ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ


Скачати 40.43 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ
Дата13.08.2013
Розмір40.43 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

 

Батьківський комітет створений з метою сприяння гімназії та сім’ї в здійсненні загальної середньої освіти дітей та молоді, забезпечення глибоких та стійких знань в учнів з основ наук, виховання у гімназистів високих моральних якостей, свідомого ставлення до праці, відповідальності, організованості та дисципліни, культури поведінки, в правовому, естетичному, фізичному вихованні учнів, охороні їхнього здоров’я. Батьківський комітет гімназії керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет гімназії, планом роботи гімназії, рішеннями батьківських зборів, рекомендаціями педагогічної ради, директора гімназії та класних керівників.

 

І. Завдання та зміст роботи батьківського комітету


Батьківський комітет повинен:

 

- зміцнювати зв’язок сім’ї, гімназії, трудових колективів та громадськості з метою забезпечення єдності виховного впливу на дітей і підвищення його результативності;

- брати активну участь в діяльності гімназії по формуванню у школярів внутрішньої потреби жити та діяти за принципами людської моралі, виховання в них свідомої дисципліни, культури поведінки, турботливого ставлення до батьків та старших;

- всебічно сприяти підвищенню авторитету вчителя, допомагати гімназії та сім’ї у вихованні відповідального ставлення до навчання, прищепленні навичок навчальної праці, формуванні розумових потреб у дітей, в організації змістовного дозвілля школярів;

- сприяти розвитку навичок самообслуговування, досконалості трудового виховання підлітків у гімназії та сім’ї, організації їх суспільно-корисної, виробничої праці та професійної орієнтації;

- залучати батьківську громадськість до активної участі в житті гімназії, організації позашкільної та позакласної роботи, а також сприяти розвитку учнівського самоуправління;

- підвищувати відповідальність батьків за виховання дітей;

- брати активну участь в організації педагогічного всеобучу батьків;

- брати участь в роботі з профілактики шкідливих звичок у школярів, дитячої бездоглядності та правопорушень;

- всебічно сприяти охороні та укріпленню здоров’я школярів, допомагати гімназії в організації громадського харчування учнів та брати участь в здійсненні контролю за його якістю.

 

ІІ. Організація роботи батьківських комітетів


Батьківський комітет гімназії обирається загально гімназійними батьківськими зборами (конференцією) терміном на один навчальний рік.

 

Кількість його членів визначається рішенням батьківських зборів (конференції) з урахуванням представництва колективів батьків учнів із кожного класу.

 

Із складу комітету обираються голова, секретар, скарбник фонду допомоги гімназії.

 

Батьківський комітет складає план роботи на навчальний рік. Його зміст визначається завданнями, що стоять перед школою та конкретними умовами її роботи.

 

Батьківський комітет класу погоджує план роботи з класним керівником, загальногімназійний батьківський комітет – з директором гімназії.

 

Батьківський комітет приймає свої рішення за більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини членів комітету.

 

Загальногімназійний батьківський комітет скликає збори (конференції) батьків учнів гімназії не рідше 2 разів на рік. Кількість делегатів на конференцію від кожного класу установлюється загальногімназійним батьківським комітетом.

 

Класні батьківські збори проводяться не рідше 4 разів на рік.

 

В роботі класних батьківських зборів беруть участь: класний керівник, вчителі; загальногімназійних – директор гімназії, класні керівники, вчителі.

 

Під керівництвом членів загальногімназійного батьківського комітету в гімназії можуть створюватись постійні та тимчасові комісії з окремих розділів роботи: по здійсненню загальної середньої освіти, педагогічного всеобучу батьків, з трудового виховання та організації суспільно-корисної роботи, охороні здоров’я та організації громадського харчування школярів, з культурно-масової, господарської роботи та ін. Склад комісії визначається загальногімназійним батьківським комітетом. Комісії в своїй повсякденній роботі спираються на батьківський актив та громадськість мікрорайону гімназії.

 

Батьківський комітет гімназії звітує за підсумками роботи і про виконання прийнятих рішень перед загальногімназійними зборами (конференцією) батьків, а класний комітет – перед зборами батьків учнів класу та перед батьківським комітетом гімназії. В разі незгоди директора гімназії з рішенням батьківського комітету спірне питання вирішується міським відділом освіти. Батьківські комітети ведуть протоколи своїх засідань.

 

ІІІ. Права батьківських комітетів


Батьківські комітети мають право:

 

- звертатися разом з адміністрацією гімназії до виконавчих органів, громадських організацій, базових та інших підприємств, інших об’єднань з питань надання допомоги в діяльності гімназії;

 

- виносити на розгляд директора та педагогічного колективу гімназії, класних керівників пропозиції щодо вдосконалення виховної роботи, в тому числі позакласної та позашкільної, а також організації суспільно- корисної, виробничої праці учнів, покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів. Директор гімназії та педагогічна рада зобов’язані уважно розглядати пропозиції батьківського комітету та інформувати його про прийняті рішення;

 

- заслуховувати повідомлення директора гімназії та класних керівників про стан і перспективи роботи гімназії, пояснення з питань, які цікавлять батьків, повідомлення батьків про виховання учнів у сім’ї;

 

- виносити пропозиції на розгляд педагогічного складу гімназії та клопотати за місцем роботи батьків перед адміністрацією і громадськими організаціями закладів (підприємств) про заохочення батьків за успіхи у вихованні дітей, а також добиватись громадського діяння на батьків , які безвідповідально ставляться до виховання дітей;

 

- брати участь у розподілі коштів Фонду гімназії.

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ середньої загальноосвітньої школи...
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
НАКАЗ
Відповідно до пункту 69 Положення про Департамент охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням...
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Базилевич Н. О. Лижний спорт. – Навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2010 – 161с
ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»
Тичній конференції «Актуальні проблеми нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки», яка відбудеться 6-8 червня 2013...
ІІІ. Організація навчально-виховного процесу
Кочубей І. М., директор школи), піклувальна рада (Майстренко І. В.), методична рада (Павликова Н. В., заступник директора), учнівське...
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Р І ШЕННЯ
«Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів», з метою організації та проведення процедур закупівель товарів...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Про розмір плати батьків на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та вартість харчування дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених...
СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
«Про аварійно-рятувальні служби», постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року №1201 «Про затвердження Положення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка