Урок розвитку зв’язного мовлення №1 Творчий переказ тексту «Відпочинок на морі»


НазваУрок розвитку зв’язного мовлення №1 Творчий переказ тексту «Відпочинок на морі»
Сторінка1/13
Дата23.02.2016
Розмір1.62 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Культура > Урок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

СЛОВНИКОВІ СЛОВА

Аеродром, будь ласка, ввечері, вдень, взимку, вісімдесяти,влітку, восени,вперед, вранці,вчора, гардероб,гектар, гвинтівка,до побачення, держава,дисципліна, ззаду, інженер, кілометр, ліворуч, механік, мізинець, мільйон, назад, напам’ять, океан, попереду, посередині, портрет, праворуч, п’ятдесят, п’ятдесяти, п’ятсот, революція, республіка, сигнал, сімдесяти, телеграма, телефон, температура, тепер, терпуг, трамвай, тролейбус, фанера, фартух, футбол, цемент, чернетка, шеренга, шістнадцять, шістдесяти, шістсот, щогодини, щоденно, щотижня, юннат, ярина

№ з/п

Дата

Зміст уроку

Дом.

завд.

Повторення

Мова і мовлення (3 год.)

1
Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу. Мова і мовлення. Збагачення мови новими словами. Утворення нових слів. Українська мова. Висловлювання про мову. Сучасна українська мова.Вимова і написання слів щодня, щоденно, щогодини.

с.8 впр.12

Мова та мовлення

2
Усне і писемне мовлення. Культура мовлення і спілкування. Вимова і написання слова до побачення.

с.12, впр.22

Культура мовлення

3
Урок розвитку зв’язного мовлення №1 Творчий переказ тексту «Відпочинок на морі»

Текст (8 год.)

4
Повторення відомостей про текст. Тема, мета, заголовок тексту. Роль абзаців у побудові тексту. Усний переказ тексту. Вимова і написання слова восени

с. 16, впр.30

Діалог. Звертання

5
Поділ тексту на частини. План. Усний переказ тексту за планом. Вимова і написання слів небокрай, горизонт.

с.19, впр. 34

Будова тексту

6
Текст - розповідь. Вимова і написання слова портрет

с.21, впр.38

Структура тексту

7
Текст – опис. Вимова і написання слів механік, механізм

с.22, впр.42

Культура мовлення

8
Текст – міркування. Складання тексту – міркування за поданим твердженням, доказом і висновком.

с.24, впр.46

Правила складання плану

9
Урок розвитку зв’язного мовлення №2 Краса осіннього парку. Твір на основі власних спостережень

10
Будова тексту. Мовленнєві стилі в текстах. Вимова і написання слів телефон, телеграма. Перевірка знань з мови №1. ( « Мова і мовлення. Текст»)

с.27, впр.53

Текст

11
Аналіз перевірної роботи. Замітка до газети. Написання листа. Робота над удосконаленням власного тексту, Вимова і написання слів восени, щотижня.

с.29, впр.58

Види речень


- 16-

№ з/п

Дата

Зміст уроку

Дом.

завд.

Повторення

Речення (4 год.)

12
Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Основа речення. Зв'язок слів у реченні. Складання тексту – міркування. Вимова і написання слів всередині, посередині

с.37, впр.75

Зв'язок слів у реченні

13
Складання речень за поданими схемами. Однорідні члени речення. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників

с.40, впр.82

Прості речення

14
Залежні слова при однорідних членах реченнях. Закріплення знань про однорідні члени речення. Ознайомлення зі складними реченнями. Вимова і написання слова океан

с.46, впр.95

Іменник як частина мови

15
Урок розвитку зв’язного мовлення № 3 Переказ твору «Подружилися»

Частини мови. Іменник (18 год.)

16
Повторення вивченого про іменник як частину мови. Іменники – синоніми, іменники – антоніми. Однозначні та багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників. Вимова і написання слова шеренга

с.53, впр.107

Питання іменників

17
Відмінювання іменників або змінювання за відмінками. Початкова форма іменників. Вимова і написання слів влітку, улітку.

с.56, впр.113

Синоніми, антоніми

18
Особливості відмінювання іменників різного роду в однині. Початкова форма іменників.

с.60, впр.118

Вивчені орфограми

19
Перевірна робота. Текстовий диктант «Осінь» (с. 77, збірник диктантів)

20
Аналіз перевірної роботи. Розрізнення давального і місцевого відмінків іменників жіночого роду. Усний переказ тексту за малюнками.

с.64, впр.126

Текст-опис

21
Урок розвитку зв’язного мовлення № 4 Порівняльний опис «Білий лелека та великий строкатий дятел

22
Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. Вимова і написання слів восени, вночі, вранці, уранці.

с.67, впр.132

чергування приголосних

23
Зміна приголосних перед закінченням в іменниках жіночого та чоловічого роду, Вимова і написання слів взимку,узимку.

с.69, впр.137

чергування голосних

24
Чергування звуків [о],[е] з[і] в деяких іменниках жіночого та чоловічого роду.

с.71, впр.142

словникові слова

25
Правопис закінчень іменників жіночого роду на –а (-я) в родовому відмінку однини. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини Вимова і написання слів орудувати, працювати, керувати, користуватися

с.75, впр.152

редагування текстів

- 17-

№ з/п

Дата

Зміст уроку

Дом.

завд.

Повторення

26
Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на –р в орудному відмінку однини. Вимова і написання слова інженер. Перевірна робота. Діалог.

с.81, впр.163

Головна думка твору

27
Урок розвитку зв’язного мовлення № 5 Життя дається на добрі справи. Обґрунтування вибору заголовку до тексту.

28
Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному та місцевому відмінках однини. Складання твору – розповіді. Перевірна робота. Діалог.

с.83, впр.168

Будова слова

29
Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. Таблиця відмінювання іменників у множині. Вимова і написання слова кілометр

с.88, впр.176

Правила складання діалогу

30
Правопис закінчень іменників у родовому відмінку множини.

с.89, впр.180

Відмінки

31
Вживання іменників з прийменниками і без них при відмінюванні іменників у множині. Складання розповіді за поданим початком і малюнком. Перевірна робота. Діалог.

с.92, впр.185

словникові слова

32
Правопис закінчень іменників у місцевому відмінку множини. . Вимова і написання слів трамвай, тролейбус. Перевірка знань з мови №2. («Частини мови. Іменник.»)

с.94, впр.189

складання плану

33
Аналіз перевірної роботи. Урок розвитку зв’язного мовлення № 6 Переказ тексту за колективно складеним планом. «Ведмеже сімейство»

Частини мови. Прикметник (15 год.)

34
Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Роль прикметників у мовленні. Прикметники - синоніми, прикметники – антоніми та багатозначні прикметники. Пряме і переносне значення прикметників. Вимова і написання слів фанера, фартух

с.99, впр.198

прикметник як частина мови

35
Вживання прикметників у художніх творах та науково-популярних текстах. Вправи на використання прикметників у мовленні Вимова і написання слова спочатку.

с.102 впр.204

Синоніми, антоніми

36
Вправи на доцільне використання прикметників у мовлення. Спостереження за виражальними можливостями прикметників – антонімів у народних прислів’ях.

с.105 впр.209

чергування приголосних

37


Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників у однині

с.109 впр.217

Назви відмінків

38
Вправи на визначення відмінків прикметників у реченні за відмінком іменника.

с.112 впр.222

Рід прикметників

- 18-

№ з/п

Дата

Зміст уроку

Дом.

завд.

Повторення

39
Урок розвитку зв’язного мовлення № 7 Розповідь з обґрунтуванням власної думки. Мій улюблений дитячий журнал.

40
Спостереження за вживанням прикметників у різних відмінкових формах . Закріплення вмінь вживати у мовленні прикметники в різних відмінкових формах, використовувати прикметники для опису.

с.116 впр.231

Будова слова

41
Вправи на визначення відмінка прикметників ( у реченнях) за закінченням та відмінком іменника. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ -, - зьк -, - цьк -. Навчальне аудіювання.

с.117 впр.235

граматичний розбір іменника

42
Спостереження за вживанням прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметників у сполученні з іменником. Перевірка автоматизованих умінь та навичок з української мови.

с.123 впр.244

Однина та множина

43
Тренувальні вправи на використання прикметників у мовленні. Практичні, словотворчі вправи . Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду, Вимова і написання слова цемент. Перевірна робота. Аудіювання № 1

с.123 впр.250

Переказ тексту

44
Урок розвитку зв’язного мовлення № 8 Детальний переказ тексту. «Кішка рятує папугу»

45
Перевірна робота. Текстовий диктант (за текстами адміністрації)

словникові слова

46
Аналіз перевірної роботи. Розрізнення давального і місцевого відмінків Визначення роду і відмінка прикметників з іменниками. Форми давального й місцевого відмінків прикметників жіночого роду.

с.124 впр.252

відмінювання іменників

47
Відмінювання прикметників у множині. Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині, Вимова і написання слова юннати

с.5, впр. 5

Частини мови

Частини мови. Числівник (4 год.)

49
Числівник як частина мови. Вимова і написання слів футбол, футболіст

с.11, впр.15

Однина і множина

49
Спостереження за функціональною роллю числівників у мовленні. Написання оголошення. Вимова і написання слів п’ятсот, фонтан

с.13, впр.19

словникові слова

50
Урок розвитку зв’язного мовлення № 9 Власна оцінка поведінки героїв прочитаного тексту. «Каїн і Авель» (Легенда)

51
Практичне ознайомлення з формами родового відмінка числівників 50, 60, 70, 80. Складання усного опису ластівки за малюнком. Вимова і написання слів тонна, температура

с.18, впр.27

Вживання апострофа

Частини мови. Займенник (8 год.)

52
Займенник як частина мови.

с.21 впр33

Іменник

- 19-

№ з/п

Дата

Зміст уроку

Дом.

завд.

Повторення

53
Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах. Складання речень за малюнками.

с.25 впр40

Будова слова

54
Займенники 1-ї особи однини і множини. Написання займенників з прийменниками.

с.30 впр.51

Вживання прийменників

55
Займенники 2-ї особи однини і множини.

с.ЗЗ, впр.57

Слова-звертан.

56
Урок розвитку зв’язного мовлення № 10 Твір за зачином. Космічна одисея.

57
Займенники 3-ї особи однини і множини.

с.37, впр.65

Слова-си-ноніми

58
Вживання особових займенників у текстах. Перевірка знань з мови №3. ( « Прикметник. Числівник. Займенник»)
Вживання прикметників

59
Аналіз перевірної роботи. Повторення та узагальнення вивченого про займенник.

с.41, впр.76

Типи текстів

Частини мови. Дієслово (19 год.)

60
Повторення вивченого про дієслово як частину мови. Роль дієслів у реченні.

с.44, впр.80

Зв'язок слів у реченні

61
Зв'язок дієслова в реченні з іншими частинами мови. Написання частки не з дієсловами, Вимова і написання слова дисципліна

с.47, впр.87

Слова -антоніми

62
Урок розвитку зв’язного мовлення № 11 Стислий переказ «Совеня»

63
Неозначена форма дієслова.

с.49, впр.91

Будова слова

64
Змінювання дієслів за часами і числами. Дієслова, вжиті у прямому і переносному значенні

с.52, впр.96

Споріднені слова

65
Дієслова, які означають незавершену і завершену дію.

с.55, впр.102

Значення слів

66
Дієслова теперішнього часу. Визначення числа і особи дієслів теперішнього часу.

с.58, впр.109

Числівник

67
Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами.

с.61, впр.113

Займенник

68
Урок розвитку зв’язного мовлення № 12 Вибірковий переказ «Орел та мавпи»

69
Перевірна робота. Текстовий диктант «Нарцис» (с. 86, збірник диктантів)

Завершена дія діє-

70
Аналіз перевірної роботи. Перша і друга дієвідміни дієслів. Особові закінчення дієслів.

с.63, впр.118- 20-

№ з/п

Дата

Зміст уроку

Дом.

завд.

Повторення

71
Правопис особових закінчень у дієсловах першої особи.

с.66, впр.122

Основа речення

72
Правопис особових закінчень у дієсловах другої особи.

с.69, впр.129

незавершена дія дієслів

73
Правопис особових закінчень у дієсловах третьої особи.

с.71, впр.135

Будова тексту

74
Урок розвитку зв’язного мовлення № 13 Детальний переказ «Будівництво дому»

75
Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами. Складання усного твору.

с.74, впр.140

Зв'язок слів у реченні

76
Вправи на визначення роду дієслів минулого часу.

с.75, впр.144

відмін, іменників

77
Значення дієслівна –ся (-сь) . Складання розповіді за малюнком. Перевірка знань з мови №4 («Дієслово»).

с.78, впр.148

Розд. зн. в реченні

78
Аналіз перевірної роботи. Вимова і правопис дієслів на –ся. Складання речень за схемами.Розбір дієслова як частини мови.

с. 80, впр.154

неозначена форма дієслова

79
Поняття про прислівник як частину мови. Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична ознака прислівників. Правопис найуважніших прислівників Вимова і написання слів учора, вчора, сьогодні, завтра. післязавтра

с.85, впр.161

1-а особа дієслів

80
Урок розвитку зв’язного мовлення № 14 Складання тексту-опису «Білочка»

81
Прислівник - незмінна частина мови. Прислівники - антоніми, їхня роль у мовленні.

с.87, впр.166

2-а особа дієслів

82
Практичне ознайомлення з формами ступенів порівняння прислівників, без уживання термінів Утворення прислівників за допомогою суфіксів -о, -е

с.89, впр.171

Синоніми, антоніми

83
Роль прислівників - синонімів і прислівників – антонімів у мовленні. Складання письмової розповіді про веселку.

с.93, впр.181

Однорідні члени речення

84
Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. Усне продовження казки. Вимова і написання слів щовечора, щоранку, щоночі, щохвилини

с.96, впр.186

85
Роль прислівників у художніх та науково – популярних текстах, Вимова і написання слів спереду, ззаду

с.99, впр.193

Слова ввічливості

86
Урок розвитку зв’язного мовлення № 15 Складання казки за серією малюнків «Метелик і Квітка»


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Тема. Урок розвитку зв язного мовлення. Переказ тексту «Герб-тризуб» Мета
Обладнання: демонстраційний матеріал «Моя країна — Україна», плакат «Державні символи України»
Урок №4 УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ...
Прослухати текст. Визначити тип мовлення. Довести належність тексту до художнього стилю. Дібрати заголовок
Тема. Розвиток зв’язного мовлення
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Будова тексту. Відновлення деформованих речень
Зв’язне мовлення Вибірковий письмовий переказ тексту розповідного...
Мета уроку: Формувати у п’ятикласників уміння складати план тексту та переказувати зміст почутого, дотримуючись відповідних вимог...
Урок з розвитку зв*язного мовлення «Стаття в газету на морально етичну...
Урок з розвитку зв*язного мовлення «Стаття в газету на морально – етичну тему «Повага й любов до рідного слова», 11 клас
Уроку розвитку зв'язного мовлення, урок-дослідження
Тема. Письмовий твір-роздум (стаття) публіцистичного стилю на морально-етичну тему „У чому щастя людини? (2 уроки)
ЗМ Твір – опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі (письмово)
Обладнання: роздатковий матеріал, словник іншомовних слів, запис музичного твору, відео – ролик, паперові зірки. Тип уроку: урок...
Урок розвитку зв’язного мовлення. Форма проведення. Складання колективного...
Твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі за простим планом
Урок розвитку зв’язного мовлення Твір з елементами опису зовнішності людини «Моя матуся»
Мета: вчити писати твір з елементами опису зовнішності людини (мами); збагачувати активний словниковий запас; розвивати мовлення...
«Проектна діяльність на уроках позакласного читання і розвитку зв’язного мовлення»
Участь у проектній діяльності сприяє вмінню самостійно працювати. Діти опановують навички розвиненого мовлення, що дає можливість...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка