Уроку


Скачати 116.9 Kb.
НазваУроку
Дата28.10.2013
Розмір116.9 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Культура > Урок
Тема уроку: Література та мистецтво епохи Відродження

Мета гри: активізувати роботу учнів; перевірити знання програмового матеріалу, художніх текстів; виявити обізнаність учнів у світовій культурі епохи Відродження; розвивати інтерес до предмету, виховувати читацький смак, сприяти розвитку зв’язного мовлення, поповнення словникового запасу, культурі спілкування; формувати вміння і навички самостійного читання та аналізу художнього твору, вміння знаходити головне, застосовувати на практиці знання теорії літератури; дати можливість проявитись учнівській особистості, її інтелектуальним здібностям, кмітливості, читацькій інформованості

Оформлення залу: дошка з обліком підсумків гри; портрети Данте, Шекспіра, Петрарки; міні-виставка: «Божественна комедія» Данте, «Гамлет» Шекспіра, сонети Шекспіра та Петрарки тощо; правила гри; епіграф

Наочність: картки з питаннями, ілюстративний матеріал, репродукції картин Рафаеля, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Ботічеллі, ілюстрації до сонетів Шекспіра, «Божественної комедії» Данте тощо, скринька з перлиною, зброя – 2 рапіри, чорна троянда для болільників; масло, вино, борошно, хліб, плоди, дзеркало

Фонозапис: симфонічна поема П.І. Чайковського «Франческа да Ріміні».

Форма проведення: інтелектуальна гра КВН

Це була епоха, якій потрібні були титани, і яка породила

титанів за силою думки, пристрасті і характеру, вченості

К.Маркс

Хід гри:

І. Мотивація навчальних знань. Вступне слово вчителя.

В основі культури епохи Відродження лежить принцип гуманізму, утвердження краси і гідності людини, її розуму і волі, творчих сил і можливостей. Цей образ ідеалізований, героїзований, але саме він став сутністю ренесансної культури. Естетичний ідеал Відродження – образ людини, яка сама себе створює, немаючи жодних сумнівів. Звісно, це була висока мрія митців. Але в їхніх творіннях цей образ набуває живої сили, надзвичайної реальності. Люди в зображенні ренесансних майстрів є і зовсім живими, реальними, і водночас надзвичайними, не такими як усі. Вона належать водночас і до земного, і до вищого планів буття. Завдяки цьому сучасне переводилося на рівень вічного, утверджувалася богоподібність реальної людини.

Спробуємо дослідити як саме ці ідеї втілено у творчості тих письменників, твори яких ми вивчали на попередніх уроках.

ІІ. Організаційний момент:

А) команди по черзі займають свої місця за столами в центрі залу. Болільники позаду столів, лічильники біля дошки.

Б) ведучий ще раз нагадує правила гри, бажає командам успіху. Болільникам активності у підтримці команд.

ІІІ. Представлення команд.

Кожна команда подає свою візитну картку, за її змістом команда – суперник визначає назву команди. Ця назва вписується в облікову таблицю.

ІV. Розминка.

Команди задають одна одній підготовлені питання (1 хв.)

Питання для розминки:

  • Чому епоха Відродження в Італії почалась раніше, ніж в інших країнах? (Італія раніше ніж інші країни вступила на шлях буржуазного розвитку. Інтенсивнішим був розвиток міст, а саме Флоренції і Болоньї, які стали центрами культури Відродження.

Італія – батьківщина античної спадщини, країна де вона добре збереглась і стала основою гуманістичного світогляду)

  • Після вистави Гамлет іде до кімнати матері, він побачив короля Клавдія, і хапається за шпагу, але зупиняється. Чому?

Лунає музика – закінчення першого раунду.

V . Початок основного етапу гри.

Кожна команда вибирає собі запитання і відповідає на нього, маючи на обдумування 1 хв.

  1. На слова якого великого поета епохи Відродження написано цей музичний твір?

( Пролунала пісня у виконанні Алли Пугачової на слова В. Шекспіра)

  1. Своєрідною музичною ілюстрацією до якого відомого твору є прослухана вами мелодія. Назвіть її автора? ( П. Чайковський «Франческа да Ріміні» до «Божественної комедії Данте)

  2. Подвійне запитання до обох команд:

А) Використовуючи свої знання епохи Відродження підберіть підпис до поданої ілюстрації ( сонет Шекспіра);

Б) Перед вами репродукція картини Леонардо да Вінчі «Мадонна Літта». Підберіть до неї підпис. Використовуючи свої знання поезії епохи Відродження

( сонет Петрарки)

  1. Подвійне запитання:

А) Як відомо, італійські та англійські поети доби Відродження використовували своєрідні художні засоби у своїх сонетах. Які саме? Доведіть рядками сонетів( протиставлення, афористичні вислови. Наприклад:

Коли ж це не любов,

То що ж це бути може?

Коли ж любов,

Тоді скажіть яка вона?

Лиха? Чому ж той біль

Такий солодкий, Боже?

( Петрарка)

Б) Із скількох віршованих рядків складається італійський та англійський сонет?

5. До якого відомого твору ця ілюстрація? Які рядки з цього твору тут доречні?

6. Чим відрізняється форма італійського та англійського сонетів. Вкажіть на відмінності у їх схемі римування.

7. Звучить фонозапис монологу Офелії про квіти. Чому вислухавши розмову божевільної сестри, Лаерт говорить: «У цьому безглузді багато глузду».

8. А) які очі були у коханої Шекспіра(відповісти рядками сонету);

Б) як відноситься Шекспір до кохання(відповісти рядками сонету).

9. Перед вами дві рапіри. Уявіть, що саме цією зброєю бились на своєму останньому поєдинку Лаерт та Гамлет. Чим відрізнялася їх зброя?.

10. У чому суть назви твору Данте? Що відбувається у дев’ятому колі дантового пекла?

11. Як починається відомий монолог Гамлета, у чому його суть?

12. Перед вами келих. У ньому знаходиться річ. Яку король Клавдій поклав у келих з вином перед поєдинком Гамлета та Лаерта. Що у келиху?

13. А) Чим пояснюється трагічний характер творів Шекспіра у другий період його творчості?

Б) Під час пожежі у театрі Глобус згоріли всі рукописи п’єс Шекспіра. Як вдалося відновити тексти цих п’єс?

14. За одну хвилину ви повинні пригадати і назвати найвидатніші світові музеї образотворчого мистецтва де знаходяться творіння митців епохи Відродження?( Прадо, Лувр, Ермітаж, Дрезден тощо)

VІ . Лірична пауза.

Інсценування уривку з трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта».

VІІ . Продовження третього туру гри.

15. Закритий конверт. У ньому король Клавдій посилає наказ, який везуть до Англії друзі Гамлета Розенкранц та Гільденстерн. Що в наказі?

16. В якому твору хто і про кого говорить ці слова:

Така людина? Виглядом придворний,

Словами вчений, войовник мечем,

Надія й вицвіт нашої держави,

Довершенності дзеркало й взірець.

( Офелія про Гамлета)

17. А)Яка завіса і які декорації були в театрі часів Шекспіра? Що свідчило про те, що йде вистава в театрі, та як можна було дізнатись про її жанр.

Б) Чим відрізняється зал глядачів в театрі Шекспіра і сучасний театр?Назвіть відомих жінок-актрис у театрі Глобус?

18. Про що благає привид батька Гамлета та від чого застерігає?


19. Як ставились Данте та Петрарка до сонета(«суровый Дант не призи рал сонета, в нем жанр любви Петрарка воспевал»)

20. А)

Перед вами репродукції фрагментів з монументальних творів Мікеланджело та Рафаєля. Що спільного між ними?

Б)
Перед вами репродукції картин відомого художника італійського Відродження. Подумайте, що стало основою для їх створення ?

21. Які вірші написав Гамлет у любовному листі до Офелії?

(Не вір зіркам блакитним,

Не вір, що сонце є,

Не вір і правді в світі,

В кохання вір моє.)

22. У чому на ваш погляд причина трагедії та загибелі Гамлета?

23. Хто був засновником художньої прози епохи Відродження? Назвіть найвідоміший твір цього автора, про що в ньому йдеться?(Боккаччо» Декамерон»)

24. Як вдалося Гамлету підмінити листа з наказом Клавдія, який везли його «друзі» до англійського короля?

25. З якою метою звернувся Данте до фантастичних картин загробного життя у своєму творі «Божественна комедія»?

26. А) Кохання робить в серці все, що зна,

Воно господар у своїй хатині.

Відпочиває сонне в самотині,

Буває-мить, буває – вік мина.

Кому належать ці рядки - Данте чи Петрарці? Хто переклав їх українською мовою? (Данте, переспів Д. Павличка)

Б) Любов – вставання й падання без краю.

Я в ній народжуюсь і помираю.

у належать ці рядки - Шекспіру чи Петрарці? (Шекспір)

VІІІ. Лірична пауза.

Інсценування уривка з трагедії Шекспіра «Гамлет».

ІХ. Конкурс капітанів

  1. Яка дивна деталь є на цьому чудовому полотні?(Рафаєль «Сікстинська мадонна»)

  2. Кого зробив Данте у своїй «Божественній комедії» Символами людських пристрастей, вад і пороків? Символом чого була Беатріче?

  3. Як називалася отрута, влита у вухо датського короля, батька Гамлета?

  4. Пригадай поєдинок Гамлета і Лаерта, хто подавав їм рапіри?

Х. Змагання ерудитів.

1. Яка сцена трагедії Шекспіра «Гамлет» немов підводить підсумок розчаруванням Гамлета у високому призначенні людини?

2. Чому великого Данте було вислано з його рідного міста Флоренції?

ХІ. Бліц-запитання.1-ша команда

2-га команда

1

Трактат Данте на захист рідної мови

( «Про народне красномовсто»)

Скільки новел у «Декамероні» Боккаччо(сто)

2

Партія до якої належав Данте (гвельфи)

Хто вперше записав давню легенду про Гамлета(Саксон Граматик)

3

Скільки крісел було в театрі Шекспіра (ні одного)

Скільки метрів мала мармурова брила, з якої висічено статую Давида(5м)

4

Осередок гуманістичної думки Англії (Оксфорт)

Кого Гамлет вважає «найбільше вартою ім’я людина»?(Гораціо)

5

Улюблений поет Данте(Вергілій)

Перший біограф Данте(Боккаччо)

6

Назва твору Петрарки, написаного латинською мовою(«Африка»)

Скільки арабських скакунів обіцяє Клавдій переможцю поєдинку(6)

7.

Яка зброя на плечі статуї Давида Мікеланджело(праща)

Яку споруду будували Мікеланджело і Рафаель(Собор Святого Петра-Рим)

8

Найтяжчий гріх в «Божественній комедії» Данте( Зрада)

В якому роді літератури знайшли втілення ідеї Відродження в Англії(драматургії)

9

Улюблені квіти Шекспіра (Фіалки)

У якому місті Італії народився данте(Флоренція)

10

Автор епічної поеми «Звільнений Ієрусалим», останній поет доби епохи Відродження (Торквато Тассо)

Як назвав Гамлет п’єсу , що ставлять заїжджі актори(Пастка)

11

Ім’я ангела, що повстав проти Бога в «Божественній комедії» Данте(Люцифер)

Хто розробив Конструкцію купольного храму(Мікеланджело)

12

Засновник театру Глобус і перший виконавець ролі Гамлета(Бербеджі – батько і син)

Хто автор картини «Святий Себастьян(Тіціан)

ХІІ. Питання для болільниківБолільники 1-ї команди

Болільники 2-ї команди

1

Закрита коробка. Тут річ, яку згадує Петрарка в одному з своїх останніх сонетів(він сумує, що закінчується життя, а кохання його до владарки дум і почуттів таке ж палке і вірне). Пригадайте цей сонет та назвіть цю річ.

Перед вами репродукція картини Джорджоне «Юдита». Використовуючи цю картину вкажіть, які предмети взяла з собою Юдита, прямуючи до міста Ветілуї (Вони у цій коробці)

2

Як відносились до творчості Данте відомі діячі української культури

Хто з видатних українських письменників перекладав твори Шекспіра і хто був засновником наукового методу дослідження творчості Шекспіра в Україні

3

Конкурс художників. За одну хвилину ви маєте намалювати те, що за офіційною версією було причиною смерті короля Данії.

Конкурс художників. За одну хвилину ви маєте намалювати річ, до якої звертається Гамлет на кладовищі у Ельсінорі

ХІІІ. Конкурс декламаторів.

Учні читають сонети Петрарки та Шекспіра.

ХІV. Підсумки гри заносяться в таблицю

Таблиця підсумкової гри
1-ша команда

2-га команда

1

Візитна картка


2

Розминка


3

Відповіді на питання:
1.

1.
2.

2.
3.

3.

4

Гра болільників
1.

1.
2.

2.
3.

3.

5.

Конкурс капітанів
1.

1.
2.

2.

6

Змагання ерудитів

7

Бліц

8

Конкурс декламаторів

9

Загальний підсумок
Урок-інтелектуальна гра КВН


Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка