Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа


НазваУроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
Дата15.07.2013
Розмір24.1 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

В.Г.Бевз, Г.П.Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ 4. Раціональні числа

Уроки 73-75

Тема: МОДУЛЬ ЧИСЛА

Мета. Ввести поняття модуль числа, навчити визна­чати модулі даних чисел.

Вимоги до підготовки учнів.

У результаті вивчення теми учні мають навчитися: називати модуль заданого числа; описувати поняття модуль числа; розв'язувати вправи, що передбачають знаходження модуля числа.
Методичні зауваження та поради

Поняття модуль числа дуже важливе. Без його розуміння не можна вивчати раціональні числа і більшість інших розділів шкільної математики. Тому вчителеві бажано домогтися, щоб усі учні добре зрозуміли зміст цього поняття і безпомилково могли визначати модуль кожного раціонального числа.

Хоч ще й тепер у багатьох посібниках трапляється термін аб­солютна величина числа, його слід вважати застарілим та ви­користовувати сучасний термін модуль числа. Розкрити його зміст можна так.

- Розглянемо два будь-які протилежні числа, наприклад 7 і -7. Вони мають різні знаки, але записані однаковими цифрами. Кажуть, що ці числа мають однакові модулі. Модуль числа -7 дорівнює 7. Пишуть | -7| = 7, |-0,2| = 0,2, |0,2| = 0,2.

Модулем невід'ємного числа є саме це число, а модулем від'ємного числа - протилежне йому число.
Робота з матеріалом підручника

На першому уроці

  • Для роботи в класі: § 28; № 928, 929, 933, 934, 936-938, 954, 955.

  • Для роботи вдома: § 28; № 932, 935, 939.

На другому уроці

  • Для роботи в класі: § 28; № 930, 940, 941, 944, 953, 956, 958.

  • Для роботи вдома: § 28; № 942, 943, 959.

На третьому уроці

  • Для роботи в класі: § 28; № 931, 946-948, 950, 952, 957.

  • Для роботи вдома: § 28; № 945, 949, 951.


Вказівки та розв'язання вправ

937. Правильно, а) ОВ = 0,25 – 0 = 0,25. Можна зробити і уза­гальнення: для будь-яких точок А(а) і С(с) АС = |с – а|.

939. Оскільки , то . Тому точка К до точки О(0) ближче.

940. Усі нерівності правильні.

942. Такого значення х не існує, оскільки при від'ємних зна­ченнях х маємо х < |х|, а при невід'ємних х = |х|.

946. а) 3|а| - |b| - |2а| + 2|b| = |а| + |b|; 27,3 + 44,4 = 71,7.

947. Дивіться малюнок 28.

948. Дивіться малюнок 29.

950*. Дивіться малюнок 30.

952. Перше твердження неправильне. Наприклад, |-3| = |3|, але -3 ≠ 3. Друге твердження правильне, бо модулі рівних чи­сел рівні.

в) З нерівності |а| < b випливає, що число b додатне. У цьому випадку а може бути від'ємним або додатним, але з модулем, меншим від |b|. В обох випадках а < b.

г) Неправильно. Наприклад, |12| > |-5|, але 12 > -5.

957. Нехай Карлсон купив х тістечок по 14 крон, тоді по 10 крон він купив 15 - х тістечок. Маємо рівняння 14x + 10(15 – х) = 190, х = 10.

Відповідь. 5 тістечок по 10 крон і 10 тістечок по 14 крон.

958*. а) 5 + 5-5 = 5 або 5-5 + 5 = 5.

б) 5(5 - 5 ) = 0 або (5 - 5) · 5 = 0.

в) 5 - 5 : 5 = 4.

959*. Дивіться малюнок 31.


Особисті нотатки вчителя __________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Книга для вчителя Уроки 73-75

Схожі:

Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
Мета. Ввести поняття: протилежні числа, цілі числа, дробові числа, раціональні числа і показати, як пов'язані між собою множини вказаних...
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
Мета. Дати учням перші уявлення про від'ємні числа, ввести поняття додатні числа, недодатні числа, пояснити, хто і коли використовує...
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа Розділ 4
Програма на вивчення розділу відводить 64 години. Тут передбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
В. Г. Бевз, Г. П. Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ Подільність натуральних чисел
Урок №65 Тема. Додатні і від'ємні числа. Число 0
Раціональні числа і дії над ними Тема Раціональні числа. Порівняння, додавання і віднімання раціональних чисел
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Розділ 3
Програма на вивчення розділу відводить 24 години. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
У результаті вивчення теми учні мають навчитися: описувати поняття коло, круг, круговий сектор; записувати і пояснювати формули дов­жини...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка