План навчального проекту Автор навчального проекту


НазваПлан навчального проекту Автор навчального проекту
Дата28.04.2013
Розмір89.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Журналістика > Документи

План навчального проекту
Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Сидорук Наталя Олександрівна

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут філології й журналістики

Місце проживання автора проекту:

м. Погребище, Вінницька обл., вул. Тичини, 103.
Відомості про тренінг:

Прізвище, ім’я та по-батькові тренера (тренерів):

Тозюк Світлана Юріївна

Місце проведення тренінгу:

Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут філології й журналістики

Дати проведення тренінгу:

25.11.2009 – 25.01.2010Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

 Так Ні
Опис проекту

Назва проекту:

Мова, якою ми живемо

Основні питання:
Ключове питання:

Чи українець ви душею?
Тематичні питання:

 1. Якою мовою розмовляти?

 2. Що для вас є українська мова?

 3. Чи можлива двомовність в Україні?Змістові питання:

 1. Що таке державна мова?

 2. Які об’єкти є поширювачами української мови?

 3. Що таке двомовність?
Стислий опис:

Учасникам проекту пропонується завдання - дослідити, що українська мова означає для кожного(на прикладі життєвих ситуацій, літератури, матеріалів з фільмів тощо) і дати відповідь на запитання: " Чи українець ви душею?" Учні діляться на групи: "журналісти" та "соціологи" . Учні мають дослідити ставлення українців до власної культури, рідної мови. Паралельно "соціологи" проводять опитування класу. Результати опитування аналізуються, узагальнюються, і спільна група "журналістів" та "соціологів" робить висновок: скільки учнів у класі вважають себе справжніми українцями і яке їхнє ставлення до української мови як державної. Результати роботи "соціологи" оформлюють у вигляді веб-сайту.

Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова

 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія

 Географія

 Хімія

 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше:      

 Інше:      

 інше:      

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

 1–4

 5-7

 Інше:      

 8-9

 10-11

 Інше:      

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Зміст мовного та літературного компонентів в основній школі спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності, читати та усвідомлювати прочитане; залучення до художньої літератури, а через неї - до фундаментальних цінностей культури; формування гуманістичного світогляду особистості, розширення її культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів любові, поваги до традицій свого народу та толерантного ставлення до культурних традицій інших народів.

Завданнями освітньої галузі «Українська мова і література» в основній школі є:

 • формування стійкої мотивації до вивчення української, іноземних мов, мов національних меншин, української, зарубіжної літератур, виховання відчуття краси і виразності рідного слова, поваги до української мови та інших мов;

 • ознайомлення з мовною системою та формування на цій основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок;

 • вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) і в різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);

 • формування комунікативної компетенції;
Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Вчитель чи учень вирішують, як презентувати свої остаточні результати створення мультимедійних презентацій, інформативний бюлетень, веб – сторінки. Незалежно від обраного матеріалу учні зможуть

 1. Проводити пошук в Інтернеті для збору статичних матеріалів з обраної теми.

 2. Використовувати програму Exel для створення графіків та прогнозів, які не можуть бути реальними.

Існуючі результати щодо створення інформаційного бюлетня, презентації чи веб – сторінки. Показати результати учнів та можливість використання цього методу для прогнозування майбутнього.

Діяльність учнів:

На початку учні отримують завдання від учителя у формі учительського буклету та обговорюють хід проекту. Для його виконання вони об’єднуються в 2 групи «журналісти» та «соціологи». Кожна група обговорює своє завдання, планує його та складає сценарій своєї роботи. Створюють схему діяльності та розподіляють між собою обов’язки. Далі вони досліджують матеріали в бібліотеках, друковані та електронні публікації.

Проводять опитування, результати вчаться представляти та оформляти в Exel.

Під керівництвом учителя створюють власну презентацію Power Point, де висвітлюють результати свого дослідження.

Створюють інформаційний бюлетень, де розміщують інформацію про результати пошуку у ході експерименту, та web-сайт з інформацією та отриманими результатами.

З результатами своєї роботи вони виступають на учнівській конференції.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

2 місяці

Вхідні знання та навички:

 1. Учні повинні мати попередній досвід роботи з графічними можливостями, розрахунками та побудови кривих;

 2. Учні мають мати попередній досвід роботи щодо створення діаграм і графіків без машин (від руки);

 3. Учні мають мати попередній досвід роботи щодо створення мультимедійних презентацій та пошуку в Інтернеті.
Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):


 Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом

 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер

 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      
Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску

 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій

 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори

 Інше:     

Друковані матеріали:

О.Олійник. Українська мова.- Вища школа.- К., 1991

Основи роботи в Power Point чи Publisher

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Ручка, олівець, записник.

Ресурси Інтернету:

http://www.yandex.ru/

http://www.rambler.ru/

http://www.google.com/

Інше:

Запрошення професора кафедри філологічних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського Іваницької Ніни Лаврентіївни для ознайомлення учнів зі становленням і розвитком української мови. Зустріч учнів з журналістом газети «Україна Молода» В.Чорним.

Диференціація навчання:
Обдаровані учні:

Забезпечити учнів шаблонами робіт з Power Point та розробки інформаційного бюлетня, обчислити статичні дані, влаштувати опитування населення, оформити все за допомогою графіків та діаграм.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Окрім завдань та тестів учні будуть оцінюватись за виконання їх проектів. Форми для оцінювання кожного виду діяльності розроблені і вміщені в порт фоліо. Учні отримують ці критерії оцінювання до початку роботи за проектами для здійснення оцінки своєї роботи.

Ключові слова:

Україна, українець, нація, державна мова, історія України, двомовність, статистика.


Intel® навчання для майбутнього
©2005 Intel Corporation. Всі права захищеніСхожі:

План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, природничо-географічний факультет
План навчального проекту Автор навчального проекту
Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка