В. О. Сухомлинський Серед життєвих цінностей сучасної людини перше місце посідає цінність життя і здоров’я. Останніми десятиліттями світова наука зараховує проблему здоров'я, в широкому розумінні цього поняття до кола гл


Скачати 91.83 Kb.
НазваВ. О. Сухомлинський Серед життєвих цінностей сучасної людини перше місце посідає цінність життя і здоров’я. Останніми десятиліттями світова наука зараховує проблему здоров'я, в широкому розумінні цього поняття до кола гл
Дата26.10.2013
Розмір91.83 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
Цінність життя і здоров’я. Модель Школи сприяння здоров’ю
Я не боюся ще і ще раз повторити: турбота про здоров’я - це найважливіша справа вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світосприймання, розумовий розвиток, міцність знань, віра у свої сили.

В. О. Сухомлинський
Серед життєвих цінностей сучасної людини перше місце посідає цінність життя і здоров’я. Останніми десятиліттями світова наука зараховує проблему здоров'я, в широкому розумінні цього поняття до кола глобальних проблем, розв'язання яких зумовлює характеристики майбутнього розвитку людства, та й навіть сам факт подальшого існування його як біологічного виду.

Сьогодні здоров’я розглядається як стан повного фізичного, духовного, психічного та соціального благополуччя людини. Знайти своє місце в мінливому світі, виявити здібності, мати життєву перспективу, стати корисною суспільству може тільки та людина, яка фізично розвинена, соціально адаптована, психічно врівноважена, має духовну основу.

Здоров’я є елементом індивідуальної культури життєдіяльності людини. Ця культура визначається рівнем розвитку вмінь та навичок, що сприяють збереженню, зміцненню і відновленню здоров’я людини, реалізації з цією метою внутрішніх резервів її організму. Культура здоров’я відбивається у специфічних формах і способах життєздатності особистості, які виробляються, починаючи з раннього дитинства, і реалізуються протягом усього життя.

Низький рівень здоров’я молоді сьогодні має низку конкретних причин. Серед усіх чинників, які так чи інакше впливають на стан і фізичного, і психічного здоров’я населення й, зокрема, молоді, найважливішою є поведінка. Цей показник перевершує вплив спадковості, навколишнього середовища та якості медичної допомоги. Найважчі хвороби в сучасних розвинутих країнах пов’язані з індивідуальними звичками, особливо постійними, які в сукупності часто називають способом життя. Поведінка людини дуже важлива для здоров’я, виливає на нього безпосередньо, через спосіб життя, або опосередковано - через економічні чи соціально-економічні умови, і є основною детермінантою здоров’я. Щоб уплинути на поведінку людини, необхідні зусилля як її самої, так і сім’ї та суспільства

Життєві пріоритети особистості формуються в школі, і від того, якими вони будуть, залежить майбутнє дитини і країни в цілому.

Серед пріоритетних напрямів, визначених Національною доктриною розвитку освіти, є «пропаганда здорового способу життя, стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя».

Завданням педагогічного колективу Уманської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №10 Уманської міської ради Черкаської області, члена Європейської і Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю, експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня 2003 - 2010 років, є забезпечення здорового способу життя всього шкільного колективу завдяки створенню такого середовища, яке б сприяло зміцненню здоров'я всіх його членів.

Історична довідка становлення Школи сприяння здоров'ю:

 • 1991/1992 н.р. - реорганізація восьмирічної школи в середню

 • 1992-1997 н.р. - апробація, впровадження і поглиблене вивчення предметів природничого циклу

 • 1997-1999 н.р. - аналіз стану здоров'я учнів

 • 1999-2002 н.р. - співпраця з медичними установами по питанню «Поглиблений огляд учнів та профорієнтація здорового способу життя»

 • 2003р. - участь у Всеукраїнському конкурсі Шкіл сприяння здоров'ю -перемога. Вивчення і аналіз Шкіл здоров'я в Росії, Європі відповідно до Європейського проекту... Ввійшли до складу Національної мережі Шкіл сприяння здоров'ю

 • 2004р. - участь у Всеукраїнському конкурсі Шкіл сприяння здоров'ю -перемога. Ввійшли до складу Європейської мережі Шкіл сприяння здоров'ю та стали експериментальним навчальним закладом Всеукраїнського рівня до 2011 року

Тема експерименту: «Створення моделі Школи сприяння здоров'ю»

 • 2007р. - участь у Всеукраїнському конкурсі «100 кращих керівників шкіл України - 2007» - перемога у номінації «Стратегія та розвиток навчального закладу»

 • 2010р. - участь в Міжнародній виставці інноваційних закладів «Освіта України-2010»

 • 2012р. - участь у IV міжнародній виставці “Інноватика в сучасній освіті 2013 - золота медаль, дипломи”.

Надзвичайно важливим завданням освіти в Україні є сприяння розвитку молодого покоління, формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і психологічного здоров'я. Це завдання є одним із обов'язків держави, передбачених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», державними програмами, Конвенцією ООН про права дитини.

Актуальність проблеми здоров'я надії в наш час стала не тільки предметом наукових досліджень, а й першочерговим завданням. Педагогіка здоров'я - відносно новий напрям у педагогіці. її основним предметом є здоров'я підростаючого покоління. Тут важливо відзначити, що здоров'я дітей, підлітків у процесі їхнього розвитку, досягнення зрілості й дорослішання не тільки повинно зберігатись або нарощуватись, але й відповідним чином будуватись і перебудовуватись.

Дитинство є періодом інтенсивного й цілеспрямованого розвитку, формування фізичної, інтелектуальної, психічної, моральної і соціальної досконалості людини. На відміну від дорослого, дитині притаманний широкий спектр зовсім особливого стану, який широко відомий під назвою «критичний стан розвитку». Ці критичні періоди є станами підвищеного ризику для появи хронічних захворювань. Тому особливу увагу необхідно приділяти учням у період їхнього перебування в закладах освіти з метою виховання потреби у здоровому способі життя шляхом організації навчально-виховного процесу, спрямованого перш за все на збереження здоров'я учнів, тим паче, що за даними спеціальних досліджень Інституту гігієни і медичної екології ім. Марзеєва АМН України, серед дітей шкільного віку спостерігається тенденція зростання захворюваності (хронічно хворих дітей):
Україна

місто Умань

Школа №10

1 клас

30%

61,9%

62,5%

5 клас

50%

67%

50%

9 клас

64%

75%

83%

Загальна захворюваність учнів за останні 10 років зросла на 26,8% і на сьогодні, на кожну тисячу дітей, віком від 9 до 15 років, припадає понад 2000 захворювань, тобто кожна дитина має по 2 хронічних захворювання.

Саме школа, за статичними даними, сприяє появі хронічних захворювань у кожної другої дитини, що призводить до істотної втрати резерву здоров'я. Вся ця жахлива статистика здебільшого дісталася нам у спадок від суспільства, де не було пріоритету здоров'я.

Право на життя, на охорону здоров'я й медичну допомогу передбачене Конституцією України. На жаль, це право залишається майже не реалізованим. Формується нова елітна медицина, яка не по кишені більшості населення. У країні відсутня мода на здоров'я. Засоби масової інформації тиражують шкідливі звички, насильство, звертаючи мало уваги на формування гармонійно, фізично і духовно розвиненої людини.

Порушення здоров'я, які простежуються в дошкільному віці, пов'язані з нездоровим способом життя батьків і призводить до того, що в 60% дітей, які приходять у перший клас, помітні функціональні порушення, 21% - мають відставання біологічного віку від паспортного на 2 роки, а 45 % - нейро-психологічно і фізично не готові до навчання і освоєння програми.

Враховуючи все це педагогічний колектив успішно продовжує працювати в Європейській і Національній мережі шкіл сприяння здоров'ю, враховуючи питання формування: у дітей особистісної культури здоров'я (або особистісної фізичної культури), здорового способу життя та його складових (рухової активності, відмови від шкідливих звичок, раціонального харчування, особистої гігієни, тощо). Поряд з цими факторами існують і менш вагомі, які також впливають на стан їхнього здоров'я - спосіб життя - сім'я, спадковість, екологічні ситуації - все це дуже складні, багатогранні та динамічні явища, які враховуються вчителями, а також роль сім'ї, що формує потребово-мотиваційну сферу; соціальне положення та фінансовий статок батьків; вплив спадкових факторів на здоров'я (≈16%) дитини

Педагогічний колектив школи аналізує і систематично враховує і вирішує проблеми забезпечення гідних умов життєдіяльності дітей, тому що 50% батьків знаходиться за межею прожиткового мінімуму, що становить рівень соціально - економічного та культурного розвитку суспільства, а також аналізує всі форми проведення дозвілля учнями школи.

Наше анкетування дозволяє свідчити, що 44% дітей віком від 14 до 17 років мають можливість задовольняти свої потреби у дозвіллі на достатньому рівні. Для 70% не вистачає коштів, 26% - вільного часу та 30% відсутністю, близько, відповідних закладів за місцем їх проживання. Це дає змогу вказувати на те, що діти більшу частину вільного часу віддають перегляду телевізійних програм, а кожен третій - комп'ютеру (ігри, Інтернет тощо). На даний час значна частина учнів у вільний час віддають перевагу спілкуванню з друзями. Ми працюємо в даному напрямку і переконуємо^ що дане середовище не повинно впливати на появу в учнів шкідливих звичок, про що свідчать результати аналізу причин, які зумовлюють розповсюдження в учнівському колективі звичок тютюнопаління та вживання алкоголю.

Так, за результатами анкетування, найвагомішими факторами, які спричиняють учнів до паління та вживання алкоголю є; за компанію - 40%, та «просто так» - 10%. За роки навчання у школі збільшується кількість учнів, які «смакували» ті чи інші алкогольні напої. Наприклад: у 5-х класах -20,1% учнів спробували пиво! А у 11 класі пиво пробували уже троє з чотирьох (69%). Ці опитування проводились в рамках реалізації програми «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді».

Наслідком складних процесів, які розгортаються в системі шкільної освіти, як свідчать матеріали національного звіту про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини, явилось те, що близько 60% учнів загальноосвітніх навчальних закладів відчувають втому від занять (в нас 22%), біля 40% учнів складність у навчанні (в нас 11%); 25% враховують учнівське становище психологічно не комфортним (в нас 1,5 %); у 20% учнів сформувалось відчуття не сприйняття їх з боку педагогів, як особистостей (в нас 0%), а у 15% із

У спектрі захворювань школярів, як свідчать медичні дані, визначне місце займають різні форми порушення у них постави. На даний час кількість дітей з порушенням постави становить:

Клас

Хворих
по Україні

По місту

По школі

1 клас

80-90%

167/22%

24уч./2хв 8,3%

5 клас

80-90%

134/21%

28уч./1хв 3,6%

9 клас

80-90%

279/35%

30уч./5хв 16,7%

Це обумовлюється тим, що 85% денного часу учнів знаходяться без руху (сидять). Тому вчителі удосконалюють існуючі і розробляють нові педагогічні технології організації фізкультурно-оздоровчої роботи.

Все це дає результативність і сприяє здоров’ю.

Здоровий спосіб життя для дітей визначається такими параметрами:

 • володіння культурно - гігієнічними навичками

 • раціональне харчування та культура споживання їжі

 • руховий і повітряний режими

 • режим активної діяльності та відпочинку

 • профілактичні заходи для збереження здоров'я, зокрема, профілактика шкідливих звичок тощо.
Що ж дала дітям, педагогам і батькам існуюча модель Школи сприяння здоров'ю?...

 1. Уроки, які попереджують перевтому, психічні розлади, стреси та розумове перевантаження.

 2. Гуманізацію і демократизацію відносин учасників навчально-виховного процесу: учнів, учителів, батьків.

 3. Залучення учнів школи до просвітницької та волонтерської роботи з пропаганди здорового способу життя серед однолітків та жителів мікрорайону.

 4. Ознайомлення з досвідом роботи шкіл, що входять до Європейської, Національної та регіональної мережі Шкіл сприяння здоров'ю, впровадження елементів їх досвіду в практику роботи та пропаганда своєї Моделі Школи сприяння здоров'ю.

 5. Підтримку та розвиток родинно-сімейних традицій здорового способу життя, виховання здорової дитини; залучення батьків до цієї роботи.

 6. Формування культури здоров'я педагогів, школярів та їх батьків.

 7. Зменшення ваги шкільного портфеля, або заміна ранцем.

 8. Зменшення кількості хворих дітей (початкова і середня ланки) і збільшення активності роботи із старшими учнями (10-11 класи).

 9. Покращення фізичного стану школярів.

 10. Міжнародна співпраця навчальних закладів; обмін футбольними командами.

 11. Особливе місце в системі роботи приділяється формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

Педагоги школи переконані, що школа повинна стати острівцем людяності й любові, творчості й постійного пошуку, щоб її випускники протягом всього життя слідували золотому правилу: розум в голові, чесність у серці, здоров'я у тілі.

З детальним описом напрацювань педагогічного колективу Уманської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №10 Уманської міської ради Черкаської області можна ознайомитись у книзі «Інновація в сучасній освіті: якісна освіта - запорука самореалізації особистості».


Схожі:

Ознайомити учасників з поняттям «цінність» і виявити специфіку життєвих...
«цінність» і виявити специфіку життєвих цінностей, сформувати ставлення учасників тренінгу до цінностей як дуже важливою складової...
УРОК 1 Тема : Вступ. Життя як феномен. Здоров’я як явище людського...
Формування навичок роботи в групі, виховання відповідального ставлення до свого життя і здоров’я
Мета: використати відпочинок дітей в оздоровчому таборі для їх комплексного...
Формувати в дітей поняття здоров я в широкому розумінні; сприяти виробленню і закріпленню навичок здорового способу життя
Увага і пам’ять, їх зв’язок із здоров’ям людини
Формувати поняття «увага» і «пам’ять», встановити їх зв’язок із здоров’ям людини, розкрити залежність результатів навчання від здоров’я...
«Рух заради здоров’я» Мета
Провідна ідея заходу: Щасливе життя – це гарне здоров'я. Здоров'я – це цінний скарб, про який треба піклуватися щодня. Немає найнещаднішої...
Здоров’я – найвища цінність
Мета: привернути увагу учнів до збереження власного здоров’я як найвищої цінності життя
ЗРОБИ СВІЙ ВИБІР НА КОРИСТЬ ЗДОРОВ'Я
Мета акції: актуалі­зувати проблему здорового способу життя, сформувати у підлітків свідоме ставлення до власного здоров'я
Їжа – джерело енергії, тепла, росту, здоров’я, сну людини
Сьогодні ми поговоримо про енергетичну цінність їжі, її складову та гігієну харчування. Будемо вчитися вибирати їжу, корисну для...
Їжа – джерело енергії, тепла, росту, здоров’я, сну людини
Сьогодні ми поговоримо про енергетичну цінність їжі, її складову та гігієну харчування. Будемо вчитися вибирати їжу, корисну для...
Завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського...
Освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я й здоров’я оточуючих як до найвищої соціальної цінності,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка