ІІІ. Організація навчально-виховного процесу


Скачати 357.72 Kb.
НазваІІІ. Організація навчально-виховного процесу
Сторінка1/2
Дата04.04.2013
Розмір357.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2


ІІІ. Організація навчально-виховного процесу.

3.1. Структура громадського управління школою.

Колегіальним органом управління школою є педагогічна рада (Кочубей І.М., директор школи), органами громадського самоврядування – загальні збори колективу, рада школи (Кочубей І.М., директор школи), піклувальна рада (Майстренко І.В.), методична рада (Павликова Н.В., заступник директора), учнівське самоврядування (Гамзінова А.В.), батьківський комітет школи (Черненко Л.А.)

Схема громадського управління закладом


3.2. Контингент учнів школи


Паралель

Навчальні роки

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Кількість класів

У них учнів

Кількість класів

У них учнів

Кількість класів

У них учнів

Кількість класів

У них учнів

1

2

46

2

54

2

43

2

58

2

2

44

2

46

2

51

2

45

3

2

44

2

42

2

53

2

52

4

2

49

2

48

2

41

2

51

5

2

53

2

55

2

52

2

42

6

3

56

2

55

2

56

2

53

7

3

62

3

58

2

53

2

54

8

3

64

3

63

2

51

2

53

9

1

23

3

58

3

63

2

51

10

2

51

1

19

2

40

2

40

11

2

50

2

52

1

19

2

41

Всього

24

542

23

551

22

522

22

540Прийом учнів до школи здійснюється на конкурсній основі згідно Статуту школи та правил конкурсного прийняття дітей до спеціалізованої школи . До навчального закладу діти зараховуються на підставі таких документів: заява батьків. копія свідоцтва про народження, медична картка та співбесіди: до 1-х класів з психологом, до 2-11-х класів співбесіда з англійської та української мов. Переведення учнів до наступних класів здійснюється на підставі рішень педагогічної ради, відповідного наказу по школі. Ведеться книга руху учнів по школі та алфавітна книга.

3.3.. Охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку, що проживають у мікрорайоні школи.

Відповідно до розпорядження Шевченківської РДА від 05.04.2011р. за №232 «Про затвердження мікрорайонів загальноосвітніх навчальних закладів Шевченківського району» за школою закріплено мікрорайон:

пр. Перемоги - 20,22,28/1,21,23,30,25,27,29,33/1

пр. Політехнічний - весь

вул. Галі Тимофєєвої - вся

вул. Старокиївська - вся

вул. Ярмоли - вся

вул. Шулявська - вся

пр. Тбіліський - вся

пр. Брест – Литовський- весь

вул. Кирило – Мефодієвська - вся

пр. Старокиївський - весь

вул. В.Василевської - 8,13/1,13/2,16,18,15/2,15,15/1,3,5,4,6,11,13,10,12/16,14

вул. Маршала Рибалка - вся

вул. Довнар - За польського - 2/20,4а,4б,1,3/1,3/2 (від вул. Молдавської до вул. Коперника)

вул. Коперника - непарні номери

вул. Шолуденка - вся

вул. Зоологічна - 2

З метою виконання Законів України « Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку № 646 від 12.04.2000р. проводиться робота по перевірці за отриманими списками наявності дітей шкільного і дошкільного віку в мікрорайоні; з'ясовується питання отримання середньої освіти дітьми та молоддю мікрорайону.

Кожного року оновлюється база даних про дітей віком від 5 до 18 років, що проживають в мікрорайоні.Проведена школою робота щодо обліку дітей і підлітків шкільного віку дає позитивні наслідки. За останні роки в мікрорайоні немає дітей шкільного віку, що не навчаються без поважної причини.

Для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти дітьми та молоддю мікрорайону в школі створені всі необхідні умови. Щороку в квітні працює консультативний пункт, де батьки майбутніх першокласників можуть отримати кваліфіковану допомогу психолога та досвідчених учителів початкової школи з приводу готовності дитини до навчання в школі, працює батьківський всеобуч.

В результаті систематичної профорієнтаційної роботи з учнями та їх батьками всі випускники 9-х класів продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

Для отримання базової та повної загальної середньої освіти учні мають все необхідне: обладнані кабінети, необхідні підручники, наочні посібники. В школі працюють: бібліотека, спортзал, їдальня, майстерні, дв комп'ютерний клас. Для учнів початкової школи працюють 4 групи продовженого дня, вихователі яких ретельно слідкують за виконанням учнями домашніх завдань, надають індивідуальну допомогу тим, хто не засвоїв навчальний матеріал на достатньому рівні під час уроків. Навчальна робота, гаряче харчування, прогулянки на свіжому повітрі, спортивні заняття та гуртки імпонують батькам, тому наповнюваність ГПД максимальна.

З метою 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням в школі постійно проводиться організаційна робота, розробляються і проводяться заходи по недопущенню бездоглядності та невідвідування учнями школи: щодня заповнюється журнал відвідування уроків, листки спізнень та зошит персонального контролю за учнями, які схильні до пропусків уроків без поважної причини. Адміністрацією школи щотижнево приймаються звіти класних керівників щодо причини відсутності дітей, щомісячно перевіряється відповідність медичних довідок або пояснювальних записок від батьків кількості пропущених уроків, зазначених на сторінці обліку та предметних сторінках класного журналу.

3.3. Спрямованість навчального процесу.

Організація навчально-виховного процесу спрямована на забезпечення якості освіти, яка визначається такими категоріями:

 • якість поставленої мети;

 • якість процесу;

 • якість управління;

 • якість результату.

Модель організації навчально-виховного процесу в школі включає всі складові поняття «якості освіти».

Постійне вдосконалення педагогічної системи, за якої кожна окрема дитина отримує можливості для повної самореалізації (якість поставленої мети):

 • поглиблене вивчення: англійської мови 1-9 класи,

німецької мови 5-11 класи;

 • профільні класи (іноземна філологія) 10-11 класи;

 • додаткова освіта (спецкурси, факультативи);

 • стабільність кадрового потенціалу;

 • конкурентоздатність випускників при вступі до ВНЗ;Розвиток загальної середньої освіти, впровадження інновацій (інтерактивне навчання, особистісно зорієнтоване навчання, метод проектів, проблемне навчання), інформатизація навчально-виховного процесу (використання комп’ютера як засобу навчання, сформованість баз даних), ефективність психологічного супроводу (банк даних психодіагностичних методик) – визначають якість процесу.

Показниками модернізації управління є перехід до програмно-цільового управління, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій, моніторинговий супровід.
Модель організації навчально-виховного процесу в школіУ школі 22 класи. Учні школи навчаються за програмою спеціалізованих класів з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов.

Режим навчання учнів школи з п’ятиденним робочим тижнем.

Школа навчається в одну зміну.

Під час складання навчального плану враховувались умови школи, наявність педагогічних кадрів, сучасні потреби особистості й суспільства та побажання батьків.

Інваріативна складова робочого навчального плану сформована на державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту.

Робочий навчальний план школи на 2011-2012 н.р. розроблений на виконання: Закону України “ Про загальну середню освіту”, Закону України “ Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти”, Постанови КМУ від 14.01.2004 № 24 (зі змінами)“ Про затвердження державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти” , Постанови КМУ від 27.08.2010 № 778 “ Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”.

Національну доктрину розвитку освіти, постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту постанов Кабінету Міністрів України 1 від 16 листопада 2000 року № 1717» від 13.04.2007 року № 620.

Він враховує вимоги Концепції загальної середньої освіти та концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги ст. 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту», п.13 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 964, складений на основі Типових навчальних планів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, молоді та спорту України (лист № 1/9-325 від 29.04.2011 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 н.р.»)

При цьому використані варіанти

№ додатку до робочого навчального плану спеціалізованої школи

Класи

Примітка

Варіант Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України

№ 1

1-А,Б,2-А,Б

3-А,Б,4-А,Б

з українською мовою навчання, з поглибленим вивченням іноземних мов

Додаток Типового навчального плану спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 року № 182)

№ 2

5-А,Б, 6-А,Б

7-А,Б, 8-А,Б

9-А,Б

з українською мовою навчання, з поглибленим вивченням іноземних мов

Додаток Типового навчального плану спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 року № 182)

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової, індивідуальні, групові та факультативні заняття:

Інформація про реалізацію варіативної складової навчального плану

Клас

Предмет

Кількість годин

Програма

4-ті класи

Спецкурс за вибором «Сходинки до інформатики»

1 год.

«Сходинки до інформатики»,

2-4 клас, авт Рівкінд Ф.М., Ломаковська. Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд И.Я. (К.: Світич, 2007; Т.; Мандрівець, 2009)Клас

Предмет

Кількість годин

Програма

8-мі класи

Індивідуальні заняття з мате-матики

0,5 год.
10-А,Б


Індивідуальні заняття з мате-матики

1 год.
Індивідуальні заняття з геог-рафії

0,5 год.
Факультатив з української літе-ратури «Основи теорії літератури»

1 год.

Рекомендовано до використання листом Міністерства освіти і науки України від 18.06.2006 №1/11-4291

Факультатив «Школа проти СНІДу»

0,5 год.

Наказ МОН України від 01.06.2009 р. № 457


1

ндивідуальні заняття з матема-тики

1 год.
Факультатив з української літе-ратури «Основи теорії літератури»

1 год.

Рекомендовано до використання листом Міністерства освіти і науки України від 18.06.2006 №1/11-4291


2

3

4

11-А,Б

Факультатив «Школа проти СНІДу»

0,5 год.

Наказ МОН України від 01.06.2009 р. № 457

Спецкурс з англійської мови «Ми господарі Євро-2012» (Гіди-перекладачі)

0,5 год.

Рекомендовано МОН (лист від 19.07.2010 № 1/11-6580) (курс за вибором «Ми господарі Євро-2012).

Рекомендовано МОН України 2010 р. авт.: Н.М. Нікішина, Т.В. Вочканова, А.В. Чередниченко, Л.І. Іноземцева, А.Є. Мартинова (Гіди-перекладачі)

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування загальноосвітніх Навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН5.5.2.008-01).

Відповідно до постанови КМУ від 14.01.2004 № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (зі змінами) години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів. При розподілі варіативної складової враховується те, що гранично допустиме навантаження враховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника (Лист МОН від 29.04.2011 № 1/9-324).

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р.№ 128.

Зважаючи на профіль школи цикл профільних предметів включає вивчення англійської мови з першого класу, другої іноземної мови (німецька) з п’ятого класу. Поділ класів здійснюється згідно з чинними нормативами і передбачає поділ на групи.

Порядок вивчення окремих предметів

За рахунок варіативної складової в межах гранично допустимого навантаження на посилення вивчення окремих предметів години розподілені наступним чином:

- у 1-х класах :українська мова –було 7 год. стало 8 год.;

- у 2-х класах: українська мова –було 7 год. стало 8 год.;

математика – було 4 год. стало 5 год;

- у 3-х класах - українська мова –було 7 год. стало 8 год.;

математика – було 4 год. стало 5 год;

- у 4-х класах за рахунок годин варіативної складової відповідно до наказу ГУОН м.Києва від 28.08.2002 р. № 168 «Про запровадження експерименталь-ного курсу «Сходинки до інформатики»» продовжується вивчатися цей курс. Навчальний предмет «Я і Україна» в 1, 2-х класах вивчається інтегро-вано, а в 3,4 класах вивчається два окремих предмети: «Природознавство», «Громадянська освіта».

У 5-х класах вивчається курс “Мій Київ” відповідно до Наказу Головного управління освіти і науки № 119 від 12.04.2005р. « Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах інтегрованого курсу «Мій Київ»».

У 6-х класах навчальні предмети «Історія України» та «Всесвітня історія» вивчається інтегрованим курсом «Історія Стародавнього світу».

На допризовну підготовку юнаків у 10-11-х класах – 1 година на тиждень.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 05.07.2010 року № 666 «Про зміни назви навчального предмета» назва шкільного навчального предмета «Зарубіжна література» змінена на «Світова література».
3.5. Кадрова політика школи спрямована на:

 • реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти;

 • розвиток та вдосконалення творчого потенціалу педагогічних працівників;

 • вдосконалення нормативно-правової бази професійної діяльності освітян;

 • оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;

 • періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних працівників.

У школі працівників - 73, з них педагогічних працівників –51: з них у декретній відпустці – 1, обслуговуючого та допоміжного персоналу –22 .

Протягом 2008-2012 років школа укомплектована педагогічними кадрами на 100% згідно фахової освіти.

Навчальні роки

Учителі

Керівники гуртків

Всього

Основні

Сумісники

У декретній відпустці

Основні

Сумісники

2009-2010

49

2

2

1

2

56

2010-2011

44

1

2

1

2

50

2011-2012

44

2

1

1

2

50


Протягом останніх трьох років кількість учителів, що працюють у школі не змінилась. Це обумовлено тим, що кількість учнів тримається в межах 540 (±3%), а також бажанням працівників завершити педагогічну діяльність за пенсійним віком, або закінченням строкової угоди. Але, не зважаючи на вище зазначене, незначна плинність кадрів спостерігається:

Навчальні

роки

Звільнено (учителів)

Призначено (учителів)

2008-2009

2

5

2009-2010

4

3

2010-2011

4

3

2011-2012

1

4

Педагогічне навантаження учителів залишається стабільним. Адміністрація школи враховує бажання вчителів, їх можливості і необхідність в кадрах. Протягом ряду років працюють на неповну ставку вчителі-пенсіонери, які пропрацювали у школі багато років (Бойко І.Є., Зубко Л.Я., Рудик Г.В.) , а також Прохорова І.П.- вчитель біології, яка працює за сумісництвом у ВУЗі. Аналіз кадрового забезпечення показав, що за віком педагогічний колектив «середній»: 45 роки та за стажем роботи (безпосередньо у нашій школі) також:

1) до 3-х років – 9%; 2) від 10 до 20 років – 22%;

3) від 3 до 10 років – 13%; 4) більше 20 років – 56%.

Є вчителі, які працюють понад 30 років: Бойко І.Є., Зіневич А.Ю., Борозенець О.І., Лепнухова Л.П.

  1   2

Схожі:

В. О. Огнев'юк Організація навчально-виховного процесу у початкових...
України надсилає для використання у практичній роботі інструктивно-методичний лист "Організація навчально-виховного процесу у початкових...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
У відповідності до листа МОНУ №1/9-368 від 24 травня 2013 року «Про організацію навчально-виховного процесу в 5-х класах загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо організації роботи з батьками з використанням новітніх технологій
Важливою складовою навчально-виховного процесу сучасного закладу освіти є організація роботи з батьками, сім'ями учнів
Методичні рекомендації щодо організації роботи з батьками з використанням новітніх технологій
Важливою складовою навчально-виховного процесу сучасного закладу освіти є організація роботи з батьками, сім'ями учнів
Процедури контролю якості навчального процесс
Організація контролю за якістю навчально-виховного процесу проводиться згідно річного плану роботи ліцею на основі плану, графіків...
Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Відділ освіти Бородянської районної державної адміністрації Загальцівське...
Вивчення і послідовне вдосконалення спеціальних знань, умінь та навичок є основою планування гри в баскетбол. Тому навчання і тренування...
Тематика засідань шкільного методичного об’єднання вчителів початкових...
Організація навчально-виховного процесу в початкових класах у 2011-2012 навчальному році
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ГУРТКА ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Метою випуску даного Інформаційного Вісника є надання допомоги педагогам-позашкільникам у підготовці та проведенні навчально-виховного...
Нормативні документи навчально-виховного процесу та навчально-методичної бази кабінету
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка