ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»


Скачати 102.39 Kb.
НазваПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»
Дата16.03.2013
Розмір102.39 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО

КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»Варіант №1

1. Засновником науки культурології є

а). німець Гегель

б). американець Леслі Вайт

в). українець Григорій Сковорода
2. Назвіть основні форми духовної культури

а). тотемізм, фетишизм, анімізм

б). література, живопис, театр

в). міф, релігія, наука, мистецтво
3. Визначте критерії переходу культури у стадію цивілізації

а). поява мови й міфів

б). поява держави, писемності, міст

в). з’ява «гомо сапієнс»
4. Оберіть офіційну концепцію походження українського етносу

а). ранньослов’янська (6-8 ст.)

б). києворуська (10-11 ст.)

в). козацька (14 ст.)
5. Які народні свята вважаються державними в Україні

а). Різдво, Великдень

б). Водохреща, Покрова

в). Івана Купала, Масляна
6. Найдавніше протошумерське письмо знайдене на території:

а). Ассирії – в місті Ніневія

б). Шумеру – в місті Ур

в). України – в гротах Кам’яної могили
7. Трипільська цивілізація відкрита видатним археологом

а). Б.Мозолевським

б). В.Даниленком

в). В.Хвойком
8. Найвищі художні досягнення трипільців пов’язані з:

а). гончарством

б). ковальством

в). писемністю
9. Центральна мозаїка Софійського собору у Києві це

а). Ангел – Золоте волосся

б). Портрет імператора Юстиніана

в). Богоматір Оранта
10. Знайдіть правильний вислів:

а). Франциск Скорина – український першодрукар

б). Іван Федорів працював у Москві та Львові

в). «Пересопницьке Євангеліє» - перша українська друкована книга
11. Який письменник зображений на 20-гривневій українській купюрі ?

а). Т.Шевченко

б). І.Франко

в). Леся Українка
12. Києво-Могилянську академію заснував:

а). Петро Могила

б). Михайло Ломоносов

в). Костянтин Острозький
13. Оберіть архітектурну споруду стилю українського бароко

а). Золоті ворота у Києві

б). Оперний театр в Одесі

в). Дзвіниця Києво-Печерської лаври
14. Назвіть перший університет центрально-східної України

а). Київський

б). Харківський

в). Новоросійський (одеський)
15. Назвіть навчальний заклад, у якому навчався Т.Г.Шевченко

а). Московський університет

б). Петербурзька академія мистецтв

в). Києво-Могилянська академія
16. Українська музика 19 ст. представлена іменами:

а). П.Майборода, І.Шамо

б). М.Лисенко, М.Вербицький

в). О.Мурашко, Г.Нарбут
17. Хто із зазначених діячів культури був репресований у часи "сталінізму"?

а). Лесь Курбас

б). Павло Тичина

в). Василь Стус

18. Модерністами світового значення були такі українські художники:

а). І.Рєпін, С.Васильківський

б). Олесь Гончар, Павло Загребельний

в). К.Малевич, О.Архипенко

19. Оберіть видатних конструкторів України

а). І.Сікорський, С.Корольов

б). В.Вернадський, А.Кримський

в). М.Грушевський, І.Крип’якевич
20. Засновником Дніпропетровського історичного музею був:

а). Д.Яворницький

б). О.Поль

в). І.Манжура
Завідувач кафедри ______________ Кузьменко В.В.

Варіант №2

1. Що первісно означало слово «культура» у перекладі з латини

а). культ сонця

б). виховання

в). вирощування, обробіток
2. Що означає поняття „менталітет нації”?

а). склад розуму, спосіб думок, духовний світ

б). вміння слідкувати за модою

в). манери та етикет
3. Народна культура це:

а). масова культура

б). художня самодіяльність

в). культура, що зберігає традиції певного народу
4. Оберіть характеристику „неолітичної культурної революції”

а). індустріальна

б). архаїчна

в). аграрна
5. Вкажіть початок культурогенезу

а). близько 40 тис. років тому назад, в добу палеоліту

б). близько 12 тис. років до н.е., в добу мезоліту

в). близько 6 тис. років до н.е., в добу неоліту
6. Скіфську золоту пектораль було знайдено в кургані:

а). Куль-Оба

б). Товста могила

в). Чортомлик
7. Русичі-язичники вшановували таких своїх богів:

а). Зевс, Аполлон, Артеміда

б). Ісус Христос, Богоматір, святі

в). Дажбог, Перун, Сварог, Лада
8. Основний тип давньоруського храму

а). базиліка

б). хрестово-купольний

в). шатрова церква
9. В яких містах працював друкар Іван Федорів?

а). Краків, Вільно

б). Москва, Київ

в). Москва, Львів, Острог
10. Знайдіть правильний вислів:

а). Ренесансна архітектура України зосереджена у Львові

б). Імператор Константин запровадив християнство на Русі

в). Острозька академія заснована у Львові

11. Чи існує в незалежній Україні Закон «Про культуру»

а). так, існує

б). ні, не існує

в). не існує, але є проект
12. Гетьман-меценат, на гроші якого перебудована Києво-Печерська лавра, це

а). Богдан Хмельницький

б). Іван Мазепа


в). Павло Полуботок
13. Яка споруда є пам’яткою архітектури українського бароко?

а). Лаврська дзвіниця на Дальніх печерах

б). оперний театр у Львові


в). будинок Верховної Ради
14. За який портрет Т.Г.Шевченко був викуплений з кріпацтва?

а). автопортрет Т.Шевченка

б). портрет поета Жуковського художника К.Брюллова

в). портрет українки художника В.Тропініна
15. Знайдіть правильне твердження

а). засновником "Острозької академії" був Василь Каразін

б). засновником Харківського університету був Костянтин Острозький

в). засновником Києво-Могилянської академії був Петро Могила
16. Автором першої національної української опери «Запорожець за Дунаєм» був

а). Д.Бортнянський

б). М.Лисенко

в). С.Гулак-Артемовський
17. Перший професійний театр в Україні з’явився у місті:

а). Єлісаветграді (Кіровограді)

б). Катеринославі (Дніпропетровську)

в). Івано-Франківську
18. У 1930-х роках у радянському мистецтві панував метод

а). соціалістичного реалізму

б). критичного реалізму

в). пролетарського інтернаціоналізму
19. Найвідоміша картина українського художника-авангардиста К.Малевича:

а). «Демон»

б). «Чорний квадрат»

в). «Запорожці пишуть листа турецькому султану»
20. Оберіть українських письменників, що пов’язані з Дніпропетровськом

а). Іван Драч, Дмитро Павличко

б). Валеріан Підмогильний, Олесь Гончар

в). Василь Симоненко, Ліна Костенко
Завідувач кафедри ______________ Кузьменко В.В.
Варіант №3

1. Оберіть імена дослідників української культури

а). Д.Антонович, І.Огієнко, М.Попович

б). М.Данилевський, П.Сорокін

в). І.Карпенко-Карий, П.Саксаганський
2. У системі цінностей української культурної традиції домінують

а). серце

б). дія

в). розум
3. Що становить славу Кам’яної могили?

а). поховання доісторичного часу

б). печерний живопис

в). найдавніші в світі письмена
4. Які поселення характеризують розквіт трипільської культури?

а). фортеці

б). протоміста-гіганти

в). скупчення хуторів
5. Знайдіть правильне твердження

а). давні піраміди знайдені в Криму

б). «Руська правда» Ярослава Мудрого створена в козацьку добу

в). «Золота пектораль» – пам’ятка Давньої Русі
6. «Велесова книга» це

а). християнський літопис

б). перша українська друкована книга

в). дощечки з дохристиянським рунічним письмом
7. Давньоруські храми були прикрашені

а). скляними вітражами

б). смальтовими мозаїками

в). статуями богів
8. Православний храм це

а). місце спілкування людини з богом

б). житло для бога

в). мавзолей
9. Оберіть імена визначних діячів староукраїнської культури 15-16 ст.

а). Нестор Літописець, Володимир Мономах

б). Юрій Дрогобич, Павло Русин

в). Михайло Драгоманов, Леся Українка
10. Знайдіть правильний вислів:

а). Ректором Острозької академії був Петро Могила

б). Іван Федорів покинув Львів заради роботи у Москві

в). Іван Федорів надрукував в Острозі «Острозьку Біблію»
11. Хто з видатних українців, зображених на українських грошах, закінчив Києво-Могилянську академію?

а). Т.Шевченко

б). Г.Сковорода

в). Б.Хмельницький
12. Перший офіційний вищий заклад православної Східної Європи це -

а). Московський університет

б). Києво-Могилянська академія

в). Краківський університет
13. Архітектором Троїцького дерев’яного собору у м. Новомосковськ був:

а). Степан Ковнір

б). Микола Зарудний

в). Яким Погрібняк
14. Визначте художні стилі та напрямки України 19 ст.

а). бароко, рококо

б). романтизм, реалізм

в). модернізм, постмодернізм
15. Назвіть авторів українського гімну

а). П.Чубинський - М.Вербицький


б). Т.Шевченко - М.Лисенко

в). С.Міхалков – О.Лебєдєв-Кумач
16. Реалістичний живопис України 19 ст. представляють:

а). Т.Шевченко, І.Рєпін

б). Т.Яблонська, М.Глущенко

в). А.Лосенко, Д.Левицький
17. Яке твердження про фах українського науковця помилкове?

а). Євген та Борис Патони - електрозварювання

б). Ігор Сікорський - винахід вертольоту

в). Сергій Корольов - мовознавство
18. Доба «розстріляного Відродження» припадає на

а). 1930-і роки

б). 1940-і роки

в). 1950-і роки
19. Феодосійські казарми у Дніпропетровську побудував архітектор:

а). Б.Растреллі

б). Д.Скоробогатов

в). Я.Погрібняк
20. Оберіть ім’я видатного вченого, пов’язаного з Дніпропетровськом

а). М.Амосов

б). Б.Патон

в). М.Янгель

Завідувач кафедри ______________ Кузьменко В.В.
Варіант №4

1. Визначення терміну "артефакт культури" це

а). будь-який штучно створений об’єкт, фізичний або символічний

б). малюнок, що несе інформацію в системі письма

в). певна сукупність духовних характеристик
2. Вкажіть, яким є ментальний тип українця

а). аскетичний

б). месіанський

в). ліричний
3. Народна культура має такі розділи:

а). фольклор, ремесла, обряди

б). тотемізм, фетишизм, магія

в). живопис, скульптура, графіка
4. Вкажіть епоху, що породила аграрну цивілізацію

а). палеоліт

б). неоліт

в). доба бронзи
5. Найдавніше протошумерське письмо знайдене в:

а). Україні в Кам’яній могилі

б). Криму в Херсонесі

в). Шумері в Урі
6. Культура Трипілля-Кукутень була на території:

а). України

б). України та Молдови

в). України, Молдови та Румунії
7. Давні українці-язичники ділили світ на такі частини:

а). хель, мідгард, асгард

б). нав, яв, прав

в). акрополь, некрополь
8. Знайдіть назви українських плаців та фортець

а). Версаль, Во ле Віконт

б). Хотин, Кодак

в). Чортомлик, Солоха

9. Острозьку академію заснував:

а). Петро Могила

б). Костянтин Острозький

в). Іван Федорів
10. Знайдіть правильний вислів:

а). Софійський собор – центр Києво-Печерської лаври

б). «Слово о полку Ігоровім» написав князь Володимир Мономах

в). християнство на Русі запровадив князь Володимир Великий


11. На якій українській грошовій купюрі зображено башту Луцького замку?

а). 1 гривня

б). 100 гривень

в). 200 гривень
12. Архітектура стилю українського бароко пов’язується з іменами:

а). Данило Апостол, Павло Полуботок

б). Д.Бортнянський, М.Березовський

в). І.Григорович-Барський, С.Ковнір
13. Знайдіть помилкову пару відповідностей

а). Троїцький дерев’яний собор – м. Новомосковськ

б). Собор Святого Юра – м. Дніпропетровськ

в). Дзвіниця на Дальніх печерах – м. Київ
14. Засновником критичного реалізму у мистецтві 19 ст. був

а). Іван Котляревський

б). Тарас Шевченко

в). Іван Франко
15. Автором малюнку перших українських гривень був перший ректор Академії мистецтв

а). Ф. Кричевський

б). О. Мурашко

в). Г. Нарбут
16. Доба «хрущовської відлиги» в культурі України припадає на:

а). кінець 1950-х-60-і роки

б). 1970-і роки

в). 1980-і роки
17. "Масова культура" 20 ст. це культура

а). народна, традиційна

б). комерційна, розважальна

в). елітарна
18. Термін «Постмодернізм» означає:

а). після сучасності

б). сучасність

в). перед сучасністю

19. Архітектором польської фортеці Кодак на Дніпрі (сучасний Дніпропетровськ) був

а). поляк Городецький

б). українець Ковнір

в). француз Боплан
20. Хто з відомих модерністів народився у Дніпропетровську?

а). скульптор Вадим Сидур

б). художник Казимир Малевич

в). скульптор О. Архипенко

Схожі:

Як працювати з тестовими завданнями
Найперше випробування, яке пропонуватиметься вам на кожному етапі, – це виконання тестових завдань (у перший конкурсний день – з...
Перелік завдань до кваліфікаційних пробних робіт
ЗАТВЕРДЖЕНО УЗГОДЖЕНО РОЗГЛЯНУТО
К. М. Гебель Використання тестових завдань з української мови в 5...
У даній брошурі вміщено тестові завдання, які можуть пропонуватися учням 5 класу з різними навчальними можливостями не тільки для...
Клас Зміст завдань відповідає діючій програмі для загальноосвітніх...
Кожен варіант складається з трьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань
«ЧЕРКАСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» Збірник тестових завдань і кросвордів...
Збірник тестових завдань і кросвордів з предмету «Товарознавство продовольчих товарів»
ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ...
З даної навчальної дисципліни студенти здають іспит. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є виконання тестових завдань...
Для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни «Історія української культури»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ...
Дисципліна «Історія української культури» в системі підготовки сучасного фахівця вищої категорії. Предмет, об’єкт, основні проблеми,...
Проекту
ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА РІВНЕМ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ
ВІННИЦЯ 2006
НСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БАНКУ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка