Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа


Скачати 26.99 Kb.
НазваУроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
Дата17.08.2013
Розмір26.99 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

В.Г.Бевз, Г.П.Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ 4. Раціональні числа

Уроки 70-72

Тема: ЦІЛІ І ДРОБОВІ ЧИСЛА

Мета. Ввести поняття: протилежні числа, цілі числа, дробові числа, раціональні числа і показати, як пов'язані між собою множини вказаних чисел.

Вимоги до підготовки учнів.

У результаті вивчення теми учні мають навчитися: наводити приклади додатних і від'ємних чисел; називати число, протилежне даному; опи­сувати поняття ціле число, раціональне число.
Методичні зауваження та поради

Поняття протилежні числа допоміжне, але досить важливе, бо за його допомогою звичайно вводять поняття цілих чисел і моду­ля числа. Це поняття - відношення, подібне до відношень взаєм­но прості числа, паралельні прямі, перпендикулярні прямі тощо.

Іноді пропонують розглянути питання про протилежні чис­ла після додавання додатних і від'ємних чисел. Зрозуміло, що тоді можна було б дати досить просте і чітке означення: два чис­ла називаються протилежними, якщо їх сума дорівнює нулю. Проте така послідовність дещо формальна; про протилежні числа природніше говорити там, де й про протилежні знаки, а це треба розглянути перед додаванням додатних та від'ємних чисел, бо в самому правилі додавання згадуються «протилежні знаки». По-друге, якщо своєчасно не з'ясувати поняття проти­лежні числа, то тоді важко пояснити, що таке модуль числа, складніше вводити поняття цілого числа тощо.

Поняття цілого числа досить важливе для подальшого ви­вчення математики і для математичної освіти взагалі. Якщо не акцентувати увагу учнів на понятті цілі числа, то ця досить важлива числова множина мов би випадає з розгляду і зали­шається поза увагою учнів. У такому разі саме розширення по­няття числа відбувається незадовільно.
Робота з матеріалом підручника

На першому уроці

  • Для роботи в класі: § 27; № 900, 901, 905-907, 921.

  • Для роботи вдома: § 27; № 904, 908, 922.

На другому уроці

  • Для роботи в класі: § 27; № 900, 902, 909, 910, 912, 913, 923, 924.

  • Для роботи вдома: § 27; № 911, 914.

На третьому уроці

  • Для роботи в класі: § 27; № 900, 903, 915, 917, 918, 920, 926, 927.

  • Для роботи вдома: § 27; № 916, 919, 925.


Вказівки та розв'язання вправ

900. Усі твердження правильні.

912. Якщо а ≠ 0, то протилежні числа а івідповідають точкам координатної прямої, розташованим по різні боки від початку координат.

3

3-х

x + 4
3

3

4

x + 1

7

2 – х1

7

2

6 – х

х

46

0

4

а б

Мал. 27

913. а) Так, бо -(+1,7) - число, протилежне числу +1,7, і во­но дорівнює -1,7.

915. Цілими є числа: перше, друге, третє, шосте і восьме.

927*. Задача має безліч розв'язків. Поставивши в якій-небудь порожній клітині довільне число х, неважко визначити через нього решту шуканих чисел (мал. 27, а). Якщо, наприк­лад, х = 0, маємо розв'язок, що на малюнку 27, б.
Особисті нотатки вчителя __________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Книга для вчителя Уроки 70-72

Схожі:

Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
Мета. Дати учням перші уявлення про від'ємні числа, ввести поняття додатні числа, недодатні числа, пояснити, хто і коли використовує...
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
У результаті вивчення теми учні мають навчитися: називати модуль заданого числа; описувати поняття модуль числа; розв'язувати вправи,...
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа Розділ 4
Програма на вивчення розділу відводить 64 години. Тут передбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Урок №65 Тема. Додатні і від'ємні числа. Число 0
Раціональні числа і дії над ними Тема Раціональні числа. Порівняння, додавання і віднімання раціональних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Розділ 3
Програма на вивчення розділу відводить 24 години. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
У результаті вивчення теми учні мають навчитися: описувати поняття коло, круг, круговий сектор; записувати і пояснювати формули дов­жини...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка