УРОК №27 Тема. Трикутники, рівність трикутників


Скачати 33.04 Kb.
НазваУРОК №27 Тема. Трикутники, рівність трикутників
Дата29.04.2013
Розмір33.04 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

Тема 2. Трикутники

УРОК № 27

Тема. Трикутники, рівність трикутників

Мета: повторити, систематизувати і узагальнити знання учнів про зміст основних понять теми «Трикутники» (озна­чення трикутника і його елементів, види трикутників, сума кутів трикутника, ознаки рівності трикутників); повторити, систематизувати і узагальнити набуті в ході вивчення теми вміння застосовувати знання для розв'язування задач, передбачених програмою з математики.

Тип уроку: повторення, узагальнення і систематизація знань і вмінь.

Обладнання: набір демонстраційного креслярського приладдя; таб­лиці № 9 «Трикутник», № 13 «Ознаки рівності трикутни­ків».

Хід уроку

Методичний коментар

Найефективнішою формою проведення уроків узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів є групова форма роботи, під час якої:

а) учні самостійно (або в малих групах) опрацьовують довід­ковий матеріал (повторення знань) і самостійно розбивають його на блоки за певною логікою (систематизація і узагальнення знань) шляхом складання схем, таблиць або логічних ланцюжків;

б) узагальнивши і систематизувавши знання, учні сис­тематизують уміння шляхом складання алгоритмів розв'язування задач певного виду (змісту) з подальшою корекцією (в разі потреби).

На цьому уроці можна застосувати саме таку схему ро­боти.
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

Для економії часу організуємо само- або взаємоперевірку домашнього завдання за зразком (зразки виконаних вправ заздалегідь приготовані у вигляді або записів на дошці або роздаткового матеріалу — ксерокопії розв'язаних задач).
III. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

Основна дидактична мета уроку цілком логічно випливає з усвідомлення місця уроку в темі (урок перед контрольною ро­ботою), тому учні навіть самі зможуть сформулювати завдання для досягнення мети.

Вчитель корегує та конкретизує завдання.
IV. Повторення, систематизація і узагальнення знань учнів

На цьому етапі вчитель має організувати роботу учнів за наведеним нижче планом.

План роботи

  1. Робота з літературою — повторення змісту основних понять теми (с. 101, питання 1—19).

  2. Розподіл вивчених понять по блоках.

  3. Складання узагальнюючих схем і таблиць.

Методичний коментар

Для успішної роботи учнів на цьому етапі уроку вчитель має підготувати необхідну кількість довідкової літератури (це може бути підручник або витяг із словника або енциклопедії), а також провести інструктаж щодо дій, які мають виконувати учні (для полегшення їх роботи можна запропонувати пам'ятки, що містять послідовність дій учнів на цьому етапі).

Певними орієнтирами для учнів можуть бути довідкові таб­лиці, складені на попередніх уроках під час вивчення нового матеріалу.
V. Повторення, систематизація і узагальнення вмінь учнів

Робота в групах проводиться за таким планом:

  1. складання алгоритмів розв'язування типових задач ос­новних тематичних блоків, виділених учнями на попе­редньому етапі самостійної роботи (кількість груп учнів відповідає кількості виділених блоків, кожна група скла­дає свій алгоритм);

  2. презентація складеного алгоритму;

  3. випробування складеного алгоритму під час розв'язування типових задач.

Методичний коментар

Для цього етапу уроку вчитель може скласти задачі, ана­логічні за змістом до задач контрольної роботи.

Робота учнів, спрямована на систематизацію і узагальнення вмінь, обов'язково має завершитися корекцією та підбиттям підсумків.
VI. Підсумки уроку

На цьому етапі уроку проводиться повторення пройденого матеріалу, під час якого учні мають усвідомити свої прогалини і визначити той матеріал, який потребує додаткового опрацю­вання.
VII. Домашнє завдання

Як варіант домашнього завдання можна запропонувати учням для виконання домашню контрольну роботу.

Домашня контрольна робота

  1. Периметр трикутника дорівнює 105 см, одна з його сторін у два рази більша за іншу та на 15 см більша за третю сторону трикутника. Знайдіть сторони трикут­ника.

  2. Один із кутів трикутника на 15 градусів менший від іншого і у 5 разів більший за третій кут. Визначте вид трикутника.

  3. Відрізки АВ і СМ перетинаються в точці О, причо­му АО = МО, СО = ВО . Доведіть рівність трикутників АОС і МОВ. Знайдіть периметр трикутника АОС, якщо АС = 4 см, СМ = 8 см.

  4. У трикутнику ABC висота ВН ділить сторону АС навпіл. Доведіть рівність кутів А і С.Бабенко С. П. Геометрія. 7 клас: Розробки уроків Урок № 27

Схожі:

Тема: Рівність трикутників
«Рівність трикутників»; формувати вміння та навички до розв’язування задач;закріпити вміння учнів розв’язувати задачі з використанням...
Урок геометрії у 8 класі. Тема: Подібні трикутники
Мета: Ознайомити учнів з означенням подібних трикутників; навчати використовувати означення подібних трикутників для знаходження...
УРОК №29 Тема уроку
Мета уроку: формувати вміння учнів використовувати під час розв'язування задач означення подібних трикутників, ознаки подібності...
Урок №28 Тема. Подібність трикутників за двома кутами
...
Урок №21 Тема. Друга ознака рівності трикутників та її застосування
Наочність і обладнання: набір демонстраційного креслярського при­ладдя; таблиця «Ознаки рівності трикутників»
Урок геометрії в 7 класі Тема: Перша і друга ознаки рівності трикутників
...
УРОК №25 Тема уроку
Мета уроку: ознайомити учнів з формулюванням узагальненої теореми Фалеса, термінологією з цієї теми, означенням подібних трикутників;...
Урок гра з геометрії в 8 класі. Тема уроку
«Подібність трикутників» в процесі розв’язування задач; розглянути застосування подібності трикутників для розв’язування практичних...
9-й клас. ГЕОМЕТРІЯ
Розв'язує трикутники. Застосовує алгоритми розв'язування трикутників до розв'язування прикладних задач
Урок №60 Тема. Розв'язування прямокутних трикутників
Мета: працювати над засвоєнням учнями змісту поняття «розв'язати трикутник» та схем розв'язання чотирьох основних задач на знаход­ження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка