Перелік завдань до кваліфікаційних пробних робіт


НазваПерелік завдань до кваліфікаційних пробних робіт
Сторінка1/8
Дата23.02.2016
Розмір1.03 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
ЗАТВЕРДЖЕНО                                      УЗГОДЖЕНО                        РОЗГЛЯНУТО

Заст. директора з НВР                             Ст. Майстер                           На засіданні МК протокол №___

“ ____”_________2009 р.                      “ ____”__________2009р.       “ ____”__________ 2009 р

 

___________________                            __________________            _______________________

 

 

 

 

Перелік завдань

до кваліфікаційних пробних робіт

 

 

з професії

Оператор комп’ютерного набору”

 

 

Код -4112

 

Кваліфікація: ІІ категорія

 

 

 

час виконання –7 годин

 

  

Вінниця 2009р.

 

Методичні вказівки і вимоги до виконання кваліфікаційної пробної роботи

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідної категорії можливе за умови отримання учнем, слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідної категорії та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень„кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідної категорії видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Кваліфікаційна пробна робота складається з чотирьох завдань, номери варіантів яких визначаються майстром. Кваліфікаційну роботу слід оформляти в друкованому вигляді (на аркушах формату А4) і на дискеті (або CD). Текст роботи друкується на одній стороні аркушу. В нижній частині кожного аркушу (крім титульної сторінки, яка не враховується при нумерації) проставляється номер сторінки. Готова роздрукована робота розміщується у теці з файлами.

Виконана в повному обсязі робота здається на перевірку майстру не пізніше як за три дні до кваліфікаційного іспиту.

Учні, які вчасно не здали кваліфікаційну пробну  роботу на перевірку, до кваліфікаційного іспиту не допускаються!

 

Зразок титульної сторінки кваліфікаційно – пробної роботи

подпись: державний професійно – технічний навчальний заклад «вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»       кваліфікаційна пробна робота     з професії «оператор комп’ютерного набору»   варіант № _   код – 4112 кваліфікація: іі категорія                                                   виконав: учень гр. № 35                                                 іванов і.і.                                                   прийняв майстер в/н:                                                 драчук н.в.     2009 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ЗАВДАННЯ №1

Детально розкрити зміст запропонованого теоретичного питання та записати текст в редакторі Word, зберегти у файл під іменем Zavd1.doc (Шрифт Times New Roman, розмір 12-14).

Варіанти завдань

 1.  

Основні відомості про персональний комп’ютер

 1.  

Початкові відомості та елементи екрану Microsoft Windows XP

 1.  

Робочий стіл, робота з вікнами в Microsoft Windows XP

 1.  

Робота з папками і файлами, ярликами в Microsoft Windows XP

 1.  

Інсталяція та деінсталяція програм, шрифтів, обладнання

 1.  

Стандартні програми Windows

 1.  

Службові програми Windows

8.       

Способи та засоби захисту інформації. Засоби захисту Microsoft Windows XP

9.       

Загальні відомості, запуск та структура вікна програми Word

 1.  

Основні прийоми роботи з панелями інструментів. Режими представлення документів в програмі Word

 1.  

Створення документів за допомогою майстрів та шаблонів у Word

 1.  

Керування документами

 1.  

Редагування тексту в документах Word

 1.  

Форматування інформації у Word.Форматування сторінок

 1.  

Вставка графічних об'єктів та використання колекції WordArt. Керування графічними об’єктами

16.   

Загальні відомості, запуск та структура вікна програми Excel Робота з аркушами та книгами

 1.  

Основи форматування комірок. Введення і редагування формул

 1.  

Формування зв’язку між книгами

 1.  

Захист даних, що вводяться від помилок

 1.  

Створення та налагодження діаграм

 1.  

Використання зведених таблиць і діаграм

 1.  

Використання розширеного фільтра. Консолідація даних.

 1.  

Знайомство з Microsoft Access. Робота в СУБД. Створення таблиць. Нормалізація відношень

 1.  

Робота в СУБД. Створення форм та головної кнопочної форми

 1.  

Робота в СУБД. Створення запитів.

 1.  

Робота в СУБД. Виконання обчислень у запитах.

 1.  

Представлення даних в звітах. Побудова діаграм

 1.  

Комп’ютерні мережі. Класифікація та основні характеристики.

 1.  

Системи мультикористування в Internet. Пошук інформації в Internet

 1.  

Робота з електронною поштою у програмі Outlook Express

 

ЗАВДАННЯ №2

1. Сформувати базу даних (список) у програмі Excel “Відомість про замовлення товарної продукції” за наступним зразком.

Відомість про замовлення товарної продукції

Замовник

Найменування товару

Ціна, грн.

Замовлено (шт., кг)

знижка, %

Вартість, грн.

Дата

1

2

3

4

5

6

7

1)      замовників – мінімум 5;

2)      найменувань товару – мінімум 5 для кожного замовника;

3)      ціна одиниці товару;

4)      Замовлено – кількість замовленого товару. Замовлення, до яких застосовується оптова знижка, виділити кольором використовуючи умовне форматування;

5)      Знижка – використовуючи стандартні функції встановити умови (мінімум 3) та розміри в (%) оптової знижки в залежності від кількості замовленого товару (наприклад: при замовленні більше 5 одиниць товару – знижка рівна 1% від вартості замовлення, при замовленні більше 10 одиниць товару – 3%, при замовленні більше 50 одиниць товару – 5%);

6)      Вартість – вартість замовленого товару з урахуванням знижки обчислюється за формулою: вартість = ціна * замовлено – знижка;

7)      Дата –дата замовлення.

2. За даними таблиці побудувати діаграму будь-якого типу. Діаграма повинна мати заголовок, легенду, назву осі значень та осі категорій, лінії сітки. Діаграму представити на новому аркуші активної робочої книги.

3. Виконати сортування записів таблиці за будь-яким параметром. Результуючі таблиці представити на нових аркушах активної робочої книги.

4. Сформувати та представити на нових аркушах активної робочої книги таблиці з проміжними підсумками кількості та вартості замовленого товару: 1) кожним замовником; 2) на кожну дату замовлення.

5. Сформувати та представити на нових аркушах активної робочої книги зведені таблиці з підсумками:

1)      кількість кожного найменування товару на кожну дату замовлення;

2)      вартість замовленого товару кожним замовником на кожну дату замовлення.

6. Використовуючи автофільтр, виконати фільтрацію даних за будь-яким критерієм. Результуючі таблиці представити на нових аркушах активної робочої книги.

7. Використовуючи розширений фільтр, виконати фільтрацію записів таблиці за сформованими блоками критеріїв (один з 2-х наборів умов для 3-х стовпців). Результуючі таблиці представити на нових аркушах активної робочої книги.

8. Використовуючи початкову таблицю з проміжними підсумками сформувати нову “Відомість про замовлення товарної продукції”, якщо для одного замовника задана нова загальна вартість його замовлення та накладено обмеження на кількість одного найменування товару.

7. Присвоїти нові імена аркушам робочої книги.

8. Отримані результати записати на дискету (CD)

9. Роздрукувати таблицю з результатами обчислень та діаграм, відображенням формул і функцій.

 

ВАРІАНТИ ДО ЗАВДАННЯ 2.

1)      Автомобілі;                                                                          16) Продовольчі товари;

2)      Будівельні товари;                                                              17) Одяг;

3)      Лікарські засоби;                                                                 18) Взуття;

4)      Господарчі товари;                                                             19) Канцелярські товари;

5)      Периферійне обладнання для комп’ютерів;                     20) Сільськогосподарська техніка;

6)      Відеотехніка;                                                                       21) Комп’ютери та комплектуючі;

7)      Музичні CD;                                                                        22) Електронні прилади;

8)      Товари для туризму;                                                           23) Телевізори;

9)      Фототовари;                                                                       24) Книги (технічна література);

10)  Спортивні товари;                                                             25) Музичні інструменти;

11)  Мобільні телефони;                                                            26) Аудіотехніка;

12)  Побутова техніка;                                                               27) Меблі;

13)  Електротовари;                                                                   28) Підручники;

14)  Іграшки;                                                                               29) Мото- та велотовари;

15) Тканина;                                                                              30) Посуд.

 

ЗАВДАННЯ №3

Створити базу даних в програмі Access за початковими даними

Варіант 1, завдання 3

І. Створити базу даних Access для обліку товарів у магазині. Створити  таблиці та форми. База даних повинна містити наступну інформацію:

 

1. Таблиця Закази

п/п

Дата Отримання

Назва товару

Кількість

1

30.01.2005

Телевізор

1

2

01.02.2005

Пральна машина

2

3

06.02.2005

Пилосос

3
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ З...
Федорів працював у Москві та Львові в. «Пересопницьке Євангеліє» перша українська друкована книга
Перелік спеціальностей
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані...
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),...
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані...
Тематика випускних кваліфікаційних робіт з курсу “Міжнародне право”...
Тематика випускних кваліфікаційних робіт з курсу “Міжнародне право” для студентів 4 курсу спеціальності “Міжнародне право ”
Перелік завдань і заходів Програми захисту прав дітей та розвитку...
Перелік завдань і заходів Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання
КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ
БПАЛ (усіх професій) у письмовій формі. На виконання контрольних робіт передбачено 45 хвилин. Кожний учень отримує індивідуальний...
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),...

Перелік дозвільних органів та дозвільних документів, які видаються через Дозвільний центр
Дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов’язана з виконанням робіт та експлуатацією об’єктів, машин,...
ПЕРЕЛІК лабораторних та практичних робіт з предмета

Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту” (зі змінами та доповненнями)
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ СТУДЕНТАМИ, КУРСАНТАМИ ТА ЕКСТЕРНАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка