Уроку


Скачати 80.95 Kb.
НазваУроку
Дата11.12.2013
Розмір80.95 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Література > Урок
Календарне планування уроків

світової літератури

11 клас


п/п

Дата :

Тема уроку :
Із літератури першої половини. XX ст.

Бурхливий, суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в першій половині XX ст. Зміна світоглядних та естетичних систем. Складність та неоднозначність художнього процесу цього

періоду.

Модернізм як неокласична модель культури, найновіше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту XX ст. Авангардизм та його основні течії. Доля реалізму. Елітарна та масова культури..

Життєвий і творчий шлях Франца Кафки. Оповідання «Перевтілення».Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні Франца Кафки «Перевтілен­ня». Грєгор Замза та його родина. Особливості стилю письменника.

Р.з.м. Творча робота за новелою Ф.Кафки «Перевтілення».

Життєвий і творчий шлях ірландського письменника Джеймса Джойса. Характерні риси його поетики: «потік свідомості», пародійність, іронічність, інтертекстуальність.

Психологічне есе «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер.

Позакласне читання. М Пруст. «У пошуках утраченого часу».

Життєвий і творчий шлях російського письменника Михайла Булгакова. Булгаков і Київ.

Роман «Майстер і Маргарита» як вершина творчості письменника.Проблематика і система образів твору Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми.

Твір Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» — роман-міф. Трансформація міфічних моти­вів; поєднання реальності та фантастики.Сатиричне змалювання радянських обивателів і функціонерів Москви 30-х років"XX ст. у романі .Трагізм долі митця (майстра). Утвердження сили творчості й кохання в долі героїв роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита».

Р.з.м. Дискусія «Що таке істина?»

Письмовий контрольний твір за вивченими творами.

Глибинні зрушення в поезії початку XX ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст. Життєвий і творчий шлях австрійського поета Райнера Марії Рільке. «Орфей, Еврідіка, Гермес», «Ось дерево звелось». Життєвий і творчий шлях французького поета Ґійома Аполлінера. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй».


« Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії. Трагіч­ні долі митців цієї доби. Життєвий і творчий шлях російського поета Олександра Блока! Симво­лізм його поезій .Життєвий і творчий шлях російської поетеси Анни Ахматової. Втілення в творчості А. Ахматової ознак акмеїзму .

Із літератури другої половини XX ст.

Провідні тенденції в розвитку літератури другої половини XX ст. Нові тенденції у світовій літературі 1960-1970-х років: активізація провідних жанрів інтелекту­альної прози, поезії, драматургії, літератури факту та вплив на белетристику; розвиток наукової фантастики та антиутопії. Переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини XX ст.

Життєвий і творчий шлях німецького письменника Бертольда Брехта. Б. Брехт як драматург-новатор. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика.

Драма Бертольда Брехта «Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за на­слідки наукових досліджень. Неоднозначність образу головного героя твору Бертольда Брехта «Життя Галілея». Інтелекту­альний характер драми.

Контрольна робота.

Життєвий і творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та есте­тичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм.

Художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціальної філософії; абсурд і тра­гічний стоїцизм у романі Альбера Камю «Чума». Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір у романі Альбера Камю «Чума» .

Життєвий і творчий шлях американського письменника Ернеста Хемінгуея. Особливості його поетики й стилю.

«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея .«Старий і море» — повість-притча про людину. Вплив Е. Хемінгуея на розвиток художньої прози XX ст.Маркеса.

Р.з.м. написання твору за повістю-притчею «Старий і море».

Життєвий і творчий шлях колумбійського письменника Ґабріеля Ґарсія .

Органічне поєднання буденного і фантастичного як характерні риси «магічного реалізму»в оповіданні «Стариган із крилами».Зустріч людей із янголом, її символічний сенс. Трагічне зображення ставлення людей до дива.

Письмовий контрольний твір за вивченими творами.


Із літератури кінця XX початку XXI ст.

Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX ст., його тео­ретичні засади й художня (літературна) практика. Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі.-Основоположні принципи постмодерністської поетики. Сучасний літературний процес.

Р.з.м. Дискусія : « Рольхудожньої літератури в житті сучасної людини».

Життєвий і творчий шлях сербського письменника Милорада Павича. Втілення в його оповідан­ні « Дамаскин» рис постмодернізму.

Оповідання Милорада Павича «Дамаскин». «Віртуальний історизм» як характерна ознака твор­чості письменника.

Позакласне читання. П.Зюскінд «Запахи»
Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

Найвидатнініі здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя, Відродження, XVII і XVIII ст., а також XIX ст; (доби романтизму).

Найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст. (доби реалізму та раннього модернізму), а також XX — початку XXI ст.( у тому числі сучасного літературного процесу).

Контрольна робота .

Я – літературно освічена людина.
Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка