Нашого уроку знаходження площ геометричних фігур. Відкрили зошити, записали число і тему


Скачати 83.77 Kb.
НазваНашого уроку знаходження площ геометричних фігур. Відкрили зошити, записали число і тему
Дата25.10.2013
Розмір83.77 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок
8 клас, геометрія

Автор:

Кириченко Тетяна Григорівна,

учитель вищої категорії

математики та інформатики

Комсомольської гімназії імені В. О. Нижниченка

ТЕМА. Знаходження площ геометричних фігур

МЕТА: систематизувати та закріпити знання учнями формул для обчислення площ геометричних фігур;

формувати вміння та навички застосовувати набуті знання до розв’зування задач;

формувати загальну культуру учнів;

виховувати патріотизм;

прищеплювати любов до математики.

ОБЛАДНАННЯ: роздавальний матеріал, плакати.

ТИП УРОКУ: закріплення та систематизація знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ.

І. Вступ. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Тема нашого уроку – знаходження площ геометричних фігур. Відкрили зошити, записали число і тему.

На уроці ми систематизуємо та закріпимо ваші знання формул для обчислення площ прямокутника, квадрата, паралелограма, трикутника; формуватимемо вміння та навички застосування набутих знань до розв’язування задач. Разом з цим перевіримо таку просту істину, визначену ще Конфуцієм:

«Три шляхи ведуть до знань: шлях міркування – це найблагородніший, шлях наслідування – шлях найлегший і шлях досвіду – це шлях найгірший».

ІІ. Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання:

Учитель. Повторимо основні поняття теми.

1. Для цього два учні біля дошки готуються доводити теореми обчислення площ прямокутника і паралелограма.

2. Третій учень записує всі відомі формули для обчислення площі трикутника на наслідки, що з них випливають.


3. Запитання до решти учнів класу:

- Що таке площа фігури? • Яку фігуру називають простою? • Який трикутник називається плоским? • Які одиниці вимірювання площ ви знаєте? • У першій властивості площі стверджується, що рівні фігури мають рівні площі, а що ви можете сказати про фігури, які мають рівні площі? • А чи можуть бути рівними? • Формули площ яких фігур вам відомі ще з початкової школи та 5-7 класів?4. Вислухаємо пояснення учнів біля дошки. Додаткові питання до першого учня:

- Що називають вимірами прямокутника? (довжини суміжних сторін прямокутника)

- Які сторони називаються суміжними? (які мають спільну вершину)

Питання до класу:

 • Які є зауваження до викладеного матеріалу та відповіді?

Додаткові питання до другого учня:

 • На основі яких твержень ґрунтуються твоє доведення? (властивості площі)

Питання до класу:

 • Чи всі згодні з доведенням? Які є зауваження?

Третій учень після закінчення записів сідає. Записані ним формули та наслідки з них аналізуємо разом з класом:

 • Проаналізуйте, будь-ласка, першу формулу.

 • У чому полягає наслідок 1, прокоментуйте його.

 • Поясніть наслідки 2, 3, і 4.

 • Як пояснити справедливість другої формули?

 • Яку назву має третя формула? (Формула Герона)

 • Для обчислення площі якого виду трикутника можна застосувати четверту формула?

 • Зверніть увагу ще раз на першу формулу? Яку формулу для знаходження площі паралелограма можна згадати? () Чому?

Таким чином, ми пройшли шляхом міркувань, т.т. найблагороднішим.
ІІІ. Перевірка набутих знань.

Учитель. Перевіримо ваші знання формул. Для цього заповнимо таблицю по варіантах. Вкажіть своє прізвище. Потрібно накреслити фігуру, у правій колонці для неї записана формула, або написати формулу, у лівій колонці – накреслена фігура. (див. додаток 1)

Два учні це завдання виконують біля дошки на плакатах.

На виконання цього завдання відводиться 3-5 хв.

Завершили роботу.

Закрили відвороти дошки.

Робота в парах: два учні біля дошки перевіряють роботу один одного, вчитель контролює перевірку. Учні на місцях обмінялись картками і виконали перевірку, користуючись відповідями на плакатах.

Оцінювання – за кожну правильну відповідь 2 бали. Разом можна отримати 12 балів за правильно виконані всі завдання. Підрахували загальну кількість балів і записали.

ІV. Закріплення.

Учитель. Закріпимо отримані знання, розв’язавши задачі «ланцюжком».

Кожен учень розв’язує задачу, що відповідає його номеру. По черзі учні підходять до столу і отриману відповідь – число – знаходять серед даних карток, які прикріплюють на дошці у відповідності:

І ряд ІІ ряд ІІІ ряд

Обов’язкова умова: доки перший учень не справився зі своїм завданням, другий учень не має права вставати. (див. додаток 2)

Правильно розставлені картки дадуть можливість прочитати фразу – прислів’я. Необхідні розрахунки робіть у зошитах.


Б

Е

З
В

Е

Р

Б

И
І
К

А

Л

И

6

24

4
7

24

6

180

4
3

4
130

6

12

9
Н

И
Н

Е

М

А
У

К

Р

А

Ї

Н

И

!

9

45
15

24

49

5
20

36

30

6

130

10

66

14


БЕЗ ВЕРБИ І КАЛИНИ НЕМА УКРАЇНИ!

Зацвітає калина,

Верба зеленіє,

Степом котиться диво – луна,

Це моя Україна,

Це моя батьківщина,

Що, як тато і мама, одна.
З давніх давен верба і калина є символами України. Чому?

Верба, як і український народ, може прижитись деінде. Де не вткнеш гілочку верби, вона майже завжди проростає. Українців можна зустріти у різних куточках світу. Українська діаспора найчисельніша у Австралії, Канаді, тощо. Верби висаджують понад водою, зміцнюючи береги.

Калина ж росте біля хати. Прикрашає своє красою подвір’я: навесні – білим цвітом, а восени – стиглими червоними гронами ягід. Красу українських дівчат часто порівнюють з калиною.
Отже, ми пройшли шляхом наслідування – це шлях найлегший.
А третій шлях – шлях досвіду – найгірший, ми подолаємо, розв’язуючи наступні задачі.

Учитель. Розв’яжемо задачу.

Умова. Паралелограм і прямокутник мають однакові сторони. Знайдіть гострий кут паралелограма, якщо його площа дорівнює половині площі прямокутника.

Дано:

АВСД – прямокутник,

KLMN – паралелограм,

АВ = KL, АД = КМ,

SKLNM = 0,5 SABCD.

Знайти:

кут LKM.

Розв’язання

 1. SABCD = АВ · ВС; SKLNM = KL · KM · sin γ.

 2. Оскільки АВ = KL і ВС = КМ, то SKLNM = АВ · ВС · sin γ.

 3. За умовою SKLNM = 0,5 SABCD, тоді АВ · ВС · sin γ = 0,5 · АВ · ВС. Звідси sin γ = 0,5, а γ = 300.

Відповідь: 300.

Наступна задача.

Умова. Знайдіть площу прямокутного трикутника, гіпотенуза якого дорівнює с, а один з гострих кутів дорівнює 150.

Дано:

АВС – трикутник,

кут С = 900,

АВ = с,

кут А = 150.

Знайти: S.

Розв’язання

 1. Площу знайдемо за формулою .

 2. Знайдемо катети нашого трикутника, використавши співвідношення сторін прямокутного трикутника:

АС = АВ · cos 150 = c · cos 150.

BC = AB · sin 150 = c · sin 150.

 1. Тоді S = 0,5 · c2 · sin 150· cos 150.

Відповідь: 0,5 · c2 · sin 150· cos 150.

V. Підсумки уроку, домашнє завдання.

Учитель. На уроці ми систематизували та закріпили набуті знання формул для знаходження площ геометричних фігур. Вчились їх застосовувати на практиці – при розв’язуванні задач різного рівня складності.

[1] – повт. §§ 19-21, № 698, 703, ст. 155-156.

[2] – повт. §§ 67-69.
Література:

 1. Мерзляк А.Г та ін. Геометрія: 8 клас. – Х.: Гімназія, 2008. – 208 с.

 2. Бурда М.І., Савченко Л.М. Геометрія. – К.: Освіта, 1996. – 240 с.

Схожі:

Уроку. №10 (розділ ІХ)
Мета уроку: Формування умінь учнів застосовувати інтеграл до обчислення площ плоских фігур
Тема. Наталка як уособлення кращих рис української жінки
Розгорніть зошити, запишіть тему уроку, а епіграфом будуть слова О. Гончара (епіграф спроектовано на екран)
Конспект заняття з розвитку зорового сприйняття для дітей старшої...
Обладнання: ТЗН (записи співу пташок, звуків лісу), чотири ємності з водою, ємність з сипким матеріалом, палички для викладання геометричних...
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, 6 клас Календарно тематичнеплануванн я І семестр
Сприймання мистецтва. Порівняння геометричних форм і фігур. Вправи на зображення конструктивного складу предметів
Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва, 6 клас
Вивчення геометричних форм та фігур. Площинне та об’ємне рішення. Розвиток логічного мислення
Урок-гру ми починаєм. ІІ. Актуалізація знань учнів «Що? Де? Коли?»
«Складання і розв’язування задач за малюнком і схемою. Доповнення рівностей і нерівностей. Розпізнавання геометричних фігур»
Урок математики у 1 класі Тема: «Поняття про вік людини. Залежність...
ТЕМА. Поняття про вік людини. Залежність суми від зміни одного з доданків. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання...
УРОК-УСМІШКА З МАТЕМАТИКИ (3 КЛАС)
Тема. Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Ділення з остачею. Побудова геометричних фігур за заданими параметрами
Урок узагальнення і систематизації знань з теми «Площа та об’єм геометричних фігур»
...
Уроку
Сьогоднішній урок я хочу розпочати віршем В. Шефнера «Устная речь». Вірш прозвучить російською мовою, яка близька за звучанням до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка