План навчального проекту Автор навчального проекту


Скачати 147.65 Kb.
НазваПлан навчального проекту Автор навчального проекту
Дата18.03.2013
Розмір147.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

План навчального проекту
Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Капустіна Ольга Ігорівна

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Інститут математики, фізики та технологічної освіти

Місце проживання автора проекту:

м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 32/36
Відомості про тренінг:

Прізвище, ім’я та по-батькові тренера (тренерів):

Кобися Алла Петрівна

Місце проведення тренінгу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Інститут математики, фізики та технологічної освіти

Дати проведення тренінгу:

10.02.2011-16.05.2011Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

 Так Ні
Опис проекту

Назва проекту:

Божі хваленички

Основні питання:

Ключове питання:

Чи є край без звичаю?

Тематичні питання:

 1. Яке місце вареників в українській культурі?

 2. Вареники – це святкова чи щоденна страва?

 3. Чи є вареники поживною їжею?
Змістові питання:

 1. Що таке вареники?

 2. Які існують рецепти приготування вареників?

 3. Які інгредієнти використовують для приготування вареників?

 4. Яка історія виникнення вареників на території України?

 5. Які особливості приготування вареників у різних регіонах України?

 6. Які страви української кухні відносяться до святкових, а які до щоденних?

 7. З якими українськими традиціями пов’язані вареники?

 8. У яких обрядах використовували вареники?

 9. Які існують прислів’я та приказки про вареники?

 10. У яких творах мистецтва згадуються вареники?

 11. Яка харчова цінність вареників?

 12. Які вареники корисніші: куплені чи виготовлені власноруч?

Стислий опис:

Проект з трудового навчання для учнів 11 класу (технологічний профіль «Кулінарія»), оснований на українській традиційній кухні, а саме, популярній українській національній страві - вареникам.

Основна ідея проекту пролягає у розвитку в учнів навичок збирання, аналізу та класифікації інформації, висування гіпотез та ідей, з’ясування ролі вареників у культурі українського народу та національній кухні.

Отримавши завдання, учні діляться на динамічні групи, шукають необхідну інформацію (з області кулінарії, музики, історії, української літератури), аналізують особливості кулінарних рецептів, висловлюють власну думку щодо місця вареників в українській кухні, традиціях, обрядах та фольклорі.

Учні розвиватимуть вміння працювати в групах, що сприятиме виробленню в них навичок колективної праці, згуртованості, відповідальності; сприятиме розвитку почуття взаємоповаги, підтримки, взаємодопомоги.

Учні висловлюватимуть власні судження про те, які вареники кращі: куплені в магазині або домашні. Створюватимуть, на основі власних досліджень, діаграми, схеми, таблиці. Учні різні види вареників, проводитимуть експериментальне дослідження та створюватимуть на їх основі різноманітні збірники.

Під час роботи над проектом вдосконалюватимуть навички роботи з персональним комп’ютером; навички аналізу фольклорних творів, творів образотворчого мистецтва, історичних фактів, що сприятиме всебічному розвиткові особистості.

Участь у даному проекті сприятиме вдосконаленню мовленнєвих вмінь учнів (зокрема, вмінню висловлювати власні думки, давати оцінку явищам та подія, критикувати, засуджувати або схвалювати ті чи інші події, обґрунтовувати твердження).

Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова

 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія

 Географія

 Хімія

 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше: українознавство

 Інше:      

 інше:      

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

 1–4

 5-7

 Інше:      

 8-9

 10-11

 Інше:      

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Трудове навчання 5-9 класи. Варіативний модуль

Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні.

Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з загальними відомостями про українську національну кухню, обрядовістю у національній кухні, технологією приготування страв з крупи, борошна та молочних продуктів. У ході вивчення цього модуля учні також знайомляться з поживними речовинами, які містяться в продуктах , правилами складання меню, національними традиціями сервірування стола

Приготування страви передбачається через проектно-технологічну діяльність. Учні вчаться визначати завдання для виконання проекту, працюють з інформаційними джерелами, створюють банк ідей, проводять аналіз та систематизують інформацію, розробляють власні страви.

Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати та захистити проект.

Для реалізації змісту модуля в навчальному закладі мають бути відповідні умови.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу особистій гігієні, правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

Українська література.

Прислів’я та приказки
Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

Учні називають види прислів’їв і приказок, розуміють їхню дотепність і мудрість, вміють відрізняти прислів’я від приказки та пояснювати їх.

Календарно-обрядові пісні
Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди.

Учні знають про виникнення народної обрядової поезії, її різновиди, вміють розповідати про головні календарні обряди українців, розуміють магічну силу обрядових пісень для наших предків, розрізняють і називають різновиди календарно-обрядових пісень, вміють виразно і вдумливо читати їх, коментувати їхній зміст, виділяють і пояснюють художні засоби, використані в українських народних піснях.

Освітня галузь «Інформатика»

Операційні системи

 • правила використання програм-архіваторів;

 • призначення антивірусних програм;

 • правила профілактики та „боротьба” з комп’ютерними вірусами;

Графічний редактор

 • основні операції щодо створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора;

 • правила роботи в середовищі графічного редактора;

 • правила роботи з графічними файлами в середовищі графічного редактора;

Текстовий редактор

 • основні операції, які можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора;

 • правила роботи з текстовим редактором;

 • правила зміни параметрів символу та абзацу;

 • правила зміни параметрів сторінки;

Глобальна мережа Інтернет.

 • запускати на виконання програму-браузер; переглядати гіпертекстові сторінки; працювати з програмами-браузерами, створювати закладки на потрібних веб-сторінках; переміщуватися на сторінках в прямому і зворотному напрямках; вводити з клавіатури адресу потрібної веб-сторінки;

 • змінювати вид кодування при перегляді гіпертекстових сторінок;

користуватися тематичними каталогами, пошуковими та метапошуковими системами для здійснення пошуку потрібних відомостей в Інтернеті.

Комп’ютерні презентації.

 • створювати найпростіші комп’ютерні презентації, що складаються із текстових слайдів, слайдів з малюнками, таблицями, діаграмами, схемами;

 • здійснювати перегляд слайдів;

налагоджувати, зберігати і запускати презентації.
Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Діяльність учнів:

Проект спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння готувати вареник, розуміти і вміти пояснити технологію та етапи приготування борошняних страв.

Об’єднання учнів у динамічні групи сприятиме виробленню навичок працювати в колективі; виробленню почуття відповідальності один за одного, взаємодопомоги та підтримки.

Учні вчитимуться усвідомлювати прочитане, аналізуватимуть явища української культури, що сприятиме формуванню гуманістичного світогляду особистості, розширення її культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів любові, поваги до свого народу, виховання патріотичних почуттів.

Працюючи в групах, учасники проекту вчаться аналізувати готові роботи та створювати нову публікацію.

Вчаться стисло подавати інформацію для публікацій.

Розвивають вміння виділяти головне та робити висновки.

Учні отримують початкові вміння працювати в середовищі Microsoft Publisher.

Побудувавши діаграму в Excel, учні отримують навички систематизувати, порівнювати зібраний матеріал та правильно його відображати за допомогою діаграм для представлення і аргументування власної думки.

При створенні презентації в учнів формуються навички: планувати, порівнювати, аналізувати, досліджувати, класифікувати ілюструвати, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок, ідей, вміння посилатися на використані джерела інформації.

Створюючи публікації, учні вдосконалюють вміння аргументовано доводити власну думку, правильно використовувати посилання та цитування, закріплюють вміння правильно ілюструвати ідеї, висновки.

При створенні веб-сайту учні формують вміння збирати та обробляти інформацію за допомогою баз даних, вдосконалюють вміння використовувати засоби електронних комунікацій для навчання.

Початок проекту

1. Учні знайомляться зі змістом, завданнями та формами роботи, строками проведення проекту, висвітленими у вчительській презентації.

2. Після опрацювання вчительської презентації учні записують вдома кулінарні рецепти вареників, звичаї та обряди які пов’язані з варениками, читають приказки, прислів’я, загадки, вірші та пісні пов’язані з варениками.

4. Учні об’єднуються у динамічні групи і визначаються із роллю кожного у групі, своїми обов’язками та завданнями.

5. Отримавши групові завдання, учні обговорюють їх, консультуються з учителем, висловлюють думки щодо подальшої роботи над проектом, висувають свої ідеї та пропозиції.

6. На основі відібраного матеріалу, виокремлюють, узагальнюють інформацію, систематизують її.

Виконання проекту:

Група №1:

1. Учні систематизують твори (пісні, приказки, прислів’я, літературні твори), в яких згадуються вареники, спосіб їх приготування, рецепти тощо. На основі відібраних творів укладають збірник народної творчості «Українські традиції», який би містив упорядковане зібрання традицій та обрядів України, підбірку приказок про вареники, загадок та ін.

2. На основі аналізу книги «Українська народна кулінарія» (Артюх Л. Ф.) створюють словник українських народних страв.

3. Учні порівнюють особливості приготування різних видів вареників (з метою з’ясування специфічних ознак рецептів вареників у різних регіонах україни).

Група №2:

1. Учні систематизують знайдені в різних джерелах рецепти вареників. Результатом роботи є створення збірника рецептів українських вареників.

2. Проаналізувавши різні види вареників, які продаються в магазині, учні роблять висновок щодо їх якості.

3. Учні порівнюють ціни на різні види вареників та створюють порівняльні діаграми на основі своїх досліджень. Учні порівнюють собівартість вареників куплених та домашніх та роблять відповідні висновки та рекомендації.

Група №3:

1. Учні щотижня збирають та упорядковують інформацію зібрану іншими групами. Результат роботи представляють у вигляді газети «Божі хваленички».

2. Учні створюють веб-сайт на основі матеріалів, які надають учасники інших груп.

3. Учні проводять опитування у школі. На основі даних опитування створюють порівняльні діаграми та графіки. Результат опубліковують на сайті.

Завершення проекту:

1. За результатами проведених досліджень дев’ятикласники створюють учнівську публікацію (газету), наповнену інформативним змістом, до того ж яка є цікавою, яскравою, насиченою.

2. Учні створюють веб-сторінку «Божі хваленички», у якій яскраво представлено результати їхнього дослідження (цікаві дослідження, висновки, інформативні повідомлення тощо).

3. Учні проводять у школі презентацію свого проекту з метою ознайомлення вчителів та учнів школи з результатами свого дослідження та представляють це у вигляді «Сорочинської ярмарки».

Підведення підсумків:

1. На підсумковому етапі учні висловлюють власну думку, судження про те, яка ж роль вареників в українській кухні та культурі.

2. Доводять важливість значення вареників для українського народу, яка відображається у фольклорних творах, традиціях та обрядах.Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

6 тижнів

Вхідні знання та навички:

 • Учні повинні мати функціональні знання клавіатури та вміння користуватися мишею. Знати основи форматування текстових документів, зокрема, копіювати, вставляти, змінювати шрифти та кольори, положення тексу на сторінці. Вміти зберігати інформацію на комп’ютері,здійснювати запис інформації на носії (диски, флеш-карти). Мати навички роботи зі сканером, принтером ( вміння сканувати, форматувати сканований текс, вміння роздруковувати документи).

 • Учні повинні мати базові знання з кулінарії, технології приготування страв, правил техніки безпеки під час роботи з харчовими продуктами.

 • Необхідно вміти аналізувати кулінарні рецепти. Учні повинні вміти співставляти, порівнювати, знаходити спільне та відмінне .

Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):


 Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом

 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер

 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      

Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску

 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій

 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори

 Інше:     

Друковані матеріали:

 1. Славіна Т. Ф. Християнські свята: історія, перекази, обряди, звичаї. [Посібник-довідник]. / Т. Ф. Славіна, О. Ю. Славін. – Вінниця : БФ «Спадщина», 2008. – 80 с.

 2. Павлюк С. П. Українське народознавство. [Навчальний посібник] / С. П. Павлюк, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва. – Львів : Фенікс, 1994. – 608 с.

 3. Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія / Л. Ф. Артюх. – Київ, 1977

 4. Гонтар Т. О. Народне харчування українців Карпат / Т. О. Гонтар. – Київ, 1979.

 5. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етногр. нарис.: У 2 т. / О. Воропай. – Мюнхен, 1966.

6. Оліфіренко В. В. Енциклопедія українознавства для колярів та студентів / В. В. Оліфіренко, С. М. Оліфіренко, Т. В. Оліфіренко, Л. В. Оліфіренко. – Д. : Стакер, 2000. – 496 с.

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Олівці, альбоми, фарби, ручки, папір

Ресурси Інтернету:

http://traditions.pp.ua/

http://xutir-savky.com.ua/

http://www.misteriyadetstva.ru/

http://traditions.org.ua/

http://vsadu.kiev.ua/

http://www.poetryclub.com.ua

http://www.gotovim.ru/

http://10receptov.net/

http://storinka-m.kiev.ua/

http://shkolniki.at.ua/

http://www.youtube.com/

http://www.talerka.ru/

http://inter.ua/

http://pani-ua.info/

http://uk.wikipedia.org/

http://www.pisni.org.ua/

Інше:
Диференціація навчання:

Проект передбачає підготовку учнями репродуктивних, творчих і практичних завдань різного рівня складності.

Клас ділиться на динамічні групи з метою полегшеного та організованого виконання поставлених завдань.

Учням надається можливість самостійно обирати завдання для виконання.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Знання та навички учнів оцінюються за розробленими формами оцінювання.

Ключові слова:

Вареники, традиції, обряди, звичаї, приказка, прислів’я, пісня, загадка, рецепт, інгредієнти, технологія приготування, харчова цінність, якість, сервірування, ціна, виробник, собівартість, кухня, харчування, раціон.Intel® навчання для майбутнього
©2005 Intel Corporation. Всі права захищеніСхожі:

План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут філології й журналістики
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, природничо-географічний факультет
План навчального проекту Автор навчального проекту
Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка