За програмою з української мови для шкіл з російською мовою навчання


Скачати 104.18 Kb.
НазваЗа програмою з української мови для шкіл з російською мовою навчання
Дата28.10.2013
Розмір104.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
Українська мова 8 клас

(за програмою з української мови для шкіл з російською мовою навчання –

Чернівці: Букрек, 2005, автори – Н.В.Бондаренко, Біляєв та ін..) 2 год. на тиждень

Зміст уроку

дата

дата
1

1

Тема №1. Вступ. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.


2
РМ-1 Повторення вивченого про мовлення, спілкування, текст, стилі та типи мовлення. Переглядове читання.


3

1

Повторення та узагальнення вивченого (2 год)

Частини мови, їх значення та граматичні ознаки.


4

2

Частини мови, найскладніші орфограми.


5

1

Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення (4 год)

Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.


6

2

Речення. Види речень за метою висловлювання; окличні речення

(повторення). Речення двоскладні й односкладні; прості й складні (повторення). Розділові знаки в кінці речень (повторення).


7
РМ-2 Особливості побудови опису місцевості.

МД Говоріння Контрольний переказ тексту-розповіді з елементами опису місцевості "Найвідоміше село в Україні"


8
РМ-3 МД Говоріння Контрольний переказ тексту-розповіді з елементами опису місцевості "Найвідоміше село в Україні"


9

3

Порядок слів у реченні. Логічний наголос.


10

4

Контрольна робота №1 (тестові завдання) за темою

" Словосполучення і речення"

МД Контрольне аудіювання


111

Тема №2. Просте речення. Двоскладні речення. Головні і другорядні члени речення (8 год)

Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета.


12

2

Простий і складений присудок (іменний і дієслівний).


13
РМ-4 МД Контрольний письмовий переказ тексту-розповіді з елементами опису місцевості


14

3

Правильне вживання форм присудка при підметі, вираженому словосполученням або складноскороченим словом.

Тире між підметом і присудком.


15

4

Означення.


16

5

Прикладка як різновид означення.


17
РМ-5 Переклад з російської мови тексту з елементами опису місцевості (письмово)


18

6

Додаток. Види обставин (за значенням)


19

7

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.


20

8

Контрольна робота №2 (тест)

МД Читання мовчки тексту художнього стилю ______________


21


1

Тема № 3 Односкладні речення ( 6 год)

Односкладні речення з головним членом присудком.


22

2

Означено-особові речення. Неозначено-особові


23

3

Безособові


24

4

Називні речення


25

5

Речення двоскладні й односкладні різних видів як синтаксичні синоніми.


26
РМ-6 Усне повідомлення в науковому стилі

"Односкладні прості речення"


27

1

Повні і неповні речення.


28
Контрольний диктант за І семестр29

2

Тире в неповних реченнях.


30

6

Контрольна робота №3 (тест) за темою

"Односкладні речення"


31
РМ -7 МД Читання вголос


321

Тема № 4. Речення з однорідними членами речення (5 год)

Однорідні члени речення (із сполучниковим , безсполучниковим, змішаним зв’язком) як засіб деталізації і конкретизації.


33

2

Однорідні й неоднорідні означення.


34
РМ 8 МД Говоріння. Контрольний переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії та культури35
РМ 9 МД Говоріння. Контрольний переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії та культури36

3

Розділові знаки при однорідних членах речення.


37
РМ 10 МД Письмовий докладний переказ тексту-опису місцевості, пам'яток історії і культури38

4

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами речення.


39

5

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами речення.


40
Контрольна робота № 4 (тест)

"Речення з однорідними членами речення"

МД Аудіювання тексту наукового стилю411

Тема № 5. Речення із звертаннями, вставними словами

(словосполученнями, реченнями) (6 год)

Звертання непоширені і поширені. Розділові знаки при звертанні.


42
РМ 11 МД Говоріння. Контрольний твір-опис пам'яток історії та культури на основі власних спостережень.


43
РМ 12 МД Говоріння. Контрольний твір-опис пам'яток історії та культури на основі власних спостережень.


44

2

Звертання непоширені і поширені. Розділові знаки при звертанні.


45

3

Вставні слова ( словосполучення, речення), розділові знаки при них.


46

4

Вставні слова ( словосполучення, речення), розділові знаки при них.


47
РМ 13 МД Контрольний письмовий твір-роздум на морально-етичну тему48

5

Вставні слова ( словосполучення, речення), розділові знаки при них.


49

6

Вставні слова ( словосполучення, речення), розділові знаки при них.


50
Контрольна робота № 5 (тест) за темою

"Речення із звертаннями, вставними словами"51

1

Тема № 6. Речення з відокремленими членами. ( 10 год)

Поняття про відокремлення.


52

2

Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях.


53

3

Відокремлені прикладки. Розділові знаки при відокремлених прикладках.

РМ МД Читання вголос текстів - п'єс, віршів, байок, легенд.54

4

Відокремлені додатки. Розділові знаки при відокремлених додатках.

РМ МД Читання вголос текстів - п'єс, віршів, байок, легенд.


55
РМ 14 Ділові папери. План роботи.56

5

Відокремлені обставини. Розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинами.


57

6

Відокремлені уточнюючі члени речення.


58

7

Відокремлені уточнюючі члени речення.

РМ МД Контрольне читання мовчки _____________________


59

8

Узагальнення вивченого з теми.


60

9

Контрольна робота № 6 (тест) за темою

"Речення з відокремленими членами."


61


1

Тема № 7.Пряма і непряма мова. Діалог. ( 7 год)

Пряма і непряма мова як способи передачі чужого мовлення.

Розділові знаки при прямій мові.


62

2

Цитата як спосіб передачі чужого мовлення. Розділові знаки при цитаті.


63

3

Діалог і полілог. Розділові знаки при діалозі та полілозі (повторення).


64

4

Речення з непрямою мовою. Заміна прямої мови непрямою.


65
Контрольний диктант за ІІ семестр.


66

5

РМ 15 МД Складання діалогів відповідно до створеної ситуації спілкування, розігрування в різних стилях мовлення67

6

Контрольна робота № 7 (тест)

"Пряма мова. Діалог"


68


7

РМ 16 МД Складання діалогів відповідно до створеної ситуації спілкування, розігрування в різних стилях мовлення
Узагальнення вивченого з теми "Пряма мова. Діалог"


69
Аналіз контрольного диктанту.


70
Повторення й узагальнення вивченого у 8-му класі.


РЗМ за рік 16 год

Схожі:

1. Орфоепічні норми української  та методика формування орфоепічних...
ПЛАНИ-ВІДПОВІДІ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ПОЧАТКОВА ШКОЛА) – для іспиту  «Педагогіка з частковими методиками»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Українську мову в школах з російською мовою навчання учні починають вивчати з першого класу
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
Українська мова є державною мовою України, що перед­бачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Знання цієї...
Рідна (українська) мова 5 КЛАС Київ 2004 Пояснювальна записка
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
Програму з української мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України “Про загальну середню освіту”...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад
Програму з української мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України “Про загальну середню освіту”...
З української літератури для учнів 7-го класу
Даний збірник матеріалів дозволить доповнити підручник «Української мови та літератури» Слоньовської О., як для класів з українською...
Методичні рекомендації щодо викладання української мови в школі з...
Шляхи координації викладання української та російської мов у 5 класі в умовах білінгвізму
Урок українського читання в 4 класі з використанням технології критичного...
Тема: Обжинкові пісні. «Кругом, женчики, кругом», «Ой я жала, жала», «Пісенька житнього віночка»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка