ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


Скачати 88.61 Kb.
НазваПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Дата09.02.2014
Розмір88.61 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Фокіна Н.М.,
вчитель початкових класів КЗСШ №4

Вивчайте, любіть свою мову,
як світлу Вітчизну любіть,
як стягів красу малинову,
як рідного неба блакить.


Українську мову в школах з російською мовою навчання учні починають вивчати з першого класу.

У 2 класі вся навчальна робота має бути спрямована на засвоєння учнями основних норм української літературної вимови; постійне збагачення та активізацію словникового запасу учнів; формування граматичних умінь (на практичних вправах); навчання українського діалогічного і монологічного мовлення; засвоєння друкованих і рукописних букв і, и, е у є, ї, а також буквосполучень йо, ьо, знака апостроф; навчання читати й писати слова з цими буквами.

Дуже важливо з перших уроків викликати інтерес учнів до вивчення предмета. Треба на яскравих прикладах продемонструвати учням милозвучність української мови, розповісти про спорідненість української та російської мов.

Ти російську мову знаєш,
Форми правильно вживаєш:
«
Настю нужно извинить,
Маму – поблагодарить».

В українській мові, брате,
Іншу форму слід вживати:
«Дякую (кому?) матусі.
Вибачте (кому?) Настусі».


Провідним методом засвоєння норм українського літературного мовлення є наслідування зразка. Для молодших школярів таким зразком є мовлення учителя. Можна використовувати також аудіозаписи художніх творів у виконанні кращих читців, артистів, записи теле- та радіопередач.

Необхідно постійно розвивати мовленнєві навички: розуміння усного висловлювання, говоріння, читання, письмо.

На уроках української мови й читання у 2 класі учні вчаться порівнювати й аналізувати, робити висновки. Навчальний процес є ефективним, коли навчання української мови здійснюється у тісному взаємозв'язку з російською мовою. Це дає змогу опрацювати спільний для обох мов матеріал шляхом актуалізації знань, здобутих на уроках російської мови, а під час вивчення відмінного широко використовувати прийом зіставлення мовних фактів з метою їх чіткої диференціації.

Особливу увагу треба приділити забезпеченню на уроках відповідного мовного середовища. Ні в якому разі не треба переходити на російську мову, оскільки це призводить до збільшення кількості помилок в українському мовленні учнів. Російська мова використовується лише при необхідності пояснення шляхом перекладу та під час мовних зіставлень.

Дуже ефективними вправами є заучування напам'ять невеликих віршів, лічилок, потішок, скоромовок, загадок, хорове читання окремих речень, хорові відповіді на запитання, читання в особах тощо.

Заучування напам’ять:

Линуть птичі зграї,
Шелестять гаї -
Школа відчиняє
Двері нам свої


(М.Рильський)

Прийшла осінь-жовтівочка,
відлітає ластівочка,
над школою кружляється
з дітками прощається.


(В.Перепелюк)

Вправи такого характеру розвивають навички українського мовлення, сприяють розвитку фонематичного слуху.

Невід'ємною частиною уроків читання є розвиток зв'язного мовлення.

Починаючи з перших уроків, потрібно приділяти увагу усному мовленню учнів і правильному письму, особливо написанню букв українського алфавіту, яких немає в російському. Дуже ефективними вправами є заучування напам'ять невеликих віршів, скоромовок, хорові читання окремих речень, хорові відповіді на запитання тощо. Вправи такого характеру розвивають навички українського мовлення, сприяють розвиткові фонематичного слуху.

Основним методом вивчення звуків і букв, як і в російській мові в букварний період, є звуковий аналітико-синтетичний метод, за яким шляхом аналізу виділяється в слові звук, показується буква, якою він позначається на письмі, а потім поєднуються звуки і букви в склади, склади в слова, і учні в такій послідовності вчаться їх читати.

Є— вген
— ва
— вгенія
— нисей


Щоб полегшити процес засвоєння учнями нових звуків і букв, слід користуватися розрізною азбукою. Це допоможе учням краще розрізняти українські та російські букви, швидше засвоїти букви українського алфавіту. Робоча з розрізною азбукою дасть можливість учителеві швидко перевірити знання й навички зразу всіх учнів, допоможе уникнути помилок при списуванні слів, внесе різноманітність у роботі на уроці.

Один

Багато

Край

- краї

урожай

-

трамвай

-

Так, наприклад, діти вивчають звук і букву і. На дошці виставлені букви и, і, складені слова з пропущеними буквами и, і. Діти звуковим аналізом слів визначають склади і звуки в цих словах, учень біля дошки добирає потрібну букву і вставляє в слово.

Сир - сік
д
им - дім
т
ин - тінь

При вивченні звуків і букв радимо на кожному уроці виставляти на дошці вже вивчені букви, щоб діти пригадували позначення відповідними буквами вивчених звуків. Це допоможе учням правильно писати слова. Вони часто роблять на письмі помилки тому, що забувають зображення букв.

Бажано уроки вивчення звуків і букв будувати за такою схемою:

I. Повторення вивченого, перевірка домашнього завдання.

II. Вивчення нового матеріалу:

1. Звуковий аналіз мовного матеріалу:

а) порівняння вимови однакових слів, вимовлених російською й українською мовами;

б) звуковий аналіз українського слова (не обов’язково повний), виділення виучуваного звука.

2. Вибірковий слуховий диктант. Вправляння у вимові слів з новим звуком.

3. Показ друкованої букви, що позначає виучуваний звук.

4. Робота з розрізною азбукою.

5. Написання малої й великої букви, запис кількох слів з новою буквою, з попереднім їхнім звуковим аналізом.

6. Читання слів за підручником.

7. Перед читанням зв’язного тексту проводити вступну бесіду з використанням контрольних слів, тобто слів з виучуваним звуком, які вживаються в тексті. Це буде підготовкою до читання тексту. Словникову роботу пов’язувати з вступною бесідою.

8. Читання тексту вчителем, а потім – учнями з учителем.

9. Логічний аналіз тексту.

ІІІ. Закріплення вивченого:

  1. Різні види читання нового текст (ланцюжком вголос, мовчки)

  2. Тренувальні вправи з письма.

ІV. Підсумок уроку.

V. Завдання додому.

Переважна більшість орфографічних правил, що їх учні засвоюють у 3-му класі, зокрема пов'язаних з написанням голосних і приголосних звуків у коренях слів, правописом префіксів, уживанням апострофа після префіксів, правописом відмінкових закінчень іменників і прикметників, особових закінчень дієслів тощо, вимагає достатніх знань про звукову і графічну системи рідної мови, умінь встановлювати звуко-буквені співвідношення в словах та їх граматичних формах. Тому звуковий і звуко-буквений аналіз, повний, розгорнутий чи частковий, необхідно застосовувати на уроках у 3-му класі паралельно з іншими видами мовного розбору. Завдання, пов'язані з аналізом звукової і графічної форм слова, треба включати також до самостійних, перевірених і контрольних робіт протягом усього навчального року.

ЄНОТ ГРАЄ

=


=пол

ьо

ти

зи

сл

с

хка

мий

т

йо

га

к

ма

мий

р

зна

Особливу увагу треба звернути на вироблення в учнів важливих практичних умінь, які ґрунтуються на знаннях з графіки: позначати на письмі м'якість приголосних звуків, що знаходяться в словах у різних позиціях; ділити слова на склади і переносити їх частини з рядка в рядок, особливо в тих випадках, що регулюються спеціальними правилами; визначати в словах наголошений звук і вимовляти їх з правильним наголосом; розміщувати слова в алфавітному порядку і користуватися орфографічним словником.

Усі ці вміння мають бути в полі зору вчителя протягом усіх років початкового навчання, оскільки вони є основою орфографічної грамотності школярів.

Робота над звуками і буквами включає також вироблення в учнів графічних навичок письма. Вони повинні чітко, каліграфічне писати всі великі й малі букви алфавіту, правильно поєднувати їх у слова.

У 4 класі, як і в попередніх, у центрі уваги стоять завдання розвитку і вдосконалення усного і писемною мовлення молодших школярів. Основна увага звертається на формування практичних умінь використовувати в мовленні граматичні форми іменників, прикметників і дієслів. При цьому важливе значення мас вимовляння хором (особливо на етапі набуття вмінь).

Не треба захоплюватись на уроках української мови визначенням відмін, відмінка, особи, часу тощо. Ці завдання виконуються попутно, найчастіше після виконання вправ, спрямованих на формування вмінь вживати ті чи інші закінчення.

Навчальні завдання повинні бути спрямовані на активізацію розумової діяльності школярів. Учителю не слід уникати таких завдань або підказуванням знімати закладену в них проблемність. Адже уроки української мови так само, як і інших предметів, мають розвивати мислення школярів.

Щоб викликати цікавість у дітей до мовних явищ, підсилити розвиток пізнавальної активності, в підручнику вміщені «Завдання для допитливих». Слід пам'ятати, що це не розважальні вправи, а тому не можна пропускати роботу з ними. Інша справа, що їх виконання можна організувати в ігровій формі (який ряд найдопитливіший? Хто швидше дасть відповідь? тощо). Відомо, що мовлення неможливе без уміння граматично правильно пов'язувати слова у реченні. Однак без спеціальних вправлянь учні не можуть самостійно застосовувати граматичні вміння у власному мовленні. Тому в підручнику подано ряд спеціальних усних мовленнєвих вправ.

Крім того, підручник має систему вправ, спрямованих на формування зв'язного мовлення, тобто умінь будувати текст (розповідь, опис). Працюючи з таким матеріалом, важливо актуалізувати знання, одержані па уроках російської мови про структуру тексту, абзац, чому, основну думку. Формуючи зв'язне українське мовлення (усне й писемне), слід звернути увагу на необхідність уникати невиправданих повторів слів, на логічну послідовність викладу, його відповідність темі, уміння розкрити основну думку тексту тощо.

У підручнику вміщена значна кількість віршів, загадок, текстів. Їх метою є не лише формування граматичних умінь, а й удосконалення читацьких навичок. У зв'язку з цим на уроках української мови треба ставити відповідні завдання: прочитати мовчки, самостійно, напівголосно, завчити напам'ять тощо.

Окремі завдання, запропоновані таблицями, можна використовувати як перевірні роботи або рекомендувати для самостійної роботи, а також як додаткові для сильніших учнів. Отже, готуючись до уроку, учитель повинен уважно переглянути зміст наочного посібника і вправ підручника, щоб заздалегідь спланувати їх використання, виходячи з навчальних завдань уроку.

Ефективність уроку забезпечується й умінням учителя правильно розподіляти час уроку на різні етапи навчання. Основний із них — етап формування вмінь. Він потребує найбільшої уваги і найбільше часу.

Слід уникати багатослів'я на етапі пояснення. Правильна і чітка організація роботи на етапі пояснення (це переважно евристична бесіда) — важлива умова ефективності навчального процесу.

Щоб досягти успішності у формуванні граматичних умінь, слід намагатися по можливості виконувати всі вправи, відведені для уроку, дотримуватись при цьому послідовності

ЛІТЕРАТУРА

  1. Білий І. Сходинки: Буквар-читанка.— Донецьк: Отєчество, 1995.

  2. Джежелей О. В., Коваленко О. М. Вчуся читати. Кн, 1.— Харків, Ранок, 2002.

  3. КаніщенкоА. П. Катруся. Поурочна читанка для 1 класу трирічної початкової школи. — К.: Освіта, 1996.

  4. Кутенко Л. О. Особливості роботи над словом (методичні рекомендації до вивчення усного курсу української мови в 2 класі 4-річної початкової школи з російською мовою навчання) // Початкова школа. — 1990.— № 12.

  5. Могила Н. М. З живого джерела: Позакласна робота з української мови. — Донецьк: Академія, 1997.

  6. Скуратівський В. Обереги пам'яті: народний агрокалендар. — К.: Скарбниця, 1992.

  7. Трунова В. А. Вправи з розвитку мовлення першокласників при вивченні української мови як другої // Початкова школа.—1991.—№ 7.

Схожі:

Уроку
Анотація. Урок української мови у 10 класі «Прислівник як частина мови» відповідає чинній програмі з української мови для профільного...
На уроках української мови
У процесі вивчення української мови в початковій школі здійснюється початкова мовна освіта молодших школярів, їх розумовий і мовленнєвий...
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2015/2016 навчальному році, з метою підвищення якості знань з української...
1. Орфоепічні норми української  та методика формування орфоепічних...
ПЛАНИ-ВІДПОВІДІ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ПОЧАТКОВА ШКОЛА) – для іспиту  «Педагогіка з частковими методиками»
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
Вчені помітили, що швидкість процесів неологізації значно збільшується в періоди великих суспільних змін, які зачіпають носіїв конкретної...
З української літератури для учнів 7-го класу
Даний збірник матеріалів дозволить доповнити підручник «Української мови та літератури» Слоньовської О., як для класів з українською...
Виховний захід на тему: «До мови доторкнемось серцем» Підготувала:...
...
НАКАЗ
Петра Яцика, з метою сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління...
Наказ Про стан ведення учнівських зошитів з математики і української мови
Протягом вересня — жовтня 2003 року в школі було здійснено пе­ревірку ведення зошитів з математики і української мови з метою кон­тролю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка