ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ «Інновація і дошкільне виховання» 2006-2008 рр. Провідна проблема : Інноваційна дошкільна освіта: досвід, проблеми та стратегія розвитку


Скачати 151.35 Kb.
НазваПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ «Інновація і дошкільне виховання» 2006-2008 рр. Провідна проблема : Інноваційна дошкільна освіта: досвід, проблеми та стратегія розвитку
Дата15.12.2013
Розмір151.35 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендаціїФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

«Інновація і дошкільне виховання»


2006-2008 рр.

Провідна проблема: Інноваційна дошкільна освіта: досвід, проблеми та стратегія розвитку.

Склад творчої групи:

Юрчик Н.Л. – керівник школи, вихователь-методист

Вихователі-методисти

Завдання школи:

 • Добитися максимальної самовіддачі від кожного педагога для покращення навчально-виховної роботи відповідно до рівня сучасних вимог дошкільної освіти;

 • Знайомство з новаціями в педагогічній науці і практиці педагогів України.

 • Організувати оперативне вивчення наукових досягнень, допомогти знайти найкоротший шлях впровадження;

 • Застосування новітніх методів розвитку особистості дітей дошкільного віку, максимальна реалізація здібностей і потенційних можливостей дитини.
Зміст роботи

Форма проведення

Відповід.

Форма подання матеріалів

Заняття 1.


1. Інновація в дошкільному закладі. Критерії оцінки.

Повідомлення

Юрчик Н.Л.

Інформаційний бюлетень

2. Інноваційна компетентність педагога.

Методичні рекомендації

Юрчик Н.Л

Експрес-інформація

3. Запрошуємо до розмови “Впровадження інновації в практику ДНЗ: за і проти”

Обговорення, судження, пропозиції

Юрчик Н.Л.

Матеріали анкетування

4. Діагностика психологічної готовності до освоєння нового у професійній діяльності.

Діагносту-вання

Практичний психолог

Діагностичні матеріали

Заняття 2.


1. Теорія розв'язання винахідницьких завдань – сучасна освітньо-виховна технологія

1. Основні положення, завдання та напрями ТРВЗ.


Повідомлення

Юрчик Н.Л.

Інформаційний бюлетень

2. Використання методів та прийомів у роботі з дітьми дошкільного віку.

Повідомлення, роздуми

Практичний психолог

Методичні поради

3. Захист посібників та конспектів занять з дітьми дошкільного віку.

Практичний показ, дискусія

Юрчик Н.Л.

Конспекти занять

2. Школа Ейдетики в дошкільному закладі.

1. Система методів Ейдетики в дошкільному закладі.

Повідомлення

Юрчик Н.Л.

Інформаційний бюлетень

2. Розвиток асоціативно-образного мислення у дітей.

Обговорення, судження, пропозиції

Юрчик Н.Л.

Методичні поради

Заняття 3.


Гуманістичне виховання В.О.Сухомлинського.

1. Казковий світ В.О.Сухомлинського.

Обговорення, коментарі

Юрчик Н.Л.

Методичні поради

2. Практичне заняття з використанням творів В.О.Сухомлинського.

Практичний показ, дискусія

Педагоги

Конспекти занять

Заняття 4.


Фізичне виховання дошкільнят

1. Фізичне виховання М.М.Єфименка.

Рекомендації

Юрчик Н.Л.

Інформаційний бюлетень

2. Система природного оздоровлення П.Іванова.
Повідомлення

Практичний психолог

Методичні поради

3. Практичне використання в дошкільному закладі.
Дискусія

Педагоги

Конспекти занять

Заняття 5.

Національний дошкільний заклад С.Русової

1. Мета. Засоби. Принцип природовідповідності.


Повідомлення, роздуми

Практичний психолог

Поради

Заняття 6.


1. Вальфдорський дошкільний заклад. Духовний розвиток особистості.

Повідомлення

Юрчик Н.Л.

Методичні поради

2. Система індивідуального виховання особистості М.Монтессорі.

Інформація

Юрчик Н.Л.

Методичні поради

Заняття 7.

1. Гуманістично-особистісні технології Шалви Амонашвілі.

Повідомлення

Юрчик Н.Л.

Інформаційний бюлетень

2. Розвиваючі ігри педагога-новатора Б.Нікітіна.

Повідомлення

Практичний психолог

Інформаційний бюлетень

3. Гендерне виховання змалку.

Повідомлення, дискусія

Юрчик Н.Л.

Інформаційний бюлетень

Заняття 8.


1. Філософія Є.Є.Шулешка.

Практичний показ, дискусія

Практичний психолог

Поради, конспекти занять

2. Методика М.О.Зайцева.

Повідомлення, дискусія

Юрчик Н.Л.

Інформаційний бюлетень

3. Концепція Карла Орфа. Використання елементів системи в роботі з дошкільниками.

Інформація

Музкерів-ники

Інформаційний бюлетень

Заняття 9.


1. Рівні розвитку інновацій. Модель підготовки педагога до інноваційної діяльності.

Повідомлення, дискусія

Юрчик Н.Л.

Поради

2. Аналіз рівня інноваційного потенціалу педагога.

Анкетування

Юрчик Н.Л.

Рекомендації

ШКОЛА НОВАТОРСТВА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Заняття 1

План:

 1. Теоретичні основи інноваційної діяльності в дошкільному навчальному закладі.

 2. Причини інновацій.

 3. Класифікація інновацій.

 4. Типи інновацій.

 5. Етапи освоєння новацій.

Література:

 1. Освітні технології: навчально-методичний посібник / за редакцією О.М. Пєхоти – К, А.С.К., 2003 – 255 с.

 2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник – К, Академвидав, 2004 – 352 с.

 3. Інновації в дошкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід: Посібник на допомогу дошкільним працівникам / Авт.-упор.: Л.В.Калуська, М.В.Отрощенко. – Мандрівець, 2010. – 376 с.

Домашнє завдання:

 1. Анкетування педагогів «Інновація та ми».

 2. Ознайомитися з посібником:

- Освітні технології: навчально-методичний посібник / за редакцією О.М. Пєхоти – К, А.С.К., 2003 – 255 с.

Заняття 2

План:

 1. Аналіз анкетування педагогів «Інновація та ми».

 2. Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ.

 3. Ознайомлення з Енциклопедією інноваційних педагогічних технологій.

 4. Презентація ІКТ «Розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу через впровадження педагогічних інновацій в системі ДНЗ».

Література:

 1. Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ: метод.посібн. /Н.Дятленко, А.Гончаренко, А.Шевчук та інш. – К.: Шкільний світ, 2010. – 128 с.

 2. Освітні технології: навчально-методичний посібник / за редакцією О.М. Пєхоти – К, А.С.К., 2003 – 255 с.

 3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник – К, Академвидав, 2004 – 352 с.

 4. Інновації в дошкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід: Посібник на допомогу дошкільним працівникам / Авт.-упор.: Л.В.Калуська, М.В.Отрощенко. – Мандрівець, 2010. – 376 с.

Домашнє завдання:

 1. Ознайомитися з посібником:

- Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ: метод.посібн. /Н.Дятленко, А.Гончаренко, А.Шевчук та інш. – К.: Шкільний світ, 2010. – 128 с.

Заняття 3

План:

 1. Психологічний супровід інноваційно-освітніх технологій в дитячому садку.

 2. Інноваційна компетентність педагога.

 3. Презентація ІКТ «Особливості впровадження ІКТ в роботу дошкільного закладу».

Література:

 1. Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ: метод.посібн. /Н.Дятленко, А.Гончаренко, А.Шевчук та інш. – К.: Шкільний світ, 2010. – 128 с.

 2. Піроженко Т.О. Психологічний супровід інноваційно-освітніх технологій в дитячому садку: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 48 с.

Домашнє завдання:

 1. Опрацювати посібник:

- Піроженко Т.О. Психологічний супровід інноваційно-освітніх технологій в дитячому садку: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 48 с.

2. Практичному психологу Студенець О.П. провести діагностування психологічної готовності педагогів до опанування нового у професійній діяльності.

Заняття 4

План:

 1. Методологічні технології.

 2. Цільові технології.

 3. Методичні (часткові) технології.

 4. Складання каталогу інноваційних педагогічних технологій.

Література:

 1. Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ: метод.посібн. /Н.Дятленко, А.Гончаренко, А.Шевчук та інш. – К.: Шкільний світ, 2010. – 128 с.

 2. Педагогічні новації в роботі дошкільних закладів. Упор. В.Кузьменко. – Київ «Навчальні посібники», 1999. – 44 с.

Домашнє завдання:

 1. Підготувати доповіді:

- Казачок М.М. «Права та обов’язки дітей і дорослих за педагогічними принципами В.Сухомлинського».

- Гарник О.І. «Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка».

- Ковтанюк В.М. «Технологія саморозвитку М.Монтессорі».

- Побережна О.А. «Розвиваючі ігри Б.Нікітіна».

- Шевчук Т.П. «Дитяча хореографія» А.С.Шевчук».

Заняття 5

План:

 1. Виховання вільної, самостійної особистості М.Монтессорі (Ковтанюк В.М.)

 2. Презентація ІКТ «Методика Марії Монтессорі».

 3. Розвиток інтелектуальних здібностей дітей. Ігри Б.Нікітіна (Побережна О.А.).

 4. Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка (Гарник О.І.).

 5. Педагогічні принципи В.О.Сухомлинського. (Казачок М.М.).

 6. «Дитяча хореографія» А.С.Шевчук (Шевчук Т.П.).

Література:

 1. Дичківська І.М., Поніманська Т.І. Вправи у соціальній поведінці дітей за системою М.Монтессорі: Навчальний посібник. – Рівне, 1999. – 57 с.

 2. Думати, мислити, дивуватись: Працюємо за В.Сухомлинським (ранній вік). – К.: Шк.світ, 2008. – 112 с.

 3. Туник І.А. Права та обов’язки дітей і дорослих за педагогічними принципами В.Сухомлинського. – К.: Шк.світ, 2009. – 128 с.

 4. Тоцька Т.П. Філософія для дітей та дорослих за літературними творами В.Сухомлинського / Тетяна Тоцька. – К.: Шк.світ, 2010. – 128 с.

 5. Періодичні видання фахових журналів «Дошкільне виховання», «Палітра педагога».

Домашнє завдання:

 1. Підготувати доповіді:

- Перепадя Л.М. «Розвиток мовлення Н.Гавриш».

- Соцька О.В. «Ейдетика в ДНЗ».

- Кучер Г.М. «Ейдетика. Ігри та вправи».

- Стойко Н.М. «Ейдетика і формування правильної вимови звуків».

- Лужняк А.В. «Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського».

- Ксьондзик К.С., Зацерківна Ю.О. «Використання літературної спадщини В.О.Сухомлинського».

Заняття 6

План:

 1. Школа ейдетики в ДНЗ (Соцька О.В., Кучер Г.М., Стойко Н.М.).

 2. Презентація ІКТ «Знайомство з іграшками».

 3. Художньо-мовленнєва діяльність Н.В.Гавриш (Перепадя Л.М.).

 4. Педагогічні ідеї та використання літературної спадщини В.Сухомлинського (Лужняк А.В., Ксьондзик К.С., Зацерківна Ю.О.).

Література:

 1. Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ: метод.посібн. /Н.Дятленко, А.Гончаренко, А.Шевчук та інш. – К.: Шкільний світ, 2010. – 128 с.

 2. Туник І.А. Права та обов’язки дітей і дорослих за педагогічними принципами В.Сухомлинського. – К.: Шк.світ, 2009. – 128 с.

 3. Тоцька Т.П. Філософія для дітей та дорослих за літературними творами В.Сухомлинського / Тетяна Тоцька. – К.: Шк.світ, 2010. – 128 с.

 4. Періодичні видання фахових журналів «Дошкільне виховання», «Палітра педагога».

Домашнє завдання:

 1. Підготувати доповіді:

- Попович І.Ю. «ТРВЗ. Використання схем-моделей у лексико-граматичній роботі з дітьми дошкільного віку».

- Киричишина Г.М. «ТРВЗ».

- Чемерис Л.П. «ТРВЗ».

- Кохановська Т.В. «ТРВЗ».

- Білик Г.А. «Читати граючись. Кубики М.Зайцева».

- Чиж Л.П. «Педагогічні ідеї Софії Русової».

Заняття 7

План:

 1. Граємо, виховуємо й розвиваємо за системою ТРВЗ (Попович І.Ю., Киричишина Г.М., Чемерис Л.П., Кохановська Т.В.).

 2. Презентація ІКТ «Розвивальна гра як засіб інтелектуального розвитку дошкільника».

 3. Кубики М.Зайцева (Білик Г.А.).

 4. Погляди Софії Русової на виховання дітей (Чиж Л.П.).

 5. Анкетування педагогів «Інновації в дошкіллі».

Література:

 1. Дичківська І.М., Поніманська Т.І. Вправи у соціальній поведінці дітей за системою М.Монтессорі: Навчальний посібник. – Рівне, 1999. – 57 с.

 2. Думати, мислити, дивуватись: Працюємо за В.Сухомлинським (ранній вік). – К.: Шк.світ, 2008. – 112 с.

 3. Туник І.А. Права та обов’язки дітей і дорослих за педагогічними принципами В.Сухомлинського. – К.: Шк.світ, 2009. – 128 с.

 4. Тоцька Т.П. Філософія для дітей та дорослих за літературними творами В.Сухомлинського / Тетяна Тоцька. – К.: Шк.світ, 2010. – 128 с.

 5. Крутій К.Л. Білан О.І. Використання схем-моделей у лексико-граматичній роботі з дітьми дошкільного віку. – Львів. – 1997. – 42 с.

 6. Булдович М. Читати граючись. Кубики Зайцева. З досвіду роботи ДНЗ «Гармонія». – К.: Шкільний світ, 2009. – 128 с.

 7. Маленький українець: педагогічні ідеї Софії Русової /упор. Л.Синекоп, Н.Ковальчук. – К.: Шк.світ, 2010. – 128 с.

Домашнє завдання:

 1. Підготувати доповіді:

- Ярова О.М. «Музикотерпія» Карла Орфа.

- Орищук Л.М. «Метод Сініті Судзукі «Виховання талантів».

- Дорош І.М. «Розвиток творчих здібностей за Л.Шульгою».

Заняття 8

План:

 1. Використання інноваційних підходів під час організації музичних занять (Ярова О.М., Орищук Л.М.)

 2. Презентація ІКТ «Використання та впровадження інноваційних технологій на заняттях музичного виховання».

 3. Барвиста радість Л.Шульги (Дорош І.М.).

 4. Використання інноваційних технологій в ДНЗ м.Хмельницького.

 5. Тестування педагогів «Сучасні педагогічні технології дошкільної освіти».

Література:

 1. Шульга Л.М. Барвиста радість (Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання). – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2007. – 280 с.

 2. Освітні технології: навчально-методичний посібник / за редакцією О.М. Пєхоти – К, А.С.К., 2003 – 255 с.

 3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник – К, Академвидав, 2004 – 352 с.

 4. Інновації в дошкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід: Посібник на допомогу дошкільним працівникам / Авт.-упор.: Л.В.Калуська, М.В.Отрощенко. – Мандрівець, 2010. – 376 с.

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ

ЗАКЛАДІ № 23 (2010-2011)

 1. Науково-методична тема, за якою працює ДНЗ: «Створення інноваційного освітнього простору з метою модернізації змісту навчально-виховної роботи у ДНЗ»
 1. Програми, за якими працюють групи:

Назва програми

Група, педагог

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

Групи № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Програма розвитку дитини раннього віку «Зернятко»

Група № 9

Вивчення англійської мови за програмою Т.М.Шкваріної «Англійська мова для дітей дошкільного віку»

Керівник гуртка «Англійська мова» Ковальчук Т.С.

Програма, навчально-методичні рекомендації А.С.Шевчук «Дитяча хореографія»

Керівник гуртка «Хореографія» Шевчук Т.П. 1. Нетрадиційні технології, що впроваджуються в ДНЗ:

Назва технології

Групи, педагоги

(впроваджують елементи)

Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера (ТРВЗ)

Група № 4 (вих.: Киричишина Г.М., Чемерис Л.П.),

Група № 5 (вих.: Соцька О.В., Ковтанюк В.М.),

Група № 8 (вих.: Банашко М.Н., Лужняк А.В.)

Авторська система фізичного виховання М.М.Єфименка

Гарник О.І. – інструктор з фізичної культури (старший дошкільний вік)

Авторська програма Карла Орфа

«Музикотерапія»

Ярова О.М. – музичний керівник (старший дошкільний вік)

Індивідуальні методики «Логоритміка», «Психогімнастика»

Вчителі-логопеди: Попович І.Ю., Стойко Н.М.,

Практичний психолог - Студенець О.П.

Використання літературної спадщини В.О. Сухомлинського в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу

Група № 2 (вих.: Зацерківна Ю.О., Ксьондзик К.С.)

Школа Ейдетики

Практичний психолог, керівник гуртка Студенець О.П.,

вчителі-логопеди: Попович І.Ю., Стойко Н.М.

Розвиток творчих здібностей за Л.Шульгою

Вихователь, керівник гуртків «Образотворче мистецтво» , «Веселковий пензлик» Дорош І.М.Юрчик Н.Л. Організація методичної роботи щодо запровадження інноваційних освітніх технологій

Схожі:

Про наукову та методичну роботу підрозділів Інституту з проблеми...
Ні характеризується пошуком шляхів випереджувального реагування на зміни в освітянському просторі держави. Післядипломна педагогічна...
Виховання та навчання дітей, психічний розвиток яких ускладнено із-за...
Тому вивчення засобів виховання та корекції пізнавальних процесів д1тей з обмеженими інтелектуальними можливостями робиться інколи...
Система організації методичної роботи в Ольшаницькій загальноосвітній...
Аналіз роботи школи з реалізації певної науково-педагогічної теми за конкретний період; діагностика професійної майстерності педагогічного...
Шляхи підвищення педагогічної майстерності вчителів
Сучасні напрями модернізації вітчизняної освітньої системи актуалізують потребу в педагогах нового типу, які готові до реалізації...
«Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення»
«Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення», яка відбулася 26-30 березня 2012 р в Інституті післядипломної...
Питання З дисципліни «Стратегія підприємства»
...
План Проблеми війни і миру. Екологічна проблема. Сировинна та енергетична проблема
Ці проблеми вивчаються багатьма науками, в тому числі й географією, хоч би тому, що в географічній оболонці Землі всі компоненти...
«Творчість вчителя основа його педагогічної майстерності»
Проблема: «Удосконалення навчально-пізнавальних інтересів учнів початкових класів через творчий розвиток вчителя та учня»
Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки...
Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 01010101 Дошкільна освіта складена на основі стандарту...
О. В. ВАРЕЦЬКА
ПРОБЛЕМНІ КУРСИ “ПОЧАТКИ ЕКОНОМІКИ” ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧТАКОВИХ КЛАСІВ З ДУХОВНО-ЕКОНОМІЧНОГО...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка