ПОЛОЖЕННЯ  про піклувальну раду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Петра Андрусіва с. Кам’янобрід


Скачати 43.16 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ  про піклувальну раду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Петра Андрусіва с. Кам’янобрід
Дата12.09.2013
Розмір43.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ПОЛОЖЕННЯ 
про піклувальну раду


середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

ім. Петра Андрусіва с. Кам’янобрід 
1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 на основі Типового положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міносвіти і науки України 05.02.2001р. № 45 та зареєстрованого в Мінюсті України 19.02.2001р. № 146/5337. 

1.2. Піклувальна рада – це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи загальноосвітнього навчального закладу. 

1.3. У своїй діяльності піклувальна рада керується Конституцією України, Законами України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи загальної освіти, цим Положенням.

 

2. Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради.

 

2.1. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання. 

2.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у ЗОШ № 1;

- сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів, педагогічних працівників; сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання; сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти; 

- запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників школи; 

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школою; сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу; 

2.3. Піклувальна рада діє на засадах: 

- пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства; 

- самоврядування; 

- колегіальності ухвалення рішень; 

- добровільності і рівноправності членства; 

- законності, гласності.

 

3. Створення піклувальної ради та організації її діяльності

 

3.1. Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів (конференції) або ради школи. 

3.2. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. 

3.3. Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

3.4. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) школи шляхом голосування простою більшістю голосів. 

3.5. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

3.6. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа. 

3.7. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

3.8. Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. 

3.9. Робота піклувальної ради планується довільно. 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

3.10. Піклувальна раді інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

3.11. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради. 

3.12. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора школи.

 

4. Права піклувальної ради:

 Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи; 

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування школи;

- на самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, індетифікаційний код;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;

- сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів; 

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ середньої загальноосвітньої школи...
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
ПРАВИЛ А  ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ   для працівників  середньої...
Правила, розроблені на основі Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та основних...
Положення про Раду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Петра Андрусіва
Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету...
Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України 05. 02. 2001...
України 19 лютого 2001 р за N 146/5337 Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу Відповідно...
Адреси передового педагогічного досвіду вчителів математики – 2007
Ходоровська Стелла Іванівна, Олефіренко Наталія Михайлівна, вчителі математики Кам’янської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів...
РІЧНИЙ ПЛАН роботи Карабинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
РОЗДІЛ Організаційно-педагогічне забезпечення загальної середньої освіти (ст. 7-10)
С. Кам’янобрід Наказ 07. 06. 2013 №62- О Про підсумки
Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, концепції 12-річної загальноосвітньої школи, а також відповідно...
ПРИШКІЛЬНИЙ ТАБІР «ДРУЖБА» ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ...
ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 ІМ. М. Ф. ВАТУТІНА ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
ПРОГРАМИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Програма для середньої загальноосвітньої школи. "Українська мова", 3—4 кл. (авт. Вашуленко М. С., Гудзик І. П., Прищепа О. Ю.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка