СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області


Скачати 191.16 Kb.
НазваСТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області
Дата30.03.2013
Розмір191.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
СТАТУТ

Учнівського самоврядування

Черкаської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №7

Черкаської міської ради

Черкаської області
Прийнятий 28 вересня 2010 року
Статут Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області.

Члени Учнівського самоврядування від імені учнів школи, висловлюючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня – та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвинути і зміцнити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Черкаської міської ради Черкаської області.
РОЗДІЛ І

Загальні положення

Стаття 1. Вищим органом Учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яка скликається один раз на рік.

Стаття 2. Учнівське самоврядування реалізується через роботу виборних органів шкільного парламенту. Початковою ланкою шкільного Учнівського самоврядування є самоврядування в кожному класі.

Стаття 3. Метою Учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму, захист прав та інтересів школярів.

Стаття 4. Учнівське самоврядування спрямовує свої зусилля на добрі та корисні справи, розвиток здібностей учнів і діє відповідно до вимог Декларації прав людини, Конвенції про права дитини.

Стаття 5. Основною мовою спілкування в школі є державна мова – українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи.

Стаття 6. Учнівське самоврядування сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Стаття 7. Учнівське самоврядування поєднує законодавчу, виконавчу та судову владу на засадах її поділу.

Стаття 8. Учнівське самоврядування – це шкільна президентсько-парламентська республіка.

Стаття 9. Учнівське самоврядування керується законодавством України, Статутом школи та власним Статутом і діє відповідно до Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», «Про молодіжні організації» та «Про об’єднання громадян».
РОЗДІЛ ІІ

Права, свободи та обов’язки

Стаття 10. Усі учні школи є рівними у своїй гідності та правах.

Стаття 11. Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Стаття 12. Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в школі, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.

Стаття 13. Кожен учень школи має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Стаття 14. Кожен учень школи має право на:

 • доступність і безплатність повної загальної середньої освіти у школі;

 • переатестацію з навчальних предметів;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних і позакласних занять;

 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу.

Стаття 15. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та школою.

Учень зобов’язаний:

 • пройти курс навчання в школі;

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначений Державними стандартами загальної середньої освіти;

 • підвищувати власний загальний культурний рівень;

 • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

 • виконувати вимоги вчителів із підготовки до уроків;

 • дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм, норм та правил поведінки в школі;

 • дотримуватися вимог щодо запровадження і носіння в школі ділового стилю одягу (шкільної форми);

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

 • бережно ставитися до державного, шкільного й особистого майна;

 • дотримуватися правил особистої гігієни.

Стаття 16. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 17. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

Стаття 18. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на власний вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь, гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.

Стаття 19. Кожен учень має право обирати профіль навчання, мистецькі, творчі гуртки, студії за інтересами – на свій вибір.

Стаття 20. Кожному гарантується знати свої права та обов’язки.

Стаття 21. Кожен учень або працівник школи зобов’язаний неухильно дотримуватися Статуту школи, Статуту Учнівського самоврядування та інших документів школи.

Стаття 22. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 23. Учні мають право брати участь в управлінні справами Учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути обраними до органів Учнівського самоврядування школи, подати свою пропозицію, вимогу Президентові школи Учнівського самоврядування школи.

Стаття 24. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Стаття 25. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 26. Кожен учень школи має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.
РОЗДІЛ ІІІ

Вибори

Стаття 27. Президент школи обирається учнями та педагогічними працівниками школи на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Стаття 28. Строк повноважень Президента школи – 2 роки.


Стаття 29. Кандидатура має бути підтверджена не менше, як 100 підписами учнів 7-11 класів та педагогічним працівниками школи.

Стаття 30. Президент обирається шляхом таємного голосування на перервах, після уроків за участю членів Центральної виборчої комісії.

Стаття 31. Вибори проводяться на другий рік повноважень Президента.

Стаття 32. Днем виборів слід вважати третій четвер листопада.

Стаття 33. Право бути обраним має учень (учениця) 8-11 класів школи.

Стаття 34. Офіційне оголошення результатів виборів Президента Учнівського самоврядування проводиться протягом 2 днів із дня проведення виборів.

Стаття 35. Новообраний Президент Учнівського самоврядування вступає на пост з моменту складання присяги на урочистій загальношкільній лінійці.

Стаття 36. Президенту вручається посвідчення Президента Учнівського самоврядування.

Стаття 37. Президент школи може бути присутнім на засіданні педагогічної ради школи (за потреби).


РОЗДІЛ IV

Структура Учнівського самоврядування школи

Стаття 38. Учнівське самоврядування школи відповідає такій структурі:

ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛИШКІЛЬНИЙ ПАРЛАМЕНТ


ПРЕМ’ЄР- КАБІНЕТ СТАРОСТАТ ПРЕС-ЦЕНТР РАДА ТРАМПЛІН- МІНІСТР МІНІСТРІВ СПРАВЕДЛИВИХ БАНК

ШКІЛЬНИХ

ІНІЦІАТИВ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ включає в себе такі міністерства:

 • Міністерство освіти та науки

 • Міністерство дисципліни та порядку

 • Міністерство культури та дозвілля

 • Міністерство охорони здоров’я, спорту і туризму

 • Міністерство суспільно корисної роботи

 • Міністерство зв’язків із громадськістю

 • Міністерство юстиції та права

 • Міністерство санітарно-господарської діяльності та праці.


РОЗДІЛ V

Шкільний парламент

Стаття 39. Парламент школи є вищим органом влади школярів і затверджується директором школи.

Стаття 40. Обраним до парламенту може бути кожен учень школи, що дотримується Статуту школи і законів школи.

Стаття 41. Парламент вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, розгляд питання на шкільній Раді профілактики, у Службі у справах дітей тощо), звертається до Суду Ради Справедливих Учнівського самоврядування.

Стаття 42. Парламент може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.

Стаття 43. Парламент організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

Стаття 44. Парламент контролює роботу старостату.

Стаття 45. Староста – це учень, який слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів у межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

Стаття 46. Старосту обирає або призначає класний колектив.

Стаття 47. Староста щочверті звітується перед Президентом Учнівського самоврядування, класним керівником, адміністрацією школи.

Стаття 48. Староста звітує про результати навчально-виховної роботи у класі та є безпосереднім зв’язковим між учнівським правлінням, колективом класу та класним керівником (доводить до їх відома плани, завдання, рішення самоврядування).

Стаття 49. Члени шкільного парламенту – прем’єр-міністр, міністри, голови координаційних центрів – керують роботою окремих міністерств і координаційних рад.

Стаття 50. Члени парламенту особисто відповідають за основні напрямки роботи Самоврядування.

Стаття 51. Члени парламенту збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи Самоврядування і представляють їх на своїх засіданнях.

Стаття 52. Члени парламенту представляють своїм класам звіти роботи правління Самоврядування.

Стаття 53. Прем’єр-міністр є першим помічником Президента.

Стаття 54. Прем’єр-міністр за відсутності Президента школи виконує його обов’язки.

Стаття 55. Парламент школи ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетенції, вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання.

Стаття 56. Міністерства опікуються організацією життя молодших школярів.

Стаття 57. Міністерства залучають дітей, підлітків до господарсько-трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля.

Стаття 58. Міністерства організовують творчі виставки учнів, проводять різні моніторинги успішності учнів школи.

Стаття 59. Міністерства у кожному класі організовують культурно-масову роботу, залучають учнів до участі в загальношкільних заходах.

Стаття 60. Міністерства організовують у школі позакласне дозвілля учнів школи.

Стаття 61. Міністерства організовують культпоходи та екскурсії із урахуванням заявок класних колективів, ведуть облік відповідної роботи, організовують пошукову роботу.

Стаття 62. Міністри допомагають у роботі класним керівникам.

Стаття 63. Міністерства співпрацюють із різними позашкільними закладами.

РОЗДІЛ VІ

Президент Учнівського самоврядування

Стаття 64. Президент є головою Учнівського самоврядування школи.

Стаття 65. Президент школи є гарантом прав учнів, визначених законом.

Стаття 66. Президент призначає організаторів міністерств, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу міністерств і старостату.

Стаття 67. Президент видає укази про створення об’єднань, проведення заходів, акцій, які не суперечать Законам чи Статуту, і мають за мету благо школи.

Стаття 68. Президент школи співпрацює з адміністрацією школи згідно Статуту.

Стаття 69. Президент може призупинити рішення шкільного парламенту і домагатися його перегляду.

Стаття 70. Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної ради школи, виступати на захист прав учнів школи.

Стаття 71. Президент звітується перед членами шкільного парламенту щочверті. Парламент може внести пропозицію про імпічмент Президенту в разі невиконання ним своїх обов’язків і порушень законів школи. Така пропозиція має розглядатися на засіданні позачергових загальних учнівських зборах.

Стаття 72. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури поведінки спілкування, особливостей ділового стилю.

Стаття 73. Президент складає таку присягу:

«Я, (прізвище, ім’я, по батькові), волею учнів школи обраний Президентом Учнівського самоврядування, заступаючи на цей високий пост, повністю усвідомлюючи своє повну відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та усьому колективу школи, суворо дотримуватися Конституції школи та Статуту школи, Статуту Учнівського самоврядування, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет школи, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів школи, гідно нести високе звання Президента школи – Президента Учнівського самоврядування, сумлінно виконувати свої обов’язки».

Стаття 74. Президент планує і веде збори шкільного парламенту.

Стаття 75. Президент співпрацює з адміністрацією школи та вчителями.

Стаття 76. Президент виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою.

Стаття 77. Президент відповідає за підготовку майбутніх керівників Учнівського самоврядування в школі.

Стаття 78. Президент школи виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента Учнівського самоврядування. Повноваження Президента Учнівського самоврядування припиняються достроково у разі відставки або випуску зі школи.
РОЗДІЛ VІІ

Робота міністерств

Міністерство освіти та науки

Стаття 79. Міністерство контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів школи, збирає й систематизує матеріал про стан успішності в кожному класі.

Стаття 80. Міністерство освіти та науки організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки.

Стаття 81. Міністерство залучає учнів у гуртки, виступає з ініціативою створення нових гуртків за інтересами.

Стаття 82. Міністерство надає допомогу вчителям в організації предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів, тематичних вечорів, створення лекторських груп тощо.

Стаття 83. Міністерство бере участь в облагородженні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного матеріалу, обліку й збереженні обладнання, ремонті й виготовленні нових дидактичних матеріалів у шкільних умовах.

Стаття 84. Міністерство контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників учнів.

Стаття 85. Міністерство бере участь у підготовці і проведенні бесід у класах.

Стаття 86. Міністерство освіти та науки разом із міністерством дисципліни та порядку веде боротьбу з пропусками уроків окремими учнями і школярами в цілому, здійснює рейди контролю за відвідуванням, підготовкою до уроків (наявністю зошитів, щоденників, виконанням домашніх завдань).

Стаття 87. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, педагогом-організатором.

Міністерство дисципліни та порядку

Стаття 88. Міністерство надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів.

Стаття 89. Міністерство організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових шкільного парламенту, оцінює якість виконання цієї роботи.

Стаття 90. Міністерство виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна.

Стаття 91. Міністерство призначає відповідальних за дотриманням дисципліни та порядку в школі та на її території.

Стаття 92. Міністерство використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни (за згодою адміністрації школи).

Стаття 93. Міністерство співпрацює з батьківським комітетом, шкільним парламентом із питань поведінки, дисципліни та порядку учнів.

Стаття 94. Разом із Радою Справедливих міністерство бере участь у регулюванні конфліктів різної категорії (учень – учень; учень – клас; учитель – учень тощо).

Стаття 95. Разом із Радою Справедливих міністерство розглядає питання порушення прав дитини батьками.

Стаття 96. Міністерство здійснює контроль за діяльністю інших міністерств.

Стаття 97. Міністерство здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.

Стаття 98. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, соціальним педагогом, психологом школи, педагогом-організатором.

Міністерство культури та дозвілля

Стаття 99. Міністерство керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят державного, народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та окремими учнями доручення з підготовки цих заходів.

Стаття 100. Міністерство організовує та проводить конкурси ерудитів, проводить інтелектуальні ігри з метою виявлення обдарованих дітей і закріплення програмового матеріалу з різних предметів.

Стаття 101. Міністерство забезпечує своєчасне інформування учнів через старостат про план роботи на місяць, тиждень та можливі зміни.

Стаття 102. Міністерство організовує оформлення школи та класних кімнат.

Стаття 103. Міністерство несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини та дозвілля.

Стаття 104. Міністерство встановлює зв’язки та співпрацює з іншими навчальними закладами, кінотеатрами, клубами, Палацом молоді, Центрами дитячої та юнацької творчості, музеями та іншими позашкільними закладами освіти та культури.

Стаття 105. Міністерство домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторіїв для учнів тощо.

Стаття 106. Міністерство вивчає бажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності.

Стаття 107. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Стаття 108. Міністерство тісно співпрацює із заступником директора з виховної роботи та педагогом-організатором.

Міністерство охорони здоров’я, спорту та туризму

Стаття 109. Робота міністерства полягає в проведенні різних спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів разом із вчителями фізичної культури.

Стаття 110. Міністр міністерства охорони здоров’я, спорту та туризму повинен мати організаторські здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів.

Стаття 111. Члени міністерства повинні проявляти активність у різних спортивних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я, пропагувати здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми).

Стаття 112. Міністерство забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей.

Стаття 113. Міністерство залучає учнів і батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи у вільний від навчання й роботи час.

  Стаття 114. Міністерство організовує заняття з профілактики дитячого травматизму, залучає до участі в акції «Діти на дорозі», проводить агітаційні виступи про правила дорожнього руху для молодших школярів.

  Стаття 115. Міністерство активно сприяє вихованню в дітей обережного поводження з вогнем, проведенню тижнів, місячників пожежної безпеки, проводить ділові ігри з навчання правил пожежної безпеки.

Стаття 116. Міністерство здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.

Стаття 117. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної та виховної роботи, педагогом-організатором.

Міністерство суспільно корисної діяльності

Стаття 118. Міністерство допомагає одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної війни, ветеранам Афганської війни, інвалідам.

Стаття 119. Міністерство допомагає ветеранам праці, колишнім працівникам школи, запрошує їх на різноманітні шкільні свята, вітає зі святами.

Стаття 120. Міністерство готує і проводить різноманітні благодійні акції.

Стаття 121. Міністерство співпрацює з організацією Червоного Хреста, допомагає проводити благодійні акції, збирати речі у фонд Червоного Хреста.

Стаття 122. Міністерство організовує роботу волонтерів, виявляє милосердя і здійснює заходи до Дня людей похилого віку, Дня інваліда, Дня захисту дітей тощо.

Стаття 123. Контролює роботу класів по наданню допомоги дітям із соціально незахищених сімей (разом із соціальним педагогом).

Стаття 124. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, виховної роботи, педагогом-організатором, соціальним педагогом, психологом школи.

Міністерство зв’язків із громадськістю

Стаття 125. Міністерство забезпечує гласність у діяльності органів Учнівського самоврядування.

Стаття 126. Міністерство розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів, створює добрі взаємини школи, дітей і батьків, налагоджує тісні стосунки з іншими закладами, установами та організаціями.

Стаття 127. Міністерство разом із Прес-центром розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети.

Стаття 128. Міністерство сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи.

Стаття 129. Міністерство виховує свідоме й відповідальне ставлення до своїх обов’язків та прав, навички організаторської роботи в класних колективах.

Стаття 130. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, педагогом-організатором.

Міністерство юстиції та права

Стаття 131. Міністерство забезпечує захист прав та свобод учнів школи.

Стаття 132. Міністерство контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил для учнів).

Стаття 133. Міністерство пропагує умови страхування серед школярів.

Стаття 134. Міністерство піклується про молодших школярів.

Стаття 135. Міністерство разом із психологом школи проводить психологічні дослідження серед учнів.

Стаття 136. Міністерство збирає інформацію для засідань Ради профілактики щодо учнів, схильних до правопорушень, формує банк даних таких учнів.

Стаття 137. Міністерство організовує в школі правову освіту (вивчення Правил для учнів, Статуту школи, документів про освіту, адміністративного та кримінального кодексів, інших правових документів).

Стаття 138. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, вчителями історії та права, педагогом-організатором.

Міністерство санітарно-господарської діяльності

Стаття 139. Міністерство співпрацює з черговими класами у плані естетичного оформлення класних кімнат та кабінетів із дотриманням санітарних вимог.

Стаття 140. Міністерство перевіряє озеленення класних кімнат та відповідає за збереження зелених насаджень на шкільному подвір’ї та у коридорах школи.

Стаття 141. Міністерство створює бригади учнів для проходження трудової практики та невеликих ремонтів меблів та шкільного інвентарю.

Стаття 142. Міністерство виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна.

Стаття 143. Міністерство здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.

Стаття 144. Міністерство веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі.

Стаття 145. Проводить бесіди, рейди-перевірки кращого збереження підручника в класах; організовує роботу книжкових лікарень, проводить бесіди про бережливе ставлення до книги.

Стаття 146. Міністерство бере участь у всіх трудових справах школи, тісно співпрацюючи із заступником директора з господарської частини.
РОЗДІЛ VIIІ

Робота координаційних рад та центрів

Рада Справедливих

Стаття 147. Захист честі й гідності учнів, викладачів і працівників школи покладається на Раду Справедливих.

Стаття 148. Склад Ради Справедливих затверджується шкільним парламентом та директором школи.

Стаття 149. Рада Справедливих керується таким документами: Статут школи, Статут Учнівського самоврядування, Конвенція про права дитини, Закон «Про освіту».

Стаття 150. Рада Справедливих розглядає конфліктні ситуації «вчитель-учень», «дитина-дитина», «батьки-діти», «вчитель-батьки».

Стаття 151. До Ради Справедливих можна звернутися в усній формі та у вигляді письмової скарги за наявності підпису (прізвище, ім’я, по батькові).

Стаття 152. Рада Справедливих розглядає заяви позивачів не пізніше, ніж через тиждень після подачі. Термін давності – два тижні від дня події.

Стаття 153. Справа розглядається в присутності обох сторін, за згодою позивача може розголошуватися.

Стаття 154. Якщо звинувачений не з’являється на засідання Ради Справедливих без поважних причин, то справа розглядається без нього, а рішення Ради Справедливих йому повідомляє один із членів Ради.

Стаття 155. Рада Справедливих за потреби може залучати до співпраці психолога школи, соціального педагога, заступника директора з виховної роботи, класних керівників, адміністрацію школи, батьків, Службу у справах дітей.

Стаття 156. Якщо заява позивача стосується педагога чи працівника школи, Рада Справедливих може прийняти рішення про переговори Ради Справедливих із тим, кого стосується заява, або з директором чи його заступником.

Стаття 157. Рада Справедливих слідкує за тим, щоб справа велася коректно.

Стаття 158. Рада Справедливих має право винести наступні рішення:

 • примирення сторін;

 • вибачення;

 • публічне вибачення;

 • поставити учня на шкільний облік;

 • передати справу на розгляд до відповідних органів.


Стаття 159. Рішення Ради Справедливих в разі необхідності доводиться до відома директора школи чи повідомляється на педагогічній раді школи.

Прес-центр

Стаття 160. Прес-цент співпрацює із усіма міністерствами та координаційними радами Учнівського самоврядування.

Стаття 161. Контролює та сприяє роботі редколегій класів.

Стаття 162. Забезпечує своєчасне інформування учнів школи про заходи, змагання та події шкільного життя.

Стаття 163. Веде облік разом із міністерством освіти та науки набраних класами балів у різноманітних моніторингах.

Стаття 164. Прес-центр займається підготовкою та виданням шкільної газети «Оригінал».

Стаття 165. Прес-центр тісно співпрацює з заступником директора з виховної роботи, педагогом-організатором і вчителями-філологами.

Трамплін-банк шкільних ініціатив

Стаття 166. Координаційний центр «Трамплін-банк шкільних ініціатив» має за мету допомогти учням школи, які бажають мати ділові якості і навчитися діловим творчим проектам.

Стаття 167. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе створювати клуби за інтересами.

Стаття 168. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе у збиранні інформаційно-методичного матеріалу з певної обраної справи.

Стаття 169. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе забезпечити інформацію про певний клуб за інтересами серед жителів мікрорайону.

Стаття 170. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе втілювати в життя цікаві проекти та пропозиції учнів та вчителів школи, створювати фотовиставки тощо.

Стаття 171. Трамплін-банк шкільних ініціатив тісно співпрацює з адміністрацією школи, заступником директора з виховної роботи, педагогом-організатором.
РОЗДІЛ ІХ

Прикінцеві положення

Стаття 172. Статут набуває чинності з дня його прийняття.

Стаття 173. Статут Учнівського самоврядування не може бути змінений, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод учня і громадянина, крім надзвичайних ситуацій.

Стаття 174. Зміни до Статуту Учнівського самоврядування затверджуються Президентом школи при їх підтримці не менш як двома третинами шкільного парламенту.
РОЗДІЛ Х

Перехідні статті

Стаття 175. Правління має право коригувати Статут Учнівського самоврядування для нинішніх і майбутніх поколінь учнів.

Стаття 176. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній моделі та структурі школи.

Стаття 177. Статут затверджується шкільним парламентом в імені Президента школи та директором школи.

Стаття 178. Всі статті Статуту стосуються кожного учня та працівника школи – без винятків.

Схожі:

Овсієнко Наталія Іванівна, вчитель хімії, Черкаської загальноосвітньої...
Контрольна робота з теми: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
Вчитель математики Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Канівської міської ради Черкаської області
10-й (11-й) клас ЕТИКА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Г. Р. Уперенко, методист методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області; С....
Урок узагальнення і систематизації
Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області
ПРИШКІЛЬНИЙ ТАБІР «ДРУЖБА» ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ...
ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 ІМ. М. Ф. ВАТУТІНА ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
З досвіду роботи Ротмістрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Щодо розвитку творчої і соціальної ініціативи молоді, соціально-комунікативних здібностей учнів-лідерів, засвоєння методів організаторської...
План розвитку Черкаської гімназії № 31 на 2010 2015 роки
Автори: Пивоваров Василь Миколайович, директор Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області
План розвитку Черкаської гімназії №31 на 2010 2015 роки
Автори: Пивоваров Василь Миколайович, директор Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області
План розвитку Черкаської гімназії № 31 на 2010 2015 роки
Автори: Пивоваров Василь Миколайович, директор Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області
Бичок Ірина Анатоліївна
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка