План навчального проекту Автор навчального проекту


Скачати 151.19 Kb.
НазваПлан навчального проекту Автор навчального проекту
Дата05.03.2016
Розмір151.19 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

План навчального проекту
Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Мельнічук Людмила Василівна

Куцак Лариса Вікторівна

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище

Місце проживання автора проекту:

м. Вінниця

Опис проекту

Назва проекту:

Створи свій Web-сайт

Основні питання:

Ключове питання:

Web –дизайн — примха сучасності чи інструмент для ефективного представлення інформації?

Тематичні питання:

Як розробити сучасний Web-сайт на задану тему?

Змістові питання:

 1. Які основні правила створення Web-сайту?

 2. Які програмні засоби дозволяють створити Web-сайт?

 3. Як створити Web-сайт з допомогою мови розмітки гіпертексту HTML?

 4. Як створити Web-сайт засобами програми Microsoft Word?

 5. Як створити Web-сайт засобами програми Front Page?

 6. Як створити Web-сайт засобами програми Flash MX?
Стислий опис:

В училищі оголошується конкурс на кращій Web-сайт, захист кращих робіт проводиться у вигляді конференції, на якій проводиться дискусія з теми ключового питання «Web –дизайн — примха сучасності чи інструмент для ефективного представлення інформації?». Учні обирають тематику та засіб для створення Web-сайту, створюють сайт, збирають статистичну інформацію, яка підтверджує їхній висновок по ключовому питанню. Хід роботи висвітлюється на сайті училища, та у випусках бюлетня, розробку та підтримку яких здійснює оргкомітет конкурсу, до складу якого входять викладачі та команда учнів, що працює над здійсненням проекту. Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання.
Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова

 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія

 Географія

 Хімія

 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше: Галузь знань, до якої належить задана предметна область

 Інше: Інформаційні технологіїї

 інше: Основи роботи на ПК

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

 1–4

 5-7

 Інше: учні ПТНЗ

 8-9

 10-11

 Інше:      

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти


Освітня галузь «Технологія»

Основна мета освітньої галузі «Технологія» полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.

Через зміст освітньої галузі «Технологія» забезпечується:

 • формування технічного світогляду і відповідний рівень освіти, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і людини;

 • ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опра­цюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, пере­даванням;

 • ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необ­хідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів поводження з різноманіт­ними засобами праці;

 • створення умов для професійного самовизначення, обгрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань і інтересів;

 • формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, комплексу особистіших якостей, потрібних людині як суб'єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;

 • виховання активної життєвої позиції, професійної адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно долучатися до системи нових економічних відносин, підприємницької діяльності;

 • створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості.

Вирішення загальноосвітніх завдань освітньої галузі зумовлює необхідність формування в учнів певної сукупності знань, умінь і навичок. Основою для їх формування повинно стати відповідне змістове наповнення галузі. . ,,

Сгруктурування змістового наповнення галузі відбувається на основі таких змістових ліній:

 • людина в технічному середовищі;

 • технологічна діяльність людини;

 • соціально-професійне орієнтування людини на ринку праці;

 • графічна культура людини;

 • людина та інформаційна діяльність (елементи інформології, основи інформацій­них технологій, основи алгоритмізації і програмування);

 • проектна діяльність людини у сфері матеріальної культури.

Усі змістові лінії є наскрізними для реалізації змісту галузі в основній і старшій школі та основані на наступності між початковою, основною, старшою та вищою освітою.

Основою реалізації змістових ліній є проекгно-технологічна та інформаційна діяльність, яка інтегрує всі види сучасної діяльності людини: від появи творчого заду­му до реалізації готового продукту. Проектно-технологічний підхід дасть можли­вість реалізувати варіативність у змісті трудової підготовки учнів.

Змістове наповнення предметів освітньої галузі має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізовується здебільшого на основі практичних форм і методів організації занять.
Програма курсу “Інформатика” для основної школи

Вступ. Інформація та інформаційні процеси

2. Інформаційна система

3. Операційні системи

4. Основи роботи з дисками

5. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення (4 години)

6. Прикладне програмне забезпечення загального призначення (30 годин)

6.1. Текстовий редактор

6.2. Електронні таблиці

6.3. Бази даних. Системи управління базами даних. Експертні системи

7. Глобальна мережа Інтернет та її можливості

8. Основи алгоритмізації та програмування
Державний стандарт професійно-технічної освіти. ДСПТО 4112.К72040-2006

Типова навчальна програма з курсу “Основи Web-дизайну”


Тема 1. Засоби розробки та наповнення WEB для мереж INTERNET ТА INTRANET

Огляд програмних засобів для розробки WEB. Загальні відомості про мову HTML. Основні теги HTML. Основні теги форматування. Фрейми. Створення Web сторінок за допомогою засобів MS Office

Тема 2. Розробка та створення Web-сторінок

Загальні відомості про программу. Інтерфейс програми. Основи роботи у програмі Створення Web сторінок за допомогою програми. Форматування Web сторінок за допомогою програми. Зв’язування Web сторінок за допомогою гіпертексту. Проектування Web сторінок. Проектування зв'язків Web сторінок
Типова навчальна програма з курсу „Основи роботи в Internet”

Тема 1. Загальні відомості про Internet

Історія створення Internet. Вузлові комп'ютери, програми - клієнти і програми - сервери. Протокол TCP/IP. Принципи роботи Internet. Доступ до глобальних мереж. Ресурси Internet. Подальший розвиток глобальних мереж.

Тема 2. Робота з Web-браузерами: завантаження та налагоджування, інтерфейс

Запуск та налагоджування Internet. Вибір структури вікна, налагоджування інтерфейсу. Панель інструментів. Відкриття і перегляд Web-сторінок, користування гіперпосиланнями. Використання панелі інструментів та адресного рядка. Робота з пошуковими системами: пошук необхідної інформації. Збереження на жорсткому диску та дискетах (як файл). Перенесення тексту або малюнків Web-сторінок в текстовий документ за допомогою буфера обміну.

Тема 3. Робота з електронною поштою

Інтерфейс програми. Отримання та відправлення повідомлень. Передача файлів за допомогою електронної пошти.
Типова навчальна програма з курсу „Графічні редактори”

Вивчення курсу забезпечує уміння використовувати методи комп'ютерних технологій для обробки інформації, для зменшення обсягу інформації.

Методи кодування графічної інформації. Програми для обробки графічної інформації.

Програма для створення електронних презентацій.

Інтерфейс програми. Запуск та створення презентації. Поняття про слайд та його структуру. Робота зі слайдами. Редагування та демонстрація презентації.

Редактор для обробки фотозображень.

Інтерфейс користувача. Палітри. Редагування та коректування фотозображень. Монтаж фрагментів. Використання фільтрів.

Програми для роботи з векторною графікою.

Інтерфейс програми. Робота з об’єктами. Палітри. Контури та кольорові моделі. Редагування текстури. Основи роботи з текстом.

Початкові відомості про системи відеомонтажу.

Основні правила створення та обробки відеозображення.
Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Діяльність учнів:

Навчити учнів планувати розподіл робочого часу та послідовності виконання довготривалих робіт (3 місяці) групою учасників.

Узагальнити знання та вміння учнів виконувати:

1. Соціологічне дослідження.

Виконувати опитування респондентів. Аналізувати дані та представляти результати аналізу за допомогою електронних таблиць. Робити висновки по результатах виконаної роботи.

2. Розробка Web-сайту.

Виконувати дослідження предметної області. Створювати Web-сайт , відповідно до заданої тематики, дотримуючись відповідних правил.

3. Розробка та випуск друкованої публікації.

Визначати доцільний варіант висвітлення ходу реалізації проекту та його результатів. Планувати та створювати обраний варіант в програмі Publisher (або Page Maker). Підтримувати регулярний випуск публікації. Здійснювати пошук інформації щодо Web-дизайну.

4. Розробка та підптримка в актуальному стані сайту проекту.

Визначати доцільний варіант висвітлення ходу реалізації проекту та його результатів в Інтернеті. Планувати та створювати обраний варіант в програмі Publisher (або Page Maker). Підтримувати регулярне поновлення інформації на сайті. Здійснювати обмін інформацією. Здійснювати пошук інформації щодо Web-дизайну.

5. Розробка презентації по створеному Web-сайту.

Навчити відбирати найважливіший матеріал, що ілюструє хід роботи над сайтом, та реклами виконаної роботи.

6. Захист проекту.

Навчити робити логічні висновки щодо проблеми використання різних засобів Web- дизайну. Представляти та захищати свою думку під час публічної дискусії.

Соціологічне дослідження з ключового питання проекту «Web –дизайн — примха сучасності чи інструмент для ефективного представлення інформації?»

Опитування респондентів

Аналіз отриманих результатів

Оформлення результатів

Робота над створенням Web-сайту

Вивчення правил створення Web-сайту

Створення Web-сайту на задану тематику, із застосуванням різних програмних засобів.

Робота над публікацією для висвітлення ходу підготовки до захисту створеного Web-сайту та дискусії з ключового питання проекту «ІКТ-примха сучасності чи інструмент для вирішення конкретних задач?»

Створення структури бюлетню

Пошук інформації для бюлетня

Розміщення інформації та елементів оздоблення в бюлетні

Випуск бюлетня

Робота з пропозиціями читачів бюлетню

Робота над Web-сторінкою для висвітлення ходу підготовки до захисту створеного Web-сайту та дискусії з ключового питання проекту «Web –дизайн — примха сучасності чи інструмент для ефективного представлення інформації?»

Планування Web-сторінки

Пошук інформації для Web-сторінки

Поновлення Web-сторінки

Робота над презентацією для ілюстрації виступу під час захисту створеного Web-сайту та дискусії з ключового питання проекту «Web –дизайн — примха сучасності чи інструмент для ефективного представлення інформації?»

Відбір інформації, що буде найповніше доводити Вашу гипотезу з ключового питання

Створення презентації у Power Point

Захист створеного Web-сайту та дискусії з ключового питання проекту «Web –дизайн — примха сучасності чи інструмент для ефективного представлення інформації?»

Планування та підготовка виступу під час обговорення посталеної проблеми

Виступ під час обговорення основного доповідача

Доповнення та відповіді на питання з боку опонентів

Формулювання висновку

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

3 місяці

Вхідні знання та навички:

Володіти основними прийомами роботи на ПК, вміти працювати в електронних таблицях, Power Point, Publisher (або інших програмах, що дають можливість виконання задач проекту), мати навички роботи в мережі.

Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):


 Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом

 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер

 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      

Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску

 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій

 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори

 Інше:     

Друковані матеріали:

Дидактичні матеріали, розроблені викладачем.

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Папір

Ресурси Інтернету:

Використовується корпоративна мережа училищя.

Інше:

Запрошення фахівців Web-дизайну.

Диференціація навчання:

Обдаровані учні:

В рамках проекту з числа обдарованих учнів формується команда, що входить до складу оргкомітету проведення конкурсу на кращий проект Web - сайту та кращу презентацію з проблеми ключового питання «Web –дизайн — примха сучасності чи інструмент для ефективного представлення інформації?», оргкомітет підтримує в актуальному стані учнівський сайт, добирає інформацію та здійснює випуск бюлетню, надає консульації всім учасникам конкурсу.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Оцінювання з боку викладача здійснюється на всіх етапах конкурсу із застосуванням різних форм та методів контролю знань за критеріями, які викладені в проекті державного стандарту з професійної підготовки професії «Оператор комп’ютерного набору», ДКХ з професії «Оператор комп’ютерного набору».

Оцінювання з боку учнів здійснюється у формі підсумків проведеного конкурсу згідно розроблених критеріїв оцінювання проекту за допомогою форм представлених у Портфоліо.

В проекті Web-дизайну оціюється: основи роботи у програмі, створення Web сторінок за допомогою програми, форматування Web сторінок за допомогою програми, зв’язування Web сторінок за допомогою гіпертексту, проектування Web сторінок, проектування зв'язків Web сторінок.

У презентації: завершеність, чіткість формулювання теми, зрозумілість викладеного матеріалу, різноманітність та правильність оформлення, баланс кольорів, грамотність, доцільність всіх елементів форматування та анімацій, мова, емоційність, жестикуляція та позиціонування докладчика.

У публікації: завершеність, чіткість формулювання теми, зрозумілість викладеного матеріалу, різноманітність та правильність оформлення, баланс кольорів, грамотність, доцільність всіх рубрик та оздоблювальних елементів, регулярність виходу випусків, корисність представлених матеріалів.

У сайті: завершеність, чіткість формулювання теми, зрозумілість викладеного матеріалу, різноманітність та правильність оформлення, баланс кольорів, грамотність, доцільність всіх рубрик та оздоблювальних елементів, регулярність поновлення матеріалів, корисність представлених матеріалів.


Ключові слова:

INTERNET, INTRANET, Web-дизайн, Web-документ, Web-компонент, Web-сайт, Web-сторінка, гіперпосилання, глобальна мережа, електронна адреса, інтерфейс, кнопка, локальна мережа, мова розмітки гіпертексту HTML, проектування, структура Web-документу, теги HTML, телеконференція, форма, фрейми, хост.
Intel® навчання для майбутнього
©2005 Intel Corporation. Всі права захищеніСхожі:

План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут філології й журналістики
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, природничо-географічний факультет
План навчального проекту Автор навчального проекту
Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка