РІЧНИЙ ПЛАН роботи Карабинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2014-2015 навчальний рік Розділ 1


НазваРІЧНИЙ ПЛАН роботи Карабинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2014-2015 навчальний рік Розділ 1
Сторінка1/7
Дата22.02.2016
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
РІЧНИЙ ПЛАН
роботи Карабинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
на 2014-2015 навчальний рік

Розділ 1.ВСТУП (ст.2-6)

РОЗДІЛ 2. Організаційно-педагогічне забезпечення загальної середньої освіти (ст.7-10)

РОЗДІЛ 3 Управління підвищенням професійної майстерності учителів(ст. 11-13)

РОЗДІЛ 4. Організація діяльності педагогічного колективу (ст.14-28)

4.2.Тематика засідань мет.ради (ст.14)

4.3.Тематика нарад при директору (ст.15-17)

4.1.Тематика педрад (ст.18)

РОЗДІЛ 5.Управління процесом розвитку особистості (ст.19-21)

Додаток. Планування виховної роботи (ст.22-30)

РОЗДІЛ 6. Співробітництво школи та сім'ї, позашкільних та громадських організацій з метою розвитку особистості учнів (ст.31-32)

РОЗДІЛ 7.Зміцнення та раціональне використання матеріальної бази школи. (ст.33)

РОЗДІЛ 8. Охорона здоров*я та техніка безпеки (ст.34-35)
РОЗДІЛ 9.Контрольно – аналітична діяльність і координація внутрішкільного управління (ст.36- 47 )
У 2013 – 2014 н. р. робота шкільного колективу була спрямована на єдиний методичний проект школи : «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес з метою підвищення професійної майстерності вчителя-запорука інноваційної особистості учня». На виконання цього проекту ми обрали такі напрямки роботи:

1.Забезпечення умов рівного доступу до якісної освіти.

2.Громадянське та національне виховання, формування національної свідомості.

3.Екологічне виховання та природоохоронна робота.

4.Співпраця педагогічного, батьківського та учнівського колективів.

5.Розвиток творчого потенціалу обдарованих дітей.

6.Профорінтаційна робота по підготовці молоді до адаптації в суспільстві.

Методична робота з педагогічними працівниками в 2013 – 2014 навчальному році спрямована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», на виконання Програми Президента України «Україна для людей», обласного науково – методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості 2010 – 2015» та проекту школи «Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес з метою підвищення професійної майстерності вчителя - запорука інноваційної особистості учня» та з метою координації науково–методичного та навчального забезпечення педагогічного процесу, організації удосконалення самоосвіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій на початку 2013-2014 навчального року в школі створено методичну раду школи на чолі з директором Зновою Н. Л. До складу її ввійшли заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи Водяницька І. І., Довга О.П., керівники шкільних методичних комісій Гламбер Н. Л., Петренко Л. Я., Липка Л. І., вчитель історії та правознавства Тимцова М.В.

Проведено чотири засідання методичної ради, на яких обговорено актуальні питання по реалізації в життя проекту школи. Слід відзначити, що засідання методичної ради пройшли на високму рівні. Цікавими та змістовими були доповіді: «Упровадження методики створення учнівських проектів – важлива передумова формування успішності інноваційної особистості учителя і учня», «Моніторинг якості освіти учнів 5-х і 10-х класів»,«Робота з учнями, які мають підвищену мотивацію до навчально – пізнавальної діяльності учнів школи в шкільних, районних предметних олімпіадах».

Також на високому методичному рівні проведено педради за тематикою «Моніторинг ефективності впровадження інноваційних та управлінський технологій», «Інноваційна діяльність педагогів у системі виховної роботи» (з досвіду роботи класних керівників).

Згідно окремих графіків проводилися засідання шкільних комісій вчителів початкових класів (Гламбер Н. Л.), суспільно-гуманітарних дисциплін (Липка Л. І.), природничо-математичного циклу (Петренко Л.Я.) та класних керівників (Довга О. П.) .

Також згідно плану роботи психолого - педагогічного семінару проведені засідання на тему: «Особливості інноваційної педагогічної діяльності»

(Стешенко Г.Г), «Інноваційна діяльність у загальноосвітній школі» (Довга О. П.), «Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності» (Яременко К. Ю.) та «Самоосвіта як засіб спрямування вчителя на інноваційну діяльність» (Гончар В. В.).

На високому методичному рівні проведено семінари: заступників директорів з навчально – виховної роботи «Атестація – крок до успіху вчителя» (Водяницька І. І., Довга О.П., Знова Н.Л.), вчителів української мови та літератури «Вплив інноваційних методик на формування мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетенції на уроках української мови та літератури» (Липка Л. І.) та керівників шкільних методоб’єднань вчителів початкових класів «Моніторинг професійної педагогічної майстерності вчителів початкових класів» (Водяницька І. І., Гончар В. В., Мяло А. М., Гламбер Н. Л.,

Довга О. П.).

Активно працювала творча група, до складу якої входять: Липка Л. І.,

Тимцова М. В., Водяницька І. І., Гламбер Н. Л., Петренко Л. Я.

В цьому навчальному році продовжила роботу «Школа молодого вчителя».

В вересні 2013 року складено план індивідуальної роботи та консультацій з малодосвідченими педагогом - організатором Вдовенко С. О., закріплено наставника Липку Л.І. та вчителем інформатики Шарафановою К. О., закріплено наставника Тимцову М. В.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з   перспективним планом. У 2013-2014 навчальному році було вивчено стан викладання української мови в 5 - 11 класах, математики та навчання грамоти в 1 класі, здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і практичних,лабораторних робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі).

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

     З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі   першокласникам.  Результати вивчалися на педагогічному консиліумі, на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.         

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

В основу системи загальношкільних заходів покладені місячники, тижні, які спрямовані на підвищення зацікавленості вихованців спільною діяльність та відображають всі напрямки здійснення виховного процесу.

На достатньому методичному рівні проведено предметні тижні та місячники : на достатньому рівні тиждень «Фізики» (Петренко Л. Я.), «Правознавства» (Тимцова М. В.), курсу «Захист Вітчизни » (Стешенко Г. Г.), «Образотворчого мистецтва» (Стешенко Г. Г.), «Музики» (Мяло А. М.), «Інформатики» (Шарафанова К.О.), «Української мови» (Липка Л. І., Гончар В. В.), «Світової літератури» (Водяницька І. І.), «Біології» (Ужва В. І.), «Англійської мови» (Яременко К. Ю.), місячники «Всеобучу» та рейд «Урок» (Водяницька І. І., класні керівники), «Української культури» (Липка Л. І., Гончар В. В., Мяло А. М., Довга О. П.), «Превентивного виховання» (класні керівники, Довга О.П.), «Обороно - масової роботи» (Стешенко Г. Г., Яременко М.М., Довга О.П.), «Фізкультури і спорту» (Яременко М. М., вчителі початкових класів), «Декада праці і профорієнтації» (Вдовенко С. О., класні керівники), «Місячник правового виховання» (Тимцова М. В.), «Місячник екології» (Ужва В. І., Довга О. П.), місячник громадянського виховання «Я, родина, Україна» (Вдовенко С. О., Тимцова М.В., Довга О.П.), «Місячник сім'ї».

Закінчено роботу атестаційної комісії . Згідно плану роботи проведено п’ять засідань. За результатами атестації Липці Л. І., вчителю української мови та літератури, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший учитель», Довгій О. П., вчителю початкових класів, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Враховуючи результати , можна зробити висновок, що педагоги школи планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

Курсову перепідготовку в 2013 - 2014 навчальному році пройшли вчителі: хімії та біології Ужва В. І., художньої культури Стешенко Г. Г., історії та правознавства Тимцова М. В., англійської мови Яременко К. Ю., української мови та літератури Гончар В. В., фізичної культури та основ здоров’я в початкових класах Мяло А. М. та ГламберН. Л., інформатики в початкових класах Шарафанова К. О. та Гончар В. В., директор школи Знова Н.Л. «Технології дослідження рівня прфесійної компетентності керівника навчального закладу»

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності протягом року проводились взаємовідвідування уроків, де вчителі змогли продемонструвати цікаві прийоми і форми роботи.

П»ятий рік поспіль 10 педагогів з 14 , а саме: Знова Н.Л., Водяницька І.І., Довга О.П., Гламбер Н.Л., Липка Л.І., Тимцова М.В.,Гончар В.В.,Мяло А.М., Ужва В.І., Яременко К.Ю. популяризують у фахових періодичних виданнях та Інтернет публікаціях власні методичні розробки, статті на сайтах, а саме: «Форум педагогічних ідей» (Знова Н.Л., Гламбер Н.Л., Тимцова М.В., Водяницька І.І., Довга О.П., Гончар В.В.), «Методичний портал» (Знова Н.Л., Гламбер Н.Л., Водяницька І.І., Довга О.П.), «Учительський журнал он-лайн» (Знова Н.Л., Гламбер Н.Л., Мяло А.М., Ужва В.І.), «Вчитель вчителю» (Знова Н.Л., Гламбер Н.Л., Водяницька І.І., Довга О.П.), «Вчителів початкових класів» (Знова Н.Л., Гламбер Н.Л., Водяницька І.І., Довга О.П.), «Директорів шкіл України» (Знова Н.Л.) та в фахових журналах київського видання «Відкритий урок: розробки,технології, досвід», «Педагогічна майстерня» та «Завуч» (Знова Н.Л.), «Початкова школа» (Гламбер Н.Л.)

У 2013-2014 навчальному році педагогічний колектив прийняв участь у Всеукраїнському конкурсі «Парк педагогічної майстерності» (директор Знова Н.Л.), в огляді-конкурсі «Панорама творчих уроків-2014» (вчителі Знова Н.Л., Водяницька І.І., Гламбер Н.Л.,Довга О.П.), у Всеукраїнському конкурсі «Директор ХХІ століття -2014» (вчитель Знова Н.Л., за темою «Досвід управління НЗ», робота «Внутрішкільний контроль в системі освіти»), в ІІ Всеукраїнському конкурсі «Творчий вчитель-творчий учень» (вчителі Знова Н.Л., Водяницька І.І., ГламберН.Л, Довга О.П.).

В березні 2014 року відбулася районна виставка - ярмарка педагогічних ідей та технологій «Перлини педагогічної творчості Павлоградщини», в якій вчителі школи Знова Н. Л., Водяницька І. І., Довга О. П., Мяло А. М., Гончар В. В.,

Гламбер Н. Л., Тимцова М. В., Липка Л. І., Ужва В. І. презентували 12 власних методичних розробок. Роботи Знови Н. Л. та Липки Л. І. були відзначені грамотами відділу освіти.

Колектив школи в 2013-2014 навчальному році нагороджено двома Подяками за створення умов для розповсюдження передового педагогічного досвіду колективом навчального закладу, а також двома Дипломами та дев’ятьма Сертифікатами за узагальнення та популяризацію власного передового педагогічного досвіду .

Одним із пріоритетних напрямків у системі роботи над проектом школи є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей.

Педагогічний колектив постійно працює з творчо обдарованими дітьми про що свідчать результати участі учнів у ІІ Всеукраїнському етапі предметних олімпіад із базових дисциплін, де учениця 7 класу Шульпіна М. з української мови та літератури (вчитель Липка Л. І.) посіла ІІІ місце, Вівдюк М. (9 клас) посіла ІІІ місце з правознавства (вчитель Тимцова М. В.), учениця 9 класу Ященко Д. виборола ІV місця з математики (вчитель Знова Н. Л.) та історії (вчитель Тимцова М. В.), десятикласниця Войт В. посіла ІV місто з правознавства (вчитель Тимцова М. В.), учень Гончар В. (9 класу) посів ІV місце з інформатики (вчитель Шарафанова К. О.)

Підтвердженням цього також є грамоти головного управління освіти та науки України, відділу освіти Павлоградської районної державної адміністрації, якими нагороджено колектив школи та учнів . Колектив школи нагороджено за 2013 - 2014 навчальний рік 54 грамотами та дипломами , учні школи -88 грамотами та дипломами.

Також в 2013-2014 навчальному році наша школа прийняла активну участь у Всеукраїнських конкурсах «Російський медведик» (вчитель Водяницька І. І.), «Гринвіч», «Пазли» (вчитель Яременко К. Ю.), «Кенгуру» (вчителі Знова Н.Л., Мяло А.М.,Гончар В.В., Гламбер Н.Л.), «Патріот» (вчителі Тимцова М.В.,Гламбер Н. Л., Мяло А. М., Липка Л.І., Гончар В. В.), «Соняшник» (Липка Л.І., Гончар В. В., Мяло А. М.,Гламбер Н.Л.), «Бобер» (вчитель інформатики Шарафанова К.О.)

Другий рік поспіль учні школи приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах «Олімпус» з математики, української мови та літератури, англійської мови, історії, біології (вчителі Знова Л.Н., Гламбер Н.Л., Гончар В.В., Липка Л.І., Тимцова М.В., Ужва В.І.,Яременко К.Ю.,Мяло А.М.) . З 60 учасників Всеукраїнських предметних олімпіад -12 учнів отримали дипломи лауреатів з математики, української мови, історії.

Виходячи з аналізу діяльності школи, можна виділити наступні завдання, над якими працюватиме адміністрація та педагогічний колектив:

 1. В основу діяльності педагогічного колективу школи покласти «Доктрину розвитку національної освіти в Україні», Указів Президента щодо розвитку освіти в Україні, державних програм «Вчитель», «Діти України» та інших.

 2. Першочерговим завданням кожного вчителя являється вдосконалення фахового рівня через самоосвіту, курси підвищення кваліфікації, районні семінари, наради, психолого – педагогічні семінари в школі.

 3. Розробити заходи щодо цільових програм, направлених на підвищення рівня вихованості, розумового інтелекту учнів і добиватися їх виконання.

 4. Забезпечення максимального сприяння умов для виявлення і розвитку здібностей дитини.

 5. Формувати систему індивідуальної роботи з обдарованими та здібними учнями з метою творчих здібностей учнів.

 6. Організувати роботу з МАН.

 7. Постійно працювати над вдосконаленням матеріально-технічної бази школи.


2.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
п/п

Зміст

Термін

Відповідальний

Відмітка

про вик.

1

2

3

4

5

2.1.

З метою забезпечення загальної середньої освіти передбачити заходи:

 • провести облік дітей від 6 до 18 років у мікрорайоні школи;

 • забезпечити організований прийом учнів до школидо 10.08

до 5 .09адміністрація

завуч з НВР,

вчителі2.1.1

2.1.2.

Провести набір дітей 6-7 років у 1 клас

до 30.08

Вч.поч.кл.

Директор школи
2.1.3.

Провести зустріч з батьками майбутніх першокласників

серпень 2014 р

січень 2015 р

Вч.поч.кл.

Завуч з НВР
2.2.

Укомплектувати-11 класів

1 – 1

2 – 1

3 – 1

4 – 1

5 – 1

6 – 1

7 – 1

8 – 1

9 – 1

10 – 1

11 - 1

серпеньДиректор школи,

Завуч з НВР

2.1.

2.3.

Контролювати подальше навчання випускників 9,11 класів

вересень

Завуч з НВР

Водяницька І.І.
2.3.1

Провести нараду з класними керівниками 9,11 класів з питання працевлаштування учнів


вересень

Завуч з НВР

Водяницька І.І.

Завуч з ВР

2.4.

Передбачити режим роботи школи та його дотримання відповідно до санітарних норм і вимог

протягом року

Адміністрація
2.5.

Організувати безкоштовне гаряче харчування для учнів 1-4 класів та пільгових категорій

протягом року

Директор школи

Знова Н.Л.

Завуч з ВР
2.5.1.

Забезпечити гарячим харчуванням учнів 5-11 класів школи. Організувати продаж буфетної продукції.

протягом року

Завуч з ВР

Довга О.П.

Кл. керівники
2.5.2.

Контролювати якість та асортимент продукції.

Забезпечити контроль за роботою їдалень з боку батьківської громадськості

щоденно

протягом року

Завуч з ВР

Довга О.П.

Батьківський комітет
2.6.

Створити умови для навчання дітей з малозабезпечених та проблемних сімей

протягом року

Директор школи

Знова Н.Л.

Завуч з НВР

Водяницька І.І.
2.7.

Організувати контроль за навчанням дітей-сиріт. Підтримувати постійний зв’язок з опікунами дітей

протягом року

Завуч з ВР


2.8.

Виходити з пропозиціями щодо поліпшення умов життя дітей з проблемних сімей (у тому числі про позбавлення батьківських прав) на засідання служби в справах неповнолітніх

протягом року

Завуч з ВР

2.9.

Виявити учнів, схильних до правопорушень, взяти їх на облік.

Проводити роботу за індивідуальними планами виховної роботи з такими дітьми

до 5.09
постійно

Завуч з ВР

Кл. керівники
2.10.

Виявити учнів, що потребують навчання вдома, організувати навчання для них.

до 1.09

Директор школи

Знова Н.Л.

Завуч з НВР

Водяницька І.І.
2.11

Забезпечити школярів підручниками та додатковими дидактичними матеріалами

серпень

вересень

Бібліотекар

2.12

Поповнювати фонд бібліотеки примірниками класичної української літератури та історії України, періодичними виданнями

протягом року

Бібліотекар
2.13

Проводити рейди-огляди збереження підручників

що чверті

Бібліотекар

2.14.

Призначити класних керівників

до 30.08

Директор школи
2.15.

Погодити з профспілковим комітетом оформити наказ по школі, передбачивши:

 • розподіл навчального навантаження, факультативів, індивідуальних занять і консультацій, курсів за вибором з урахуванням базового і шкільного компонентів;

 • призначення класних керівників;

 • призначення керівників гуртків, спорт секцій;

 • призначення керівників шк .комісій

серпень


Директор школи

Знова Н.Л.

Завуч з НВР

Водяницька І.І.

2.16.

Скласти і затвердити:

 • розклад уроків (базовий рівень);

 • розклад факультативів, індивідуальних занять, консультацій, курсів за вибором (шкільний компонент);

 • календарні плани;

 • плани виховної роботи;

 • плани роботи учнівських громадських організацій;

 • плани роботи шкільних комісій;


до 1.09

до 12.09

до 08.09

до 12.09

до 12.09
до 05.09


Завуч школи з НВР

Водяницька І.І.


Завуч з ВР

2.17

Організувати виступ викладачів ВНЗ на батьківських зборах 8-х – 11-х класів та перед учнями

лютий-березень

Завуч школи з ВР
2.18.

Оформити особові справи прибулих до 1-х класів

до 05.09

Кл.керівники
2.19.

Провести звірку списків учнів та алфавітної книги з класними журналами та особовими справами

до 05.09

Кл. керівники

Завуч школи з НВР

Водяницька І.І.
2.20.

Забезпечити виконання навчальних програм з усіх предметів. З цією метою:

 • перевірити відповідність календарних планів програмам;

 • обговорити на шкільних МО підсумки виконання навчальних програм, наслідки підсумкових контрольних робіт;

 • забезпечити якісну заміну уроків учителів, які відсутні;

 • перевіряти виконання навчальних програм не менше 2 разів на рік, підсумки перевірок підбити наказом по школідо 01.09
вересень

протягом року

січень

травень

Директор школи

Знова Н.Л.

Завуч з НВР

Водяницька І.І.
2.21.

Організувати підготовку й проведення державної атестації учнів. З цією метою:

 • провести наради при директорі по визначенню напрямків й терміну державної атестації учнів;

 • розробити заходи по підготовці до державної атестації учнів;

 • оформити інформаційні стенди для вчителів, учнів і батьків про порядок закінчення навчального року, та державну атестацію учнів;

 • завести папки з документами про порядок підготовки й проведення державної атестації учнів.

січень

до 01.04.15
до 10.03.15

до 10.04.15

до 10.04.15Завуч з НВР

Водяницька І.І.

2.22.

При умові фінансування варіативної частини навчального плану з метою організації позакласної роботи по предметах:

 • включити в тарифікацію й скласти графік проведення індивідуальних, факультативних занять, консультацій, предметних гуртків і курсів за вибором


до 16.09.14Завуч з НВР

Водяницька І.І.
2.23.

Організувати проведення шкільних олімпіад з предметів (за окремим планом відповідно до наказу по школі)

згідно графіку

Завуч з НВР

Водяницька І.І.
2.24.

Створити переможцям шкільних олімпіад та їх керівникам умови для підготовки до участі в районних олімпіадах

до 20.09.14

Завуч з НВР

Водяницька І.І.
2.25.

Сприяти забезпеченню учнів підручниками та шкільною формою

до 01.09.14

Завуч з ВР

2.26.


З метою попередження неуспішності, відсіву та профілактики правопорушень серед учнів утворити “Раду профілактики”


до 01.09.14


Завуч з ВР

2.27.

Організувати психолого-педагогічні індивідуальні консультації для батьків дітей, які потребують особливого педагогічного підходу

31.09.14


Вчителі 1-4 кл

Кл. керівники
2.28.

Провести засідання Ради школи з питання: “Сумісна робота школи та сім’ї по виконанню нормативно – правових документів про освіту»

лютий

2015

Завуч з ВР

2.29.

Продовжити практику проведення днів “Відкритих дверей” для батьків

2 рази

за семестр

Адміністрація

Вчителі
2.30.

Продовжити практику щоденного контролю за виконанням закону “Про освіту” шляхом ведення “Сигнального журналу”, проведення рейдів “Урок”

01.09.14

Адміністрація

Вчителі 1-4 кл

Кл. керівники
2.31.

Проводити педагогічні консиліуми у 5, 8, 9, 11 класах

за графіком

адміністрація  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ середньої загальноосвітньої школи...
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
П’ятківської загальноосвітньої школи І-І ІІ ступенів Чуднівської...
П’ятківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чуднівської районної ради Житомирської області з 17 листопада по 07 грудня 2015...
Зміни до річного плану державних закупівель Бердичівської загальноосвітньої...
Бердичівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на...
Про підсумки виховної роботи закладів району за 2012-2013 навчальний...
Концепції «Сім’я і родинне виховання, «Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя,...
ПРИШКІЛЬНИЙ ТАБІР «ДРУЖБА» ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ...
ВАТУТІНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 ІМ. М. Ф. ВАТУТІНА ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
ЗагальноосвітнЬОЇ школИ І-ІІІ ступенів

Досвід роботи Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...

Вчитель математики Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Канівської міської ради Черкаської області
Упорядник: Бабенко О. А. – учитель математики Черкаської загальноосвітньої...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка