Національно-патріотичне виховання учнівської молоді в позашкільному закладі засобами краєзнавства (Досвід роботи Коломієць Раїси Федорівни, методиста Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді)


НазваНаціонально-патріотичне виховання учнівської молоді в позашкільному закладі засобами краєзнавства (Досвід роботи Коломієць Раїси Федорівни, методиста Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді)
Сторінка1/4
Дата28.02.2016
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
  1   2   3   4
Національно-патріотичне виховання учнівської молоді в позашкільному закладі засобами краєзнавства (Досвід роботи Коломієць Раїси Федорівни, методиста

Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді)

Коломієць Раїса Федорівна розпочала педагогічну діяльність вчителем історії після закінчення історичного факультету Миколаївського педагогічного університету. З 1988 по 2000 рік працювала методистом (старшим науковим співробітником) у методичному відділі обласного краєзнавчого музею , де вела методичну роботу, яка пов’язана з діяльністю музеїв, що працювали на громадських засадах і підпорядковувались управлінню культури Миколаївської облдержадміністрації. З січня 2001 року Раїса Федорівна працює методистом краєзнавчого відділу Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Працюючи на посаді методиста, опрацьовувала багато літератури з музейної справи, літератури з історії, етнографії, археології, спеціальної літератури з музеєзнавства та розвитку краєзнавства в області. Щоб краще розуміти і педагогів і учнів, довелося також звернутися до інноваційних освітніх технологій з педагогіки і психології, які допомогли їй у кваліфіковано організувати свою методичну роботу. Показником якості її роботи є відомчі нагороди: нагрудні знаки «Відмінник освіти України», «Софія Русова», «Антон Макаренко». Раїса Федорівна є переможцем фахових конкурсів: 2007 рік - перемога у Всеукраїнському конкурсі на кращий методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики.

у 2008 рік - переможець Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності працівників позашкільних закладів «Джерело творчості» у номінації «Методист-2008»; у 2010 рік – дипломант конкурсу «Кращий організатор туристсько-краєзнавчої роботи», який проводив журнал «Географія, краєзнавство, туризм»,

Набутий досвід допоміг їй у становленні методиста-краєзнавця.

Працюючи в ОЦТКЕ УМ вона створила систему роботи, яку можна сформулювати так:

«Національно-патріотичне виховання учнівської молоді в позашкільному навчальному закладі засобами краєзнавства».

Ідея полягає у створенні системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді позашкільного навчального закладу у співпраці з загальноосвітніми і позашкільними установами районів (міст) області, громадськими організаціями, яка сприяє формуванню на високому рівні національно-патріотичних почуттів у підростаючого покоління.

Актуальність: патріотизм є проявом любові до свого народу, поваги до українських традицій, відчуття своєї належності до України, він становить складову частину національного світогляду і поведінки людини у її ставленні до рідного народу, до інших націй і народів. Найсуттєвішим у національно-патріотичному вихованні є пробудження духовності на національних, загальнокультурних, фахових засадах.

Важливу роль у системі навчально-виховної роботи сучасної освіти відіграє краєзнавство. Методист вдало використовує різноманітність функцій краєзнавства як важливого засобу оптимізації навчально – виховної роботи.

Нормативною базою досвіду є: Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Програма розвитку позашкільних закладів на 2002-2008 навчальні роки», спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 27.08.07 № 49/ 765/3027/308 «Про затвердження Міжгалузевої програми «Пізнай свою країну» на 2007-2012 роки , Концепція національно-патріотичного виховання молоді, Всеукраїнська експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина-Україна», обласні програми з розвитку туризму, краєзнавства та музейної справи»

Мета досвіду: створити умови для становлення дітей як особистостей зі сформованими національно-патріотичними почуттями , розвивати їхні здібності, таланти залучаючи їх до участі в науково-дослідницькій та краєзнавчій діяльності.

Новизна полягає в комплексному підході до формування національно-патріотичних почуттів як визначальних у становленні громадянина України засобами народознавства та краєзнавства через вплив на емоційну сферу вихованців.

Елементи досвіду роботи методиста Коломієць Р.Ф.: з зазначеної теми розкриваються у авторських програмах краєзнавчих гуртків, методичних рекомендаціях з питань краєзнавства та музейної справи таких як “Збереження музейних предметів”, “Музей у закладі освіти”, “Окремі зразки опису музейних предметів”, «Методичні рекомендації з питань музейної справи», укладені у співавторстві з кандидатом історичних наук Хаєцьким О.П., інформаційно-методичний збірник з серії «Музейна справа», довідник «Мандруємо музеями навчальних закладів Миколаївщини», розробках тематичних та оглядових екскурсіях та багатьох інших навчально-методичних матеріалах.
Напрямки роботи:

 1. Керівництво роботою краєзнавчих гуртків

Н
Команда гуртка «Юні екскурсоводи» ( кер. Коломієць Р.Ф.) бере участь у традиційній грі ОЦТКЕ УМ «Що?, Де, Коли?»
авчання в краєзнавчих гуртках допомагає дітям зрозуміти нерозривний зв'язок , єдність історії кожного міста, села рідного краю з історією і життям нашої країни, відчути причетність до неї кожної родини і визнати своїм боргом, стати гідним спадкоємцем кращих традицій рідного краю і сприяє інтернаціональному вихованню молодого покоління. Вся робота краєзнавчих гуртків в позашкільних навчальних закладах області планується і проводиться згідно вікових особливостей учнів. А саме, у молодших класах на заняттях гуртків формується уява дітей про рідну країну, державні символи, Конституцію: вміння відчувати себе членом родини, дитячого колективу, жителем міста Миколаєва; у дітей виховується любов до рідного дому, школи, вулиці, міста, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій.

У підлітковому віці йде розширення знань про рідну країну, її традиції, закони, символи, які отримані раніше; виховання духовно осмисленого, рефлексивного патріотизму, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав і свобод.

У старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність та дієвість. Тому метою виховання є не тільки сформувати вміння ідентифікувати себе з українським народом, а й виховати прагнення жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її становлення як суверенної і незалежної демократичної, правової і соціальної європейської держави; працювати на її благо, захищати її; поважати Конституцію України і виконувати норми Законів; дбайливо ставитися до етно - етичної культури народу України; визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість.

 1. Участь у Всеукраїнських краєзнавчих конкурсах.

Робота на цьому важливому напрямку роботи планується методистом з глибоким розумінням того, що позаурочна робота з краєзнавства є одним із дійових засобів реалізації мети державної політики у розвитку освіти, викладених у Національній доктрині розвитку освіти, яка полягає у творчій самореалізації кожного громадянина України, розвитку особистості, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати й навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури. Такі Всеукраїнські конкурси як «Історія міст і сіл України», «Україна вишивана» , «Краса і біль України» допомагають юним громадянам незалежної України вивчати сторінки історії народу, збирати спогади, відшукувати невідомі документи, що ілюструють історію Батьківщини, досліджувати творчий і життєвий шлях визначних діячів, визначати їхній внесок у національну і загальнолюдську спадщину, збирати фольклор, вироби декоративно-ужиткового мистецтва села, селища, краю, як зразки самобутньої творчості земляків, повернути до життя народні обряди, свята, традиції, займатися розробкою і описом тематичних маршрутів. Стимулом для проведення такої роботи є участь вихованців у Відкритої Першості Центру, яка проводиться щорічно

 1. Відродження музеїв при закладах освіти

На сучасному етапі розвитку незалежної Української держави особливого значення набуває діяльність музеїв історичного профілю. Через ознайомлення з музейними експозиціями, окремими предметами, широкі верстви населення, і, перш за все, молодь мають можливість пізнати свою історію, рідний край, прилучитися до кращих традицій своїх предків.

З метою надання практичної допомоги музеям , які працюють у закладах освіти області, Раїса Федорівна на високому професійному рівні проводить інформаційно-методичну роботу з керівниками музеїв, обласні семінари з музейної справи, готує, поширює і контролює виконання методичних рекомендацій з питань музеєзнавства, координує роботу центрів патріотичного і національного виховання, узагальнила досвід організації патріотичного виховання Музею бойової слави ЗОШ №43 ім. К.Ф. Ольшанського Миколаївської міської ради.

З метою активізації діяльності музеїв закладів освіти, впорядкування, систематизації їх мережі , створення банку даних з музейної справи, підвищення ролі музеїв як осередків освіти у вихованні учнівської і студентської молоді методистом було докладено багато зусиль для організації і проведення І обласного фестивалю музеїв , які працюють у закладах освіти області«Музейні перлини Миколаївщини». В процесі роботи фестивалю громадськості області представлено досягнення кращих музеїв закладів освіти, налагоджено повноцінний культурний обмін і співпрацю між музеями області, розроблено систему популяризації музеїв закладів освіти Миколаївщини. Фестиваль дав змогу побачити оформлені стенди і електронні презентації музейних експозицій, унікальні експонати, яких ще немає у науковому світі. За матеріалами роботи фестивалю з’явилися публікації про роботу кращих музеїв закладів освіти у засобах масової інформації (газеті «Рідна стежина», «Відкритий урок», «Рідне Прибужжя», «Южная правда»).

В цілому на час проведення фестивалю в області зареєстровано 141 музей при закладах освіти області. Серед них 11 мають звання зразкових. За тематичною направленістю: археологічних – 1; краєзнавчих -13; літературних-1; етнографічних - 20; історико-краєзнавчих – 14; історико- етнографічних -5; суспільно-політичних – 7; героїко – етнографічних – 2; військово-історичних – 33; музеї освіти – 10.

 1. Робота музею історії Центру

М
Фрагмент експозиції музею Історії Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді
узей історії Центру засновано в 1997 році до 50-річчя Обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Велика роль у створенні експозицій музею та організації його роботи належить його керівнику – Коломієць Раїсі Федорівні. Фонди систематизовано відповідно до тематики музею. Джерелом поповнення експонатів є туристсько-краєзнавчі та наукові експедиції, походи, робота пошуково-дослідницької групи, яка працює на базі музею. За короткий час музей став центром популяризації туризму та краєзнавства у районах та містах області.

На базі музею постійно проводиться значна просвітницька робота. Проводяться екскурсії, масові заходи, навчальні заняття, ведеться робота над електронним варіантом презентації літопису Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

Постійно проводяться обласні героїко-патріотичні читання, учнівські наукові конференції, туристсько-краєзнавчі зльоти, семінари, зустрічі тощо.

Члени пошуково-дослідницької групи, яка працює на базі музею беруть активну участь в учнівських конференціях, семінарах, зльотах, на яких обговорюються питання історії Великої Вітчизняної війни, історичних віх розвитку туризму та краєзнавства в області. На заняттях гуртка «Юні музеєзнавці» Раїса Федорівна поглиблює набуті учнями знання шкільної програми з історії України шляхом вивчення музейної культури, через розвиток самостійного мислення, аналіз предметів, що відносяться до музейного фонду і є невід’ємною його частиною. Вона використовує різноманітні нестандартні форми роботи з дітьми: лекції, екскурсії, круглі столи, рольові ігри, зустрічі з видатними людьми м. Миколаєва, ветеранами туристсько-краєзнавчої роботи, експедиції, походи, інтелектуальні ігри, семінари, конференції, вікторини і т.д.

Діяльність музею популяризується засобами масової інформації, шляхом залученням учнівської та студентської молоді до науково-дослідницької роботи з публікацією результатів пошуку в обласних періодичних виданнях та краєзнавчих альманахах.

Раїса Федорівна як керівник музею щиро ділиться досвідом роботи. На його базі проходять обласні наради - семінари керівників музеїв , семінари-практикуми та курси підвищення кваліфікації керівників музеїв закладів освіти області.

У 2005 році за вагомий внесок у справу виховання учнівської та студентської молоді, примноження надбань національної культури, збереження історичної спадщини українського народу та Музейного Фонду України , пропаганду пам’яток історії , культури України Міністерством освіти і науки України музею присвоєно звання «Зразковий музей».

Раїса Федорівна уклала програму гуртка “Юні музеєзнавці”, яка створена на основі досвіду роботи як керівника гуртка і завідуючого музею Історії Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді .

Мета програми – формування в гуртківців теоретичних знань з основ музеєзнавства та практичних навичок пошукової, фондової та інших форм роботи і виховання на цій основі любові до рідного краю.

Програма спрямована на поглиблення набутих учнями знань шкільної програми з історії краю, розвиток творчого мислення та фізичне загартування учнів під час краєзнавчих екскурсій та експедицій.

 1. Методична робота з педагогічними кадрами

Важливе місце в роботі Раїси Федорівни як методиста відводиться роботі з педагогічними кадрами. Вона має такі напрямки:

  • методичне навчання керівників краєзнавчих творчих об’єднань, які відповідають за розвиток краєзнавства на місцях (методичні семінари, методоб’єднання, курси підвищення педагогічної кваліфікації з питань краєзнавства та музеєзнавства).

 • Підготовка методичних посібників з питань краєзнавства та музеєзнавства.

 • Організація масових заходів з краєзнавства.

 • Організація роботи музею історії Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді та розвиток музейної справи при навчальних закладах в Миколаївській області.

 • Співпраця з науковими установами м. Миколаєва.

Для самоосвіти методисту допомагає Інтернет, через який можна знайти багато необхідної інформації з краєзнавства. Цю інформацію вона використовує під час консультування учнів при написанні ними пошуково-дослідницьких робіт, які беруть участь у Всеукраїнських конкурсах. Як методисту їй доводиться багато працювати з педагогічними кадрами під час проведення Днів Центру в районах (містах) області. Раїса Федорівна бере активну участь у розробці програм проведення курсів підвищення кваліфікації для керівників краєзнавчих гуртків та музеїв при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Сьогодні уже стало традицією один раз на два роки проводити такі курси з обов’язковою практичною частиною, яку курсанти виконують під час експедицій по місту. При цьому даються детальні методичні вимоги до опису предметів, які вдається зібрати в експедиціях, правильно їх облікувати та зашифрувати в інвентарних книгах шкільних музеїв.

Як підказує досвід, слабким місцем для керівників краєзнавчих гуртків є складання навчальних програм та звітів по краєзнавчих експедиціях, тому у співавторстві з методистом ОЦТКЕ УМ Прімушко О.В. підготовлено путівник «Пам’ятними місцями» з серії «Велика Вітчизняна війна», методичні рекомендації з серії «Музейна справа». Готуючи розробку туристського маршруту ІІІ ступеню по Миколаївщині «Інгульські перлини», вона звернула особливу увагу на опис та фотографування культових споруд ХІХ – початку ХХ століття, які збереглися до нашого часу і стали окрасою степового краю. Туристський похід ще раз підтвердив , що питання збереження культової архітектури для Миколаївщини є надзвичайно болючим, а тому сьогодні ще продовжується робота над новим путівником із серії «Культові пам’ятки архітектури Миколаївщини».

Серед першочергових завдань методиста є вдосконалення роботи з краєзнавства. З метою залучення більшої кількості педагогів і дітей з області до питань краєзнавства та музеєзнавства методист багато уваги приділяє організації Відкритої Першості Центру з краєзнавства , у якій на сьогодні вже розроблено шість турів. Позитивним моментом у цій роботі є те, що Міністерство освіти і науки України розширило історичний період для випускних екзаменів, включивши в програму з історії України питання з краєзнавства.

Аналізуючи проведення обласного зльоту-змагання юних туристів-краєзнавців, а саме творчі майстерні, методист побачила, що не вистачає знань допоміжних історичних наук, які б допомагали керівникам гуртків збирати матеріали, які розповідають про геральдику, сфрагістику, топоніміку, боністику, тому нині вона працює над методичними рекомендаціями, в яких буде привернута увага до збору матеріалів з цього напрямку.

В роботі методиста, безперечно, джерелом творчості є безпосереднє спілкування з дітьми. Протягом багатьох років Раїса Федорівна працює керівником краєзнавчих гуртків: “Топоніміка рідного краю”, “Юні екскурсоводи” Її вихованці гуртків побували у с. Зелений Яр (Стара назва Карлівка). с. Черталка, в якому проживає сім’я , яка продовжує українські традиції вишивання. Такі подорожі згуртовують дітей, вчать спілкуванню, розумінню одне одного, самостійності, збагачують новими відчуттями, знаннями та враженнями. Разом з вивченням історії та етнографічних особливостей рідного краю, такі подорожі та експедиції мають позитивний вплив і на здоров’я та емоційний стан дітей.

З метою підвищення професійного рівня методист працює у творчих групах по підготовці педагогічної та методичної рад, психолого-педагогічних семінарів-практикумів та проблемних семінарів, Днів Центру в районах (містах) області, в огляді позашкільних закладів та інших колективних формах методичної роботи. Аналізує інформацію з питань музейної справи та роботи музею Центру, особливо на висому рівні в неї проходять такі масові форми роботи з дітьми як обласні операції, зльоти з героїко-патріотичного виховання, героїко-патріотичні читання та інші. Багато уваги вона приділяє вивченню та узагальненню педагогічного досвіду роботи своїх колег з питань краєзнавства та музеєзнавства.

Додаток 1
  1   2   3   4

Схожі:

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Зльоту, що буде проводитись на базі Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (м. Миколаїв,...
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Згідно з річним планом роботи Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді та з метою пропаганди здорового способу...
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Миколаївський обласний Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 25 квітня 2012 року об 11. 00 проводить фінал обласного...
Програма гуртка «Юні журналісти-краєзнавці» Г. М. Запорожченко, методист...
Затверджено Вченою радою Миколаївського обласного Інститут післядипломної педагогічної освіти, протокол №4 від 25. 11. 2010
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Миколаївському обласному Центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді було проведено обласний фінал конкурсу екскурсоводів...
Назва програми Рік та назва видавництво Ким дозволена до використання
Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді
НАКАЗ
Миколаївським обласним Центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді проведено перший (обласний) етап Чемпіонату України...
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка