської міської ради.

(постанову доповнено пунктом 22 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 р. N 833)

3. У зв'язку з покладенням на Міністерство юстиції та його місцеві органи функцій, пов'язаних з державною реєстрацією нормативно-правових актів, збільшити граничну чисельність працівників центрального апарату Міністерства на 20 одиниць, граничну чисельність апарату управлінь юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій - на 92 одиниці.

4. Міністерству фінансів передбачити у проекті державного бюджету на 1993 рік асигнування на утримання додаткової чисельності працівників центрального апарату Міністерства юстиції та його місцевих органів, а також на витрати для створення і ведення банку даних про нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади.

5. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 1993 року.

 

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
А. ЛОБОВ 


 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. N 731

ПОЛОЖЕННЯ
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади


(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

(У назві та тексті Положення слова "органи державної виконавчої влади" та "нормативні акти" в усіх відмінках замінено відповідно словами "органи виконавчої влади" та "нормативно-правові акти" у відповідних відмінках згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року N 1640)

(У тексті Положення та у додатку 1 до нього слова "реєструючий орган" в усіх відмінках замінено словами "орган державної реєстрації" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 року N 1688)

(У тексті Положення слова "органи господарського управління та контролю" в усіх відмінках і слова "органи господарського управління і контролю" виключено, слово "Держпідприємництво" в усіх відмінках замінено словом "Держкомпідприємництво" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року N 248)


1. Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, які виступають суб'єктами нормотворення, здійснюється відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р. "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" та цього Положення.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440,
 від 08.12.2006 р. N 1688)

Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440,
абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 784,
 від 08.12.2006 р. N 1688)
 

2. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

3. На державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти, прийняті уповноваженими на це суб'єктами нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, що містять норми права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами "Для службового користування", "Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту.

(пункт 3 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

4. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є одна або більше норм, що:

а) зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації;

(підпункт "а" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 784,
 від 08.12.2006 р. N 1688)

б) мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт.

(підпункт "б" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2009 р. N 531)

5. На державну реєстрацію не подаються акти:

а) персонального характеру (про склад комісій, призначення на посаду і звільнення з неї, заохочення працівників тощо);

б) дія яких вичерпується одноразовим застосуванням, крім актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що містять правові норми;

в) оперативно-розпорядчого характеру (разові доручення);

г) якими доводяться до відома підприємств, установ і організацій рішення вищестоящих органів;

д) спрямовані на організацію виконання рішень вищестоящих органів і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої влади, що не мають нових правових норм;

е) рекомендаційного, роз'яснювального та інформаційного характеру (методичні рекомендації, роз'яснення, у тому числі податкові, тощо), нормативно-технічні документи (національні та регіональні стандарти, технічні умови, будівельні норми і правила, тарифно-кваліфікаційні довідники, кодекси усталеної практики, форми звітності, у тому числі щодо державних статистичних спостережень, адміністративних даних та інші).

(підпункт "е" пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

У разі надходження акта, який не підлягає державній реєстрації, орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів повертає його суб'єкту нормотворення з відповідним обґрунтуванням.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688,
 абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

6. Державну реєстрацію здійснюють:

нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - Мін'юст;

нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим та територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим - Головне управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим;

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

нормативно-правових актів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади - головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі;

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440,
 від 26.03.2008 р. N 248)

нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів - районні, районні у містах Києві та Севастополі, міськрайонні (у разі утворення) управління юстиції.

(абзац п'ятий пункту 6 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 р. N 834)

(абзаци перший і другий пункту 6 замінено абзацами
 першим, другим, третім, четвертим і п'ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. N 1640,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим)

Якщо дія нормативно-правового акта поширюється на території інших адміністративно-територіальних одиниць, він реєструється в управлінні юстиції за місцем перебування органу, що видав нормативно-правовий акт.

(абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

7. Нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію у п'ятиденний строк після його прийняття у трьох примірниках: оригінал та дві завірені в установленому законодавством порядку копії розпорядчого документа (наказу, розпорядження, рішення, постанови тощо), а також затвердженого ним положення (інструкції, порядку тощо) і додатків до них.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

У разі наявності положень, норм та доручень, що поширюються на інші органи, нормативно-правовий акт повинен бути погоджений з відповідними заінтересованими органами у формі, встановленій законодавством.

Спільно виданий нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію органом, підпис першої особи якого на акті стоїть першим.

(пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 420,
 від 16.10.98 р. N 1640,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

8. Нормативно-правовий акт, що подається на державну реєстрацію, має відповідати вимогам законодавства про мови та інших актів законодавства, узгоджуватися з раніше прийнятими актами і викладатися згідно з правописом та з дотриманням правил нормопроектувальної техніки.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688)

9. Разом з нормативно-правовим актом до органу державної реєстрації подаються:

а) обгрунтування підстав для видання нормативно-правового акта чи окремих його норм;

б) відомості про чинні акти з цього питання, інформація про строки приведення їх у відповідність з нормативно-правовим актом, поданим на державну реєстрацію, а також про акти, що втрачають чинність у зв'язку з прийняттям цього акта;

б1) копія нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни або який визнається таким, що втратив чинність, у контрольному стані та порівняльна таблиця;

(пункт 9 доповнено підпунктом "б1" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440,
 підпункт "б1" пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

в) відомості про офіційне погодження акта із заінтересованими органами незалежно від того, чи є таке погодження обов'язковим згідно з законодавством.

У разі коли на державну реєстрацію міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають нормативно-правовий акт з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, вони також повідомляють про позицію уповноваженого представника від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженого представника від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців щодо цього акта та про проведену роботу з врахування їх зауважень і пропозицій. При цьому необхідність врахування зазначених зауважень і пропозицій визначають міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які приймають цей акт;

(підпункт "в" пункту 9 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. N 1068)

г) оригінал та дві копії рішення Мінекономрозвитку про погодження проекту регуляторного акта чи оригінал та дві копії рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника проекту регуляторного акта щодо відмови у погодженні проекту регуляторного акта (для регуляторних актів);

(пункт 9 доповнено новим підпунктом "г" згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. N 472,
 у зв'язку з цим підпункт "г" вважати підпунктом "ґ",
 підпункт "г" пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 14.10.2005 р. N 1020,
 від 13.04.2007 р. N 618,
 від 26.03.2008 р. N 248,
 від 20.10.2011 р. N 1109)

ґ) довідку щодо відповідності нормативно-правового акта aquis communautaire за формою, визначеною в додатку 1 до Регламенту Кабінету Міністрів України, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180);

(пункт 9 доповнено підпунктом "ґ" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 р. N 629,
підпункт "ґ" пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688,
 від 26.03.2008 р. N 248,
у редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 09.04.2008 р. N 338)

д) висновок Мін'юсту, Головного управління Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі, міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції щодо відповідності нормативно-правового акта положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.

(пункт 9 доповнено підпунктом "д" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 784,
 підпункт "д" пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію визначається Мін'юстом.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688)

10. Пункт 10 виключено

(пункт 10 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.06.94 р. N 420,
виключено згідно з постановою Кабінету
  Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

11. Державна реєстрація нормативно-правового акта проводиться протягом 15 робочих днів з дня, наступного після надходження його до органу державної реєстрації, з дотриманням вимог, передбачених пунктами 8, 9 цього Положення.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

У разі потреби (необхідність проведення аналізу нормативно-правового акту із залученням експертів, вивчення значної кількості актів чинного законодавства тощо) ці терміни можуть бути продовжені керівником органу державної реєстрації, але не більш як на 10 робочих днів, про що повідомляється орган, який надіслав нормативно-правовий акт на державну реєстрацію.

Мін'юст та його управління на місцях мають право залучати вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для проведення аналізу нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацію.

(пункт 11 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. N 1640,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Абзац четвертий пункту 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440) 

(пункт 11 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.06.94 р. N 420,

111. Нормативно-правовий акт може бути повернутий органом державної реєстрації без державної реєстрації для доопрацювання на прохання органу, що його прийняв, а також якщо органом, що його прийняв, порушено вимоги цього Положення або порядку подання акта на державну реєстрацію, встановленого органом державної реєстрації.

У разі повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації суб'єкт нормотворення повинен врахувати всі висловлені органом державної реєстрації зауваження та усунути виявлені порушення і протягом місяця повторно подати акт на державну реєстрацію або надати органу державної реєстрації копію документа про скасування такого акта.

(Положення  доповнено пунктом 111 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440) 

12. У разі коли нормативно-правовий акт відповідає вимогам, зазначеним у цьому Положенні, орган державної реєстрації приймає рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта за встановленою Мін'юстом формою, заносить його до державного реєстру та на оригіналі акта робить напис встановленого зразка про дату державної реєстрації і номер акта згідно з державним реєстром (додатки 1 і 2).

(пункт 12 в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688,
 від 26.03.2008 р. N 248)

13. У державній реєстрації відмовляється, якщо нормативно-правовий акт:

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

а) не відповідає Конституції та законам України, іншим актам законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire;

(підпункт "а" пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688)

б) видано з порушенням вимог законодавства або без урахування практики Європейського суду з прав людини, зокрема акт:

(абзац перший підпункту "б" пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 784,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 08.12.2006 р. N 1688)

порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи й законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій або покладає на них не передбачені законодавством обов'язки;

виходить за межі компетенції органу, що його видав;

не відповідає вимогам законодавства про мови;

суперечить установленому порядку ведення діловодства;

видано за наявності будь-якої з обставин, визначених у частині першій статті 25 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (на підставі повідомлення Держкомпідприємництва або його територіального органу);

(підпункт "б" пункту 13 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440) 

в) не узгоджено із заінтересованими органами або не повідомлено про позицію уповноваженого представника від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженого представника від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців щодо нормативно-правового акта, прийнятого міністерством та іншим центральним органом виконавчої влади з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, та проведену роботу з врахування їх зауважень і пропозицій;

(підпункт "в" пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440,
від 10.12.2008 р. N 1068)

г) викладено з порушенням правил правопису та нормопроектувальної техніки;

(підпункт "г" пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688)

д) не узгоджується з дорученням, даним органу, що видав акт.

(абзац пункту 13 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 420)

Умотивоване рішення про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта надсилається органу, що його видав, разом з оригіналом цього акта.

(абзац дванадцятий пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

Суб'єкт нормотворення, якому відмовлено в державній реєстрації нормативно-правового акта, має право протягом десяти днів після отримання рішення звернутися до керівника органу державної реєстрації, який прийняв рішення про відмову, із заявою про його перегляд з поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в такому перегляді. Зазначена заява розглядається протягом десяти робочих днів.

Крім того, рішення районних, районних у містах Києві та Севастополі і міськрайонних управлінь юстиції може бути оскаржено відповідно до Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, а у разі відмови у задоволенні скарги - до Мін'юсту; рішення Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі - до Мін'юсту з дотриманням зазначеного десятиденного строку або в судовому порядку.

(абзац тринадцятий пункту 13 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 420,
 абзац тринадцятий пункту 13 замінено абзацами тринадцятим та чотирнадцятим
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688,
 у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим та шістнадцятим,
 абзац чотирнадцятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

Нормативно-правовий акт, у державній реєстрації якого відмовлено, підлягає скасуванню органом, що його видав, у 5-денний термін з дня отримання рішення про відмову в державній реєстрації акта чи висновку за результатами розгляду скарги на рішення про відмову в державній реєстрації акта. 

(пункт 13 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 420,
абзац п'ятнадцятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

Копія відповідного розпорядчого документа в цей же строк направляється до органу державної реєстрації.

(пункт 13 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

14. Наступного дня після державної реєстрації (присвоєння нормативно-правовому актові реєстраційного номера і внесення до державного реєстру) оригінал нормативно-правового акта з реєстраційними даними повертається органу, що його видав.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

15. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади направляють для виконання нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування.

У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані.

При направленні на виконання та опублікуванні нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної реєстрації акта є обов'язковим.

(пункт 15 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

16. У разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов'язаний у місячний термін внести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.

Зміни і доповнення, внесені до нормативно-правового акта, а також рішення про втрату нормативно-правовим актом чинності, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому цим Положенням.

(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

(пункт 16 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. N 1640)

17. Рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта може бути скасовано у зв'язку з:

а) виявленням обставин, що не були відомі органу державної реєстрації під час реєстрації нормативно-правового акта;

б) набрання законної сили судовим рішенням про визнання нормативно-правового акта незаконним чи таким, що не відповідає нормативно-правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в окремій його частині;

(підпункт "б" пункту 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

в) одержанням повідомлення від Держкомпідприємництва або його територіального органу про виявлення будь-якої обставини, визначеної у частині першій статті 25 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" або повідомлення Держкомпідприємництво про зупинення дії регуляторного акта чи окремих його положень відповідно до частини восьмої статті 28 зазначеного Закону";

(пункт 17 доповнено новим підпунктом "в" згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. N 472,
 у зв'язку з цим підпункт "в" вважати підпунктом "г",
 підпункт "в" пункту 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688)

в1) одержанням висновку Мін'юсту, Головного управління Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі, міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції про невідповідність нормативно-правового акта Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;

(пункт 17 доповнено підпунктом "в1" згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 784,
 підпункт "в1" пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

г) виявленням порушень або недотримання вимоги пункту 16 цього Положення органом, що видав нормативно-правовий акт.

Підставами для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта можуть бути інші обставини, що виникли після державної реєстрації нормативно-правового акта.

(Положення доповнено пунктом 17 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. N 1640)

18. Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта проводиться органом державної реєстрації, про що повідомляється орган, що його видав, із зазначенням конкретних причин скасування.

Рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта може бути оскаржено суб'єктом нормотворення в порядку та з дотриманням строків, встановлених пунктом 13 цього Положення.

(абзац другий пункту 18 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688)

(Положення доповнено пунктом 18 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. N 1640)

19. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, виключається з державного реєстру через 15 днів після прийняття рішення про скасування його державної реєстрації, а у разі оскарження цього рішення - з дня отримання органом державної реєстрації позитивного висновку за результатами розгляду скарги.

(абзац перший пункту 19 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)

Рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта підлягає опублікуванню.

(Положення доповнено пунктом 19 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. N 1640)

20. Нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, підлягає скасуванню органом, що його прийняв, протягом 5 днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного реєстру.

Копія відповідного розпорядчого документа направляється до органу державної реєстрації протягом 2 днів з дня скасування нормативно-правового акта.

(Положення доповнено пунктом 20 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. N 1640,
пункт 20 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1440)


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Додаток N 1
до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади
Напис
про державну реєстрацію нормативно-правового акта міністерства та іншого органу виконавчої влади


******************************************

* Зареєстровано в ___________________ *

* __________________________________ *

* " ___"___________ 200 _р. за N ___ *

* Уповноважена особа органу державної *

* реєстрації  ************** *

* (підпис) *

******************************************

(додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1688,
 від 26.03.2008 р. N 248)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Додаток N 2
до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої владиДержавний реєстр
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади


**********************************************************************************************

* Дата *Назва органу, що ви-*Назва акта, дата його* Дата * Номер * Дата по- *

N * надходжен- *дав нормативно-пра- *видання, номер акта *державної *акта за *вернення *

п/п* ня акта *вовий акт * *реєстрації*державним*зареєстрова-*

* * * * акта *реєстром *ного акта *

* * * * * *органу, що *

* * * * * *його видав *

**********************************************************************************************

(додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 248)

____________ 

Схожі:

М іністерство юстиції України ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ
Відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого...
НАКА З 19
Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 759/19497 та Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств...
Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових...
Затвердити Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної...
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Цивільну оборону України"
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів...
Інформація про роботу сектору реєстрації нормативно-правових актів,...
Державною реєстрацією нормативно-правових актів в Головному управлінні юстиції у Волинській області займається сектор реєстрації...
ТАБЛИЦЯ 6 відповідальність
Головного управління юстиції у Волинській області про факти порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів...
ПОЛОЖЕННЯ про і нтернет-конференцію «Розвиток системи органів дитячого...
Проведення інтернет-конференцій здійснюється на основі Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових...
Аналіз роботи з державної реєстрації нормативно-правових актів
Державною реєстрацією нормативно-правових актів в Головному управлінні юстиції у Волинській області займається сектор реєстрації...
“ Зміст прав на винахорди
Також законодавство України про охорону прав на винаходи (корисні моделі) базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається...
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка