«Речення. Граматична основа речення. Головні і другорядні члени речення»


Скачати 245.53 Kb.
Назва«Речення. Граматична основа речення. Головні і другорядні члени речення»
Дата05.11.2013
Розмір245.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ДОНБАСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ АКАДЕМІЇ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого заняття

РЕЧЕННЯ. ГРАМАТИЧНА ОСНОВА РЕЧЕННЯ. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

з дисципліни Українська мова

спеціальність 5.02010501 Діловодство

2012Методична розробка з дисципліни Українська мова. Підготувала Ладика О. В., викладач Машинобудівного коледжу Донбаської державної машинобудівної академії, спеціаліст першої категорії -2009.

Викладено методику проведення практичного заняття, спрямованого на повторення та узагальнення вивченого з теми: «Речення. Граматична основа речення. Члени речення».

Для викладачів української мови навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

Рецензенти:

Бабак І. І., голова регіонального методоб’єднання викладачів української мови та літератури

Хоменко О. М., викладач української мови та літератури машинобудівного коледжу Донбаської державної машинобудівної академії

Методична розробка розглянута та схвалена на засіданні циклової комісії спеціальності «Діловодство» та дисциплін циклу гуманітарної підготовки, іноземних мов та фізичного виховання. (Протокол від 12 02 2012 р. № )ЗМІСТ

1 Вступ ………………………………………………………………………7

2 План заняття……………………………………………………………….8

3 Хід заняття…………………………………………………………………9

4 Додатки…………………………………………………………………….16

Додаток А……………………………………………………………..16

Додаток Б…………………………………………………….………..18

Додаток В ……………………………………………………………19

Додаток Г………………………………………………………………20

Додаток Д………………………………………………………………21

Додаток Е………………………………………………………………22

Додаток Є………………………………………………………………23

Додаток Ж……………………………………………………………...24

5 Критерії оцінювання………………………………………………………25

ПЕРЕДМОВА
Методична розробка пропонує матеріали для підготовки і проведення практичного заняття з дисципліни «Українська мова» на тему: «Речення. Граматична основа речення. Головні і другорядні члени речення».

Наведена тема відповідає навчальній програмі та є однією з найактуальніших при вивченні розділу «Синтаксис».

Головна функція рідної мови полягає в тому, що вона є засобом спілкування. Вільне володіння рідною мовою забезпечує реалізацію творчих можливостей студентів у всіх сферах життя.

Для того, щоб мовлення було правильним, мало володіти лише орфографічними та орфоепічним нормами, дуже важливо вміти грамотно будувати своє висловлювання, слідкуючи за змістом і мовним оформленням. Саме тому вивчення речення як основної одиниці синтаксису – один з головних етапів мовної підготовки студентів.

Обрана форма заняття відповідає меті, яка ставиться перед ним: систематизувати й узагальнити відомості про види речень, особливості кожного виду, відомості про головні і другорядні члени речення; розвивати в студентів уміння визначати структуру простого двоскладного речення; виховувати інтерес до вивчення української мови, засвоєння її норм, а також до прагнення бути милосердними, співчутливими.

Заняття побудоване на поєднанні традиційних методів навчання з інтерактивними: евристична бесіда, ігрові моменти, індивідуальна самостійна робота, робота в групах, творча робота тощо.

Для більш якісного засвоєння матеріалу студентам пропонуються таблиці, вправи із застосуванням цифрового коду, сигнальних карток.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Група: 17 Дата: 04.03.12

Спеціальність: Діловодство

Тема. Речення. Граматична основа речення. Головні і другорядні члени речення.

Вид заняття: практичне

Форма проведення заняття: евристична бесіда з елементами гри

Мета заняття:

дидактична (навчальна): повторити, систематизувати та поглибити знання студентів про види простих речень, відомості про головні та другорядні члени речення;

розвиваюча: розвивати в студентів уміння визначати структуру простого двоскладного речення; логічне мислення, використовувати здобуті знання на практиці;

виховна: виховувати розуміння того, що доброта врятує світ, прагнення бути добрим, співчутливим, милосердним.

методична: методика використання опорних схем, різних видів диктантів, методика використання елементів цікавої граматики на заняттях з української мови.

Методичне забезпечення: таблиці, схеми, картки, підручник з української мови.

Міжпредметні зв’язки:

забезпечуючі – українська мова

забезпечувані – українська література, етика, психологія, педагогіка.

Література:

а) обов’язкова:

1 Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. Посіб.- 2-ге вид., переробл. і допов.- К.: Вища шк., 2008.

2 Українська мова: Підручник для 10-11 кл. шк. з укр. та рос. Мовами навчання/О. М. Бєляєв, Л. М. Симоненкова та ін.. – К.: Освіта, 1997

3 Ужченко В.Д. та ін.. Сучасна українська мова: Збірник вправ і завдань: Навч. Посіьн. – К.: Вища школа, 2006.

4 Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. К.: Освіта, 2002

5 Ющук І. П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004.

б) додаткова:

1 Копитіна І. В. Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах.- Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2004.

2 Мельничайко В. Я. Види мовного розбору. Українська мова. Довідник. Тернопіль: Богдан, 1997.

3 Практикум з правопису української мови. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО» , 2007.

4 Рідна мова. 5-11 класи. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005.

5 Христенок В. Ф. та ін.. Практикум з правопису української мови. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007

ХІД ЗАНЯТТЯ

 1. Організаційний момент.

  1. Привітання студентів.

  2. Перевірка наявності студентів.


2. Оголошення теми та мети заняття.

Ми продовжуємо розглядати розділ мовознавства – синтаксис. На занятті мова піде про основну одиницю синтаксису – речення, яке складається з словосполучень, зрідка – з окремого слова. Нам потрібно навчитися грамотно будувати свої висловлювання, слідкуючи за змістом і мовним оформленням. Щоб досягти цього, необхідно «зануритися» в глибини серйозної і цікавої науки – синтаксису.
3 Мотивація навчальної діяльності.

На заняттях української літератури ви читали повчання Володимира Мономаха. Я нагадаю вам уривок з нього.

Не забувайте

Насамперед не забувайте убогих, а яко можете, по силі годуйте їх і подавайте сиротам. I вдову захистіть, не дайте сильним губити людину. Хто б то не був, правий чи винний перед вами, не вбивайте i не велiть убивати його; якщо і завинив хто в смерті, не губiть християнської душі…

Нiколи не майте гордощів у своєму серцi і в розумі, а скажіть: сьогодні живий, а завтра помру; смертні ми. Старих шануйте як батька, а молодих яко братiв.

При старших годиться мовчати, премудрих слухати, старшим підкорятися і з рiвними і молодими мати згоду і бесiду вести без лукавства, а щонайбільше розумом вбирати.

Брехні остерігайтесь, і пияцтва, і облуди, від того душа гине і тіло. Куди б ви не верстали шлях своєю землею, не давайте отрокам своїм чинити зло і шкоду ні селам, ні посівам, щоб люди не проклинали вас. А куди б не прийшли і де б не зупинилися, напійте і нагодуйте нужденного. Хворого навідайте, покійника проведіть в останню дорогу, бо всі ми смертні. Не променіть ніколи людину, не привітавши її, і добре слово їй мовте…

Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про морально-етичну категорію як добро. І епіграфом будуть такі рядки:

Епiграф: Життя таке коротке...

Поспiшайте творити добро!

О. Довженко

4 Актуалізація набутих знань
Для того, щоб ознайомитися з новим матеріалом, згадаємо вже вивчене.
4.1 Робота в парах (завдання для студентів з середнім та високим рівнем знань) «Скульптор словосполучень». (Додаток А)

Студентам даються аркуші з віддрукованими моделями словосполучень (дієслово і певна кількість слів у дужках). Завдання: розкрити дужки і побудувати словосполучення. Перемагає у грі той, хто швидко й правильно побудує всі словосполучення.

І Варіант

1 Завдавати (біль, клопіт, прикрощі, образа, удар);

2 Скуштувати (страва, вода, хліб, борщ, обід);

3 Зазнати (поневіряння (мн.), кривда, горе, несправедливість, знущання(мн.);

4 Жалкувати (молодість, здоров’я, гроші, брат, коханий);

5 Глузувати (старий, сестра, люди, вайлуватість, недорікуватість).
ІІ Варіант

1 Навчитися (ремесло, мова, математика, музика, малювання);

2 Відректися (батько, батьки, погляди, друзі, релігія);

3 Докоряти (брат, син, учні, людина, влада);

4 Одружитися (наречена, знайома, сестра, сусідка, вчителька);

5 Чекати (товариш, виплата, реабілітація, автобус, допомога.)
ІІІ Варіант

1 Захворіти (грип, пневмонія, проказа, ангіна, дифтерія);

2 Зглянутися (жінка, дитина, немічний, бідність, старість);

3 Дорікати (родичі, друзі, брат, учень, керівник);

4 Заслуговувати (увага, допомога, розуміння, відзначення, нагорода);

5 Доглядати (онук, хворий, дідусь, старий, родич).
Відповіді

І варіант

1 Завдавати болю, клопоту, прикрощів, образи, удару.

2 Скуштувати страви, води, хліба, борщу, обіду.

3 Зазнати поневірянь, кривди, горя, несправедливості, знущань.

4 Жалкувати за молодістю, за здоров’ям, за грошима, за братом, за коханим.

5 Глузувати зі старого, із сестри, з людей, з вайлуватості, з недорікуватості.
ІІ варіант

1 Навчитися ремесла, мови, математики, музики, малювання.

2 Відректися батька, батьків, поглядів, друзів, релігії.

3 Докоряти братові, синові, учням, людині, владі.

4 Одружитися з нареченою, зі знайомою, із сестрою, із сусідкою, із учителькою.

5 Чекати на товариша, на виплату, на реабілітацію, на автобус, на допомогу.

ІІІ варіант

1 Захворіти на грип, на пневмонію, на проказу, на ангіну, на дифтерію.

2 Зглянутися на жінку, на дитину, на немічного, на бідність, на старість.

3 Дорікати родичам, друзям, братові, учневі, керівникові.

4 Заслуговувати на увагу, на допомогу, на розуміння, на відзначення, на нагороду.

5 Доглядати онука, хворого, дідуся, старого, родича.
4.2. Тестове завдання (для студентів з достатнім рівнем знань) (Додаток Б)

Виберіть і запишіть правильні варіанти відповідей.

 1. Словосполучення вивчається у розділі науки про мову, який називається…

а) фонетикою;

б) синтаксисом;

в) орфографією.

2) Словосполучення складається з двох частин…

а) основної і другорядної;

б) однорідних;

в) головної і залежної.

3) Залежне слово пов’зується з головним…

а) за змістом і граматично;

б) логічно і синтаксично;

в) за формою і змістом.

4) Запитання ставиться ...

а) вiд головного слова до залежного;

6) вiд залежного до головного;

в) вiд головного до другорядного.

5) За допомогою запитання визначається ...

а) змiстовий зв’язок;

6) роль у реченнi;

в) граматичний зв’язок.

6) Граматичний зв’язок встановлюється за допомогою ...

а) запитання;

6) сполучника;

в) закiнчення або закiнчення i прийменника.

7) Підмет i присудок — це ...

а) словосполучення;

6) головнi члени речення;

в) сполучення слiв.

8) Слова, з’єднанi сполучниками,-це…

а) головні члени речення;

б) однорiднi члени;

в) словосполучення.

9) Словосполучення бувають ...

а) простi та складнi;

б) поширенi й непоширенi;

в) головнi та другоряднi.

10) Поширенi словосполучення складаються з…

а) двох cлів;

б) трьох слів ;

в) трьох i бiльше слiв.
4.3 Зоровий диктант з використанням сигнальних карток (Додаток В). Усно.
Завдання: студенти повинні підняти відповідну сигнальну картку, визнаючи тип зв’язку в словосполученнях.

Біла стіна (у), працювати відмінно(п), треба йти(п), керівник класу(к), класний керівник(у), приблизно десять(п), один брат(у), трохи малює(п), кінець дня(к), третє вікно (у), уміння висловитись(п), золота осінь(у), сміятися від душі(к), дуже швидко(п), звичаї народу(к), солов’їний спів(у), займатися спортом(к), глибінь морів(к), йти швидко(п), почуватися впевнено(п), снігові вершини(у), вулиця до школи(к).


 1. Робота над темою заняття.


5 1 Мозковий штурм (створення проблемної ситуації)
Записати в зошитах слова або терміни, які, на вашу думку,

пов’язані з реченням.

Після самостійного записування ключових фраз, студенти зачитують їх перед аудиторією.

Зверніть увагу, скільки ви знаєте термінів синтаксису. А сьогодні ми систематизуємо і узагальнимо знання про речення як синтаксичну одиницю, згадаємо види речень, зосередимо увагу на головних і другорядних членах.

Робота з таблицею «Словосполучення і речення. Спільні та відмінні риси»
Висновок

Основна одиниця спілкування – речення. Тільки оформивши слова в речення, ми можемо сказати щось іншій людині.

Речення – це граматично і інтонаційно оформлене висловлювання, що є засобом формування, вираження й повідомлення думки.


 • Робота з таблицею «Види речень»

 • Пригадайте, за якими ознаками поділяються речення на види, користуючись таблицею (Додаток В)
  1. Виконання вправи із застосуванням цифрового коду (Додаток Г). Усно.

Студенти аналізують кожне речення запропонованого тексту, відповідь записується у вигляді цифрового коду.
Найбiльша цiннiсть у життi — доброта. Приносити людям добро,полегшувати їхнi страждання, давати їм радість… Хiба не в цьому справжнє щастя? Роблячи добро людям, ви перш за все допомагаєте собі. Життя таке коротке… Поспішайте творити добро!
5.3 Слово викладача.

А зараз розглянемо головні і другорядні члени речення. Почнемо з підмета. Послухайте вірш Д. Білоуса: (студенти за випереджальним завданням готують і вчать поезію напам’ять.
Підмету насамперед

віддаєм велику шану

ми по справедливості:

означає він предмет

дії певної чи стану,

якості, властивості.

А спитайте в нього: з ким

одним миром мазаний?

Синтаксично завжди з ним

Присудок пов’язаний.
А тепер розгляньте таблицю «Підмет». Викладач, спираючись на таблицю, розповідає про підмет як про головний член речення, наводить приклади.
Так само розглядаємо присудок.
Присудок – дотямить кожного кебета –

теж не є якимсь пластом непіднятим:

означає дію або стан предмета,

в реченні представленого підметом.

Не введуть нас у оману неуважності тенета:

Там предмет був дії, стану, а тут – дія, стан предмета.
Таблиця «Присудок»

5.4 Робота з підручником . Вправа 411.
Перекладіть українською мовою; між підметом і присудком поставте, де потрібно, тире.

Робота біля дошки.
5.5 Студенти зачитують поезію
Другорядні теж важливі члени речення,

тут вони не для прикраси, не для кличання.

Часто гронами рясним в думку просяться.

Але як же з головними співвідносяться?

А підрядними зв’язками з ними зв’язані, -

це враховувати ми з вами зобов’язані.

Думку можуть (помічав це, безумовно, ти)

Пояснити, уточнити і доповнити.

Поділяються, напевне , неспроста вони

На означення, додатки і обставини.
Робота з таблицею «Другорядні члени речення»
5.6 Диктант з обгрунтуванням. Записати, пояснити орфограми. Зробити синтаксичний розбір речень.
Пригадайте, що таке орфограма?
Бережи честь змолоду. Світ не без добрих людей. Не міряй всіх на свій аршин. Дитина любить свою матір і свого батька, братів і сестер, свою сім’ю, свій дім.
(Студенти по черзі виконують синтаксичний розбір речень, коментуючи при цьому орфограми в словах)
Слово викладача:. Справді, як добре задумано природою: Людину створено для добра i кpacи. Будьмо ж добро творцями до всього живого: до пташки, рослини, до Людини i найперше до батька i неньки...
І саме про це йдеться у пісні на слова А. Горчинського. (Звучить пісня)
Живе старенька мати у господi,

Невтомнi руки, серце золоте.

Вона i дітям, i онукам годить,

Хоч рiдко хто їй дякує за те...
Мамо, мамо, рiдна i кохана,

Ви пробачте, що був неуважний

Знаю: Ви молилися за мене

днi і ночі, сива моя нене.
Ну що ж, про вдячнiсть забувають люди,

душа слiпа у щастi, а проте

Вони прозрiють, але пiзно буде —

Черешня всохне, мати одцвіте.
Викдадач. Ненька все простить, але побiймося, щоб не було запiзно, аби не мучила совiсть потому.

Тож спiшiть робити добро!...
6 Творче завдання.
Складіть твір-мініатюру за темою: « Роблячи добро людям, ви перш за все допомагаєте собi», використовуючи прості речення.
При виконанні завдання студенти можуть скористатися наведеними словосполученнями:

Подарувати щастя

Добрі справи

Найбільше добро

Вдячні люди

Не мучила совість
7 Підведення підсумків заняття. Рефлексія.
Повертаємось до проблемної ситуації і робимо висновок, як багато термінів синтаксису повторили на занятті.
Студенти по черзі повторюють фрази «Я сьогодні повторив…», «Найбільш складним для мене було…»
8 Оцінювання студентів.
9. Диференційоване домашнє завдання

1 Для всіх студентів групи.

Повторити теоретичний матеріал.

Вправа 437.

. 2 Для студентів з високим рівнем знань.(від 10 до12)

Зробити усне повідомлення з лінгвістичної теми «Складне речення»; скласти узагальнюючу схему за даною темою.

Додаток А
«Скульптор словосполучень»
Студентам даються аркуші з віддрукованими моделями словосполучень (дієслово і певна кількість слів у дужках), завдання полягатиме в розкритті дужок і побудові словосполучень. Перемагає у грі той, хто швидко й правильно побудує всі словосполучення.
І Варіант
1 Завдавати (біль, клопіт, прикрощі, образа, удар);

2 Скуштувати (страва, вода, хліб, борщ, обід);

3 Зазнати (поневіряння (мн.), кривда, горе, несправедливість, знущання(мн.));

4 Жалкувати (молодість, здоров’я, гроші, брат, коханий);

5 Глузувати (старий, сестра, люди, вайлуватість, недорікуватість).
ІІ Варіант
1 Навчитися (ремесло, мова, математика, музика, малювання);

2 Відректися (батько, батьки, погляди, друзі, релігія);

3 Докоряти (брат, син, учні, людина, влада);

4 Одружитися (наречена, знайома, сестра, сусідка, вчителька);

5 Чекати (товариш, виплата, реабілітація, автобус, допомога.)
ІІІ Варіант
1 Захворіти (грип, пневмонія, проказа, ангіна, дифтерія);

2 Зглянутися (жінка, дитина, немічний, бідність, старість);

3 Дорікати (родичі, друзі, брат, учень, керівник);

4 Заслуговувати (увага, допомога, розуміння, відзначення, нагорода);

5 Доглядати (онук, хворий, дідусь, старий, родич).
Відповіді
І варіант
1 Завдавати болю, клопоту, прикрощів, образи, удару.

2 Скуштувати страви, води, хліба, борщу, обіду.

3 Зазнати поневірянь, кривди, горя, несправедливості, знущань.

4 Жалкувати за молодістю, за здоров’ям, за грошима, за братом, за коханим.

5 Глузувати зі старого, із сестри, з людей, з вайлуватості, з недорікуватості.

ІІ варіант
1 Навчитися ремесла, мови, математики, музики, малювання.

2 Відректися батька, батьків, поглядів, друзів, релігії.

3 Докоряти братові, синові, учням, людині, владі.

4 Одружитися з нареченою, зі знайомою, із сестрою, із сусідкою, із учителькою.

5 Чекати на товариша, на виплату, на реабілітацію, на автобус, на допомогу.
ІІІ варіант
1 Захворіти на грип, на пневмонію, на проказу, на ангіну, на дифтерію.

2 Зглянутися на жінку, на дитину, на немічного, на бідність, на старість.

3 Дорікати родичам, друзям, братові, учневі, керівникові.

4 Заслуговувати на увагу, на допомогу, на розуміння, на відзначення, на нагороду.

5 Доглядати онука, хворого, дідуся, старого, родича.


Додаток Б

Тестове завдання

Виберіть і запишіть правильні варіанти відповідей.

 1. Словосполучення вивчається у розділі науки про мову, який називається…

а) фонетикою;

б) синтаксисом;

в) орфографією.

2) Словосполучення складається з двох частин…

а) основної і другорядної;

б) однорідних;

в) головної і залежної.

3) Залежне слово пов’зується з головним…

а) за змістом і граматично;

б) логічно і синтаксично;

в) за формою і змістом.

4) Запитання ставиться ...

а) вiд головного слова до залежного;

6) вiд залежного до головного;

в) вiд головного до другорядного.

5) За допомогою запитання визначається ...

а) змiстовий зв’язок;

6) роль у реченнi;

в) граматичний зв’язок.

6) Граматичний зв’язок встановлюється за допомогою ...

а) запитання;

6) сполучника;

в) закiнчення або закiнчення i прийменника.

7) Підмет i присудок — це ...

а) словосполучення;

6) головнi члени речення;

в) сполучення слiв.

8) Слова, з’єднанi сполучниками,-це…

а) головні члени речення;

б) однорiднi члени;

в) словосполучення

9) Словосполучення бувають ...

а) простi та складнi;

б) поширенi й непоширенi;

в) головнi та другоряднi.

10) Поширенi словосполучення складаються з…

а) двох cлів;

б) трьох слів ;

в) трьох i бiльше слiв.

Додаток В

Завдання: студенти повинні підняти відповідну сигнальну картку, визнаючи тип зв’язку в словосполученнях.

Біла стіна (у), працювати відмінно(п), треба йти(п), керівник класу(к), класний керівник(у), приблизно десять(п), один брат(у), трохи малює(п), кінець дня(к), третє вікно (у), уміння висловитись(п), золота осінь(у), сміятися від душі(к), дуже швидко(п), звичаї народу(к), солов’їний спів(у), займатися спортом(к), глибінь морів(к), йти швидко(п), почуватися впевнено(п), снігові вершини(у), вулиця до школи(к).Додаток Г

РЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ВИДИ

За складом граматичної основи

За метою висловлення

За емоційним забарвленням

За будовою

За наявністю (чи відсутністю) другорядних членів

За наявністю (чи відсутністю) пропущених членів

двоскладні

односкладні

розповідні

питальні

спонукальні

окличні

неокличні

ускладнені

неускладнені

поширені

непоширені

повні

неповні

ДОДАТОК Д

Присудок

простий


складенийіменний
дієслівний

Дієслово в дійсному, умовному або наказовому способі, складена форма майбутнього часу (буду писати), інфінітив
Дієслово – зв’язка

+

іменна частина (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієприкметник, прислівник)

Допоміжне дієслово

+

неозначена форма дієсловаДОДАТОК Е

Підмет
Простий


Складений
Іменник, займенник у Н.в., або інша частина мови, вжита у значенні іменника (прикметник, дієприкметник, числівник, неозначена форма дієслова, вигук)


Сполучення слів, вжитих у значенні іменника в Н.в.


ДОДАТОК Є

Другорядні члени речення

Додаток
Означення
Обставина

прямий

непрямий
узгоджене

неузгоджене
 1. способу дії

 2. міри і ступеня

 3. місця

 4. часу

 5. причин

 6. мети

 7. умови

 8. з допустовим значеннямДОДАТОК Ж
Самостійна робота.(додатково)

Зробити синтаксичний розбір поданих речень (робота з картками).

Приклади речень до карток:
а) Щоб наше життя було щасливим , кожен день ми повинні робити добрi справи.

б) Добре дiло те, що викликає посмішку на обличчі іншої людини

в) Роблячи добро людям, ви перш за все допомагаєте собi.

г) Забувайте про свої власнi неприємностi, намагаючись подарувати хоч щастя iншим.

д) Найбільше добро в кожного народу - це його мова, (П. Мирний)

е) Доброта це найбiльше досягнення людини (I. Цюпа)

Критерії оцінювання усних відповідей студентів з української мови
Усне опитування є одним з основних способiв перевiрки знань, умiнь i навичок студентiв з української мови. При оцiнюваннi вiдповiдi студента потрiбно керуватися такими критерiями:

1. Повнота i правильнiсть вiдповiдi.

2. Ступiнь усвiдомленостi, розумiння вивченого.

З. Мовленнєве оформлення вiдповiдi.

Вiдповiдь студента має бути зв’язним, логiчно послiдовним

повiдомленням на певну тему, виявляти його вмiння застосувати визначення, правила до конкретних випадкiв.

Вiд 10 до 12 балiв - високий рiвень, ставиться, якщо студент:

1. Грунтовно i повно викладає вивчений матерiал.

2. Виявляє повне розумiння матерiалу, обгрунтовує свої думки,

застосовує знання на практицi, наводить необхiднi приклади не тiльки за

пiдручником, а й самостiйно складенi.

З. Викладає матерiал послiдовно i правильно з точки зору норм

лiтературної мови.

Від 7 до 9 балiв - достатнiй рiвень, ставиться, якщо студент дає вiдповiдь, що задовольняє тіж вимоги, що й високий рiвенъ, але допускає деякi помилки, якi сам виправляє пiсля зауваження викладача, та поодинокi недолiки в послiдовностi викладу матерiалу, в мовленнєвому оформленнi.

Вiд 4 до 6 балiв - середнiй рiвень, ставиться, якщо студент виявляє знання i розумiння основних положень даної теми, але:

1. Викладає матерiал не досить повно i допускає помилки в формулованні правил.

2. Не вмiє глибоко i переконливо обгрунтувати свої думки i відчуває труднощi пiд час добору прикладiв.

З. Викладає матерiал непослідовно i допускає помилки у мовленнєвому оформленнi.

Вiд 1 до З балiв - початковий рiвень, ставиться, якщо студент виявляє незнання бiльшої частини вивченого матерiалу, допускає у формулюванні правил помилки, що спотворюють їx змiст, непослiдовно i невпевнено викладає матерiал.

Позитивна кiлькiсть балiв ставиться не тiльки за одноразову відповiдь (коли на перевiрку знань студента вiдводиться певний час), а й за суму вiдповiдей, даних студентом протягом заняття.


Схожі:

Тема. Синонімія односкладних (неозначено-особових та безособових) речень
Визначити головні члени речення, з’ясувати, чи є обидва головні члени речення, якщо ні, то чи можна його підставити: чи є речення...
1. Поміркуйте й коротко викладіть свої думки з приводу одного з висловлювань
Запишіть речення, виконайте синтаксичний розбір (підкресліть головні та другорядні члени речення, дайте загальну характеристику,...
ТЕМА: Речення, його граматична основа. Речення з одним головним членом...
МЕТА: поглибити знання учнів про граматичну основу речення, способи вираження підмета й присудка, дати загальне уявлення про речення...
Тема: Відокремлені уточнювальні члени речення. Мета
Поглибити знання учнів про відокремлені члени речення; вивчити, що таке відокремлені уточнювальні члени речення та їх основні способи...
ГОЛОВНІ І ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
Неправильне сидіння за партою чи столом призводить до викривлення шиї, грудного вигину. Молодші школярі страждають боковим викривленням...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Запишіть речення, виконайте його повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику, проаналізуйте...
Роздуми ліричного героя про сутність людського життя
Розташуйте слова, утворивши речення із зворотним порядком слів, підкресліть члени речення
Тема: Складносурядні речення. Тренувальні вправи. Мета
Мета: Поглибити знання учнів про складносурядні речення, вживання розділових знаків при них, а також про смислові зв`язки між простими...
«спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель» Буковинського ліцею-інтернату
Речення з одним головним членом речення називається односкладним. Один головний член (присудок чи підмет) поєднує в собі функцію...
Узагальнення і систематизація вивченого про відокремлені члени речення
Мета: узагальнити і систематизувати знання про відокремлені члени речення; формувати вміння визначати їх у реченнях, розставляти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка