Тема: Головні члени речення. Узагальнення та систематизація вивченого. Мета


НазваТема: Головні члени речення. Узагальнення та систематизація вивченого. Мета
Дата24.12.2013
Розмір65.6 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
Тема: Головні члени речення. Узагальнення та систематизація вивченого.

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів із вивченої теми; удосконалювати вміння визначати граматичну основу, види підмета та присудка, якою частиною мови вони виражені, складати таблиці; формувати пунктуаційну грамотність; розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, творчі здібності; виховувати моральні якості, повагу до мудрого слова.

Тип уроку: узагальнення та систематизація вивченого.

Обладнання: таблиці, картки, пам’ятка «Алгоритм складання сенкану».

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 2. Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Слово вчителя.

«Здавна з прислів’ям нічого не розходиться», - кажуть у Японії. На чому ж засноване незаперечне визначення крилатих висловів? У кожного народу вони посідають особливе місце тому, що є довершеним утіленням у слові своєрідного морально-етичного кодексу, скарбниці знань, перевірених багатовіковим досвідом, істин, що сягають рівня загальнолюдських. Їх із однаковим правом можна віднести до пам’яток літератури, історії, філософії, логіки, етики, естетики, моралі, мови.

Перед вами влучні вирази з досвіду різних народів. Прочитаймо їх.

 • Гостинність – найкраща страва (Шведська мудрість).

 • Правда – скарб життя (Японська мудрість).

 • Брехня – перший крок до злочину (Японська мудрість).

 • Ладом усе можна (Українська мудрість).

 1. Лінгвістичне дослідження.

Про які ж моральні якості йде мова у цих висловах?

Відповідь учнів: гостинність, чесність, терпіння, терпимість, миролюбність.

 1. Слово вчителя.

Отже, епіграфом нашого уроку є така народна мудрість: «Найдорожчий діамант – чистої води, найдорожча людина – чистої душі»(Українське прислів’я).

Оголошення теми й мети уроку.

На основі афоризмів ми узагальнимо і систематизуємо наші знання з теми «Головні члени речення»; удосконалюватимемо вміння визначати граматичні основи, види підметів і присудків, якою частиною мови вони виражені, працювати з таблицями; формуватимемо пунктуаційну грамотність; розвиватимемо пам'ять, увагу, логічне мислення, творчі здібності.

Отже, сьогодні ми піднімемося на одну сходинку вище та винесемо для себе належний урок. Бажаю вам виваженості й мудрості.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Лінгвістичний диктант.

 1. Двоскладним називається речення, у складі граматичної основи якого є … (підмет і присудок).

 2. Підмет, виражений одним словом, називається… (простим).

 3. Граматичну основу речення становлять… (підмет і присудок).

 4. Головний член речення, що називає дію, стан або змінну ознаку – це … (присудок).

 5. Підмет, виражений словосполученням, називається … (складеним).

 6. Присудок, утворений з іменної частини, яка виражає його зміст, і допоміжного дієслова-зв’язки називається…(складеним іменним).

 7. Присудок, утворений із двох, трьох чи чотирьох компонентів, які поєднують ускладнену зв’язкову або прив’язкову частини, називається…(складним).

 8. Між підметом (групою підмета) і присудком (групою присудка) з усіх розділових знаків уживається тільки… (тире).

 1. Взаємоперевірка лінгвістичного диктанту.

ІV. Робота над матеріалом, що узагальнюється.

 1. Дослідження-відновлення. Робота у парах. Відновити таблиці, користуючись підручником чи зошитом.

Підмет

Простий

Складений

Способи вираження

 1. Іменник у формі Н.в.

 2. Іншими частинами мови у значенні іменника.

 3. Неозначена форма дієслова.

 4. Власна назва.

 1. Словосполучення.

 2. Власна назва.

 3. Фразеологізм.

 4. Речення.

Присудок

Простий

Складений

Складний

Дієслівний

іменний

 1. Дієслово дійсного , умовного, наказового способів.

 2. Дієслово у складеній формі майбутнього часу.

Допоміжне дієслово (виражає граматичні ознаки)

+

Неозначена форма дієслова.

Дієслово-зв’язка

+

Іменна частина

Зв’язкова частина

(складений присудок)

+

Прив’язкова частина (інфінітив або іменна частина)

 1. Перевірка результатів роботи з таблицями. Кілька учнів усно відтворюють відновлені записи в таблиці.

V. Виконання вправ на вдосконалення умінь і навичок.

1. Міні-диктант. Деякі вислови видатних людей уже давно стали афоризмами. Ось деякі і запишемо.

1. Скромність – це дисципліна людських стосунків, вчинків, бажань, думок і почуттів, волі й характеру (В. Сухомлинський). 2. Умій бути вдячним (В. Сухомлинський). 3. Двоє можуть врятувати один одного там, де один гине (О.Бальзак). 4. Без ядра горіх ніщо, так само як і людина без серця (Г.Сковорода). 5. Ніхто не може судити про інших, доки не навчиться судити про себе самого (Й.В.Ґете).

2. Дослідження-аналіз (по групах – ряди).

І група – Визначити (підкреслити) головні члени речення. За таблицею дати їм характеристику. Указати, якими частинами мови вони виражені (перше та друге речення).

ІІ група – Визначити (підкреслити) головні члени речення. За таблицею дати їм характеристику. Указати, якими частинами мови вони виражені (третє та четверте речення).

ІІІ група – Визначити (підкреслити) головні члени речення. За таблицею дати їм характеристику. Указати, якими частинами мови вони виражені (п’яте речення). Охарактеризувати друге речення. Пояснити розділові знаки у першому реченні.

 1. Робота біля дошки. Одночасно з роботою груп біля дошки працюють двоє учнів.

Завдання №1. Зробити морфологічний розбір слова двоє.

Завдання №2. Зробити синтаксичний розбір (за членами речення) третього речення.

Завдання №3 (усно). Назвати частини мови у третьому реченні.

 1. Хвилинка релаксації. Гра «Хто швидше?». Пояснити значення фразеологізмів, що ілюструють поводження, характер людини.

 1. Сім п’ятниць на тиждень – людина часто міняє свої рішення.

 2. Перемивати кістки – обмовляти, пліткувати про когось.

 3. Мухи не зачепить – лагідний.

 4. Надутися як сич – образитися.

 5. Лити крокодилячі сльози – лицемірити.

 6. Краяти душу – завдавати душевного болю.

 7. Мокрим рядном накрити – вилаяти.

 8. І за холодну воду не братися – ледарювати.

 9. Ловити ґав – бути неуважним.

З’ясування лексичного значення слова лицемірити – чинити підступно, бути нещирим.

 1. Дослідження-трансформація (робота у групах).

№1

Переробити речення так, щоб між групою підмета та групою присудка стояло тире.

1.Поведінка є дзеркало, у якому кожен показує своє обличчя (Й.В.Ґете). 2.Сумління є найкращий порадник (Народна творчість). 3.Зняти капелюха є труд не дуже важкий(Ю.Збанацький). 4.Турбота є рух душі(Народна творчість).

№2

У реченнях замінити допоміжне дієслово іншими словами, щоб присудок означав: а) необхідність (потрібно, необхідно, мусити, повинен); б) можливість, здатність (уміти, могти, здатний, спроможний).

 1. Я хочу подякувати батькам за їх турботу.

 2. Кожен намагається уживати формули ввічливості в спілкуванні з іншими людьми.

№3

Замініть прості присудки складеними.

 1. Не (треба шукати) шукай красоти, а (потрібно шукати) шукай доброти.

 2. Добре (може говорити) говорить, та зле (буде творити) творить.

 3. Нічого (не потрібно розпочинати) не розпочинай у гніві.

 4. Батьком-матір’ю (не треба хвалитись) не хвались, а (треба хвалитись) хвались честю.

№4

Замінити прості підмети складеними.

 1. (Тарас) Шевченко самовіддано любив свою Україну.

 2. За неї йшли битися (батьки з синами) батьки й сини, (діди з онуками) діди й онуки.

 3. Багато (з них) полягло за її волю.

 4. (Усна народна творчість) Фольклор – цінний набуток кожного народу. 1. Відповіді учнів.

V. Підведення підсумків уроку.

Сенкан.

Алгоритм складання сенкану.

 1. Назва поняття.

 2. Два прикметники – описання поняття.

 3. Три дієслова – визначення дії.

 4. Фраза з чотирьох слів, яка виражає відношення до теми.

 5. Одне слово (синонім до теми), у якому відображено зміст чи сформульовано висновок.

Головні члени речення.

VІ. Домашнє завдання. Кожен вибирає собі завдання індивідуально (творче конструювання).

Повторити теоретичний матеріал (п. 6-11).

 1. Вправа 151.

 2. Вправа 156 (2).

 3. Картка. Із поданими присудками скласти речення. Визначити види присудків за таблицею.

Джерело знань, хочемо допомагати, досягнення, хай буде щаслива, буду вчитися, зобов’язаний допомогти, були раді стати помічниками.

Схожі:

Узагальнення і систематизація вивченого про відокремлені члени речення
Мета: узагальнити і систематизувати знання про відокремлені члени речення; формувати вміння визначати їх у реченнях, розставляти...
Тема. Синонімія односкладних (неозначено-особових та безособових) речень
Визначити головні члени речення, з’ясувати, чи є обидва головні члени речення, якщо ні, то чи можна його підставити: чи є речення...
Урок узагальнення та систематизації вивченого з використанням комп’ютерних технологій у 9 класі
Тема. Безсполучникове складне речення. Узагальнення та систематизація вивченого з використанням комп’ютерних технологій
УРОК № ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ
За допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи...
Речення з відокремленими членами. Систематизація вивченого (на краєзнавчому матеріалі). Мета
Речення з відокремленими членами. Систематизація вивченого (на краєзнавчому матеріалі)
Тема: Відокремлені уточнювальні члени речення. Мета
Поглибити знання учнів про відокремлені члени речення; вивчити, що таке відокремлені уточнювальні члени речення та їх основні способи...
Уроку. Узагальнення і систематизація знань з теми «Складносурядне речення»
Мета уроку: узагальнити і систематизувати вивчений матеріал про складносурядні речення
Урок № Тема: Узагальнення та систематизація вивченого про прислівник
Мета: повторити й систематизувати вивчене про прислівник як частину мови та його пра
«Речення. Граматична основа речення. Головні і другорядні члени речення»
Методична розробка з дисципліни Українська мова. Підготувала Ладика О. В., викладач Машинобудівного коледжу Донбаської державної...
Тема. Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Іменник»
Мета: допомогти учням узагальнити, систематизувати і закріпити вивчене з теми, розвивати навички правильного вживання іменників у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка