1. Орфоепічні норми української  та методика формування орфоепічних умінь в учнів початкових  класів шкіл з російською мовою навчання


Скачати 404.18 Kb.
Назва1. Орфоепічні норми української  та методика формування орфоепічних умінь в учнів початкових  класів шкіл з російською мовою навчання
Сторінка4/4
Дата08.04.2013
Розмір404.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4
                1У. Завдання  додому: вправа 131 а, б.

 

 

5. Продемонструвати приклади організації і проведення кількох видів мовних вправ при вивченні морфологічного матеріалу на уроках української мови в  4-му класі шкіл з російською мовою навчання

 

    Опрацьовується розділ „Частини мови” у 4-му класі. Для вивчення пропонуються іменник, прикметник, займенник, дієслово. Підчас вивчення  розділу слід брати  до уваги спільне і відмінне  у граматичному матеріалі російської і української мов. При вивченні частин мови практично всі уроки будуть уроками корекції знань і умінь.

     Продемонструємо кілька вправ з теми „Іменник”, які можна використовувати як у фронтальній, так у груповій та індивідуальній роботі з учнями.

 

Завдання 1. Закріпити  знання про іменники-істоти  та  іменники-неістоти. Подані слова запишіть у дві колонки: 1) ті, які відповідають на питання  х т о? 2) ті, які відповідають на питання  щ о?

 Море, поле, садівник, учень, кобзар, стілець, портфель, тато, бабуся, зошит, чашка, чайка, орел, собака, олівець, крейда,  подушка, кіт.

Завдання 2.  Правильно з’єднайте словосполучення, визначте рід іменників.

                    богатирське                   здоров’я

                    космічний                      стежка

                    в’юнка                            подорож

                    голосиста                       корабель

                    бадьорий                        пісня

                    златоглавий                    настрій

                    прудконогий                  джерело

                    дзюркотливе                  Київ

                    космічний                      кінь

Завдання 3.  Дидактична вправа  „Знайди зайве слово”.

    А) Закріплення уміння  визначати  іменники-істоти  та  іменники-неістоти.

             1. Лоша, лисеня, корова, стіл.

             2. Сад, парта, підручник, хлопчик.

    Б) Закріпити уміння  визначати відміни іменників.

             1. Земля, море, парта, картопля.

             2. Радість, вість, піч, кінь.

             3. Лоша, колосся, курча,  ім’я.

             4. Осінь, село, батько, поле.

Завдання 4.  Закріпити уміння учнів визначати відміни іменників. Розподільний диктант. Подані слова записати за відмінами.

   Стіна, дуб, вість, лоша, земля, теля, груша, кущ, річ, поле, курча, плем’я, Хома, батько, мати, обличчя, лисеня, дівчинка, олень, оленятко, оленя.

Завдання 5.  З кожного речення виписати іменники, визначити їх рід, число, відміну  та  відмінок.

Дерева – наші друзі.

   Своїм зеленим другом  людина назвала дерево. Дерева бережуть від знищення, насаджують молоді, щоб мати вдосталь на всякі потреби.

   Дерева очищають повітря, оживляють мертві пустелі, дихають свіжою прохолодою у жаркі дні. Тому ми й повинні берегти дерева від знищення, збагачувати зеленими насадженнями нашу землю.

Завдання 6.   Спишіть, ставлячи іменники, що в дужках, у відповідному відмінку.

   (Зима) день такий: сюди тень, туди тень, та й минув день. (Зима) бійся вовк, літом (муха).

   Березень з (вода), квітень з (трава), а травень з (квітка). Квітень з (вода) а жовтень з  (їда).

   Якщо у (серпень) у дурні пошився, значить  (мудрість) не  навчився.

Завдання 7.  Побудуйте речення з зимовим словом так, щоб у першому реченні це слово стояло у називному відмінку,  а в другому – у знахідному.

Завдання 8.  Дидактична вправа „Музичні слова” Запишіть якомога більше слів, до складу яких входили б ноти ДО, РЕ, МІ.

Н а п р и к л а д: ведмідь, редис...

Завдання 9.   П Е Р Ф О К А Р Т А . Закріпити уміння учнів з теми „Іменник”.

Іменник Власна Загальн     Назва       Назва     Однина Множина Чол.   Жін.   Сер.

                назва      назва    істоти  неістоти                                  рід     рід     рід

     Київ, яблуко, верба, підручники, Карпати, квочка, ластівка, Андрій, вікна, садочок, Валя, стіна, ворота, ніжність, ролі, Севастополь.

 

 

7. Продемонструвати приклади організації і проведення кількох видів мовних вправ при вивченні синтаксичного матеріалу на уроках української мови в початкових класах з російською мовою навчання

 

     В початковій школі робота над засвоєнням синтаксису починається з першого класу з усного курсу. Діти слухають тексти, вчаться будувати речення за поданими словами, словосполученнями, схемами. Далі робота ускладнюється. Проводиться робота над реченнями, видами речень за метою висловлювання та інтонацією; вивчаються розділові знаки, що ставляться в кінці речення; формуються уміння знаходити головні та другорядні члени речення; в словосполученнях головне та залежне слово; складати речення за схемами, малюнками, встановлювати за допомогою питань зв’язок між словами у реченні.

     Продемонструємо кілька вправ, які можна використовувати при вивченні синтаксису в 4-му класі.

     Вправа 1. Списати текст, дібравши заголовок та поставивши відповідні знаки в кінці кожного речення.

     Усі слова людської мови зібрані у словники  Як же відшукати серед величезної кількості  слів одне, потрібне слово  Тут тобі допоможе знання алфавіту.

     Отже, спочатку вивчи алфавіт  Вивчив  Тепер бери в руки словник і шукай потрібне слово

     Вправа 2. Пригадати, з яких казок ці речення, додавши до них слова-звертання. Не забути на письмі відокремити звертання комами.

     1) Ходи ... не лежи, нам ріпку рвати допоможи. 2) Ловись ... все велика та велика. 3) Облизався вовк та й питає дівчинку: „Куди ти йдеш ...  ... ?”              4) Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик: „..., ... я тебе з’їм!”

     Вправа 3. Доповнити речення, відповідаючи на поставлені питання. Стрілочками позначити, від якого слова поставлене питання. Визначити, якими членами речення є вставлені слова: головними чи другорядними.

     Настала (яка?) ... осінь. Хлібороби зібрали  (що?) ... з полів.  (Як?) ... відзначили свято врожаю.

     Вправа 4. Доповнити речення словами, записаними справа.

            Водять ... пілоти,                                      в школі

            Кухар варить нам...,                                 літаки

            Лікар  ... помагає,                                     компоти

            ... вчителька навчає.                                Хворим

     Вправа 5. З поданими словосполученнями скласти речення так, щоб утворився текст. Дібрати до тексту заголовок.

     Жити в лісі, осіннього дня, сухе листя, вимостити гніздечко, принести грушок, наколоти на голки, знайти яблучко, спокійно зимувати.

 

 

8. Продемонструвати практичні прийоми роботи з розвитку й удосконалення читацьких умінь та навичок у 3-му класі

     В третьому класі розвиваються уміння читати правильно, свідомо, виразно, нормально за темпом. Уміння правильно інтонувати речення під час читання. Уміння розрізняти тексти-описи, тексти-розповіді та тексти-міркування. Прослідковувати у структурі текстів-розповідей  зачин, виклад, кінцівку. Визначати тему та основну думку твору, знаходити уривки, що характеризують героїв, описані події. Уміти користуватися методичним апаратом підручника: запитаннями та завданнями до текстів, словником; знайти потрібний текст, користуючись змістом. Швидкість читання на кінець року повинна становити 70-80 слів за хвилину.

     Прийомами  роботи з розвитку й удосконалення читацьких умінь української мови як другої, близькоспорідненої є наступні.

   Щоб досягти  правильності читання, слід використовувати:

слухання-розуміння тексту (слухання сприяє засвоєнню звукових образів – слів, словосполучень, речень);

приговорювання слів, словосполучень, фраз за поданим зразком (цей прийом в третьому класі добре використовувати під час ознайомлення з новими словами);

швидке розпізнавання слова (вивчені слова вчитель записує на картки, демонструє наступного уроку, щоб діти правильно вимовляли слово та тлумачили його);

перечитування;

плакати, записи зі складними словами;

читання за указкою;

читання на півголосом;

знаходження важких для прочитування слів.

Щоб досягти швидкості читання, потрібні:

читання «блискавка» (спочатку рекомендується зачитувати короткі слова, потім збільшувати кількість звуків. Можна слова розташовувати пірамідою);

попереднє читання мовчки;

зразкове читання тексту учителем (діти в цей час читають мовчки за ним, стараючись не відстати);

читання й заучування напам’ять скоромовок, віршів, лічилок.

         Свідомість читання (одна з головних якостей, що характеризує читання вголос і читання мовчки):

словникова робота (розуміння значення слів);

робота над текстом (поділ тексту на логічно завершені частини, добір заголовків до частин тексту, ілюстрація малюнків до прочитаного);

спонукання учнів до складання питань за текстом.

        Виразність читання – це мистецтво майстерно читати вголос художній твір. Виразним читання вважається тоді, коли читець володіє своїм голосом так. Що там, де треба, може посилити чи послабити його, в змозі змінити тембр (забарвлення) і темп (ступінь швидкості) відповідно до змісту прочитуваного. Прийоми техніки виразності:

Ø постановка правильного мовленнєвого дихання (тексти з розміткою, де вдихати повітря)%

Ø правильна поза при читанні;

Ø вправи на виробітку умінь інтонування мовлення (дикція, висота,  темп, інтонація, логічні наголоси);

     Прийоми роботи з текстом, що є істотними для успішного перебігу процесу читання:

визначати тему й основну думку висловлювання;

виділяти в тексті незнайомі слова, вирази і зосереджувати на них  свої пізнавальні зусилля;

з’ясовувати значення невідомих слів за словотвірними елементами, за словником, за контекстом;

знаходити ключові слова і речення;

зосереджувати увагу на певних питаннях змісту;

розрізняти головну і другорядну інформацію;

давати відповіді на запитання за змістом тексту і ставити запитання до тексту;

визначати логіку і структуру друкованого тексту;

узагальнювати викладені в тексті факти, робити й формулювати висновки;

прогнозувати зміст.

     Наприклад, при читанні оповідання Василя Чухліба „Журавлі-веселики” вчитель може використати такі прийоми:

1)      словникова робота (пустунець – шалунишка, побавиться – поиграет, трикутник – треугольник);

2)      бесіда про перелітніх птахів;

3)      читання тексту оповідання вчителем;

бесіда за прочитаним; знаходження в тексті відповіді на запитання;

читання тексту дітьми фронтально напівголосом;

читання за ролями.
1   2   3   4

Схожі:

За програмою з української мови для шкіл з російською мовою навчання
Чернівці: Букрек, 2005, автори – Н. В. Бондаренко, Біляєв та ін год на тиждень
З української літератури для учнів 7-го класу
Даний збірник матеріалів дозволить доповнити підручник «Української мови та літератури» Слоньовської О., як для класів з українською...
Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики перевіряє: відповідність...
Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, фізико-математичного профілів, а також для класів,...
ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Українську мову в школах з російською мовою навчання учні починають вивчати з першого класу
Із досвіду роботи вчителя початкових класів ТЗШ
Тема. Формування комунікативних компетентностей учнів початкових класів та вчителя
Питання до МК-2 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська...
Поняття мовної норми. Види мовних норм. Орфоепічні норми української літературної мови
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Методика вивчення дієслова в 6-му класі школи з російською мовою навчання. Виконав
За програмою, дієслово вивчається в 6-му класі. На вивчення цілої теми «Дієслово» відводиться 20 навчальних годин. В рамках цієї...
Оцінювання знань із мови, мовних умінь і навичок
Завдання складені відповідно до вимог чинної програми початкових класів з української мови Міністерства освіти і науки України та...
Тема: Методика розвитку усного риторичного мовлення учнів у гімназії
Методи та прийоми формування в учнів ЗОШ (гімназій, коледжів, ліцеїв тощо) риторичних умінь і навичок
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка