Уроку


Скачати 99.05 Kb.
НазваУроку
Дата31.03.2013
Розмір99.05 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Культура > Урок
Календарно-тематичне

планування уроків

трудового навчання

( обслуговуючі види праці )

в 5-му класі
з урахуванням визначення типів уроків
(12 річна школа)


Розділ теми (к-сть годин)уроку

Тема уроку

(короткий зміст)

Тип уроків

Вступ (1 год.)

1

Вступ. Узагальнення знань, отриманих учнями на уроках трудового навчання у початковій школі про професії. Поняття про технологію. Види тех.-

нологічної діяльності у побуті.

Урок узагальнення та систематизації знань, навичок і вмінь.

Розділ 1. Проектування виробів (8 год.)

Тема 1.1. Об’єкти технологічної діяльності. (1 год.)

2

Об’єкти технологічної діяльності. Види постільної і столової білизни. Створення нових об’єктів.

Комбінований.

Пр.робота: Створення об’єктів з використанням методу фантазування.

Тема 1.2. Художнє конструювання виробів (1 год.)

3

Показники якості виробу.

Процес проектування виробу, його етапи.

Художнє конструювання як складова процесу проектування..

Технічне конструювання як етап проектування виробу. Технічний рисунок, креслення. Оформлення креслень. Вихідні дані для побудови креслення виробу. Моделювання.

Комбінований.

Пр.робота: Виконання ескізу виробу.


Тема 1.3. Технічне конструювання.

(2 год.)

4

Технічне конструювання як етап проектування виробу. Технічний рисунок, креслення. Оформлення креслень. Вихідні дані для побудови креслення виробу. Моделювання.

Комбінований.

Пр.робота: Побудова креслення виробу в масштабі.
5

Побудова креслення об’єкта проектування. Моделювання,виготовлення лекал.

Урок застосування знань та формув. навичок і вмінь.

Тема 1.4. Конструкційні матеріали та їх вибір.

(2 год.)


6Види конструкційних матеріалів, їх застосування.

Текстильні матеріали для виготовлення виробів. Текстильні волокна.Комбінований.

Пр.р.: Ознайомлення з різними видами волокон, пряжі, тканини. Види ниток основи і піткання лицев. і вив.боку тканини.
7

Поняття про ткацьке переплетення. Загальні відомості про прядіння і ткацтво. Полотняне переплетення.

Комбінований

Пр.р.: Виготовлення зразків різних переплетень (полотняне, атласне).

Тематичне оцінювання (на основі поточних оцінок)

Розділ 2. Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів.

Розділ 2.1. Технологічні процеси ручної обробки виробів (10 год.)

Тема 2.1. Види технолог-гічних процесів. Розміча-ння. Різання. (3 год.)

8

Етапи виготовлення виробу. Особливості процесу різання різних матеріалів. Знаряддя праці для ручної обробки ма-теріалів різанням.


Урок формування нових знань
9

Процес розкрою тканини. Підготовка тканини до розкроювання. Економія сировини. Організація робочого місця. Правила безпечної праці.

Комбінований.

Пр.р.: Підготовка тканини до розкроювання.
10

Розкладка лекал на тканині, крейдування.

Розкрій виробу.

Урок застосування знань та формування навичок і вмінь.

Тема 2.2. Технологічні процеси ручної обробки деталей виробу. (7 год.)

11

Виконання ручних робіт з обробки тканини. Організація робочого місця, інструменти і пристрої.

Правила безпечної праці.

Термінологія ВТО.

Комбінований.

Пр.р.: Підбір інструментів та пристроїв для ви-конання ручних робіт.
12

Ручні стібки і строчки. Технологія виконання ручних швів: „уперед голку”, „за голку”, „стебловий”, „тамбурний” „козлик”, „петельний”. Застосування ручних швів. Їх графічне зображення.

Урок формування нових знань.
13

Вишивка як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Вибір мотивів для вишивання. Роз-міщення вишивки на виробі.

Комбінований.

Пр.р.: Підбір ескізу для вишивки”.
14

Поняття про технічну культуру. Організація робочого місця для виконання ручних робіт. Правила безпечної праці.

Урок застосування знань та формування навичок і вмінь.

Пр.р.: Вишивання виробу ручними швами.
15

Відомості про види оздоблень виробів із різних конструктивних матеріалів. Ручні знаряддя праці для оздоблювальних робіт.

Комбінований.

Пр.р.: Вишивання виробу (за вибором).
16

Виготовлення виробу. Дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог.

Урок застосування знань та формування навичок і вмінь.
17

Вимоги до якості вишитих виробів. Оцінювання вишитих виробів.

Урок перевірки знань, умінь і навичок.

Тематичне оцінювання (на основі поточних оцінок)

Розділ 2.2. Технологічні процеси виготовлення швейних виробів (8 год.)

Тема 2.2. Техніка (4 год.)

18

Відомості з історії розвитку техніки. Призначення і загальна будова універсальної побу-тової швейної машини з ручним і ножним приводами. Правила безпечної праці.

Комбінований.

Пр.р.: Вправи з керування швейною машиною.
19

Прийоми роботи на швейній машині. Прийоми догляду за швейною машиною.

Комбінований.

Пр.р.: Заправлення ниток у машину та викон. строчок.

20


Машинні шви. Графічне зображення швів. Технологія виконання швів: зшивний на ребро, із розпрасуванням, із запрасуванням і подвійний, упідгин з відкритим та закритим зрізами.


Урок формування нових знань.
21

Виконання машинних швів. Використання обмежувальної лінійки.

Урок застосування знань та формування навичок і вмінь.

Тема 2.4. З’єднання дета-лей виробів. Техніко-тех-нологічна документація (4 год.)

22

Відомості про механічні способи з’єднання деталей із різних конструкційних матеріалів. Поняття технологічної операції. Технологічна послі-довність пошиття наволочки.

Урок формування нових знань.
23

Виготовлення наволочки за інструкційними картками.

Урок застосування знань та формування навичок і вмінь.
24

Короткі відомості про догляд за постільною та столовою білизною.

Професії: прядильниця, ткач, вишивальниця.

Комбінований.

Пр.р.: Виготовлення наволочки.

Контроль якості у процесі роботи.
25

Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності. Методи контролю якості.

Урок перевірки знань, навичок і вмінь.

Тематичне оцінювання (на основі поточних оцінок)

Розділ 3. Раціональне ведення домашнього господарства (6 год.)

Тема 3.1. Культура харчу-вання. Обладнання кухні. (2 год.)

26

Загальні відомості про харчування, його значення для життя людини. Обладнання кухні. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час приготування їжі. Культура харчування.

Урок формування нових знань.


27Поняття про сервірування столу. Поведінка за столом.Урок застосування знань та формування навичок і вмінь.

Тема 3.2. Технологія приготування страв.

(3 год.)

28

Основні види харчових про-дуктів. Первинна та теплова обробка харчових продуктів. Технологія приготування страв з хліба, яєць. Приготування гарячих напоїв. Правила безпечної праці.

Урок формування нових знань.
29

Приготування бутербродів та гарячих напоїв. Сервірування бутербродного стола.

Урок застосування знань та формування навичок і вмінь.
30

Приготування страв із яєць. Сервіровка стола до сніданку.

Урок застосування знань та формування навичок і вмінь.

Підсумковий урок

( 1 год.)

31

Підсумковий урок.

Тематичне оцінювання.

Урок перевірки, оцінки та корекції знань, навичок і вмінь.

Розділи 4-5. Технологія вирощування рослин та догляду за тваринами (4 год.)
32

Технологія обробітку, охорони грунтів та вирощування овочевих і ягідних культур.

Урок формування нових знань.
33

Висівання насіння овочевих культур.

Правила безпечної праці.

Пр.р. Підготовка грунту та висівання овочевих культур.

Урок застосування знань та формування навичок і вмінь.
34

Благоустрій та озеленення приміщень і територій. Кімнатні рослини.

Комбінований.

Пр.р. Висадка та догляд за кімнатними рослинами.
35

Тваринництво як галузь сільського господарства. Технологія вирощування кролів.

Комбінований.

Пр.р.: Складання добового раціону для годівлі кролів.

Тематичне оцінювання (на основі поточних оцінок)

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка