ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Петра Андрусіва с. Кам’янобрід


Скачати 40.81 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Петра Андрусіва с. Кам’янобрід
Дата10.09.2013
Розмір40.81 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

ім. Петра Андрусіва с. Кам’янобрід 
Батьківський комітет створений з метою сприяння школі та сім’ї в здійсненні загальної середньої освіти дітей та молоді, забезпечення глибоких та стійких знань в учнів з основ наук, виховання у школярів високих моральних якостей, свідомого ставлення до праці, відповідальності, організованості та дисципліни, культури поведінки, в правовому, естетичному, фізичному вихованні учнів, охороні їхнього здоров’я. Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи, рішеннями батьківських зборів, рекомендаціями педагогічної ради, директора школи та класних керівників.

 

І. Завдання та зміст роботи батьківського комітету


Батьківський комітет повинен:

 

- зміцнювати зв’язок сім’ї, школи, трудових колективів та громадськості з метою забезпечення єдності виховного впливу на дітей і підвищення його результативності;

- брати активну участь в діяльності школи по формуванню у школярів внутрішньої потреби жити та діяти за принципами людської моралі, виховання в них свідомої дисципліни, культури поведінки, турботливого ставлення до батьків та старших;

- всебічно сприяти підвищенню авторитету вчителя, допомагати школі та сім’ї у вихованні відповідального ставлення до навчання, прищепленні навичок навчальної праці, формуванні розумових потреб у дітей, в організації змістовного дозвілля школярів;

- сприяти розвитку навичок самообслуговування, досконалості трудового виховання підлітків у школі та сім’ї, організації їх суспільно-корисної, виробничої праці та професійної орієнтації;

- залучати батьківську громадськість до активної участі в житті школи, організації позашкільної та позакласної роботи, а також сприяти розвитку учнівського самоуправління;

- підвищувати відповідальність батьків за виховання дітей;

- брати активну участь в організації педагогічного всеобучу батьків;

- брати участь в роботі з профілактики шкідливих звичок у школярів, дитячої бездоглядності та правопорушень;

- всебічно сприяти охороні та укріпленню здоров’я школярів, допомагати школі в організації громадського харчування учнів та брати участь в здійсненні контролю за його якістю.

 

ІІ. Організація роботи батьківських комітетів


Батьківський комітет школи обирається загальношкільними батьківськими зборами терміном на один навчальний рік.

Кількість його членів визначається рішенням батьківських зборів з урахуванням представництва колективів батьків учнів кожного класу.

Із складу комітету обираються голова, секретар, скарбник фонду допомоги школі. 

Батьківський комітет бере участь ускладанні плану роботи на навчальний рік. Його зміст визначається завданнями, що стоять перед школою та конкретними умовами її роботи. 

Батьківський комітет класу погоджує план роботи з класним керівником, загальношкільний батьківський комітет – з директором школи.

 

Батьківський комітет приймає свої рішення за більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини членів комітету.

Загальношкільний батьківський комітет скликає збори батьків учнів школи не рідше 2 разів на рік.

Класні батьківські збори проводяться не рідше 4 разів на рік. 

В роботі класних батьківських зборів беруть участь: класний керівник, вчителі, вихователі; загальношкільних – директор школи, класні керівники, вчителі. 

Під керівництвом членів загальношкільного батьківського комітету в школі можуть створюватись постійні та тимчасові комісії з окремих розділів роботи: по здійсненню загальної середньої освіти, педагогічного всеобучу батьків, з трудового виховання та організації суспільно-корисної роботи, охороні здоров’я та організації громадського харчування школярів, з культурно-масової, господарської роботи та ін. Склад комісії визначається загальношкільним батьківським комітетом. Комісії в своїй повсякденній роботі спираються на батьківський актив та громадськість мікрорайону школи. 

Батьківський комітет школи звітує за підсумками роботи і про виконання прийнятих рішень перед загальношкільними зборами батьків, а класний комітет – перед зборами батьків учнів класу та перед батьківським комітетом школи. В разі незгоди директора школи з рішенням батьківського комітету спірне питання вирішується районним управлінням освіти. Батьківські комітети ведуть протоколи своїх засідань.

 

ІІІ. Права батьківських комітетів


Батьківські комітети мають право:

- звертатися разом з адміністрацією школи до виконавчих органів, громадських організацій, базових та інших підприємств, інших об’єднань з питань надання допомоги в діяльності школи; 

- виносити на розгляд директора та педагогічного колективу школи, класних керівників пропозиції щодо вдосконалення виховної роботи, в тому числі позакласної та позашкільної, а також організації суспільно - корисної, виробничої праці учнів, покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів. Директор школи та педагогічна рада зобов’язані уважно розглядати пропозиції батьківського комітету та інформувати його про прийняті рішення; 

- заслуховувати повідомлення директора школи та класних керівників про стан і перспективи роботи школи, пояснення з питань, які цікавлять батьків, повідомлення батьків про виховання учнів у сім’ї;

- виносити пропозиції на розгляд педагогічного складу школи та клопотати за місцем роботи батьків перед адміністрацією і громадськими організаціями закладів (підприємств) про заохочення батьків за успіхи у вихованні дітей, а також добиватись громадського діяння на батьків , які безвідповідально ставляться до виховання дітей; 

- брати участь у розподілі коштів Фонду школи.

 

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ  про піклувальну раду середньої загальноосвітньої школи...
Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964 на основі Типового положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального...
ПРАВИЛ А  ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ   для працівників  середньої...
Правила, розроблені на основі Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та основних...
Положення про Раду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Петра Андрусіва
Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету...
Адреси передового педагогічного досвіду вчителів математики – 2007
Ходоровська Стелла Іванівна, Олефіренко Наталія Михайлівна, вчителі математики Кам’янської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ
Батьківський комітет гімназії керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет гімназії, планом роботи гімназії, рішеннями...
РІЧНИЙ ПЛАН роботи Карабинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
РОЗДІЛ Організаційно-педагогічне забезпечення загальної середньої освіти (ст. 7-10)
С. Кам’янобрід Наказ 07. 06. 2013 №62- О Про підсумки
Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, концепції 12-річної загальноосвітньої школи, а також відповідно...
ПРИШКІЛЬНИЙ ТАБІР «ДРУЖБА» ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ...
ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 ІМ. М. Ф. ВАТУТІНА ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
ІІІ. Організація навчально-виховного процесу
Кочубей І. М., директор школи), піклувальна рада (Майстренко І. В.), методична рада (Павликова Н. В., заступник директора), учнівське...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка